The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages.

Services - 547632-2020

16/11/2020    S223

Luksemburga-Luksemburga: Pamatlīgumu par juridisku tekstu tulkošanu no noteiktām Eiropas Savienības oficiālajām valodām uz latviešu valodu noslēgšana

2020/S 223-547632

Labojums

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju

Pakalpojumi

(Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša papildinājums, 2017/S 002-001565)

Juridiskais pamats:
Direktīva 2014/24/ES

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde/līgumslēdzējs

I.1)Nosaukums un adreses
Pilns nosaukums: Eiropas Savienības Tiesa
Pasta adrese: Plateau de Kirchberg (TB19 LB0035)
Pilsēta: Luksemburga
NUTS kods: LU000 Luxembourg
Pasta indekss: L-2925
Valsts: Luksemburga
E-pasts: FreelanceLV@curia.europa.eu
Interneta adrese(-es):
Galvenā adrese: www.curia.europa.eu

II iedaļa: Priekšmets

II.1)Iepirkuma apjoms
II.1.1)Nosaukums:

Pamatlīgumu par juridisku tekstu tulkošanu no noteiktām Eiropas Savienības oficiālajām valodām uz latviešu valodu noslēgšana

II.1.2)Galvenās CPV kods
79530000 Rakstiskās tulkošanas pakalpojumi
II.1.3)Līguma veids
Pakalpojumi
II.1.4)Īss apraksts:

Līgums ietver 7 daļas (sk. II.2.daļu). Uzaicinājums iesniegt pieteikumus visām iepirkuma daļām ir spēkā pastāvīgi, tādēļ pieteikumu pieņemšana līguma izpildes gaitā tiks veikta regulāri. Pamatlīguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas par katru attiecīgo iepirkuma daļu. Līgumi tiks noslēgti uz vienu gadu, un tos būs iespējams četras reizes automātiski pagarināt uz tādu pašu – viena gada – termiņu. Maksimālais noslēdzamo pamatlīgumu skaits katrai iepirkuma daļai ir precīzi noteikts. Pamatojoties uz piešķiršanas kritērijiem, tiks izveidots līgumslēdzēju klasifikācijas saraksts. Ar šo sarakstu tiks noteikta sākotnējā kārtība, kādā līgumslēdzēji, ņemot vērā to tulkošanas kapacitāti un iespējamo specializācijas jomu, tiks uzaicināti sniegt paredzētos pakalpojumus. Lai nodrošinātu, ka šī klasifikācija atspoguļo sniegto pakalpojumu faktisko kvalitāti, tā tiks periodiski pārskatīta. Tāpat šī klasifikācija var tikt mainīta, ņemot vērā jaunu pamatlīgumu noslēgšanu vai esošo pamatlīgumu izbeigšanu.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.5)Šā paziņojuma nosūtīšanas datums:
11/11/2020
VI.6)Sākotnējā paziņojuma atsauce
Paziņojuma numurs ES OV: 2017/S 002-001565

VII iedaļa: Izmaiņas

VII.1)Informācija, kas jāmaina vai jāpapildina
VII.1.2)Teksts, kas jālabo sākotnējā paziņojumā
Iedaļas numurs: II.1.4)
Teksta labojuma vieta: Īss apraksts:
Tekstu:

Līgums ietver 7 daļas (sk. II.2.daļu). Uzaicinājums iesniegt pieteikumus visām iepirkuma daļām ir spēkā pastāvīgi, tādēļ pieteikumu pieņemšana līguma izpildes gaitā tiks veikta regulāri. Pamatlīguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas par katru attiecīgo iepirkuma daļu. Līgumi tiks noslēgti uz vienu gadu, un tos būs iespējams trīs reizes automātiski pagarināt uz tādu pašu – viena gada – termiņu. Maksimālais noslēdzamo pamatlīgumu skaits katrai iepirkuma daļai ir precīzi noteikts. Pamatojoties uz piešķiršanas kritērijiem, tiks izveidots līgumslēdzēju klasifikācijas saraksts. Ar šo sarakstu tiks noteikta sākotnējā kārtība, kādā līgumslēdzēji, ņemot vērā to tulkošanas kapacitāti un iespējamo specializācijas jomu, tiks uzaicināti sniegt paredzētos pakalpojumus. Lai nodrošinātu, ka šī klasifikācija atspoguļo sniegto pakalpojumu faktisko kvalitāti, tā tiks periodiski pārskatīta. Tāpat šī klasifikācija var tikt mainīta, ņemot vērā jaunu pamatlīgumu noslēgšanu vai esošo pamatlīgumu izbeigšanu.

Lasīt šādi:

Līgums ietver 7 daļas (sk. II.2.daļu). Uzaicinājums iesniegt pieteikumus visām iepirkuma daļām ir spēkā pastāvīgi, tādēļ pieteikumu pieņemšana līguma izpildes gaitā tiks veikta regulāri. Pamatlīguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas par katru attiecīgo iepirkuma daļu. Līgumi tiks noslēgti uz vienu gadu, un tos būs iespējams četras reizes automātiski pagarināt uz tādu pašu – viena gada – termiņu. Maksimālais noslēdzamo pamatlīgumu skaits katrai iepirkuma daļai ir precīzi noteikts. Pamatojoties uz piešķiršanas kritērijiem, tiks izveidots līgumslēdzēju klasifikācijas saraksts. Ar šo sarakstu tiks noteikta sākotnējā kārtība, kādā līgumslēdzēji, ņemot vērā to tulkošanas kapacitāti un iespējamo specializācijas jomu, tiks uzaicināti sniegt paredzētos pakalpojumus. Lai nodrošinātu, ka šī klasifikācija atspoguļo sniegto pakalpojumu faktisko kvalitāti, tā tiks periodiski pārskatīta. Tāpat šī klasifikācija var tikt mainīta, ņemot vērā jaunu pamatlīgumu noslēgšanu vai esošo pamatlīgumu izbeigšanu.

Iedaļas numurs: II.2.7)
Teksta labojuma vieta: Ilgums mēnešos:
Tekstu:

48

Lasīt šādi:

60

Iedaļas numurs: VI.1)
Teksta labojuma vieta: Plānotais laiks turpmāko paziņojumu publicēšanai:
Tekstu:

Uzaicinājums iesniegt pieteikumus visām iepirkuma daļām ir spēkā pastāvīgi. Jaunu paziņojumu par līgumu ir paredzēts publicēt ne vēlāk kā 42 mēnešus pēc pirmo pamatlīgumu spēkā stāšanās.

Lasīt šādi:

Uzaicinājums iesniegt pieteikumus visām iepirkuma daļām ir spēkā pastāvīgi. Jaunu paziņojumu par līgumu ir paredzēts publicēt ne vēlāk kā 54 mēnešus pēc pirmo pamatlīgumu spēkā stāšanās.

VII.2)Cita papildu informācija:

Pēc publiskā iepirkuma termiņa pagarināšanas šādos dokumentos ir izdarīti grozījumi:

— pamatlīgums

— specifikācijas