Supplies - 543714-2018

11/12/2018    S238

Česká republika-Praha: Tiskárny a kresliče

2018/S 238-543714

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2018/S 221-505202)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Národní identifikační číslo: 41197518
Poštovní adresa: Orlická 2020/4
Obec: Praha 3
Kód NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
PSČ: 130 00
Země: Česko
Kontaktní osoba: Lenka Macáková
E-mail: lenka.macakova@vzp.cz
Tel.: +420 952220509
Internetové adresy:
Hlavní adresa: www.vzp.cz
Adresa profilu zadavatele: http://www.tenderarena.cz/profily/vzp

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Rámcová dohoda na nákup tiskových zařízení a spotřebního materiálu

Spisové číslo: 1800007
II.1.2)Hlavní kód CPV
30232100 Tiskárny a kresliče
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. ZZVZ, přičemž rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 48 měsíců (dále též jen „Rámcová dohoda“).

Rámcová dohoda bude uzavřena mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení. Jednotlivé veřejné zakázky tudíž budou zadávány na základě Rámcové dohody postupem bez obnovení soutěže mezi účastníky Rámcové dohody.

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky tiskových zařízení, dodávky příslušných tonerů a dalšího spotřebního materiálu, dále poskytnutí záruky za jakost na dodané zboží a poskytování záručního servisu k dodanému zboží v délce 48 měsíců pro tisková zařízení a v délce 24 měsíců na příslušný spotřební materiál.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
06/12/2018
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2018/S 221-505202

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Namísto:
Datum: 17/12/2018
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 03/01/2019
Místní čas: 11:00
Číslo oddílu: IV.2.7
Namísto:
Datum: 17/12/2018
Místní čas: 10:00
Má být:
Datum: 03/01/2019
Místní čas: 11:00
VII.2)Další dodatečné informace: