Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 552117-2018

15/12/2018    S242

Belgium-Brüsszel: Megújuló hűtés a felülvizsgált megújulóenergia-irányelv értelmében

2018/S 242-552117

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Directorate-General for Energy
Postai cím: Rue Demot 24-26 (DM24 4/135)
Város: Brussels
NUTS-kód: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
E-mail: ENER-TENDER-2018-493@EC.EUROPA.EU
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://ec.europa.eu/energy/en/home
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4201
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4201
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Energia

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Megújuló hűtés a felülvizsgált megújulóenergia-irányelv értelmében

Hivatkozási szám: ENER/C1/2018-493
II.1.2)Fő CPV-kód
73210000 Kutatási tanácsadó szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A tanulmánynak értékelnie kell a javasolt megújulóhűtés-meghatározás gazdasági, társadalmi és környezeti hatásait, valamint a hűtésből származó megújuló energiamennyiség és -részarány kiszámításának módszertanait. E tekintetben a tanulmánynak különösen elemeznie kell a megújuló energia részarányának alapértékére 2020-ban gyakorolt hatást, a megújuló energiaforrásokra vonatkozó 2030. évi célkitűzésekhez várható hozzájárulást, valamint a nemzeti megújuló energia részarányához való hozzájárulást az új uniós irányítási rendelet és a felülvizsgált megújulóenergia-irányelv értelmében.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 400 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
A teljesítés fő helyszíne:

A feladatokat a nyertes ajánlattevő telephelyén kell végrehajtani. A nyertes ajánlattevő és a Bizottság közötti megbeszélésre azonban a Bizottság brüsszeli irodáiban kerül sor.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A tanulmány célja a következő:

— a hűtési technológiák és technológiai fejlődési tendenciáik áttekintése,

— a jelenlegi hűtési igény meghatározása, és annak megállapítása, hogy a szóban forgó igény hogyan változik majd 2030-ig és ezt követően legalább 2050-ig,

— a lehetséges megújuló hűtési technológiák és technológiai fejlődési tendenciáik áttekintése és bemutatása,

— annak részletes vizsgálata, hogy milyen mértékben képesek a hőszivattyúk és a távfűtés megújuló hűtést biztosítani,

— opciók kidolgozása a megújuló hűtés meghatározására vonatkozóan a felülvizsgált megújulóenergia-irányelvnek megfelelően, valamint opciók kidolgozása a megújuló energia részarányának kidolgozására szolgáló lehetséges módszertanokra vonatkozóan,

— a lehetséges megújuló hűtési meghatározások és a kapcsolódó számítási és statisztikai jelentéskészítésre irányuló módszertanok gazdasági, társadalmi és környezeti hatásainak, költségeinek és előnyeinek felmérése mennyiségi és minőségi elemzés alapján,

— indoklással ellátott ajánlás biztosítása a megfelelő megújulóhűtés-meghatározásra és számítási módszertanokra vonatkozóan a technikai megfelelőségre, a megújulóenergia-irányelvben foglalt jogi követelményekre, valamint az opciók hatásaira, költségeire és előnyeire irányuló mennyiségi és minőségi összehasonlításra alapulóan,

— a javasolt módszertanokra vonatkozó számítási egyenletek biztosítása,

— ajánlások megfogalmazása arra vonatkozóan, hogy az EU energiastatisztikai keretrendszerét is figyelembe véve a megújuló hűtésre vonatkozóan hogyan valósítható meg a statisztikai jelentéskészítés,

— az épületek energiahatékonyságáról szóló irányelvnek, az uniós környezettudatos tervezésre vonatkozó keretrendszernek, valamint az F-gázokról szóló rendeletnek történő megfelelés, valamint az ezekkel való kapcsolatba történő betekintés biztosítása,

— az átdolgozott megújulóenergia-irányelv végrehajtásának segítése, különösen az 2030-ra kitűzött uniós cél (3. cikk) elérésére, a megújuló energia részarányának kiszámítására (7. cikk), a fűtéssel és hűtéssel kapcsolatos rendelkezésekre (23. cikk), valamint a távfűtésre és -hűtésre vonatkozóan (24. cikk).

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 400 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 18
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

2018–2020-as H2020 munkaprogram

II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 01/02/2019
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 04/02/2019
Helyi idő: 10:00
Hely:

Directorate-general for Energy, Unit C/1, Rue De Mot 24, 1040 Brussels, BELGIUM

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlattevők jelen lehetnek a pályázatbontáson, azonban legfeljebb 1 személy képviselheti őket. A tenderbontás befejeztével a pályázatbontó bizottság elnöke közli a pályázók nevét és a döntést arra vonatkozóan, hogy az egyes ajánlatok elfogadhatók voltak-e vagy sem. Az ajánlatokban szereplő árakat nem hozzák nyilvánosságra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Európai ombudsman
Postai cím: 1 avenue du Président Robert Schuman, P.O. Box 403
Város: Strasbourg
Postai irányítószám: 67001
Ország: Franciaország
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 3881-72313
Fax: +33 3881-79062
Internetcím: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A vesztes félnek a pályázat eredményéről történt értesítésétől, illetve értesítés hiányában a vonatkozó tájékoztatás napjától számított 2 hónapon belül. Az európai ombudsmanhoz benyújtott panasz nem jár a határidő felfüggesztésével, sem új határidő kitűzésével.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Nidergerünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
04/12/2018