Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 547625-2020

16/11/2020    S223

Liuksemburgas-Luxembourg: Bendrųjų sutarčių sudarymas dėl teisinių tekstų vertimų raštu iš kai kurių Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų į lietuvių kalbą

2020/S 223-547625

Klaidų ištaisymas

Skelbimas, susijęs su pakeitimais ar papildoma informacija

Paslaugos

(Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedas, 2017/S 002-001553)

Teisinis pagrindas:
Direktyva 2014/24/ES

I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Adresas: Plateau de Kirchberg, bâtiment T-3228
Miestas: Luxembourg
NUTS kodas: LU000 Luxembourg
Pašto kodas: L-2925
Šalis: Liuksemburgas
Asmuo ryšiams: Lietuvių kalbos vertimo raštu skyrius
El. paštas: freelanceLT@curia.europa.eu
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: www.curia.europa.eu

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Bendrųjų sutarčių sudarymas dėl teisinių tekstų vertimų raštu iš kai kurių Europos Sąjungos oficialiųjų kalbų į lietuvių kalbą

II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
79530000 Vertimo raštu paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Pirkimą sudaro 6 dalys (žr. II.2 skirsnį). Pirkimo dalys yra nuolatinės ir bet kuriuo metu vykdant pagal šį pirkimą sudarytas sutartis galės būti priimami nauji prašymai. Bendrosios sutartys bus sudaromos dėl atskirų pirkimo dalių. Šių sutarčių trukmė bus vieneri metai su galimybe, nė vienai iš šalių nepareiškus apie sutarties nutraukimą, pratęsti trims vienerių metų trukmės laikotarpiams. Maksimalus sudarytinų bendrųjų sutarčių skaičius nurodytas dėl kiekvienos pirkimo dalies. Remiantis sutarties sudarymo kriterijais, bus sudarytas kontrahentų eilės sąrašas. Šis sąrašas nurodo pirminę eilės tvarką, pagal kurią, atsižvelgiant į kontrahentų vertimo apimtis ir galimą jų specializacijos sritį, jiems bus siūlomi konkretūs darbai. Sąrašo eilės tvarka bus periodiškai peržiūrima taip, kad joje atsispindėtų reali teikiamų paslaugų kokybė. Sąrašo eilės tvarka taip pat gali būti peržiūrima sudarius naujas ar nutraukus galiojančias bendrąsias sutartis.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
11/11/2020
VI.6)Pradinio skelbimo nuoroda
Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: 2017/S 002-001553

VII dalis: Pakeitimai

VII.1)Informacija, kuri turi būti pakeista ar papildyta
VII.1.2)Taisytinas pradinio skelbimo tekstas
Dalies numeris: II.1.4)
Keistino teksto vieta: Trumpas aprašymas:
Yra:

Pirkimą sudaro 6 dalys (žr. II.2 skirsnį). Pirkimo dalys yra nuolatinės ir bet kuriuo metu vykdant pagal šį pirkimą sudarytas sutartis galės būti priimami nauji prašymai. Bendrosios sutartys bus sudaromos dėl atskirų pirkimo dalių. Šių sutarčių trukmė bus vieneri metai su galimybe, nė vienai iš šalių nepareiškus apie sutarties nutraukimą, pratęsti trims vienerių metų trukmės laikotarpiams. Maksimalus sudarytinų bendrųjų sutarčių skaičius nurodytas dėl kiekvienos pirkimo dalies. Remiantis sutarties sudarymo kriterijais, bus sudarytas kontrahentų eilės sąrašas. Šis sąrašas nurodo pirminę eilės tvarką, pagal kurią, atsižvelgiant į kontrahentų vertimo apimtis ir galimą jų specializacijos sritį, jiems bus siūlomi konkretūs darbai. Sąrašo eilės tvarka bus periodiškai peržiūrima taip, kad joje atsispindėtų reali teikiamų paslaugų kokybė. Sąrašo eilės tvarka taip pat gali būti peržiūrima sudarius naujas ar nutraukus galiojančias bendrąsias sutartis.

Turi būti:

Pirkimą sudaro 6 dalys (žr. II.2 skirsnį). Pirkimo dalys yra nuolatinės ir bet kuriuo metu vykdant pagal šį pirkimą sudarytas sutartis galės būti priimami nauji prašymai. Bendrosios sutartys bus sudaromos dėl atskirų pirkimo dalių. Šių sutarčių trukmė bus vieneri metai su galimybe, nė vienai iš šalių nepareiškus apie sutarties nutraukimą, pratęsti keturiems vienerių metų trukmės laikotarpiams. Maksimalus sudarytinų bendrųjų sutarčių skaičius nurodytas dėl kiekvienos pirkimo dalies. Remiantis sutarties sudarymo kriterijais, bus sudarytas kontrahentų eilės sąrašas. Šis sąrašas nurodo pirminę eilės tvarką, pagal kurią, atsižvelgiant į kontrahentų vertimo apimtis ir galimą jų specializacijos sritį, jiems bus siūlomi konkretūs darbai. Sąrašo eilės tvarka bus periodiškai peržiūrima taip, kad joje atsispindėtų reali teikiamų paslaugų kokybė. Sąrašo eilės tvarka taip pat gali būti peržiūrima sudarius naujas ar nutraukus galiojančias bendrąsias sutartis.

Dalies numeris: II.2.7)
Keistino teksto vieta: Trukmė mėnesiais:
Yra:

48

Turi būti:

60

Dalies numeris: VI.1)
Keistino teksto vieta: Kada numatoma paskelbti kitus skelbimus:
Yra:

Kvietimas teikti prašymus yra nuolatinis. Naują skelbimą apie pirkimą numatoma skelbti vėliausiai praėjus 42 mėnesiams nuo pirmųjų bendrųjų sutarčių įsigaliojimo.

Turi būti:

Kvietimas teikti prašymus yra nuolatinis. Naują skelbimą apie pirkimą numatoma skelbti vėliausiai praėjus 54 mėnesiams nuo pirmųjų bendrųjų sutarčių įsigaliojimo.

VII.2)Kita papildoma informacija:

Pratęsus viešojo pirkimo trukmę, pakeičiami šie dokumentai:

— bendroji sutartis,

— specifikacija.