Supplies - 54848-2021

Submission deadline has been amended by:  141379-2021
03/02/2021    S23

Slovakia-Bardejov: Medical equipments

2021/S 023-054848

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
National registration number: 36167908
Postal address: Sv. Jakuba 21
Town: Bardejov
NUTS code: SK041 Prešovský kraj
Postal code: 085 01
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Martin Chachula
E-mail: chachula@eurodotacie.sk
Telephone: +421 415665268
Internet address(es):
Main address: www.nsp-bardejov.sk
Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8300
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/430098
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Euro Dotácie, a.s.
National registration number: 36438766
Postal address: Na Šefranici 1280/8
Town: Žilina
NUTS code: SK031 Žilinský kraj
Postal code: 010 01
Country: Slovakia
Contact person: Ing. Martin Chachula
E-mail: chachula@eurodotacie.sk
Telephone: +421 415665268
Internet address(es):
Main address: www.nsp-bardejov.sk
Address of the buyer profile: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8300
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/430098
I.4)Type of the contracting authority
Other type: § 7 ods. 1 písm. d) ZVO
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zdravotnícke prístroje "COVID-19"

II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je nákup nových, nerepasovaných a nepoužívaných zdravotnícky prístrojov:

— prístroj pre neinvazívnu pľúcnu ventiláciu 2 ks

— lineárny dávkovač štandardný 10 ks

— volumetrická pumpa 10 ks

— defibrilátor monitor 1 ks

— poloautomatický bifázický pulzný defibrilátor 1 ks

— EKG prístroj 2 ks

— germicídne žiariče 20 ks

— monitor vitálnych funkcií 6 ks

— odsávačka 6 ks

— elektricky polohovateľné nemocničné lôžko 10 ks

— USG prístroj vyššej triedy pre komplexné vyšetrenia v pediatrii 1 ks

— USG prístroj vyššej triedy pre interné oddelenie 1 ks

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 282 054.22 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Neinvazívna pľúcna ventilácia

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33157000 Gas-therapy and respiratory devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK041 Prešovský kraj
Main site or place of performance:

NsP sv. Jakuba, n.o., sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je nákup nových, nerepasovaných a nepoužívaných zdravotnícky prístrojov:

— prístroj pre neinvazívnu pľúcnu ventiláciu 2 ks

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 13 200.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

NFP302020AYJ6

II.2.14)Additional information

Zábezpeka pre danú časť predmetu zákazky sa nevyžaduje.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Infúzna technika

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33194100 Devices and instruments for infusion
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK041 Prešovský kraj
Main site or place of performance:

NsP sv. Jakuba, n.o., sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je nákup nových, nerepasovaných a nepoužívaných zdravotnícky prístrojov:

— lineárny dávkovač štandardný 10 ks

— volumetrická pumpa 10 ks

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 26 145.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

NFP302020AYJ6

II.2.14)Additional information

Zábezpeka pre danú časť predmetu zákazky sa nevyžaduje.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Defibrilátor

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33182100 Defibrillator
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK041 Prešovský kraj
Main site or place of performance:

NsP sv. Jakuba, n.o., sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je nákup nových, nerepasovaných a nepoužívaných zdravotnícky prístrojov:

— defibrilátor monitor 1 ks

— poloautomatický bifázický pulzný defibrilátor 1 ks

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 7 440.75 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

NFP302020AYJ6

II.2.14)Additional information

Zábezpeka pre danú časť predmetu zákazky sa nevyžaduje.

II.2)Description
II.2.1)Title:

EKG prístroj

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33123200 Electrocardiography devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK041 Prešovský kraj
Main site or place of performance:

NsP sv. Jakuba, n.o., sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je nákup nových, nerepasovaných a nepoužívaných zdravotnícky prístrojov:

— EKG prístroj 2 ks

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 10 911.87 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

NFP302020AYJ6

II.2.14)Additional information

Zábezpeka pre danú časť predmetu zákazky sa nevyžaduje.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Germicídne žiariče

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
39330000 Disinfection equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK041 Prešovský kraj
Main site or place of performance:

NsP sv. Jakuba, n.o., sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je nákup nových, nerepasovaných a nepoužívaných zdravotnícky prístrojov:

— germicídne žiariče 20 ks

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 7 066.60 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 45
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

NFP302020AYJ6

II.2.14)Additional information

Zábezpeka pre danú časť predmetu zákazky sa nevyžaduje.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Monitor vitálnych funkcií

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33195000 Patient-monitoring system
33195100 Monitors
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK041 Prešovský kraj
Main site or place of performance:

NsP sv. Jakuba, n.o., sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je nákup nových, nerepasovaných a nepoužívaných zdravotnícky prístrojov:

— monitor vitálnych funkcií 6 ks

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 18 960.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 90
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

NFP302020AYJ6

II.2.14)Additional information

Zábezpeka pre danú časť predmetu zákazky sa nevyžaduje.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Odsávačka

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK041 Prešovský kraj
Main site or place of performance:

NsP sv. Jakuba, n.o., sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je nákup nových, nerepasovaných a nepoužívaných zdravotnícky prístrojov:

— odsávačka 6 ks

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 11 460.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 50
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

NFP302020AYJ6

II.2.14)Additional information

Zábezpeka pre danú časť predmetu zákazky sa nevyžaduje.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Lôžko

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192100 Beds for medical use
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK041 Prešovský kraj
Main site or place of performance:

NsP sv. Jakuba, n.o., sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je nákup nových, nerepasovaných a nepoužívaných zdravotnícky prístrojov:

— elektricky polohovateľné nemocničné lôžko 10 ks

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 25 160.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

NFP302020AYJ6

II.2.14)Additional information

Zábezpeka pre danú časť predmetu zákazky sa nevyžaduje.

II.2)Description
II.2.1)Title:

USG prístroj

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
38434210 Sonometers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK041 Prešovský kraj
Main site or place of performance:

NsP sv. Jakuba, n.o., sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov

II.2.4)Description of the procurement:

Predmetom zákazky je nákup nových, nerepasovaných a nepoužívaných zdravotnícky prístrojov:

— USG prístroj vyššej triedy pre komplexné vyšetrenia v pediatrii 1 ks

— USG prístroj vyššej triedy pre interné oddelenie 1 ks

Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 161 710.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 60
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

NFP302020AYJ6

II.2.14)Additional information

Zábezpeka pre danú časť predmetu zákazky sa vyžaduje vo výške 4 500,00 EUR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) spôsobom podľa § 32 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne.

Upozornenie:

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzač vkladá v ponuke elektronicky do IS EVO v súlade so súťažnými podkladmi.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/03/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 30/09/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 02/03/2021
Local time: 10:00
Place:

NsP Sv. Jakuba, n.o., riaditeľstvo, Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov

Information about authorised persons and opening procedure:

Bližšie informácie sú súčasťou súťažných podkladov.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1) Zadávanie nadlimitnej zákazky sa realizuje systémom elektronického verejného obstarávania prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (ďalej len IS EVO) na portáli www.uvo.gov.sk. Verejný obstarávateľ neposkytne záujemcom súťažné podklady v listinnej podobe. Podrobnosti týkajúce sa spôsobu dorozumievania sú uvedené v súťažných podkladoch.

2) Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v elektronickej podobe prostredníctvom IS EVO, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie obsahu, ak nie je v súťažných podkladoch uvedené inak.

3) Plynutie zákonných lehôt v prípade elektronickej komunikácie je odo dňa odoslania/doručenia správy. Pod pojmom doručenie sa myslí, kedy bola správa doručená záujemcovi/uchádzačovi do IS EVO a nie kedy si ju záujemca/uchádzač prečítal.

4) Pre potreby predkladania ponúk záujemca/uchádzač postupuje v zmysle súťažných podkladov a príručiek dostupných na www.uvo.gov.sk

5) Splnenie podmienky účasti možno preukázať predložením jednotného európskeho dokumentu podľa § 39 zákona o verejnom obstarávaní, pričom doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti predkladajú verejnému obstarávateľovi uchádzači v súlade s § 39 od. 6 zákona o verejnom obstarávaní v lehote piatich pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy na doručenie dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti, ak verejný obstarávateľ neurčí dlhšiu lehotu.

6) Verejný obstarávateľ podľa § 40 ods. 6 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

7) Predmetné verejné obstarávanie nie je zelené verejné obstarávanie, obstarávanie inovácií ani obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

V zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/01/2021