Works - 543697-2019

18/11/2019    S222

Slovenia-Grosuplje: Construction work for water projects

2019/S 222-543697

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Works

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2019/S 214-524790)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Občina Grosuplje
National registration number: 5880734000
Postal address: Taborska cesta 2
Town: Grosuplje
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 1290
Country: Slovenia
Contact person: Tanja Rauh, vložišče
E-mail: info@grosuplje.si
Telephone: +386 17888750
Fax: +386 17888764
Internet address(es):
Main address: http://www.grosuplje.si

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Izgradnja zadrževalnika visokih voda Veliki potok

Reference number: 351-6/2015
II.1.2)Main CPV code
45240000 Construction work for water projects
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Predmet javnega naročila je izgradnja zadrževalnika visokih voda Veliki potok, katerega cilj je izboljšanje poplavne varnosti Grosuplja.

Zagotavljanje poplavne varnosti Grosupeljsko-Radenskega polja in s tem tudi samega mesta Grosuplje je zasnovano na izgradnji zadrževalnikov visokih voda in kasneje na ureditvi Grosupeljščice v območju mesta. Največji vpliv na izboljšanje poplavne varnosti poseljenega dela Grosupljega ob Grosupeljščici med avtocesto in železniško progo pa naj bi imel prav načrtovani zadrževalnik Veliki potok.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/11/2019
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2019/S 214-524790

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: VI.3
Instead of:
Read:

— "Gospodarski subjekt mora imeti tekočo bonitetno oceno najmanj SB6."

— "Gospodarski subjekt mora imeti v zadnjih 3 poslovnih letih (2016, 2017 in 2018) oz. če posluje manj kot 3 leta, v obdobju od kar posluje, povprečne letne čiste prihodke od prodaje v višini najmanj 7 485 000,00 EUR (upošteva se AJPES podatkovna zbirka letnih poročil ali primerljivo)."

VII.2)Other additional information: