We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 547627-2020

16/11/2020    S223

Luksemburg-Luxembourg: Sklapanje okvirnih ugovora za prijevod pravnih tekstova s određenih službenih jezika Europske unije na hrvatski

2020/S 223-547627

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2017/S 002-001558)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Sud Europske unije
Poštanska adresa: Plateau de Kirchberg (TB/15, bureau 25)
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU000 Luxembourg
Poštanski broj: L-2925
Država: Luksemburg
E-pošta: natjecajfreelance2017@curia.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.curia.europa.eu

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Sklapanje okvirnih ugovora za prijevod pravnih tekstova s određenih službenih jezika Europske unije na hrvatski

II.1.2)Glavna CPV oznaka
79530000 Usluge prevođenja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave sastoji se od 6 grupa (vidjeti odjeljak II.2.). Grupe su stalne, novi zahtjevi mogu se prihvatiti u svakom trenutku tijekom izvršavanja ugovora. Okvirni ugovori dodjeljuju se po grupama. Sklapaju se na određeno vrijeme od godinu dana s prešutnim obnavljanjem za eventualno četiri nova razdoblja od godinu dana. Za svaku grupu određuje se najveći broj okvirnih ugovora koje treba sklopiti. Sastavit će se popis poretka na temelju kriterija dodjele. Taj popis određuje početni poredak prema kojem će se s ugovarateljima kontaktirati prema njihovoj produktivnosti i eventualno području specijalizacije kako bi im se ponudili određeni poslovi. Poredak će se povremeno obnavljati kako bi odražavao stvarnu kvalitetu pruženih usluga. Poredak je također podložan izmjenama nakon sklapanja novih okvirnih ugovora ili raskida postojećih.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
11/11/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2017/S 002-001558

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: II.1.4)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Kratak opis:
Umjesto:

Predmet nabave sastoji se od 6 grupa (vidjeti odjeljak II.2.). Grupe su stalne, novi zahtjevi mogu se prihvatiti u svakom trenutku tijekom izvršavanja ugovora. Okvirni ugovori dodjeljuju se po grupama. Sklapaju se na određeno vrijeme od godinu dana s prešutnim obnavljanjem za eventualno tri nova razdoblja od godinu dana. Za svaku grupu određuje se najveći broj okvirnih ugovora koje treba sklopiti. Sastavit će se popis poretka na temelju kriterija dodjele. Taj popis određuje početni poredak prema kojem će se s ugovarateljima kontaktirati prema njihovoj produktivnosti i eventualno području specijalizacije kako bi im se ponudili određeni poslovi. Poredak će se povremeno obnavljati kako bi odražavao stvarnu kvalitetu pruženih usluga. Poredak je također podložan izmjenama nakon sklapanja novih okvirnih ugovora ili raskida postojećih.

Glasi:

Predmet nabave sastoji se od 6 grupa (vidjeti odjeljak II.2.). Grupe su stalne, novi zahtjevi mogu se prihvatiti u svakom trenutku tijekom izvršavanja ugovora. Okvirni ugovori dodjeljuju se po grupama. Sklapaju se na određeno vrijeme od godinu dana s prešutnim obnavljanjem za eventualno četiri nova razdoblja od godinu dana. Za svaku grupu određuje se najveći broj okvirnih ugovora koje treba sklopiti. Sastavit će se popis poretka na temelju kriterija dodjele. Taj popis određuje početni poredak prema kojem će se s ugovarateljima kontaktirati prema njihovoj produktivnosti i eventualno području specijalizacije kako bi im se ponudili određeni poslovi. Poredak će se povremeno obnavljati kako bi odražavao stvarnu kvalitetu pruženih usluga. Poredak je također podložan izmjenama nakon sklapanja novih okvirnih ugovora ili raskida postojećih.

Broj odjeljka: II.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Trajanje u mjesecima:
Umjesto:

48

Glasi:

60

Broj odjeljka: VI.1)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Predviđeno vrijeme za daljnje obavijesti koje će se objaviti:
Umjesto:

Postupak javne nabave je trajan. Predviđeno je da će novi poziv na nadmetanje biti objavljen najkasnije u roku od 42 mjeseca nakon stupanja na snagu prvih okvirnih ugovora.

Glasi:

Postupak javne nabave je trajan. Predviđeno je da će novi poziv na nadmetanje biti objavljen najkasnije u roku od 54 mjeseca nakon stupanja na snagu prvih okvirnih ugovora.

VII.2)Ostali dodatni podaci:

Budući da je razdoblje važenja ugovora o javnoj nabavi produljeno, mijenjaju se sljedeći dokumenti:

— okvirni ugovor,

— natječajne specifikacije.