Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 549202-2020

16/11/2020    S223

Slovenia-Ljubljana: Natural gas

2020/S 223-549202

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Javni holding Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
National registration number: 5860199000
Postal address: Verovškova ulica 70
Town: Ljubljana
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 1000
Country: Slovenia
Contact person: Sektor za javna naročila, Jaka Klavs
E-mail: jaka.klavs@jhl.si
Telephone: +386 14740879
Fax: +386 14740880
Internet address(es):
Main address: http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.energetika-lj.si/javno-narocilo/jpe-st-26020-nakup-zemeljskega-plina-purchase-natural-gas
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22265
I.6)Main activity
Production, transport and distribution of gas and heat

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Nakup zemeljskega plina

Reference number: JPE-ST-260/20
II.1.2)Main CPV code
09123000 Natural gas
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmet javnega naročila je nakup zemeljskega plina v okvirni količini 173 768 MWh za obdobje 48 mesecev šteto od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu po sklenitvi okvirnega sporazuma.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09123000 Natural gas
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI SLOVENIJA
II.2.4)Description of the procurement:

Predmet javnega naročila je nakup zemeljskega plina v okvirni količini 173 768 MWh za obdobje 48 mesecev šteto od prvega dne v mesecu, ki sledi mesecu po sklenitvi okvirnega sporazuma.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Naročnik javnega naročila je Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA, ki je na podlagi pooblastila preneslo izvedbo in odločanje v postopku oddaje predmetnega javnega naročila na Javni holding Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, SLOVENIJA.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 10/12/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovenian, English
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 10/12/2020
Local time: 10:05
Place:

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

1) Odgovori oziroma pojasnila bodo objavljeni na Portalu javnih naročil, najkasneje šest (6) koledarskih dni pred rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da bo zahteva posredovana pravočasno. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila ali vprašanja naročnik ni dolžan odgovoriti.

2) Razpisna dokumentacija je pripravljena v slovenskem in angleškem jeziku. V primeru nejasnosti (neskladja) med obema jezikovnima verzijama, se za njuno jezikovno razlago uporablja slovenski jezik.

Ponudnik lahko odda svojo ponudbo v slovenskem ali v angleškem jeziku. Okvirni sporazum bo sklenjen v slovenskem jeziku oziroma sklenjena bo slovenska verzija okvirnega sporazuma.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 2.12.2020 10:00:00

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postal address: Slovenska cesta 54
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: Slovenia
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Javni holding Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Postal address: Verovškova ulica 70
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: Slovenia
VI.5)Date of dispatch of this notice:
11/11/2020