Supplies - 543765-2018

11/12/2018    S238

Poland-Warsaw: Wireless telecommunications system

2018/S 238-543765

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 168-382059)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Komenda Główna Policji
Postal address: ul. Puławska 148/150
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-624
Country: Poland
Contact person: Dorota Gawerska
E-mail: dorota.gawerska@policja.gov.pl
Telephone: +48 226011615
Fax: +48 226011857
Internet address(es):
Main address: www.policja.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA

Reference number: 162/BŁiI/18/TG/PMP
II.1.2)Main CPV code
32510000 Wireless telecommunications system
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja policyjnych sieci radiowych w 13 miastach i aglomeracjach miejskich do systemu standardu ETSI TETRA. Zmawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia opcjonalnego na zasadach określonych w §10 Projektu umowy, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.

2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/12/2018
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 168-382059

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 13/12/2018
Local time: 09:30
Read:
Date: 20/12/2018
Local time: 09:30
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 13/12/2018
Local time: 10:00
Read:
Date: 20/12/2018
Local time: 10:00
VII.2)Other additional information: