Építési beruházás - 553335-2019

22/11/2019    S226

Magyarország-Székesfehérvár: Kiállításokkal kapcsolatos épületek kivitelezése

2019/S 226-553335

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2019/S 205-498212)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_97218353
Postai cím: Városház tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bárdos Katalin
E-mail: bardos.katalin@pmhiv.szekesfehervar.hu
Telefon: +36 22537661
Fax: +36 22537160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szekesfehervar.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kőtár és Árpád-ház kutatóintézet 2.

Hivatkozási szám: EKR001162082019
II.1.2)Fő CPV-kód
45212310 Kiállításokkal kapcsolatos épületek kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Kőtár, Árpád-ház kutatóintézet és ideiglenes látogatóközpont generál kivitelezése, kiállítás kialakítása és kivitelezése, kiegészítő parkoló kivitelezése

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/11/2019
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 205-498212

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 20/11/2019
Helyi idő: 10:00
Helyesen:
Dátum: 29/11/2019
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 20/11/2019
Helyi idő: 12:00
Helyesen:
Dátum: 29/11/2019
Helyi idő: 12:00
Szakasz száma: VI.3
A módosítandó szöveg helye: További információk
A következő helyett:

1. Az értékelésnél a pontszámok kiszámítása során ajánlatkérő a következő módszereket alkalmazza: Ajánlati ár: fordított arányosítás, Minőségi kritérium (szakemberek): egyenes arányosítás. Pontszám: 0-10. További információ a dokumentációban.

2. A felhívásban, illetőleg a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban bármely gazdasági szereplő, aki tárgyi közbeszerzési eljárásban Ajánlattevő lehet kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől a Kbt.56.§-a alapján.

3. Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 71.§ (6) bekezdésalapján, hiánypótlás keretében bevont új gazd. szereplő esetében, az új gazdasági szereplőre tekintettel ajánlatkérő egy alkalommal lehetőséget biztosít hiánypótlásra.

4. A III.1.2), III.1.3) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

5. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai irányadók.

6. Ajánlatkérő nem kívánja a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazni.

7. FAKSZ: Dr. Bárdos Katalin 00330

8. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a jelen eljárás a Kbt. 53 § (5)-(6) bekezdése alapján feltételes, további információ a szerződéstervezetben.

9. A részajánlattétel kizárásának bővebb indokolása: Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja észszerűnek, a feladat komplexitása miatt az építési beruházás nem osztható részekre. Az épület fizikai megvalósítása és a tervezett kiállítás megépítése időben egymásra épülnek ezért a kivitelezési idő időtartamra tekintettel nem indokolt a részekre osztás. A két feladatnak egy időben egy helyen kell megvalósulnia.

10. A szerződéskötés feltétele Min. 1 fő Mérnökinformatikus (Bsc végzettségű vagy ezzel egyenértékű) szakember és Min. 1 fő Tervezőgrafikus (BSc, BA, O, MSc, MA felsőfokú végzettségű vagy ezzel egyenértékű) szakember rendelkezésre állása a szerződés teljesítése során. (bővebb információ a Szerződés tervezetben).

Helyesen:

1. Az értékelésnél a pontszámok kiszámítása során ajánlatkérő a következő módszereket alkalmazza: Ajánlati ár: fordított arányosítás, Minőségi kritérium (szakemberek): egyenes arányosítás. Pontszám: 0-10. További információ a dokumentációban.

2. A felhívásban, illetőleg a dokumentációban foglaltakkal kapcsolatban bármely gazdasági szereplő, aki tárgyi közbeszerzési eljárásban Ajánlattevő lehet kiegészítő tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől a Kbt.56.§-a alapján.

3. Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 71.§ (6) bekezdésalapján, hiánypótlás keretében bevont új gazd. szereplő esetében, az új gazdasági szereplőre tekintettel ajánlatkérő egy alkalommal lehetőséget biztosít hiánypótlásra.

4. A III.1.2), III.1.3) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

5. A felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai irányadók.

6. Ajánlatkérő nem kívánja a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazni.

7. FAKSZ: Dr. Bárdos Katalin 00330

8. Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a jelen eljárás a Kbt. 53 § (5)-(6) bekezdése alapján feltételes, további információ a szerződéstervezetben.

9. A részajánlattétel kizárásának bővebb indokolása: Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlat tétel lehetőségét és azt nem tartja észszerűnek, a feladat komplexitása miatt az építési beruházás nem osztható részekre. Az épület fizikai megvalósítása és a tervezett kiállítás megépítése időben egymásra épülnek ezért a kivitelezési idő időtartamra tekintettel nem indokolt a részekre osztás. A két feladatnak egy időben egy helyen kell megvalósulnia.

10. A szerződéskötés feltétele Min. 1 fő Mérnökinformatikus (Bsc végzettségű vagy ezzel egyenértékű) szakember és Min. 1 fő Tervezőgrafikus (BSc, BA, O, MSc, MA felsőfokú végzettségű vagy ezzel egyenértékű) szakember rendelkezésre állása a szerződés teljesítése során. (bővebb információ a Szerződés tervezetben).

11. Ajánlatkérő helyszínbejárást tart, melynek időpontja: 22.11.2019 (péntek) 10:00. Helyszín és találkozási pont: 8000 Székesfehérvár, Várkörút 32.

VII.2)További információk:

A hirdetmény módosítására a Kbt. 52.§ (4) bekezdés a) pontja alapján valamint a helyszíni bejárás biztosítása miatt kerül sor.

A Korrigendumban közölt helyszíni bejárásra vonatkozó kiegészítő tájékoztatás 15.11.2019 napján publikusan közlésre került az EKR rendszerben. Egyebekben az MvM rendelet 20 § (5) bekezdésre tekintettel került meghatározásra az új ajánlattételi határidő. A közbeszerzési dokumentáció nem módosult.