A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Árubeszerzések - 552598-2022

10/10/2022    S195

Magyarország-Debrecen: Földgáz

2022/S 195-552598

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: A.K.S.D. Városgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 10678750209
Postai cím: István Út 136
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
Postai irányítószám: 4031
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berecz Orsolya Zsuzsa
E-mail: drbereczorsolya@gmail.com
Telefon: +36 204101981
Fax: +36 14801180
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.aksd.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Nem veszélyes hulladék gyűjtése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Földgáz beszerzés 2023. évre

Hivatkozási szám: EKR001189632022
II.1.2)Fő CPV-kód
09123000 Földgáz
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Gázenergia beszerzése 2023. gázévre”- A tervezett gáz mennyisége: 2 439 501 kWh /gázév, (227 516 m3/gázév). Mennyiségi eltérés: +20 %/ év. A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza. A meghatározott mennyiséget gáztechnikai normál állapotra számolva kell értelmezni (gnm3). A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648:2016 szabvány szerint kell értelmezni m3-ben (gnm3). Ajánlatkérő fogyasztási helyeinek ellátása a fogyasztási helyekkel megegyező csatlakozási pontokon történik. A fogyasztási helyek címét, a mérési pontokat és adott felhasználási mennyiségeiket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 181 647 058.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09123000 Földgáz
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
A teljesítés fő helyszíne:

4002 Debrecen Benczúr Gyula utca 20. 2 felhasználási helyen,

4031 Debrecen István út 136.,

4002 Debrecen Vértesi utca 1.,

4032 Debrecen, Benczúr Gy.u. 1.

4024 Debrecen, Vígkedvű M.u. 7.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A „Gázenergia beszerzése 2023. gázévre”- A tervezett gáz mennyisége: 2 439 501 kWh /gázév, (227 516 m3/gázév). Mennyiségi eltérés: +20 %/ év. A közbeszerzés tárgyára vonatkozó részletes követelményeket az ajánlati dokumentáció tartalmazza. A meghatározott mennyiséget gáztechnikai normál állapotra számolva kell értelmezni (gnm3). A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648:2016 szabvány szerint kell értelmezni m3-ben (gnm3). Ajánlatkérő fogyasztási helyeinek ellátása a fogyasztási helyekkel megegyező csatlakozási pontokon történik. A fogyasztási helyek címét, a mérési pontokat és adott felhasználási mennyiségeiket az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Mennyiségi eltérés: +20 %/ év.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A II.2.27. ponthoz: A teljesítés ideje: 2022. év 10. hó 01. napjának 06.00 órától 2023. év 10. hó 01. napjának 06.00 óráig

A II.2.5. „ár értékelési szempont”-hoz: Az ajánlati ár megadásakor figyelembe veendő: Molekula,[EUR/MWh], RD: [HUF/kWh/h/év],

FG: [HUF/MWh] (adott ajánlat alapján az éves mennyiségre vonatkoztatott „GDIndex” („TTF”, „S”), „RD”, „FG” tényezők összegének

HUF pénznemben kifejezett értéke.

A„TTF” tényezőt 12,575 EUR/MWh értéken vesszük számításba, a „TTF” és a megajánlott „S” tényezőket 353 HUF/EUR árfolyamon

konvertáljuk HUF értékre.)

A II.1.6. "részekre bontás" ponthoz: A Dokumentációban felsorolt Intézmények fogyasztási helyei földrajzilag, műszakilag és pénzügyileg egyetlen egységet képeznek, ezáltal a részekre bontásra nincs lehetőség.

Az Európai Unió Tanácsának 2022. április 9-ától alkalmazandó, az Oroszország elleni szankciók kibővítéséről rendelkező 2022/576 rendelete értelmében tilalmat vezetnek be az Oroszországhoz köthető személyek közbeszerzésekben való részvétele tekintetében. A rendelet hatálya alá tartozó közbeszerzések és beszerzések esetén tilos bármely közbeszerzési szerződés odaítélése a rendeletben meghatározott személyek részére, illetve az ilyen szerződések teljesítésének folytatása. Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 159-452468
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Földgáz beszerzés 2023. évre

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
01/10/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
Nemzeti azonosító szám: 26713111244
Postai cím: II. János Pál pápa Tér 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
E-mail: adam.attila@mvm.hu
Telefon: +36 207780392
Fax: +36 14656465
Internetcím: http://www.mvmenergiakereskedo.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 181 647 058.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Alvállalkozó megnevezése: MVM Ügyfélkapcsolati Kft. (1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.)

ügyfélszolgálati tevékenység, a számlázás körébe tartozó egyes tevékenységek ellátására.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eljárás eredményes, mivel a rendelkezésre álló saját költségvetési forrás elegendő az ajánlati árra. Továbbá az eljárás nyertesének javasoljuk és megkötni a szerződést az egyetlen érvényes ajánlatot tett ajánlattevővel az alábbi ajánlati értékekkel:

Ajánlattevő adatai: „MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. (1081 Budapest, II. János Pál

pápa Tér 20.)

Az ajánlat értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i): Ajánlati ár (nettó HUF/m3): 798

További ajánlattevő:

Ajánlattevő neve: Puerta Nánás Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (vezető

ajánlattevő)

Székhelye: 2170 Aszód Pesti Út 11.

1. Ajánlati ár (nettó HUF/m3):

100 000

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
05/10/2022