Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Services - 547630-2020

16/11/2020    S223

Lucembursko-Luxembourg: Uzavření rámcových smluv na překlad právních textů z některých úředních jazyků Evropské unie do českého jazyka

2020/S 223-547630

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Služby

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2017/S 002-001561)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Soudní dvůr Evropské unie
Poštovní adresa: Sekretariát českého překladatelského oddělení (Trad.CS), T/1229
Obec: Luxembourg
Kód NUTS: LU000 Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
E-mail: FreeCS.FreeCS@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-3095
Fax: +352 4303-4310
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://curia.europa.eu

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Uzavření rámcových smluv na překlad právních textů z některých úředních jazyků Evropské unie do českého jazyka

II.1.2)Hlavní kód CPV
79530000 Překladatelské služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Veřejná zakázka obsahuje 6 částí (srov. oddíl II.2). Všechny části zakázky jsou trvající, nové žádosti mohou být přijímány kdykoliv během doby trvání veřejné zakázky. Rámcové smlouvy budou uzavřeny v rámci jednotlivých částí zakázky. Doba platnosti rámcových smluv bude 1 rok, s možností případného konkludentního prodloužení na další 4 období jednoho roku. Stanoví se maximální počet rámcových smluv, které budou uzavřeny pro každou z částí zakázky. Na základě kritérií pro zadání veřejné zakázky bude vyhotoven seznam pořadí. Tento seznam určí počáteční pořadí, ve kterém budou smluvní partneři s ohledem na svou pracovní kapacitu a případnou specializaci kontaktováni, aby jim byl nabídnut konkrétní překlad. Pořadí bude pravidelně přehodnocováno tak, aby odráželo skutečnou kvalitu dodaných plnění. Pořadí může být změněno i v návaznosti na uzavření nových rámcových smluv nebo na vypovězení stávajících rámcových smluv.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
11/11/2020
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2017/S 002-001561

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: II.1.4
Místo v textu, které má být změněno: Stručný popis
Namísto:

Veřejná zakázka obsahuje 6 částí (srov. oddíl II.2). Všechny části zakázky jsou trvající, nové žádosti mohou být přijímány kdykoliv během doby trvání veřejné zakázky. Rámcové smlouvy budou uzavřeny v rámci jednotlivých částí zakázky. Doba platnosti rámcových smluv bude 1 rok, s možností případného konkludentního prodloužení na další 3 období jednoho roku. Stanoví se maximální počet rámcových smluv, které budou uzavřeny pro každou z částí zakázky. Na základě kritérií pro zadání veřejné zakázky bude vyhotoven seznam pořadí. Tento seznam určí počáteční pořadí, ve kterém budou smluvní partneři s ohledem na svou pracovní kapacitu a případnou specializaci kontaktováni, aby jim byl nabídnut konkrétní překlad. Pořadí bude pravidelně přehodnocováno tak, aby odráželo skutečnou kvalitu dodaných plnění. Pořadí může být změněno i v návaznosti na uzavření nových rámcových smluv nebo na vypovězení stávajících rámcových smluv.

Má být:

Veřejná zakázka obsahuje 6 částí (srov. oddíl II.2). Všechny části zakázky jsou trvající, nové žádosti mohou být přijímány kdykoliv během doby trvání veřejné zakázky. Rámcové smlouvy budou uzavřeny v rámci jednotlivých částí zakázky. Doba platnosti rámcových smluv bude 1 rok, s možností případného konkludentního prodloužení na další 4 období jednoho roku. Stanoví se maximální počet rámcových smluv, které budou uzavřeny pro každou z částí zakázky. Na základě kritérií pro zadání veřejné zakázky bude vyhotoven seznam pořadí. Tento seznam určí počáteční pořadí, ve kterém budou smluvní partneři s ohledem na svou pracovní kapacitu a případnou specializaci kontaktováni, aby jim byl nabídnut konkrétní překlad. Pořadí bude pravidelně přehodnocováno tak, aby odráželo skutečnou kvalitu dodaných plnění. Pořadí může být změněno i v návaznosti na uzavření nových rámcových smluv nebo na vypovězení stávajících rámcových smluv.

Číslo oddílu: II.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému - Doba trvání v měsících:
Namísto:

48

Má být:

60

Číslo oddílu: VI.1
Místo v textu, které má být změněno: Informace o opakování zakázek - Uveďte předpokládané datum zveřejnění dalších oznámení:
Namísto:

Výzva k účasti v soutěži je trvající. Nové oznámení o zahájení zadávacího řízení bude zveřejněno nejpozději do 42 měsíců od vstupu prvních rámcových smluv v platnost.

Má být:

Výzva k účasti v soutěži je trvající. Nové oznámení o zahájení zadávacího řízení bude zveřejněno nejpozději do 54 měsíců od vstupu prvních rámcových smluv v platnost.

VII.2)Další dodatečné informace:

V návaznosti na prodloužení doby trvání zakázky se mění následující dokumenty:

— rámcová smlouva,

— specifikace pro nabídky.