TED website is eForms ready from today 02/11/2022. Search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Services - 547630-2020

16/11/2020    S223

Lucembursko-Luxembourg: Uzavření rámcových smluv na překlad právních textů z některých úředních jazyků Evropské unie do českého jazyka

2020/S 223-547630

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2017/S 002-001561)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Soudní dvůr Evropské unie
Poštovní adresa: Sekretariát českého překladatelského oddělení (Trad.CS), T/1229
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: FreeCS.FreeCS@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-3095
Fax: +352 4303-4310
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://curia.europa.eu

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Uzavření rámcových smluv na překlad právních textů z některých úředních jazyků Evropské unie do českého jazyka

II.1.2)Hlavní kód CPV
79530000 Překladatelské služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Veřejná zakázka obsahuje 6 částí (srov. oddíl II.2). Všechny části zakázky jsou trvající, nové žádosti mohou být přijímány kdykoliv během doby trvání veřejné zakázky. Rámcové smlouvy budou uzavřeny v rámci jednotlivých částí zakázky. Doba platnosti rámcových smluv bude 1 rok, s možností případného konkludentního prodloužení na další 4 období jednoho roku. Stanoví se maximální počet rámcových smluv, které budou uzavřeny pro každou z částí zakázky. Na základě kritérií pro zadání veřejné zakázky bude vyhotoven seznam pořadí. Tento seznam určí počáteční pořadí, ve kterém budou smluvní partneři s ohledem na svou pracovní kapacitu a případnou specializaci kontaktováni, aby jim byl nabídnut konkrétní překlad. Pořadí bude pravidelně přehodnocováno tak, aby odráželo skutečnou kvalitu dodaných plnění. Pořadí může být změněno i v návaznosti na uzavření nových rámcových smluv nebo na vypovězení stávajících rámcových smluv.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
11/11/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2017/S 002-001561

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: II.1.4
Místo v textu, které má být změněno: Stručný popis
Namísto:

Veřejná zakázka obsahuje 6 částí (srov. oddíl II.2). Všechny části zakázky jsou trvající, nové žádosti mohou být přijímány kdykoliv během doby trvání veřejné zakázky. Rámcové smlouvy budou uzavřeny v rámci jednotlivých částí zakázky. Doba platnosti rámcových smluv bude 1 rok, s možností případného konkludentního prodloužení na další 3 období jednoho roku. Stanoví se maximální počet rámcových smluv, které budou uzavřeny pro každou z částí zakázky. Na základě kritérií pro zadání veřejné zakázky bude vyhotoven seznam pořadí. Tento seznam určí počáteční pořadí, ve kterém budou smluvní partneři s ohledem na svou pracovní kapacitu a případnou specializaci kontaktováni, aby jim byl nabídnut konkrétní překlad. Pořadí bude pravidelně přehodnocováno tak, aby odráželo skutečnou kvalitu dodaných plnění. Pořadí může být změněno i v návaznosti na uzavření nových rámcových smluv nebo na vypovězení stávajících rámcových smluv.

Má být:

Veřejná zakázka obsahuje 6 částí (srov. oddíl II.2). Všechny části zakázky jsou trvající, nové žádosti mohou být přijímány kdykoliv během doby trvání veřejné zakázky. Rámcové smlouvy budou uzavřeny v rámci jednotlivých částí zakázky. Doba platnosti rámcových smluv bude 1 rok, s možností případného konkludentního prodloužení na další 4 období jednoho roku. Stanoví se maximální počet rámcových smluv, které budou uzavřeny pro každou z částí zakázky. Na základě kritérií pro zadání veřejné zakázky bude vyhotoven seznam pořadí. Tento seznam určí počáteční pořadí, ve kterém budou smluvní partneři s ohledem na svou pracovní kapacitu a případnou specializaci kontaktováni, aby jim byl nabídnut konkrétní překlad. Pořadí bude pravidelně přehodnocováno tak, aby odráželo skutečnou kvalitu dodaných plnění. Pořadí může být změněno i v návaznosti na uzavření nových rámcových smluv nebo na vypovězení stávajících rámcových smluv.

Číslo oddílu: II.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému - Doba trvání v měsících:
Namísto:

48

Má být:

60

Číslo oddílu: VI.1
Místo v textu, které má být změněno: Informace o opakování zakázek - Uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:
Namísto:

Výzva k účasti v soutěži je trvající. Nové oznámení o zahájení zadávacího řízení bude zveřejněno nejpozději do 42 měsíců od vstupu prvních rámcových smluv v platnost.

Má být:

Výzva k účasti v soutěži je trvající. Nové oznámení o zahájení zadávacího řízení bude zveřejněno nejpozději do 54 měsíců od vstupu prvních rámcových smluv v platnost.

VII.2)Další dodatečné informace:

V návaznosti na prodloužení doby trvání zakázky se mění následující dokumenty:

— rámcová smlouva,

— specifikace pro nabídky.