Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Építési beruházás - 547861-2023

12/09/2023    S175

Magyarország-Kazincbarcika: Építési munkák

2023/S 175-547861

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kazincbarcikai Sport Központ "Delfin" Vízisport Klub
Nemzeti azonosító szám: 18433405105
Postai cím: Hadak Útja 3.
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Halász Béla
E-mail: delfinbarcika@gmail.com
Telefon: +36 306824108
Fax: +36 48514752
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.delfinbarcika.hu/

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kazincbarcika vízikomplexum I. ütem kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR000850762021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

KAZINCBARCIKA VÍZIKOMPLEXUM I. ÜTEM KIVITELEZÉS

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

Kazincbarcika 0256/21 hrsz-ú külterület

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A Kazincbarcika Város Önkormányzat tulajdonában álló 0256/21 hrsz-ú ingatlanon megvalósuló projekt keretében vízi komplexum kialakítása a cél. A vízi komplexum első ütemében elkészül az uszoda teljes épületszerkezete, az 50 m-es nemzetközi versenyek lebonyolítására alkalmas, FINA előírás szerinti szabványoknak megfelelő feszített víztükrű, kerámia burkolatú úszómedence (50 x 25 x 2.2 m), a 250 fős, fix ülőhelyes, fedett lelátóval, a kapcsolódó gépészeti és elektromos kialakítás, valamint a szükséges parkoló. Nem része jelen kiírásnak a kültéri medence, a wellness és fitness részleg, a tanmedencék, a rendezvényterem, az iroda ás tárgyaló területek egy részének szakipari munkálatai. Az elvégzendő feladatok műszaki tartalma a költségvetésben ennek megfelelően került kiírásra.

Az épület hasznos alapterülete: pinceszint: 323 m2, földszint: 3581 m2, 1. emelet: 3425 m2, 2. emelet: 879 m2, 3. emelet: 56 m2, összesen: 8264 m2.

Alaprajzi szervezés: a bejárat közelében kapnak helyet az előtér, a pénztár/shop, a ruhatár, a büfé és az előteret kiszolgáló vizesblokkok. A medence mellett vannak a látogatói kabinos öltözők, a sportolók számára 6 db külön bejáratú csapatöltöző készül. A látogatói öltözőrész két oldalán lévő lépcsők a szurkolói és a sportolói közlekedést különítik el. A földszinten, a főbejárattól elkülönített gazdasági bejáraton keresztül érhetőek el az uszodához kapcsolódó gépészeti és karbantartó helyiségek, valamint a személyzeti területet. Az 1. emeleten az uszoda és kiszolgáló funkciói kapnak helyet.

Homlokzati kialakítás: a földszinten egy jellegében tömör sáv alakul ki, ami integrálja az üveg felületeket, itt előregyártott, átszellőztetett finombeton homlokzatburkolat készül. A felső sáv különböző kiállású (10, 20, 30 cm) alumínium lamellasor, 50 cm-es osztásban, melynek esetlegesre tervezett kialakítása mögött 20 cm ásványi szálas hőszigeteléssel kitöltött, a pillérekre rögzített acél falkazetták készülnek. A két sáv között, helyenként a lamellák mögött, hőhídmentes alumínium függönyfalrendszer épül.

Szerkezetek: az épülethez mélyalapozás talajkiszorításos cölöpalapozással készül a statikai tervek szerint. A pillérek, a födémek és a lépcsők előregyártott vagy monolit vasbeton szerkezetűek. A talajvizsgálati jelentés és geotechnikai adatszolgáltatás a mértékadó talajvízszintet a terepszinten adja meg, a földszinti padló a mértékadó talajsíktól 1 m -re kiemelve készül, az épületszerkezetek nagyrésze a talajvízszint felett helyezkedik el. Az uszodatér tetőszerkezetét előregyártott acél rácsostartók biztosítják, a zárószerkezet ezekre szerkesztett egyenes rétegrendi felépítéssel, lágyított PVC fólia szigeteléssel valósul meg, pontra lejtéssel, belső vízelvezetéssel.

Alapozás: geotechnikai adottságokra tekintettel talajkiszorításos cölöpalapozás, több, mint 700 db min 4 méter mélységű, min D40-es átmérőjű cölöpalappal.

Közművek kiépítése a kiviteli tervdokumentáció szerint. Közművek: ivóvíz, nyomott rendszerű szennyvíz elvezetés, energiaellátás transzformátor és kábelezés kiépítésével, gyengeáramú rendszer kiépítése, távhő vezeték és hőközpont építése a távhő ellátású épületgépészet megvalósítása érdekében, épületfelügyelet, útépítés a létesítmény megközelítéséhez, térburkolat, hírközlési hálózat, létesítmény körüli közvilágítás, csapadékvíz elvezetés, befogadó: Tardona patak.

Környezet: a létesítményhez 5 db busz és 156 db szgk. elhelyezésére alkalmas parkoló készül, igényes környezeti rendezéssel a kertészeti terveknek megfelelően.

A pontos mennyiségeket és az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása, a kiviteli tervdokumentációk, valamint az árazatlan költségvetések tartalmazzák.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 20
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 255-673083

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Kazincbarcika vízikomplexum I. ütem kivitelezés

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
22/12/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: FK-RASZTER Építő Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 11887827205
Postai cím: Felsőszinva Utca 73.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 3533
Ország: Magyarország
E-mail: kovacsat@fkraszter.hu
Telefon: +36 46531839
Fax: +36 46530412
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 5 242 973 667.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A Kbt. 37. § (5) bekezdésére figyelemmel a szerződésmódosítás időpontja: 2023. augusztus 30.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/09/2023

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

Kazincbarcika 0256/21 hrsz-ú külterület

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Kazincbarcika Város Önkormányzat tulajdonában álló 0256/21 hrsz-ú ingatlanon megvalósuló projekt keretében vízi komplexum kialakítása a cél. A vízi komplexum első ütemében elkészül az uszoda teljes épületszerkezete, az 50 m-es nemzetközi versenyek lebonyolítására alkalmas, FINA előírás szerinti szabványoknak megfelelő feszített víztükrű, kerámia burkolatú úszómedence (50 x 25 x 2.2 m), a 250 fős, fix ülőhelyes, fedett lelátóval, a kapcsolódó gépészeti és elektromos kialakítás, valamint a szükséges parkoló. Nem része jelen kiírásnak a kültéri medence, a wellness és fitness részleg, a tanmedencék, a rendezvényterem, az iroda ás tárgyaló területek egy részének szakipari munkálatai. Az elvégzendő feladatok műszaki tartalma a költségvetésben ennek megfelelően került kiírásra.

Az épület hasznos alapterülete: pinceszint: 323 m2, földszint: 3581 m2, 1. emelet: 3425 m2, 2. emelet: 879 m2, 3. emelet: 56 m2, összesen: 8264 m2.

Alaprajzi szervezés: a bejárat közelében kapnak helyet az előtér, a pénztár/shop, a ruhatár, a büfé és az előteret kiszolgáló vizesblokkok. A medence mellett vannak a látogatói kabinos öltözők, a sportolók számára 6 db külön bejáratú csapatöltöző készül. A látogatói öltözőrész két oldalán lévő lépcsők a szurkolói és a sportolói közlekedést különítik el. A földszinten, a főbejárattól elkülönített gazdasági bejáraton keresztül érhetőek el az uszodához kapcsolódó gépészeti és karbantartó helyiségek, valamint a személyzeti területet. Az 1. emeleten az uszoda és kiszolgáló funkciói kapnak helyet.

Homlokzati kialakítás: a földszinten egy jellegében tömör sáv alakul ki, ami integrálja az üveg felületeket, itt előregyártott, átszellőztetett finombeton homlokzatburkolat készül. A felső sáv különböző kiállású (10, 20, 30 cm) alumínium lamellasor, 50 cm-es osztásban, melynek esetlegesre tervezett kialakítása mögött 20 cm ásványi szálas hőszigeteléssel kitöltött, a pillérekre rögzített acél falkazetták készülnek. A két sáv között, helyenként a lamellák mögött, hőhídmentes alumínium függönyfalrendszer épül.

Szerkezetek: az épülethez mélyalapozás talajkiszorításos cölöpalapozással készül a statikai tervek szerint. A pillérek, a födémek és a lépcsők előregyártott vagy monolit vasbeton szerkezetűek. A talajvizsgálati jelentés és geotechnikai adatszolgáltatás a mértékadó talajvízszintet a terepszinten adja meg, a földszinti padló a mértékadó talajsíktól 1 m -re kiemelve készül, az épületszerkezetek nagyrésze a talajvízszint felett helyezkedik el. Az uszodatér tetőszerkezetét előregyártott acél rácsostartók biztosítják, a zárószerkezet ezekre szerkesztett egyenes rétegrendi felépítéssel, lágyított PVC fólia szigeteléssel valósul meg, pontra lejtéssel, belső vízelvezetéssel.

Alapozás: geotechnikai adottságokra tekintettel talajkiszorításos cölöpalapozás, több, mint 700 db min 4 méter mélységű, min D40-es átmérőjű cölöpalappal.

Közművek kiépítése a kiviteli tervdokumentáció szerint. Közművek: ivóvíz, nyomott rendszerű szennyvíz elvezetés, energiaellátás transzformátor és kábelezés kiépítésével, gyengeáramú rendszer kiépítése, távhő vezeték és hőközpont építése a távhő ellátású épületgépészet megvalósítása érdekében, épületfelügyelet, útépítés a létesítmény megközelítéséhez, térburkolat, hírközlési hálózat, létesítmény körüli közvilágítás, csapadékvíz elvezetés, befogadó: Tardona patak.

Környezet: a létesítményhez 5 db busz és 156 db szgk. elhelyezésére alkalmas parkoló készül, igényes környezeti rendezéssel a kertészeti terveknek megfelelően.

A pontos mennyiségeket és az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása, a kiviteli tervdokumentációk, valamint az árazatlan költségvetések tartalmazzák.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 25
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 6 075 581 574.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: FK-RASZTER Építő Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 11887827205
Postai cím: Felsőszinva Utca 73.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 3533
Ország: Magyarország
E-mail: kovacsat@fkraszter.hu
Telefon: +36 46531839
Fax: +36 46530412
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Megrendelő és Vállalkozó a TED 2021/S 146-384601 iktatószámú ajánlati felhívás alapján lebonyolított építési beruházás tárgyú közbeszerzési eljárás keretében 2021. december 22-én vállalkozási szerződést kötöttek a Kazincbarcika Város Önkormányzat tulajdonában álló 0256/21 hrsz-ú ingatlanon megvalósuló „KAZINCBARCIKA VÍZIKOMPLEXUM I. ÜTEM KIVITELEZÉS” megnevezéssel.

Vállalkozó jogszabályváltozás és a II. pontban részletezett pótmunkaszükséglet miatt szerződésmódosítási kérelmet nyújtott be Megrendelőnek, amely az alábbiakra vonatkozott:

a.) pótmunkák ellenértéke

b.) Vállalkozótól független akadályoztató tényezőkre tekintettel az elfogadott, az előbb hivatkozott a.) pont szerinti pótmunkák közül kizárólag a jogszabályváltozás miatt szükséges pótmunkák elvégzéséhez szükséges kivitelezési véghatáridő módosítása.

Megrendelő a szerződésmódosításban foglaltak szerinti tartalommal részben fogadta el Vállalkozó igényét.

A jelen szerződésmódosítás tárgyát képező pótmunkák közül a szerződéses határidő hosszabbítását kizárólag a tűzvédelmi rendszer kialakítását érintő, a szerződés megkötését követően bekövetkezett jogszabályváltozás teszi szükségessé. Az érintett jogszabály az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet, amelyet a 8/2022. (IV. 14.) BM rendelet módosított. A szerződésszerű teljesítés feltételét képezi a létesítmény tűzvédelmi rendszerének a hatályos jogszabályi követelményeknek megfelelő kialakítása. A határidőhosszabbítást a jogszabályváltozáson alapuló pótmunkák elvégzésének feltételét képező, a jogszabályváltozásból eredően szükségessé vált tervezési feladatok és hatósági engedélyezési eljárás alapozza meg.

A BM OKF a tűzvédelmi létesítési követelmény eltérési engedélyt 2023.08.10-én, 35000/6105-1/2023.ált. iktatószám alatt adta meg. Megrendelő megállapította, hogy Vállalkozó a szerződésben foglaltakat annak minden elemére kiterjedően ezidáig szerződésszerűen teljesítette, nem maradt fenn semmilyen munka, amely határidőre nem készült el, így a jelen szerződésmódosítás szerinti határidőmódosítás kizárólag a tűzvédelmi rendszert érintő jogszabálymódosítás által indokolt pótmunkák okán merült fel.

a) Pótmunkák:

Megrendelő kizárólag a Kbt. 141.§ (2) bekezdése feltételei teljesülése okán módosítja a szerződést.

A szerződéses díj emelését követően a szerződés teljes értéke 6 075 581 574,-Ft + ÁFA.

A szerződéses érték növekedése a 01. számú módosítást is figyelembe véve: (124 229 842 + 708 378 065 ) / 6 075 581 574 = 13,70 %, mely a Kbt. 141.§ (2) b) bekezdésében foglalt 15%-os limitnek megfelel. (1. és 2. szerződésmódosítás együtt)

b) Határidő módosítása

A létesítmény használatba vételi engedélyezésének időpontjában tűzvédelmi hatósági követelmények esetében a használatba vételkor hatályos tűzvédelmi előírásoknak szükséges megfelelni, nem az építési engedély jogerőre emelkedésekor hatályos követelményeknek.

A BO-09D/ÉH/398-29/2019 iktószámú építési engedély 2021.05.14-i jogerőre emelkedését követően az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kihirdetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat 2022.06.13-án módosult, így a tervek további felülvizsgálata vált szükségessé.

Vállalkozó ez alapján kérte a Megrendelőt a módosított tűzvédelmi tervdokumentációk átadására és a tervek egyeztetésére.

Megrendelő az OTSZ módosítására és a létesítmény I. üteméhez kötődően szükséges önálló használatba vételi engedélyre tekintettel Tűzvédelmi Hatósági egyeztetést kezdeményezett a Kazincbarcikai Katasztrófavédelmi Igazgatósággal. Az egyeztetés alapján a tűzvédelmi tervek felülvizsgálata vált szükségessé annak érdekében, hogy a használatba vételi engedély megszerzése garantálható legyen. A tűzvédelmi tervek átdolgozása a kivitelezés műszaki tartalmának módosítását tette szükségessé. A módosított tűzvédelmi terveket Megrendelő ezek alapján elkészítette.

Vállalkozó a módosított tűzvédelmi tervdokumentációt áttekintette, Megrendelővel egyeztette és kérte Megrendelőt és Tervezőt, hogy a homlokzati rétegrend kialakítása tekintetében a szükséges teljesítmény nyilatkozatot adják meg a tűzterjedési követelmények teljesítésének igazolhatósága érdekében. Felek rögzítik, hogy az OTSZ változása Felek részéről előre nem látható és nem befolyásolható körülmény.

Megrendelő a Tervezőt bízta meg a szükséges teljesítmény nyilatkozat, vagy BM OKF tűzvédelmi létesítési követelmény eltérési engedély kiadására irányuló eljárás lefolytatására. Tervező a vonatkozó engedélyezési eljárást megindította, az engedély 2023.08.10-én, 35000/6105-1/2023.ált. iktatószám alatt került kiadásra

Megrendelő által szolgáltatott tervmódosítások és engedélyek okán Megrendelő álláspontja szerint Vállalkozó esetében csak részleges akadályoztatás merült fel a homlokzati szerkzetek kialakítása tekintetében, mivel a rögzítőszerkezetek felmérésével, gyártási terveinek elkészítésével, gyártásával, szállításával és telepítésével a BM OKF eltérési engedély kiadásáig is haladni tudott. Fentiekre tekintettel Megrendelő ezért a Vállalkozó által kértekkel szemben 5 hónap akadályoztatást ismer el, mely időtartammal a kivitelezési véghatáridő meghosszabbításra kerül.

A Kbt. 141.§ (2) és (3) bekezdés alapján a vállalkozói díj és a teljesítési határidő a Megrendelő és Vállalkozó megállapodása alapján módosításra kerül:

II.a) pont - pótmunkák:

Az eredetileg megkötött 2021. december 22-i szerződés 2.) pontja alapján a kivitelezési munkák ellenértéke nettó 5 242 973 667,- HUF + ÁFA volt.

A 2022. november 21-én aláírt 01. számú szerződésmódosítás alapján a munkák nettó ellenértéke 5 951 351 732 ,-Ft + ÁFA.

Folytatás VII.2.2) pontban

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

A jelen pontban fent megadott "Igen" megjelölés kizárólag technikai okok miatt került kiválasztásra, a jogalap a Kbt. 141.§ (2) bekezdése. (2014/24/EU irányelv 72. cikke (2) bekezdés).

VII.2.1) A módosítások ismertetése pont folytatása:

A fenti előzmények alapján Megrendelő és Vállalkozó megállapodása alapján a jelen szerződésmódosítás eredményeként a szerződés 2.) pontja szerinti nettó vállalkozói díj (szerződéses ár) - 5 951 351 732 ,-Ft plusz a szerződésmódosítás keretében megállapodott nettó 124 229 842, Ft, azaz összesen a módosítás eredményeképpen 6 075 581 574,-Ft + ÁFA, azaz hatmilliárd-hetvenötmillió-ötszáznyolcvanegyezer-ötszázhetvennégy Ft + általános forgalmi adó, amely a befejezési határidőre prognosztizált egyösszegű fix átalányár.

Az indexált szerződéses díj szerint az ellenérték növekedése a 01. és 02. módosítás eredményeként összesen 13,70 %.

Feltétel vizsgálata: A szerződésmódosítás eredményeként a szerződéses ellenérték növekedése (1. és 2. módosítás együttes összege) nem éri nem éri el az uniós értékhatárt.

Feltétel vizsgálata: A szerződésmódosítás eredményeként a szerződéses ellenérték növekedése (1. és 2. módosítás együtt) nem éri el a szerződéses érték 15%-át. A 15%-os korlát meglétének a vizsgálatakor mindig az eredeti szerződésben szereplő ellenszolgáltatást kell alapul venni,

A szerződéses érték növekedése (1. módosítás: 708 378 065 + jelen 2. módosítás: 124 229 842) / 6 075 581 574 = 13,70 %,

Amennyiben egy szerződésmódosítás keretében elmaradó és új beszerzési igény is megjelenik az ajánlatkérő a százalékos viszonyítás során a módosítás összértékét, tehát az ellenszolgáltatásra végeredményben gyakorolt hatást veheti figyelembe.(lásd a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója a közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések Kbt. szerinti módosításával, valamint teljesítésével kapcsolatos egyes kérdésekről, továbbá az Épber korm. rendeletet)

Nem került sor más szerződésmódosításra a hivatkozott 1. módosításon kívül , amit figyelembe kellene venni a fenti feltétel teljesülése tekintetében.

A szerződés általános jellege nem változik meg, figyelemmel arra, hogy az ellenérték növekedéséhez vezető építési munkák a szerződés szerinti munkanemek.

A fizetési feltételek nem változnak.

Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés szerinti módosított összeg számlázására Vállalkozó az eredeti szerződés 5.3. pontja szerint jogosult az alábbiak szerint:

A Vállalkozó a szerződésmódosítás hatályba lépését követő hátralévő munkákra jutó módosított vállalkozói díjat (díjemelés összege) a szerződés 5.3. pontja szerint a végszámla kiállításával egyidőben, de külön számlázva: a készültség 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén nettó 124 229 842,-Ft + ÁFA összegű számlát állíthat ki.

A számlán szerepeltetni kell: „02. szerződésmódosítás, pótmunkák”

A számla kifizetésére az eredeti szerződés rendelkezései alapján kerül sor átutalással, külön teljesítés igazolás felvétele után.

II.b) pont - határidő

A szerződés 3. szakasza az alábbiak szerint módosul:

„3700 Kazincbarcika, 0256/21 hrsz-ú külterület

NUTS-kód: HU311

Tárgyi munka kivitelezése során az építési terület Kazincbarcika 0256/21 hrsz-ú külterületi ingatlana, az építőanyag ezen a munkaterületen tárolható, a kivitelezést végzők e területen tevékenykedhetnek. Amennyiben a tervezett építési technológiák miatt a telek közterület felé eső telekhatárain az építési terület kibővítése szükséges, a közterületfoglalási engedély beszerzése a Vállalkozó feladata. Munkavégzés külön engedély nélkül 7:00-20:00 óra között végezhető. Útvonal engedély beszerzése szükséges.

Teljesítési határidő: a munkaterület átadásától számított 25 hónap. Munkaterület átadása a szerződés hatálybalépését követő 3 munkanapon belül. Megrendelő előteljesítést elfogad.

A szerződés határidőben teljesítettnek minősül, amennyiben az átadás-átvételi eljárás a Ptk. 6:247 (2) bekezdésében foglaltak szerint a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik”.

A jogszabályi feltételek teljesülnek e tekintetben is mert:

- A határidőmódosítás kizárólag a Főösszesítő tűzvédelemmel kapcsolatos 1. és 5. sorában szereplő pótmunkák elvégzéséhez szükséges módosítás, aminek oka a szerződés megkötését követően bekövetkezett jogszabályváltozás. Megrendelő a módosítás keretében figyelembe vette azt a szabályt, hogy ha a teljesítés során előre nem látható akadály merül fel, amelynek elhárításáig a teljesítés nem folytatható (ebben az esetben a jogszabályváltozás miatti tervmódosítás és engedélyezés valamint a pótmunkák) a teljesítési határidő legfeljebb az akadályoztatás időtartamával módosítható, ami jelen esetben 5 hónap.

- A határidőmódosítás kizárólag ellenértéknövekedést okozó pótmunkákkal kapcsolatban merül fel, így a Kbt. 141.§ (3) bekezdésében foglaltak teljesülnek.

Megrendelő rögzíteni kívánja, hogy megvizsgálta a Kbt. 141.§ (4) b.) és c.) pontja szerinti feltételek teljesülését is a jelen szerződésmódosítás kapcsán és megállapította, hogy a jelen módosítás azoknak is megfelel. Ennek megfelelően másodlagos és harmadlagos jogcímként - a Kbt. 141.§ (2) és (3) bekezdése elsődleges jogcímként való alkalmazása mellett - azokat is megjelöli.

A megkötött vállalkozási szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlanul érvényesek és hatályosak.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 5 951 351 732.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 6 075 581 574.00 HUF