Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Építési beruházás - 548603-2023

Submission deadline has been amended by:  626885-2023
12/09/2023    S175

Magyarország-Kazincbarcika: Építési munkák

2023/S 175-548603

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kazincbarcikai Sport Központ "Delfin" Vízisport Klub
Nemzeti azonosító szám: 18433405105
Postai cím: Hadak Útja 3.
Város: Kazincbarcika
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
Postai irányítószám: 3700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Halász Béla
E-mail: delfinbarcika@gmail.com
Telefon: +36 306824108
Fax: +36 48514752
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.delfinbarcika.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001519792023/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001519792023/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Egyesület
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Sporttevékenység

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kazincbarcika Vízikomplexum II. ütem kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR001519792023
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Kazincbarcika vízikomplexum II. ütem kivitelezés

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország_3700_Kazincbarcika_0256/21 hrsz-ú külterület

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Kazincbarcika Város Önkormányzat tulajdonában álló 0256/21 hrsz-ú ingatlanon megvalósuló projekt keretében vízi komplexum kialakítása a cél. A létesítmény 2 ütemben valósul meg. Az I. ütem kiépítése már folyamatban van.

Jelen közbeszerzési eljárás keretében nyertes Ajánlattevő feladata Kazincbarcika Vízikomplexum II. ütem kivitelezési feladatainak elvégzése.

A vízi komplexum kialakítása az alábbi ütemezés szerint történik:

I. ütem (nem képezi jelen közbeszerzési eljárás tárgyát)

Megvalósul a teljes épületszerkezet és az uszoda rendeltetési egység a kültéri medence nélkül, szerkezetkész állapotú a tanmedencék körüli terület, a wellness és rekreáció, a sportszakmai irodaterület, a rendezvényterem és a fitness-konditerem. A parkoló építése és a környezetrendezés - növényültetés és öntözőrendszer telepítés nélkül - is az I. ütemben történik. Az I. ütem teljes körű kivitelezésében érintett helyiségek alapterülete a jogerős építési engedély alapján 6340 m2.

II. ütem (jelen közbeszerzési eljárás keretében valósul meg)

Nyertes ajánlattevő feladata a hiányzó szakipari és környezetrendezési munkák elvégzése, a kültéri medence kivitelezése.

A szakági munkarészek ütemezése a fentiek szerint történik, azzal, hogy az I. ütem rendeltetésszerű használatához szükséges minden szakági munkarész elkészül az I. ütemben.

A lehatárolt két ütem határán megépülnek a tervezett épületszerkezetek, az átközlekedő nyílásokban az átjárás megakadályozására az I. ütemben ideiglenesen kialakított, bontható, munkaterület lehatároló biztonsági rács készül, 2 m magasságban, figyelmeztető táblával. A második ütem kiépítését követően az átközlekedő nyílásokban kialakított térelhatároló szerkezetek bontásra kerülnek.

Főbb szakági munkarészek műszaki tartalma a második ütemben:

Tartószerkezeti munkarész:

A második ütemben csak a kültéri medence tartószerkezeti munkáit kell elvégezni.

821 m3 vasbeton szerkezet kivitelezésére

Építészeti munkák:

Az alapterületi vázlatokon jelölt területeken az építészeti kialakítás - beleértve a területen belüli összes úsztatott beton esztrich aljzatot, válaszfalat, beltéri nyílászáró szerkezetet, lakatosszerkezetet, üvegszerkezetet, álmennyezetet, asztalos szerkezetet, általános burkolási és festési munkákat, medenceterek burkolását - ebben az ütemben valósul meg. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a kiviteli tervdokumentációban meghatározott műszaki tartalom teljes kiépítése a feladat, ha valamely szöveges leírásban valamely elem nem kerül felsorolásra, az nem jelenti a kiépítendő műszaki tartalom limitálását.

Elektromos munkák:

Az építészeti kialakítással összefüggésben készülő elektromos munkák ebben az ütemben valósulnak meg.

Automatika rendszer:

Az építészeti kialakítással összefüggésben készülő automatika munkák ebben az ütemben valósulnak meg.

Épületgépészeti munkák:

Az építészeti kialakítással összefüggésben készülő épületgépészeti munkák ebben az ütemben valósulnak meg. Az épületgépészeti munkák részét képezi: légtechnika, fűtés-hűtés, víz-és csatorna. A II. ütemre meghatározott épületgépészeti feladatok teljeskörű kivitelezése.

Sporttechnológia

Az első ütemben csak az úszás versenyekhez szükséges 50m-es úszómedence pályaelválasztó kötelek, illetve ezek elhelyezéséhez, tárolásához szükséges elemek készülnek el. A második ütemben készül a fentieken kívül a teljeskörű sporttechnológiai berendezés beszerzése, beépítése.

Vízgépészet

A II. ütemben készül el a 15 m-es tanmedence, a 12 m-es tanmedence, pezsgőmedence, melegvízű medence, merülő medence, és a kültéri 33 m-es úszómedence, valamint a hozzájuk kapcsolódó gépházak vízgépészeti munkái. A klórozó berendezés az I. ütemben valósul meg, ez kiegészül a II. ütem medencéinek üzemeltetéséhez szükséges segédberendezésekkel. A központi vegyszeradagoló helyiségben kerülnek elhelyezésre és felszerelésre a II. ütem medencéinek vízforgatásához szükséges vegyszeradagoló rendszerek és vegyszertárolók.

Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi:

- mélyépítés és szerkezetépítés: kültéri medence létesítése, burkolatok, kerítés kialakítása;

- elektromos és gyengeáramú szerelések: I. ütemben szerkezetkészre épített helyiségekben;

- napelemes kandeláberek telepítése kültéri részen;

- telken belüli közmű csatlakozások kialakítása: kültéri büfé részére ivóvíz, szennyvíz, villamos energia ellátás és csapadékvíz elvezetés közmű csatlakozások kialakítása;

- gépészeti szerelések: I. ütemben szerkezetkészre épített helyiségekben;

- építőmesteri munkák: I. ütemben szerkezetkészre épített helyiségekben;

- kert és tájépítészet: kerítésen belül lehatárolt szakaszon a tervek szerinti tereprendezési, növényesítési munkák elvégzése;

- uszodatechnológiai szerelések: wellness részleg és tanmedencék;

- audio-vizuális rendszerek teljes körű kiépítése.

- sporttechnológiai elemek beszerzése

A létesítmény tekintetében Ajánlatkérő szakági bontásban részletes kiviteli tervdokumentációt bocsát az Ajánlattevők rendelkezésére.

Nyertes ajánlattevő továbbá köteles tiszta vizes, szennyezőanyag bevitel nélküli forgatási próbákat (üzempróba) tartani minden medence, illetve a gőz, szauna, pezsgőmedence esetében (üzempróba). Az üzempróba időtartama 3 munkanap. A forgatási próbák alapján szükséges igazolni a vízkormányzási rendszerek megfelelőségét, a szivattyúk terhelés alatti működését, a csővezetékek megfelelőségét, vételezett víz megfelelő minőségét. Az üzempróba elvégzésének költségei a Vállalkozót terhelik, az üzempróba megkezdése előtt az üzempróba tervre és az üzempróba megkezdésére írásos műszaki ellenőri jóváhagyás szükséges. A jóváhagyást legkevesebb 5 munkanappal korábban szükséges írásban megkérni.

A részletes szabályokat a műszaki leírás 20.3. pontja tartalmazza.

A II. ütem részét képező helyiségek alapterülete a jogerős építési engedély alapján: 3491 m2

Folytatás a "II.2.14) További információ" rovatban

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Az elvégzett munkákra vonatkozóan vállalt jótállás időtartama a minimumként meghatározott (36 hónap) időtartamon felül hónapokban (0-12 hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3. A teljesítésbe bevont, felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező olyan szakemberek száma, akik uszoda és/vagy strand építésének építészeti szakági és/vagy felújításának építészeti szakághoz tartozó felújítási munka kivitelezésében helyszíni irányítóként részt vettek (0-2 fő) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 4. A teljesítésbe bevont, felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező olyan szakemberek száma, akik ivóvíz és/vagy szennyvíz gépészeti rendszerek kivitelezésében helyszíni irányítóként részt vettek (0-2 fő) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

"II.2.4) A közbeszerzés ismertetése" rovat folytatása:

A költségvetés organizációs terve részletesen tartalmazza a betanítás követelményeit az alábbiak szerint:

-Személyzet oktatása,amely kiterjed a létesítmény II. ütem (amely a jelen közbeszerzés tárgya) összes rendszerének üzemeltetésére min 4 fő, min 4 x 8 órában,

-Ajánlatkérő által audio-vizuális rendszerek üzemeltetési célból bevonásra kerülő szakcég munkatársainak oktatása min 2 fő, min 8 órában

-Ajánlatkérő által fűtési rendszer üzemeltetésére bevonásra kerülő szakcég munkatársainak oktatása min 2 fő min 6 órában,

-Ajánlatkérő által öntözőrendszer üzemeltetésére bevonásra kerülő szakcég munkatársainak oktatása, min 3 fő min 4 órában.

A pontos mennyiségeket és az elvégzendő munkák részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírása, a kiviteli tervdokumentációk, valamint az árazatlan költségvetések tartalmazzák.

II.2.7) ponttal kapcsolatos további információ:

A szerződés időtartama: a szerződés hatályba lépésétől a szerződés teljesítéséig. Teljesítési határidő: a munkaterület átadásától számított 12 hónap (365 naptári nap). Munkaterület átadására a kivitelező által készítendő organizációs terv elfogadásától számított 3 munkanapon belül kerül sor. Az organizációs tervet a szerződés hatályba lépését követő 8 munkanapon belül kell elkészíteni Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. A szerződés határidőben teljesítettnek minősül, amennyiben az átadás-átvételi eljárás a Ptk. 6:247 (2) bekezdésében foglaltak szerint a szerződésben előírt teljesítési határidőn belül megkezdődik.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll.

Igazolási mód:

I. ajánlatban (Kr. 1.§ (1), 2.§-7.§ és Kbt. 67. § (1) bekezdés):

- a gazdasági szereplő ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében a 321/2015. (X.30) Korm. (továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) bekezdése alapján a Kr. II. Fejezetének megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (ESPD) foglalt nyilatkozatát benyújtani (Kbt. 67. § (1) bekezdés),

- ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kr. 15.§ (1), valamint a Kbt. 67. § (3) bekezdése),

- továbbá az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső, alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozót (Kr. 15.§ (2) és Kbt. 67. § (4) bekezdés); (Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.)

- közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg a Kr. 3.§ (5) bekezdése szerint.,

Az ESPD-ben a kizáró okok hatálya alá nem tartozás tekintetében felmerülő adatbázis megjelöléssel kapcsolatban a Kr.6.§-ában foglaltak irányadók.

II. ajánlatkérő felhívására (Kr. 1.§ (2) és Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdés):

- az ajánlattevőnek a Kr. III. Fejezete szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az igazolások tekintetében a Kr. 8., 10. és 12.-16. §-ai is irányadók. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az ajánlatban. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a Kbt. 63.§ (3) bekezdésére, a 69.§ (11a) bekezdésére, a 73.§ (1) bekezdés c.) pontjára és a 74. § (1) bekezdésre.

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. §-a szerinti öntisztázás lehetőségére is, továbbá a Kr. 1.§ (3), 4.§ (1a)-(1b), illetve (3) bekezdésére.

Ajánlatkérő a Kr. 13.§ -a alapján előírja, hogy folyamatban levő változásbejegyzési eljárás esetén ajánlattevő csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást, nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági feltétel:

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerint és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek. alapján alkalmatlan az ajánlattevő, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az építőipari kivitelezési nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti (Étv.), építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét a www.mkik.hu oldalon az Építésügyi regisztrációs iroda/On-line építőipari kivitelezői nyilvántartás adatai alapján. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szükséges szerepelniük, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkezniük, nekik a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

A Kr. 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni. Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben előírt igazolását. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdésére.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet/személyt és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet/személy erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65.§ (9) és (12) bekezdésére.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása az ESPD-be foglalt nyilatkozat benyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67. §-ban foglaltakra, valamint a Kr. 1§ (1) bekezdésére.Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban (ESPD) feltüntetni.

Az alábbiakban ismertetett alkalmassági feltétel esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges. Továbbá felhívjuk a figyelmet a KR 1. § 3. §- aiban foglaltakra.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek (AT) az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

P1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya (épület, vagy építmény építési -és/vagy épület vagy építmény felújítási munkák elvégzése) szerinti nettó árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az Ajánlattevő a P1./ pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett Ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Ha az ajánlattevő az árbevételi adatot azért nem tudja az ajánlatkérő által előírt teljes időszakra vonatkozóan megadni, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a működésének megkezdését követő időszakra vonatkozó árbevételi adattal jogosult igazolni.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint a P1) alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. (oly módon, hogy vagy csak az egyikük igazolja az alkalmasság fennállását, vagy pedig együttesen igazolják)

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt P1.) alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet/személyt és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet/személy erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Felhivjuk a figyelmet a Kbt. 65.§ (8) és (12) bekezdésére.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1.) Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (épület, vagy építmény építési - és/vagy épület vagy építmény felújítási munkák elvégzése) származó nettó árbevétele összesen nem éri el az 1 000 000 000,- Ft-ot.

Ajánlatkérő épület, illetve építmény alatt az 1997. évi LXXVIII. törvény 2.§ 8. és 10. pontja szerinti fogalmakat érti.

VI.3) További információk rovat folytatása:

21. AK előírja, hogy AT-nek szakmai ajánlatot kell benyújtania, amely áll:

- ajánlattevő által változtatás nélkül kitöltött árazott költségvetésből (excel -xls vagy xlsx- formátumban nyújtandó be. A költségvetést nem kell aláírással ellátni, abban az esetben sem, ha a cégszerű aláírásra vonatkozó megjelölés a rendelkezésre bocsátott költségvetésen szerepel);

illetve

- az értékelés körében (3, 4, részszempont) megjelölésre kerülő szakemberek megnevezéséről szóló nyilatkozatból

AK felhívja a figyelmet, hogy a költségvetés szakmai ajánlatnak minősül, a dokumentumok teljes terjedelemben történő hiánya az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, figyelemmel a Kbt. 71. § (8) bekezdésében foglaltakra. Az ajánlat érvénytelenségét eredményezi az is, amennyiben a benyújtott szakmai ajánlat a Kbt. 71.§ (8) bekezdés b) pontjában foglaltakra tekintettel nem hiánypótoltatható hiányt tartalmaz.

AK felhívja a figyelmet, hogy az értékelés körében (3, 4, részszempont) megjelölésre kerülő szakemberek megnevezéséről szóló nyilatkozat szakmai ajánlatnak minősül, a nyilatkozat teljes terjedelemben történő hiánya, illetve olyan mértékű hiánya, amely alapján az értékelés körében megjelölésre kerülő szakemberek bármelyikének beazonosíthatósága nem lehetséges - nem hiánypótoltatható hiányra tekintettel- az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után, figyelemmel a Kbt. 71. § (8) -(9) bekezdésében foglaltakra.

Az ajánlathoz csatolandó további dokumentumok listáját és a további információkat terjedelmi korlátok miatt a KD tartalmazza.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása az ESPD-be foglalt nyilatkozat benyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67. §-ban foglaltakra, valamint a Kr. 1§ (1) bekezdésére. Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszerű nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni.

Az alábbiakban ismertetett alkalmassági feltételek esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges. Továbbá felhívjuk a figyelmet a KR 1. § 3. §- aiban foglaltakra.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek (AT) az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

M1.) A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján: az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított öt évben teljesített jelentősebb, az alkalmassági feltétel körében előírt tárgyú referenciamunka/referenciamunkák elvégzését a Kr. 22. § (3) bekezdése szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni. Az igazolásban meg kell adni legalább a következő adatokat: az építési beruházást teljesítő vállalkozó neve; a szerződést kötő másik fél megnevezése, elérhetősége; az építési beruházás tárgya; az építési beruházás mennyisége (az előírt alkalmassági követelmény szerinti körben); a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év, hó, naptól-év, hó, napig); a teljesítés helye; nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e; nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult-e.

Az adatokat olyan részletességgel kérjük megadni, hogy azok alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 22.§ (5) bekezdésére, és a Kbt. 140.§ (9) bekezdésére.

Ajánlatkérő a Kr. 21/A §-a ban foglaltak szerint jár el az igazolások vizsgálata során.

M2.) A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján:

Az M2.1., M2.2., M2.3. pont szerinti, a teljesítés során felelős műszaki vezetőként bevont szakemberek tekintetében:

Amennyiben a megjelölt szakember rendelkezik az előírt jogosultsággal (vagy más tagállamban szerzett azzal egyenértékű jogosultsággal), akkor a szakember nevét, kamarai számát és a jogosultság megszerzésének időpontját kell megadni nyilatkozati formában, továbbá azt, hogy a szakember milyen pozíció tekintetében kerül megjelölésre és az ajánlattételkor mely szervezettel, milyen jogviszonyban áll (munkaviszony, megbízási jogviszony stb.) Amennyiben a szakember nem rendelkezik az előírt jogosultsággal (vagy más tagállamban szerzett azzal egyenértékű jogosultsággal) akkor a szakember nevét kell megadni nyilatkozati formában, továbbá a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlati időt kell igazolni az alábbi dokumentumok benyújtásával:

- az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget igazoló oklevél másolata;

- az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat meglétét igazoló, a szakember saját kezű aláírásával ellátott szakmai önéletrajz.

Amennyiben önéletrajz csatolásra kerül, a szakmai tapasztalatok időtartamát tól-ig, év/hó pontossággal kell megadni. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az előírt szakmai gyakorlat idejének vizsgálatakor a párhuzamos időszakokat csak egyszer veszi figyelembe. A szakmai tapasztalat időtartama tekintetében minden megkezdett hónap teljes hónapnak minősül. Ennek figyelembe vételével egész számokban kerül figyelembe vételre a szakmai tapasztalat időtartama. A kezdő és a befejező hónap is beleértendő a gyakorlati időbe! A figyelembe vételre kerülő szakmai tapasztalat időtartama maximum az ajánlattételi határidő lejártáig terjedhet.

Meg kell adni továbbá, hogy a szakember milyen pozíció tekintetében kerül megjelölésre és az ajánlattételkor mely szervezettel, milyen jogviszonyban áll (munkaviszony, megbízási jogviszony stb.).

Amennyiben a megjelölt szakember már rendelkezik az alkalmasság körében előírt felelős műszaki vezetői jogosultsággal, az alkalmassági követelménynek való megfelelést ajánlatkérő a rendelkezésre álló közhiteles kamarai nyilvántartásból ellenőrzi.

Az M2.1.) pont szerinti szakember tekintetében az alkalmasság körében előírt 1 db épület vagy építmény építési- és/vagy felújítási tárgyú projektben szerzett helyszíni irányítói szakmai tapasztalat igazolására a szakember saját kezű aláírásával ellátott nyilatkozata csatolandó, melyben megadja a következő adatokat: a projekt (kivitelezés) tárgya, a projekt időtartama, a projekt során ellátott helyszíni irányítói tevékenység. Kizárólag olyan projektben (kivitelezésben) történő részvétel vehető figyelembe, melynek a teljesítésére (befejezésére) az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőzően sor került. Amennyiben a jogosultság megszerzéséhez szükséges tapasztalat igazolására önéletrajz kerül benyújtásra, ezen projekt az önéletrajzban feltüntetésre kerülhet, azaz az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat igazolása körében - megfelelősége esetén - figyelembe vehető.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

AT (közös AT) alkalmatlan, ha nem rendelkezik

M1.) a felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven (60 hónapon) belül- az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített- sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt alábbi referenciával:

M1.1.).Legalább 1 db, minimum 500 m3 vasbeton szerkezet kivitelezésére vonatkozó referenciával.

Az M/1.1. alkalmassági követelménynek való megfelelést ajánlattevő legfeljebb 5 db szerződéssel igazolhatja.

A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven (60 hónapon) belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik és a teljesítés legfeljebb 8 éven belül kezdődött.

A referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételek teljesülésének.

Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi adatot.

M2.) legalább az alábbi, teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:

M2.1.) legalább 1 fő, a teljesítés során felelős műszaki vezetőként bevont szakemberrel, aki rendelkezik épület vagy építmény építési és/vagy felújítási tárgyú projektben szerzett helyszíni irányítói szakmai tapasztalattal, és

a) a feladat ellátásához a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. szakma 1. rész 2. pontjában meghatározott, „MV-É” kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik, vagy

b) más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő vagy származási országban az a) alpont szerinti jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal rendelkezik, vagy

c) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy a b) pont szerinti azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI. szakma 1. rész 2. pontjában meghatározott) okleveles építészmérnök vagy okleveles építőmérnök végzettséggel és 3 év szakmai gyakorlati idővel, vagy

d) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-É” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy a b) pont szerinti azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI. szakma 1. rész 2. pontjában meghatározott) építészmérnök vagy építőmérnök végzettséggel és 5 év szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

„Helyszíni irányítói szakmai tapasztalat” alatt ajánlatkérő a kivitelezési munkaterületen végzett felelős műszaki vezetői és/vagy építésvezetői és/vagy egyéb építőipari szakmai irányítói tevékenységet érti. Ajánlatkérő épület, illetve építmény alatt az 1997. évi LXXVIII. törvény 2.§ 8. és 10. pontja szerinti fogalmakat érti.

M2.2.) legalább 1 fő, a teljesítés során felelős műszaki vezetőként bevont szakemberrel, aki

a) a feladat ellátásához a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. szakma 2. rész 3. pontjában meghatározott, „MV-ÉG” kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik, vagy

b) más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő vagy származási országban az a) alpont szerinti jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal rendelkezik, vagy

c) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy a b) pont szerinti azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI. szakma 2. rész 3. pontjában meghatározott) okleveles gépészmérnök épületgépészeti szakirány vagy okleveles létesítmény mérnök épületgépészeti szakirány végzettséggel és 3 év szakmai gyakorlati idővel, vagy

d) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉG” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy a b) pont szerinti azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI. szakma 2. rész 3. pontjában meghatározott) gépészmérnök épületgépész szakirány vagy energetikai mérnök épületenergetika szakirány végzettséggel és 5 év szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

M2.3.) legalább 1 fő, a teljesítés során felelős műszaki vezetőként bevont szakemberrel, aki

a) a feladat ellátásához a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. szakma 2. rész 5. pontjában meghatározott, „MV-ÉV” kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkezik, vagy

b) más tagállamban szerzett jogosultság esetén a küldő vagy származási országban az a) alpont szerinti jogosultsággal egyenértékű jogosultsággal rendelkezik, vagy

c) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy a b) pont szerinti azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI. szakma 2. rész 5. pontjában meghatározott) okleveles villamosmérnök vagy okleveles biztonságtechnikai mérnök vagy okleveles mechatronikai mérnök végzettséggel és 3 év szakmai gyakorlati idővel, vagy

d) a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „MV-ÉV” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság (vagy a b) pont szerinti azzal egyenértékű jogosultság) megszerzéséhez szükséges (a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete VI. szakma 2. rész 5. pontjában meghatározott) villamosmérnök vagy biztonságtechnikai mérnök vagy mechatronikai mérnök végzettséggel és 5 év szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.

Egy szakember maximum két pozícióra jelölhető meg, azaz átfedés a maximum két pozíción felül nem megengedett. Az alkalmasság körében megjelölt szakemberek az értékelés körében nem kerülhetnek megjelölésre.

Az előírt végzettséggel, képzettséggel egyenértékű végzettséget, képzettséget is elfogad ajánlatkérő.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az M1.), illetve M2.) alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. (oly módon, hogy vagy csak az egyikük igazolja az alkalmasság fennállását, vagy pedig együttesen igazolják).

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az M1.), illetve M2.) alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet/személyt és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet/személy erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65.§ (9), és (12) bekezdésére.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint.

A szerződő fél teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1), (3) és (5)-(6) bekezdéseiben foglaltak szerint, valamint a Ptk. 6:130. §(1)-(2) bekezdései szerint történik, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet (továbbiakban Korm.rend) 32/A.§ban foglaltakra is.

Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít.

A fő finanszírozási és fizetési feltételek részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok (szerződéstervezet) tartalmazza.

Ajánlatkérő a szerződésben foglalt általános forgalmi adó nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 10%-ának megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja a Kbt. 135.§ (8) bekezdése alapján.

Ajánlatkérő a Korm.rend. 32.§ (3) bekezdése értelmében hét részszámla (ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét biztosítja. az alábbiak szerint:Nyertes ajánlattevőként szerződő fél 6 db részszámlát és 1 db végszámlát nyújthat be a Megrendelő által igazolt tényleges teljesítést követően:

1. részszámla: A készültség 15 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén - a teljes nettó vállalkozási díj 15 %-a,

2. részszámla: A készültség 30 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén - a teljes nettó vállalkozási díj 15 %-a,

3. részszámla: A készültség 45 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén - a teljes nettó vállalkozási díj 15 %-a,

4. részszámla: A készültség 60 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén - a teljes nettó vállalkozási díj 15 %-a,

5. részszámla: A készültség 75 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén - a teljes nettó vállalkozási díj 15 %-a,

6. részszámla: A készültség 90 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén - a teljes nettó vállalkozási díj 15 %-a,

Végszámla: a készültség 100 %-át elérő megvalósult teljesítés esetén - a teljes nettó vállalkozási díj 10 %-a.

Az igénybe vett előleg a végszámlában kerül elszámolásra, az előlegszámla nem minősül részszámlának.

Kötelező jótállás 36 hónap, többletjótállás az ajánlatban vállalt mértékben.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, hibás teljesítési kötbér, teljesítési és jólteljesítési (jótállási) biztosíték. Bővebben a szerződéstervezetben.

A szerződés finanszírozása a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao tv) 22/C.§ (1) bek. bd) pontja szerinti sportcélú támogatásból (69,36%) , és Kazincbarcika Város Önkormányzata által biztosított fejlesztési célú támogatásból (30,64%) történik, a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet figyelembe vételével.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 09/10/2023
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 09/10/2023
Helyi idő: 14:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Kbt. 68.§. 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. A 321/2015 (X.30) KR 30.§ (4) alapján: a P1) és M1) és M2) alkalmassági feltételek is a minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

2. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10

3. Pontszám megadásának módszere: 1. részszempont: fordított arányosítás. 2. részszempont: egyenes arányosítás, 3, 4, részszempontok: pontkiosztás. Részletesen a dokumentációban.

4. Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 54.§-ban foglaltak alapján az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek mértéke 4 500 000,- HUF. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54.§ (2)-ben meghatározott módokon. Az ajánlati biztosítékot az ajánlattételi határidő lejártáig kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani, és ezt az ajánlatban igazolni. Átutalás/befizetés esetén a közleményben fel kell tüntetni: EKR001519792023 és/vagy „KAZINCBARCIKA VÍZIKOMPLEXUM II. ÜTEM KIVITELEZÉS”. A teljesítés az ajánlatban befizetés, átutalás esetén visszavonhatatlan pénzintézeti igazolás másolatának benyújtásával, egyéb esetben a biztosítási szerződés alapján kiállított -készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvény, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt készfizető kezességvállalást tartalmazó okirat vagy garancia megfelelő példányának az ajánlatban történő benyújtásával igazolható. Ajánlatkérő bankszámlaszáma: 11734152-20036964-00000000. Részletek a Dokumentációban.

5. Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdése szerint megvizsgálta, hogy a beszerzés tárgyának jellege, és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását. Ajánlatkérő ennek eredményeképpen megállapította, hogy a kivitelezési munkák az építési engedély alapján 2 ütemre osztottak. Az 1. ütem építése uniós értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljárás lefolytatását követően teljesítési szakaszban van. Jelen ütem létesítésén túl további ütemek, illetve a 2. ütemen belül további részek kialakítása nem lehetséges engedélyezési okokból, és a gépészeti, elektromos és vízgépészeti technológiákra tekintettel.

6. Felelősségbiztosítás: Ajánlatkérő a Korm.rend 26. §-a alapján előírja nyertes ajánlattevő részére felelősségbiztosítás megkötését, vagy meglévő felelősségbiztosítás kiterjesztését legalább 200 000 000,- HUF/év és legalább 100 000 000,- HUF/kár mértékben, CAR építészeti szerelési munkákra kiterjedően. Nyertes ajánlattevő a felelősségbiztosítási szerződés megkötésére vagy meglévő felelősségbiztosításának kiterjesztésére a szerződés hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott, a felelősségbiztosítással érintett tevékenység megkezdését megelőző időpontig köteles. Részletes információ a szerződéstervezetben.

7. Az alkalmasság körében megjelölt szakemberek az értékelés körében nem kerülhetnek megjelölésre. Az értékelés körében ugyanazon szakember összesen egyszer, egyetlen értékelési szempontra (3. vagy 4. értékelési szempontra) vonatkozóan kerülhet megjelölésre. Az értékelés körében megjelölt szakemberek az alkalmasság körében nem kerülhetnek megjelölésre.

8. FAKSZ: dr. Bűrös László, lajstromszám: 00112

9. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját.

10. A Dokumentáció az EKR -en keresztül érhető el az EKR-ben érdeklődésüket jelzett gazdasági szereplők számára.

11. Az M2.1.) pont szerinti műszaki és szakmai alkalmasságot igazoló teljesítésbe bevonásra kerülő felelős műszaki vezető szakembernek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell „MV-É” (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. szakma 1. rész 2. pont szerint) kategóriás, vagy más tagállamban szerzett azzal egyenértékű jogosultsággal. Az M2.2.) pont szerinti műszaki és szakmai alkalmasságot igazoló teljesítésbe bevonásra kerülő felelős műszaki vezető szakembernek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell „MV-ÉG” (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. szakma 2. rész 3. pont szerint) kategóriás, vagy más tagállamban szerzett azzal egyenértékű jogosultsággal. Az M2.3.) pont szerinti műszaki és szakmai alkalmasságot igazoló teljesítésbe bevonásra kerülő felelős műszaki vezető szakembernek a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell „MV-ÉV” (266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet VI. szakma 2. rész 5. pont szerint) kategóriás, vagy más tagállamban szerzett azzal egyenértékű jogosultsággal.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a fenti jogosultságoknak a szerződés hatálybalépése időpontjában fennálló hiánya (bármely szakember tekintetében) a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.

12. A Kbt. 77.§ (1) bekezdése alapján az alábbi részszempontok tekintetében értékelési korlátot alkalmaz ajánlatkérő, azaz az adott értékelési részszempontnál feltüntetett maximum értéket vállaló, illetve a maximum értéknél kedvezőbb értéket vállaló ajánlattevők egyaránt a maximális (10) pontszámot kapják:

2. részszempont: értékelési korlát 12 hónap

3, 4. részszempontok: 2 fő

13. Az értékelés körében helyszíni irányítóként történő részvétel alatt ajánlatkérő azt érti, hogy az adott kivitelezés során a szakember a kivitelezési munkaterületen végzett felelős műszaki vezetői és/vagy építésvezetői és/vagy egyéb építőipari szakmai irányítói tevékenységet látott el. Kizárólag olyan kivitelezésben történő részvétel vehető figyelembe, melynek a teljesítésére (befejezésére) az ajánlattételi határidő lejártának napját megelőzően sor került. Ajánlatkérő az egyéb építőipari szakmai irányítói tevékenység alatt az építőipari szakági helyszíni irányítói tevékenységet érti és fogadja el.

14. Ajánlatkérő a 4. értékelési részszempont tekintetében ivóvíz és/vagy szennyvíz gépészeti rendszerek kivitelezésén ivóvíz bekötési rendszer kivitelezést, és/vagy szennyvíz bekötést és/vagy elvezető rendszer kialakítás kivitelezést, és/vagy víztisztító rendszer telepítést ért.

15. A IV.2.6) pontban megjelölt 2 hónap az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 napként értelmezendő.

16. A Kbt. 35.§ (8) alapján AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.

Folytatás VI.4.3. pontban

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.3) További információk rovat folytatása:

17. Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 53.§ (6 ) bekezdése alapján feltételesként kerül megindításra az alábbi indokok alapján: Ajánlatkérő a Tao tv. 22/C. § (1) bek. bd) pontja alapján a jóváhagyott sportfejlesztési programja alapján a program költségvetése szerinti összegnek csak egy része tekintetében rendelkezik támogatási igazolással a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletnek megfelelően. Ajánlatkérő a hiányzó összeg tekintetében a teljes támogatásra vonatkozóan a Magyar Vízilabda Szövetség által kiadott jóváhagyó határozattal rendelkezik. A jóváhagyó határozatban szereplő támogatás tekintetében, annak a tényleges lehívása a Magyar Vízilabda Szövetség részéről történő támogatási igazolások kiadásával, valamint a támogató adózó közreműködésével valósul meg. A jóváhagyott támogatás abban az esetben hívható le teljes mértékben, amennyiben a jóváhagyott támogatás összegével megegyező összegű támogatási igazolások kerülnek kiállításra a Magyar Vízilabda Szövetség által és pénzügyi teljesítésre kerül a NAV vagy a támogató adózó által a Magyar Vízilabda Szövetségnél vezetett alszámlára. A támogatási igazolással le nem fedett támogatást, valamint a támogatási igazolással lefedett, de nem átutalt (pénzügyileg nem teljesült) támogatást Ajánlatkérő olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.

Továbbá Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés hatálybalépését a Kbt. 135. § (12) bekezdés szerint felfüggesztő feltételként köti ki, a szerződés azon a napon lép hatályba, amikor Ajánlattevő a teljes támogatás tekintetében rendelkezik kiállított támogatási igazolással, valamint a teljes támogatás összegének pénzügyi teljesülése is megtörtént. A szerződés hatálybalépésére legfeljebb annak aláírástól számított 6 hónapig kerülhet sor, ezt követően a szerződés megszűnik.

18. Ajánlattevő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 34/A.§-ában foglaltak szerint ajánlatában nyilatkozik, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte figyelemmel arra, hogy a jelen eljárás tárgyát képező építési beruházás a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozik. Nyertes ajánlattevő biztosítani köteles az Üvegkapu alkalmazását, részletek a szerződéstervezetben.

19. Ajánlatkérő alkalmazza továbbá az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014 /EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalmat, azaz az eljárásban nem lehet ajánlattevő, közös ajánlattevő, részvételre jelentkező; közös részvételre jelentkező, illetve a szerződés értékének 10 %-át meghaladó alvállalkozó, szállító, kapacitást nyújtó szervezet, aki:

a) orosz állampolgár, vagy oroszországi lakóhelyű/székhelyű természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv;

b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak több mint 50 %-ával közvetlenül vagy közvetve az a) pontban említett valamely szervezet rendelkezik; vagy

c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy b) pontban említett valamely szervezet nevében vagy irányítása szerint jár el.

Az ajánlattevő ajánlatában a tilalom tekintetében nyilatkozni köteles.

Ajánlattevő köteles az ajánlatban nyilatkozni továbbá arról is, hogy a közbeszerzési eljárásban való nyertessége esetén a szerződés teljesítése során nem vesz igénybe olyan, a szerződéses érték 10 %-át meghaladó, alvállalkozóként, szállítóként, kapacitást biztosító szervezetként megjelölt szervezetet, mely vonatkozásában a 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjában előírt feltételek valamelyike teljesül.

20. Ajánlatkérő a bírálat során a Kbt. 81. § (4)- (5) bekezdését alkalmazza.

Folytatás a III.1.2) pont alkalmassági min. rovatában.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
07/09/2023