Services - 547615-2020

16/11/2020    S223

Luxemburg-Luxemburg: Puitesopimusten tekeminen oikeudellisten tekstien kääntämisestä tietyistä Euroopan unionin virallisista kielistä suomeen

2020/S 223-547615

Korjausilmoitus

Muutoksia tai lisätietoja koskeva ilmoitus

Palvelut

(Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosa, 2017/S 002-001547)

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan unionin tuomioistuin
Postitoimipaikka: Luxemburg
NUTS-koodi: LU000 Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: FreelanceFI@curia.europa.eu
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: www.curia.europa.eu

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Puitesopimusten tekeminen oikeudellisten tekstien kääntämisestä tietyistä Euroopan unionin virallisista kielistä suomeen

II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79530000 Käännöspalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Hankintasopimus käsittää 15 osa-aluetta (ks. kohta II.2). Kaikkien osa-alueiden tarjouskilpailu on jatkuva, ja uusia hakemuksia voidaan hyväksyä koko hankintasopimuksen voimassaolon aikana. Puitesopimukset tehdään osa-alueittain. Puitesopimukset ovat voimassa vuoden, ja niitä voidaan jatkaa hiljaisesti neljällä (4) uudella vuoden pituisella jaksolla. Kultakin osa-alueelta tehtävien puitesopimusten enimmäismäärä ilmoitetaan eriä koskevissa tiedoissa. Sopimusosapuolista laaditaan luettelo, johon heidät merkitään paremmuusjärjestyksessä arviointiperusteiden perusteella. Tämä luettelo määrittelee alustavan järjestyksen, jonka mukaan sopimusosapuoliin otetaan yhteyttä tiettyjen töiden tarjoamiseksi. Tämä järjestys tarkistetaan säännöllisin väliajoin, jotta se kuvastaisi tarjottujen palvelujen tosiasiallista laatua. Järjestystä voidaan muuttaa myös hankintasopimuksen voimassaoloaikana uusien puitesopimusten tekemisen johdosta tai olemassa olevien puitesopimusten irtisanomisen johdosta.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11/11/2020
VI.6)Alkuperäisen ilmoituksen viite
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 002-001547

VII kohta: Muutokset

VII.1)Korjattavat tai lisättävät tiedot
VII.1.2)Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan
Osan numero: II.1.4)
Muutettava kohta: Lyhyt kuvaus
Oikaistava tieto:

Hankintasopimus käsittää 15 osa-aluetta (ks. kohta II.2). Kaikkien osa-alueiden tarjouskilpailu on jatkuva, ja uusia hakemuksia voidaan hyväksyä koko hankintasopimuksen voimassaolon aikana. Puitesopimukset tehdään osa-alueittain. Puitesopimukset ovat voimassa vuoden, ja niitä voidaan jatkaa hiljaisesti kolmella (3) uudella vuoden pituisella jaksolla. Kultakin osa-alueelta tehtävien puitesopimusten enimmäismäärä ilmoitetaan eriä koskevissa tiedoissa. Sopimusosapuolista laaditaan luettelo, johon heidät merkitään paremmuusjärjestyksessä arviointiperusteiden perusteella. Tämä luettelo määrittelee alustavan järjestyksen, jonka mukaan sopimusosapuoliin otetaan yhteyttä tiettyjen töiden tarjoamiseksi. Tämä järjestys tarkistetaan säännöllisin väliajoin, jotta se kuvastaisi tarjottujen palvelujen tosiasiallista laatua. Järjestystä voidaan muuttaa myös hankintasopimuksen voimassaoloaikana uusien puitesopimusten tekemisen johdosta tai olemassa olevien puitesopimusten irtisanomisen johdosta.

Oikaisu:

Hankintasopimus käsittää 15 osa-aluetta (ks. kohta II.2). Kaikkien osa-alueiden tarjouskilpailu on jatkuva, ja uusia hakemuksia voidaan hyväksyä koko hankintasopimuksen voimassaolon aikana. Puitesopimukset tehdään osa-alueittain. Puitesopimukset ovat voimassa vuoden, ja niitä voidaan jatkaa hiljaisesti neljällä (4) uudella vuoden pituisella jaksolla. Kultakin osa-alueelta tehtävien puitesopimusten enimmäismäärä ilmoitetaan eriä koskevissa tiedoissa. Sopimusosapuolista laaditaan luettelo, johon heidät merkitään paremmuusjärjestyksessä arviointiperusteiden perusteella. Tämä luettelo määrittelee alustavan järjestyksen, jonka mukaan sopimusosapuoliin otetaan yhteyttä tiettyjen töiden tarjoamiseksi. Tämä järjestys tarkistetaan säännöllisin väliajoin, jotta se kuvastaisi tarjottujen palvelujen tosiasiallista laatua. Järjestystä voidaan muuttaa myös hankintasopimuksen voimassaoloaikana uusien puitesopimusten tekemisen johdosta tai olemassa olevien puitesopimusten irtisanomisen johdosta.

Osan numero: II.2.7)
Muutettava kohta: Kesto (kuukausina)
Oikaistava tieto:

48

Oikaisu:

60

Osan numero: VI.1)
Muutettava kohta: Myöhempien ilmoitusten arvioitu julkaisuajankohta
Oikaistava tieto:

Tarjouskilpailu on jatkuva. Uusi hankintailmoitus on tarkoitus julkaista viimeistään 42 kuukautta ensimmäisten puitesopimusten voimaantulon jälkeen.

Oikaisu:

Tarjouskilpailu on jatkuva. Uusi hankintailmoitus on tarkoitus julkaista viimeistään 54 kuukautta ensimmäisten puitesopimusten voimaantulon jälkeen.

VII.2)Muut täydentävät tiedot:

Tarjouskilpailujakson pidentämisen johdosta seuraavia asiakirjoja muutetaan:

— Puitesopimus

— Tarjouseritelmä.