Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 550164-2019

20/11/2019    S224

Magyarország-Budapest: Utazási irodák szolgáltatásai és hasonló szolgáltatások

2019/S 224-550164

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_15714893
Postai cím: Andor utca 47–49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1119
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Oláh Bálint
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Telefon: +36 17953059
Fax: +36 17950432
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kef.gov.hu/
A felhasználói oldal címe: http://www.kozbeszerzes.gov.hu/
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Központosított közbeszerzés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Nemzetközi utazásszervezések

Hivatkozási szám: EKR000309802019
II.1.2)Fő CPV-kód
63510000 Utazási irodák szolgáltatásai és hasonló szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegállapodás megkötése a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerzőszervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve önként csatlakozó intézmények részére a 14/2012. (VI. 8.) NFM utasítás szerinti, 0801000000 normatíva számú„ Nemzetközi utazásszervezések” kiemelt termékkörben legfeljebb nettó 35 000 000 000 Ft keretösszeg erejéig.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 35 000 000 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
63515000 Utazási szolgáltatások
63516000 Utazási ügyintézési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország egész területe. A 168/2004. (V.25.) Kr. hatálya alá tartozó, és az önként csatlakozó intézmények által a keretmegállapodásból történő megrendeléseknél megadott teljesítési helyek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretmegállapodás megkötése a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, illetve önként csatlakozó intézmények részére a 14/2012. (VI. 8.) NFM utasítás szerinti, 0801000000 normatíva számú „ Nemzetközi utazásszervezések” kiemelt termékkörben legfeljebb nettó 35 000 000 000 Ft keretösszeg erejéig.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az eljárás megindító felhívás III.1.3) M1 pontban bemutatott szakemberek szakmai tapasztalata összesen (egész hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: Szolgáltatásidíjak90
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Intézményi igénytől függően a megkötésre kerülő keretmegállapodásból az Európai

Unióból származó forrásból támogatott utazásszervezések közbeszerzéseire is sor

Kerülhet.

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 137-337528
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Nemzetközi utazásszervezések

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
05/11/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: United 4 Bonafini Bindair Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_51128870
Postai cím: Mészáros u. 58/b
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1016
Ország: Magyarország
E-mail: zsuzsakarpati@bonafini.hu
Telefon: +36 309443591
Fax: +36 12023720
Internetcím: http://www.bonafini.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Weco-Travel Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_40845142
Postai cím: Szép utca 2. 9. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
E-mail: travel@wecotravel.hu
Telefon: +36 12668282
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Jet Travel Idegenforgalmi Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_23007264
Postai cím: Bocskai út 77–79.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: meszaros.andrea@jettravel.hu
Telefon: +36 709353979
Fax: +36 2092111
Internetcím: http://www.jettravel.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: OTP Travel Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65652440
Postai cím: Nádor utca 21.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
E-mail: management@otptravel.hu
Telefon: +36 13547315
Fax: +36 19997958
Internetcím: http://www.otptravel.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: IBUSZ Utazási Irodák Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_16970595
Postai cím: Dayka Gábor utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
E-mail: papaipeter@ibusz.hu
Telefon: +36 14852701
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 35 000 000 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 35 000 000 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevőknek a 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18.§ szerinti összes adata megtalálható jelen hirdetmény V.2.3) pontjában.

A tárgyi eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 81. § és a 105. § (2) bekezdés a) pontja alapján lefolytatott központosított közbeszerzési eljárás, melynek eredményeként a „Nemzetközi utazásszervezések” tárgyú, KM01NKUT19 azonosító számú keretmegállapodás öt szolgáltatóval került megkötésre.

Jelen hirdetmény a tárgyi eljárás sajátosságaival összhangban került kitöltésre.

A nyertes ajánlattevők adószámai az alábbiak:

United 4 Bonafini Bindair Kft.: 10942806-2-41

Weco-Travel Idegenforgalmi Kft.: 10331615-2-41

Jet Travel Idegenforgalmi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.: 10274837-2-43

OTP Travel Kft.: 10174902-2-41

IBUSZ Utazási Irodák Kft.: 10871403-2-43

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/11/2019