Supplies - 54899-2021

Ogranskad maskinöversättning

03/02/2021    S23

Spanien-Barcelona: Operationshandskar

2021/S 023-054899

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Subdirección General Sanitaria de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 151
Nationellt registreringsnummer: G08215824
Postadress: Vía Augusta, 36
Ort: Barcelona
Nuts-kod: ES511 Barcelona
Postnummer: 08006
Land: Spanien
Kontaktperson: Subdirección General Sanitaria de Asepeyo, Mutua Colaboradora con la Seguridad Social número 151
E-post: consultalicitaciones@asepeyo.es
Telefon: +34 932286500
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.asepeyo.es
Upphandlarprofil: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=bqeGMhb1zJwuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=ZCLnSK%2FC%2F%2FQBPRBxZ4nJ%2Fg%3D%3D
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
För elektronisk kommunikation behövs verktyg och anordningar som inte är allmänt tillgängliga. Obegränsad, fullständig och direkt tillgång till dessa verktyg och anordningar kan kostnadsfritt erhållas via: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=bqeGMhb1zJwuf4aBO%2BvQlQ%3D%3D
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Annan typ: Otras entidades del sector público
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Leverans av kirurgiska handskar och andra sanitära handskar till Asepeyo, Mutua Collaboradora con la Seguridad Social, nr 151

Referensnummer: CP00064/2020
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
33141420 Operationshandskar
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Leverans av kirurgiska handskar och andra sanitära handskar till Asepeyo, Mutua Collaboradora con la Seguridad Social, nr 151.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 349 394.43 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för högsta antal delkontrakt: 9
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Bomullshandskar

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33141420 Operationshandskar
18424300 Engångshandskar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ES ESPAÑA
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Bomullshandskar.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kostnadskriterium - Namn: Tiempos de entrega / Viktning: 20
Kostnadskriterium - Namn: Valoración económica / Viktning: 80
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 068.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Plasthandskar för patienter

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33141420 Operationshandskar
18424300 Engångshandskar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ES ESPAÑA
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Plasthandskar för patienter.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kostnadskriterium - Namn: Tiempos de entrega / Viktning: 20
Kostnadskriterium - Namn: Valoración económica / Viktning: 80
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 1 214.40 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Sterila strålskyddshandskar utan damm

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33141420 Operationshandskar
18424300 Engångshandskar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ES ESPAÑA
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Sterila pulverfria sterila strålskyddshandskar.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kostnadskriterium - Namn: Tiempos de entrega / Viktning: 20
Kostnadskriterium - Namn: Valoración económica / Viktning: 80
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 4 085.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Icke-sterila vinylhandskar utan prospekteringspulver

Del nr: 4
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33141420 Operationshandskar
18424300 Engångshandskar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ES ESPAÑA
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Icke-sterila vinylhandskar utan utforskningspulver.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kostnadskriterium - Namn: Tiempos de entrega / Viktning: 20
Kostnadskriterium - Namn: Valoración económica / Viktning: 80
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 26 650.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Sterila latexkirurgiska handskar utan damm

Del nr: 5
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33141420 Operationshandskar
18424300 Engångshandskar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ES ESPAÑA
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Sterila handskar för kirurgiskt latexbruk som är fria från damm.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kostnadskriterium - Namn: Tiempos de entrega / Viktning: 20
Kostnadskriterium - Namn: Valoración económica / Viktning: 80
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 24 960.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Sterila neoprenkirurgiska handskar utan damm

Del nr: 6
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33141420 Operationshandskar
18424300 Engångshandskar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ES ESPAÑA
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Sterila handskar för kirurgiskt neopren-kirurgiskt bruk som är fria från damm.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kostnadskriterium - Namn: Tiempos de entrega / Viktning: 20
Kostnadskriterium - Namn: Valoración económica / Viktning: 80
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 36 585.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Sterila nitrila kirurgiska handskar som är fria från damm

Del nr: 7
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33141420 Operationshandskar
18424300 Engångshandskar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ES ESPAÑA
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Sterila nitrila kirurgiska handskar som är fria från damm.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kostnadskriterium - Namn: Tiempos de entrega / Viktning: 20
Kostnadskriterium - Namn: Valoración económica / Viktning: 80
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 5 842.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Sterila kirurgiska handskar av polyisopren utan pulver

Del nr: 8
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33141420 Operationshandskar
18424300 Engångshandskar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ES ESPAÑA
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Sterila kirurgiska polyisoprenhandskar som är fria från damm.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kostnadskriterium - Namn: Tiempos de entrega / Viktning: 20
Kostnadskriterium - Namn: Valoración económica / Viktning: 80
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 51 968.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Syntetiska kirurgiska handskar för virusskydd

Del nr: 9
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
33141420 Operationshandskar
18424300 Engångshandskar
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ES ESPAÑA
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Syntetiska kirurgiska handskar för virusskydd.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Kostnadskriterium - Namn: Tiempos de entrega / Viktning: 20
Kostnadskriterium - Namn: Valoración económica / Viktning: 80
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 6 443.25 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 12
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.1)Behörighet att utöva yrkesverksamheten i fråga, inklusive krav på registrering i yrkes- eller handelsregister
En förteckning över och kortfattad beskrivning av kraven:

— förmåga att agera,

— inte förbjudet att ingå avtal,

— det är inte oförenligt.

— fullgörande av skyldigheter i fråga om social trygghet,

— efterlevnad av skatteskyldigheter.

III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

Årsomsättning. Beskrivning: årsomsättning, eller årlig omsättning inom det område som omfattas av avtalet, för de senaste tre åren.

Näringsidkare som är registrerad i handelsregistret: årsbokslut som godkänts och deponerats hos RM.

företagare som inte är registrerade i handelsregistret: årsbokslut som deponerats i det officiella register där det ska föras in,

— enmansföretagare som inte är registrerade i handelsregistret: inventarieförteckningar och årsräkenskaper som attesterats av Moldavien.

— Professionella tjänster: ansvarsförsäkring för verksamheten.

— Revisionsintyg om räkenskaper.

b) Minimibelopp: med hänvisning till året för den högsta volymen av de tre slutförda uppgifterna: kortare varaktighet än ett år: en och en halv gånger det uppskattade värdet av kontraktet. Varaktighet på mer än ett år: en och en halv gånger det genomsnittliga årliga värdet av kontraktet.

III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
En förteckning över och kortfattad beskrivning av urvalskriterierna:

maskiner, material och teknisk utrustning för genomförandet av avtalet. Beskrivning: åtagande att avsätta eller avsätta tillräckliga mänskliga och/eller materiella resurser för att fullgöra avtalet (artikel 76.2 i LCSP). undertecknad ansvarig förklaring.

tekniska installationer och kvalitetssäkringsåtgärder. Beskrivning: ackreditering av överensstämmelse med kvalitetssäkrings- och miljöledningsstandarder. bestyrkt kopia/. Minimikrav: tekniska standarder och/eller officiella tekniska specifikationer för vilka överensstämmelse med de erforderliga ISO 13485-intygen måste visas,

— prover, beskrivningar och fotografier av de produkter som ska levereras. Beskrivning: prover, beskrivningar och fotografier av de produkter som ska levereras, vars äkthet kan intygas på begäran av den upphandlande enheten: genom ackreditering: begärda prover. minimikrav: antalet prover på entregar:sólo om det anses nödvändigt kommer i så fall att krävas minst en ruta (presentation, inte förpackning) av de erbjudna produkterna, om upphandlingspanelen anser att det är nödvändigt att kräva fler prover från den anbudsgivare som tilldelats kontraktet.

uppgift om hur stor del av kontraktet som ska läggas ut på underleverantörer. Beskrivning: del (ar) av avtalet som den huvudansvarige avser att lägga ut på underentreprenad: genom ackreditering: undertecknad ansvarig förklaring. minimikrav: det är endast tillåtet att lägga ut transportlogistik på underleverantörer. Högsta tillåtna procentandel av underentreprenader: 100% (av transporterna). Högsta tillåtna underleverantörsnivå: en nivå. Delar av avtalet som inte får läggas ut på tredje part: allt annat än transport,

— andra. Beskrivning: bevis på tillverkarens, distributörens eller importörens status: genom ackreditering: bestyrkt kopia. minimikrav: typ av ackreditering som ska tillhandahållas: AEMPS Accreditation Licence for Manufacturers and Importers, utfärdat av AEMPS (fram till 2004 utfärdat av generaldirektoratet för läkemedel och medicintekniska produkter).

— deklaration om distributions- och/eller försäljningsverksamhet som lämnats in i den autonoma region där den har sitt säte.

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 01/03/2021
Lokal tid: 14:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Spanska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 3 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 05/03/2021
Lokal tid: 11:00
Plats:

Asepeyo – direktoratet för rekrytering.

Adressuppgifter:

gatuadress: Via Augusta, 18, 5.a anläggning,

Postnummer: 08006,

— Befolkning: Barcelona

— land: SPANIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Beskrivning

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales
Postadress: Avenida General Perón, 38, 8.ª planta
Ort: Madrid
Postnummer: 28020
Land: Spanien
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
29/01/2021