Works - 553916-2018

18/12/2018    S243    Works - Contract notice - Open procedure 

Hungary-Budapest: Road bridge construction work

2018/S 243-553916

Contract notice

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: EKRSZ_72110836
Postal address: Rumbach Sebestyén utca 19–21.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Budapest
Postal code: 1075
Country: Hungary
Contact person: Dr. Horváth Tamás
E-mail: kozbeszerzes@bkk.hu
Telephone: +36 703903574
Fax: +36 12351044

Internet address(es):

Main address: http://www.bkk.hu

Address of the buyer profile: http://www.bkk.hu

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000944072018/reszletek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000944072018/reszletek
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Other activity: közlekedésszervezés, közlekedésfejlesztés

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Budapest Flórián téri közúti felüljárók felújítása

Reference number: EKR000944072018
II.1.2)Main CPV code
45221111 Road bridge construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.4)Short description:

Budapest III. kerület B-905 és B-906 Flórián téri közúti felüljárók felújításának kivitelezési munkái vállalkozási szerződés keretében

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
45221100 Construction work for bridges
45221111 Road bridge construction work
45221119 Bridge renewal construction work
45233228 Surface coating construction work
45233294 Installation of road signals
45000000 Construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Budapest
Main site or place of performance:

Budapest, III. kerület, Flórián tér.

II.2.4)Description of the procurement:

Az északi (B906-jelű) felüljáró (hossza: 322,15 m, szélessége: 10,30-11,24 m, hozzá csatlakozó rámpa szentendrei úton 115,0 m, Árpád híd felül 152,0 m) és déli (B905) felüljáró (hossza: 364,5 m, szélessége: 10,30-11,24 m, hozzá csatlakozó rámpa szentendrei úton 115,0 m, Árpád híd felül: 133,0 m) felújítása.

Főbb mennyiségek:

— Hídszegély/járda, vasbeton ágyazattámasztó bontása: 549 m3

— Acél vezetőkorlát bontása hídon: 111 444 kg

— Előregyártott tartókat együttdolgoztató vasbeton pályalemez közbenső és vég kereszttartókkal: 312 m3

— Monolit vasbeton szegély/járda/pótpadka: 613 m3

— Előregyártott oldalelemes szegély vagy járda: 239 m3

— Rugalmas műanyag alapú szórt szigetelés (RMA): 7492 m2

— Szigetelést védő öntött aszfalt: 200 m3

— Hídon kötőréteg építése: 285 m3

— Hídon kopóréteg, vagy kötő/kopóréteg építése: 200 m3

— Neoprén saru (műgumi saru): 52 db

— H2 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát: 2240 m

— Egyedi kialakítású hídkorlát acél: 19 685 kg

— Mérsékelten repedésáthidaló vékony védőbevonat, nem járható (B-3): 2099 m2

— Korlátozottan repedésáthidaló vastag védőbevonat, nem járható (B-4): 7986 m2

— Dinamikusan repedésáthidaló vastag védőbevonat, gyalog és könnyű járművel járható (B-5): 2345 m2

— Saru javítása, tisztítása: 520 db

— Betonszegély bontása: 790 m

— Kiemelt szegély építése: 790 m

— AC 22 kötő (mF) 7 cm: 395 m3

— SMA 11 (mF) 4 cm: 230 m3

— Közúti jelző építése: 2 helyen

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján, a közbeszerzési műszaki leírásban esetlegesen előforduló, meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra, vagy védjegyre való hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt, Ajánlatkérő azzal egyenértékű megajánlást is elfogad.

A részletes műszaki, szakmai követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok (továbbiakban: KD) tartalmazzák.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Vállalt többlet jótállás (0-36 hónap) / Weighting: 15
Quality criterion - Name: M.2.1) alkalmassági követelmény keretében bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (0-36 hónap) / Weighting: 15
Price - Weighting: 70
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 410
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1.) Kbt. 61.§ (4) bek. szerint részajánlattétel nem biztosított, a műszaki leírásban meghatározott feladat műszaki egységet alkot, sem gazdaságilag, sem szakmailag nem értelmezhető jelen közbeszerzés részekre történő bontása. Továbbá, nem definiálhatóak olyan strukturális pontok a teljesítés vonatkozásában, melyek a részajánlattétel biztosítását indokolnák.

2.) FAKSZ: Sallai Zoltán, lajst.sz:00888

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Az eljárásban nem lehet Ajánlattevő (továbbiakban: AT), (közös AT), alvállalkozó (továbbiakban: AV) és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (továbbiakban: GSZ), aki a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. hatálya alá tartozik (Kbt.62.§ (3),(5), 63.§(3)szerint).

A Kbt.74.§(1)bek. b)pontja értelmében az Ajánlatkérőnek (továbbiakban: AK) ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, AV-t vagy az alk. igazolásában részt vevő szervezetet, aki vagy amely részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Előzetes igazolási mód: AT-nek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 321/2015. KR) 1. § (1)bek., a 3.§ (1)-(3a),4.§ (1)bek. alapján az ajánlat benyújtásakor az EKR-ben elektronikus űrlapként rendelkezésre bocsátott Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek-ben előírt kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 65.§(7) bek. alkalmazása esetén az ajánlathoz csatolandó a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet vonatkozásában a 15.§ alapján a KR II. fejezete szerint kitöltött EEKD, mely igazolja, hogy a kap. rend. bocsátó szervezet nem tartozik a Kbt. 62.§(1)-(2) bek-ben előírt kizáró okok hatálya alá (321/2015.KR. 4.§(3)-(4), 6.§(1)-(2) bek szerint).

A 321/2015.KR 15.§(2) bek. értelmében azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alk. igazolásában, AT-nek a Kbt.67.§(4)bek. szerinti nyilatkozatot kell benyújtania.

A 321/2015.KR 15.§(1)bek. értelmében AT az alk. igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt.62.§(1)-(2) bek-ben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében, amellyel eleget tesz a Kbt.67.§(4)bek. szerinti nyilatkozati kötelezettségének.

Igazolási mód (AK külön felhívására): A 321/2015.KR 8. és 10.§-a valamint a 12-13.,15.§-ai szerint kell AT-nek igazolnia, illetve az AK-nek ellenőriznie, hogy AT nem tartozik a Kbt.62.§(1)-(2) bek-ek hatálya alá (figyelemmel a 321/2015. KR 1.§ (7)bek, 14. és 16.§-aira is). Az igazolások benyújtására, illetve a kizáró okok AK által történő ellenőrzésére Magyarországon letelepedett AT-k esetén a 321/2015. KR 8.§-a, a nem Magyarországon letelepedett AT-k esetén a 321/2015. KR 10.§-a irányadó.

A 321/2015.KR III. fejezetében meghatározott igazolási módok a KR V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett GSZ minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel az előírt követelményeknek.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság:

SZ.1) AK a 322/2015.(X.30.) Kr.21.§(1) bek. alapján előírja az 1997. évi LXXVII.tv. szerinti, ép.kiv. tevékenységet végzők névjegyzékében való szerepelés követelményét. A nem Magyarországon letelepedett GSZ-nek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelniük vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkezniük.

AT-nek - a Kbt. 65.§(7) bek. szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet vonatkozásában - az ajánlatba benyújtandó EEKD-ban foglalt nyilatkozatával kell igazolnia, hogy az előírt Kbt. 65.§(1)bek. c) pontja szerinti alk-i minimum követelménynek megfelel. AK elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát, azaz az EEKD IV. Rész „α:” szakaszát kell kitöltenie, a további részeket nem.

Igazolási mód (AK külön felhívására):

SZ.1) Magyaro-on letelepedett GSZ-k esetén az ép.kiv. tevékenységet végzők névjegyzékének adatait az AK ellenőrzi. Nem Magyaro-on letelepedett GSZ-nek az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.

AT alkalmatlan, ha az ép.kiv. tevékenységet végző GSZ az Étv. szerinti, ép.kiv. tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepel, vagy a nem Magyaro-on letelepedett GSZ-k esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):

AT-nek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. Korm. rend. 1. § (1) bek. értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia az alkalmassági követelményt. AK a 321/2015. Korm. rend. 2. § (5) bek. alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát is, tehát AT-nek az EEKD IV. Részének alfa pontját kell csak kitöltenie, a további részeket nem.

Ha az AT az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az AT igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.

Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyike külön EEKD-t nyújt be.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):

P.1) A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja, illetőleg a 321/2015. Korm. rend. 19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevő (közös AT) csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, közbeszerzés tárgyából (közúti műtárgy építése és/vagy felújítása) származó, általános forgalmi adó nélkül számított évenkénti árbevételről szóló nyilatkozatot.

A 321/2015. KR. 19. § (3) bek-ben foglaltak fennállása esetén, az ott leírtak szerint kell eljárni.

Közös ajánlat esetén a Kbt. 65. § (6) bek. figyelembevételével, a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelménynek az AT-k bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7), (11) bekezdéseiben meghatározottak szerint. A Kbt. 65. § (8) bek. alapján az a szervezet, amelynek adatait az AT a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az AK-t az AT teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 140. § (9) bek-re, valamint a 321/2015. Korm. rend. 19. § (6) és (7) bek-ben foglaltakra.

Minimum level(s) of standards possibly required:

P1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben a közbeszerzés tárgya (közúti műtárgy építése és/vagy felújítása) szerinti – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző 3, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem éri el összesen a 800 000 000 Ft összeget.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Előzetes igazolás (ajánlatban): AT-nek a 321/2015. KR 1.§ (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia az alk-i követelményt. AK a 321/2015. KR 2.§ (5) bekezdés alapján az alk-i követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát is, tehát AT-nek az EEKD IV. Részének alfa pontját kell csak kitöltenie, a további részeket nem. Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. KR 3.§ -ban foglaltakra!

Igazolási mód (AK külön felhívására):

M/1: Az AT-nek (közös AT-nek) csatolnia kell a 321/2015. KR 21. § (2) bek. a) pontjában foglaltak szerinti, az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 év (60 hónap) legjelentősebb, városi környezetben, forgalom fenntartása mellett végzett közbeszerzés tárgya (közúti műtárgy építése és/vagy felújítása) szerinti, szerződésszerűen teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel befejezett) kivitelezési munkáinak ismertetését tartalmazó igazolást. A 321/2015. KR. 22. § (3) bek. alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolást legalább az alábbi tartalommal szükséges benyújtani:

— a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont év, hó, nap pontossággal, amennyiben a teljesítés idejétől eltér, a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásnak időpontja),

— teljesítés helye,

— a szerződést kötő másik fél hivatalos megnevezése, címe, az információt adó neve, elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail cím),

— az építési beruházás tárgya és mennyisége oly módon részletezve, hogy az alkalmassági minimumkövetelmények megállapíthatóak legyenek,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

AK a 321/2015. KR. 21. § (2a) a) pontja alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6),(7),(9),(11) bek-re, és a 321/2015. KR 22.§ (5) bek-re!

M/2: A 321/2015. KR 21.§ (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az AT be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolandó dokumentumok:

— a szakemberek bevonására vonatkozó nyilatkozat, adott esetben a névjegyzékbe vételt igazoló nyilvántartási szám megadása,

— a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen,

— a végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok másolata,

— a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata.

A kamarai nyilvántartásban szereplő szakember esetén az AK az előírt jogosultságot a magyar letelepedésű szakember esetében a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara honlapjáról ellenőrzi, ezért kéri, hogy a szakmai önéletrajzban a szakember tüntesse fel a kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének időpontját.

AK a szakmai tapasztalatot a szakmai önéletrajzban év, hónap szerinti bontásban kéri feltüntetni.

Az időben párhuzamos szakmai tapasztalatok nem adandóak össze, kérjük erre figyelemmel benyújtani az önéletrajzot.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) bek-re, valamint a 321/2015. Korm. rend. 24. § (1), (2), (5) bek-re.

Minimum level(s) of standards possibly required:

M/1: Alkalmatlan az AT (közös AT), amennyiben nem rendelkezik:

Az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben, városi környezetben*, forgalom fenntartása mellett végzett, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt és szerződésszerűen teljesített közúti műtárgy** építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával, amely összesen legalább az alábbi munkanemeket és mennyiségeket tartalmazta:

— Előregyártott tartókat együttdolgoztató vasbeton pályalemez közbenső és vég kereszttartókkal: 218 m3

— Monolit vasbeton szegély/járda/pótpadka: 430 m3

— Előregyártott oldalelemes szegély vagy járda: 167 m3

— Rugalmas műanyag alapú szórt szigetelés (RMA): 5 244 m2

— Hídon kötőréteg építése: 200 m3

— Hídon kopóréteg, vagy kötő/kopóréteg építése: 140 m3

— Neoprén saru (műgumi saru): 36 db

— H2 feltartóztatási fokozatú vezetőkorlát: 1 565 m

— Egyedi kialakítású hídkorlát acél: 13 780 kg

— Korlátozottan repedésáthidaló vastag védőbevonat, nem járható (B-4): 5 590 m2

— Kiemelt szegély építése: 553 m

— AC 22 kötő (mF): 277 m3

— SMA 11 (mF): 160 m3

*Városi környezet: Ajánlatkérő a városi környezet alatt a városi jogállású település közigazgatási határain belül elhelyezkedő területet érti, mely gyalogos forgalommal és helyi tömegközlekedéssel is érintett.

**Közúti műtárgy: Mindazok az út vonalába épített műszaki létesítmények, amelyek lehetővé teszik az út zavartalan és biztonságos vezetését a különféle akadályok felett, alatt vagy mellett.

Az M/1. alkalmassági követelmény max. 2 db referencia bemutatásával igazolható!

M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

M.2.1) legalább 1 fő a teljesítésbe bevonni kívánt projektvezetővel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Kr. 1. sz. melléklet IV. fejezet 3. rész. 2. pont, közlekedési építmények szakterület szerinti MV-KÉ felelős műszaki vezetői (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges (vagy azzal egyenértékű) végzettséggel, valamint szakmai gyakorlattal, és aki legalább 60 hónap projektirányítási/projektvezetői gyakorlattal rendelkezik közúti műtárgy építése és/vagy felújítása vonatkozásában.

M.2.2) legalább 1 fő felsőfokú műszaki (építész/építőmérnök vagy azzal egyenértékű) végzettségű építésvezetővel, aki közúti műtárgy építése és/vagy felújítása szakterületen legalább 36 hónapos gyakorlattal rendelkezik.

M.2.3) legalább 1 fő felsőfokú műszaki (építész/építőmérnök vagy azzal egyenértékű) végzettségű építésvezetővel, aki útépítés és/vagy útfelújítás szakterületen legalább 36 hónap gyakorlattal rendelkezik.

Egy szakember csak egy alkalmassági követelményt igazolhat, azaz min. 3 szakember bemutatás szükséges.

M/2 Igazolási mód folyt. (AK külön felhívására):

Az Étv., valamint a 266/2013. (VII.11.) KR. alapján a szerződés teljesítéséhez kamarai regisztrációval rendelkező szakember közreműködése szükséges. Amennyiben az M.2.1) pont szerinti szakember szakterületi jogosultsága a Kbt. 69. § (11) bek-nek megfelelő nyilvántartásban szerepel, a nyilvántartás megjelölése – a szakterületi jogosultságot igazoló nyilvántartási szám megadása – mellett a szakterületi jogosultság igazolása nem szükséges. Amennyiben a szakember szakterületi jogosultsága nem szerepel a Kbt. 69. § (11) bek-nek megfelelő nyilvántartásban, vagy ilyen nyilvántartás nem elérhető, akkor a szakterületi jogosultságot érvényesen és hatályosan igazoló dokumentum egyszerű másolatának benyújtása szükséges, valamint mellékelni kell a szakember nyilatkozatát arról, hogy a nyilatkozat benyújtásakor átmenetileg sincs eltiltva a szakmagyakorlási tevékenység gyakorlásától.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Késedelmi kötbér: teljes nettó vállalkozói díj napi 1 %-a, de max. 20 %.

Hibás teljesítési kötbér: teljes nettó vállalkozói díj 20 %-a.

Meghiúsulási kötbér: a vállalkozási szerződés szerinti teljes nettó vállalkozói díj 30 %-a.

A számlák kifizetése a Kbt. 135.§(1)-(3) és (5)-(7) bek.,Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek, a 322/2015.Kr.30-32/B. § szerint történik.

Az ajánlattétel, elszámolás és a kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF).

Az ellenérték teljesítése a fordított áfa alkalmazásával történik.

Tartalékkeretet a nettó vállalkozói díj 10 %-a.

Előleg a Kbt. 135.§(7)bek szerint.

Teljesítési és a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték a nettó vállalkozói díj 5-5 %-a. AT nyújtsa be nyilatkozatát a Kbt. 134. § (5) bek szerint!

Nyertes AT-nek a 322/2015 K.R. 26. § szerinti biztosítással kell rendelkeznie.

A kötelező jótállás időtartama: 60 hónap. Ezen felül a vállalt többlet jótállási idő értékelési szempont!

További részletek a szerződéstervezetben!

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 25/01/2019
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 25/01/2019
Local time: 11:00
Place:
Information about authorised persons and opening procedure:

Az ajánlatok bontására a 424/2017. Korm. r. 15. § (2), (4)-(5) és (7) bekezdésében foglaltak szerint kerül sor.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Az értékelési szempont szerinti megajánlást a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 11. § (1) bekezdése szerint az AK által elektronikus űrlapként létrehozott felolvasólapon kell AT-nek az ajánlat részeként kitölteni.

2. AK felhívja a figyelmet az e-Kr. 13. § (2) bekezdésre!

3. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell az e-Kr. 13. § (3) bek szerinti meghatalmazást. Közös AT-knek az AJ-hoz csatolniuk kell megállapodásukat a Kbt. 35.§ figyelembevételével.

4. Alk. igazolásához igénybe vett szervezet esetén csatolandó az e-Kr. 13. § (4) bek. szerinti meghatalmazás.

5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT kifejezett nyilatkozatát (továbbiakban: NY) a Kbt.66.§(2)bek szerint.

6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá a Kbt.66.§ (6) bek, a 65. § (7) bek és a Kbt.67.§ (4) bek szerinti NY-ot, az EEKD dokumentumot, és az aláírási jogosultság igazolását. A Kbt.65.(7) bek és a 66.§(6)bek tekintetében nemleges tartalmú NY-ot is csatolni szükséges.

7. AK a minősített AT-k jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a P1, M1, M2 pontok feltételeit és igazolását.

8. AT a Kbt. 44. § (1) bek-ben foglaltak szerint eljárhat. AK kizárólag azon dokumentumokat kezeli üzleti titokként, amely dok-ok az EKR-ben az Üzleti titok kezelés eljárási cselekmény létrehozásával kerültek az AJ-ban csatolásra.

9. Ha bármely az ajánlatban csatolt igazolás, NY nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az AT magyar nyelvű felelős fordítással együtt köteles becsatolni.

10. Az ajánlathoz csatolni kell az árazott költségvetést, mint szakmai ajánlatot a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bek. alapján.

11. AK nem teszi lehetővé (kizárja) a Kbt. 35. § (9) bek. alapján a gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

12. AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja alapján értékeli. A részszempontonként adható pontszám: 0 - 10. Pontszámítás módszere az 1. értékelési részszempont (ajánlati ár ÁFA nélkül összesen) esetén fordított arányosítás; a 2. értékelési részszempont (vállalt többlet jótállás) esetén egyenes arányosítás, a 3. értékelési részszempont (szakember többlettapasztalata) esetén egyenes arányosítás.

A vállalt többlet jótállás tekintetében AK az előírt 60 hónapot meghaladó 0-36 hónapos többlet megajánlásokat értékeli. A többlet jótállást egész hónapokban kell megadni, eltérő esetben az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen! A min. megajánlás 0 hónap, amely esetben a legalacsonyabb (0) pontot kapja AT. Az értékelés során a max. figyelembe vehető megajánlott többlet jótállás időtartama, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú (10) pontot ad ajánlatkérő: 36 hónap (azaz összesen 96 hónap jótállási idő).

A szakember többlettapasztalat értékelési részszempont tekintetében AK a felhívás M.2.1) pontjában meghatározott 60 hónap szakmai tapasztalaton túli 0-36 hónapos projektirányítási/projektvezetői tapasztalatot vizsgál közúti műtárgy építése és/vagy felújítása vonatkozásában.

A többlet tapasztalatot egész hónapokban kell megadni, eltérő esetben az ajánlat a Kbt. 73. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen! A min. 0 hónap, amely esetben a legalacsonyabb (0) pontot kapja AT. Az értékelés során a max. figyelembe vehető többlet tapasztalat 36 hónap, amelyre és az annál még kedvezőbb szakmai tapasztalatra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú (10) pontot ad AK: 36 hónap (azaz összesen 96 hónap szakmai tapasztalati idő).

13. Az e-Kr. 10. § (4) bek. alapján az AK a Kbt. 47. § (2) bekezdésétől eltérően előírja, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

14. II.2.7) pontban megadott időtartam naptári napban értendő.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148-149. § szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. § (3)-(7) bekezdéseiben foglaltakra.

VI.3.12) További információk folytatása:

15. A IV.2.6) pontban foglalt 2 hónap alatt 60 nap értendő.

16. AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az AT alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

17. A szerződéskötés feltétele, hogy nyertes AT által bemutatott M.2.1) pontjában megjelölt szakember rendelkezzen a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ (vagy azzal egyenértékű) érvényes jogosultsággal. AT csatolja NY-át arról, miszerint vállalja, hogy a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötésének időpontjára rendelkezni fog, és azt a szerződés teljes időtartama alatt fenntartja. A nyilvántartásba vétel (regisztráció) elmaradása az AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, mely esetben az AK a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

18. AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

19. AK a Kbt.39.§(1) bek. alapján a közbeszerzési dokumentumokat bocsát AT-k rendelkezésére, az abban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatot elkészíteni és benyújtani.

20. AK a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-it alkalmazza.

21. A 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 26. §-a alapján a nyertes AT-ként szerződő fél köteles a közbeszerzési eljárás tárgya szerinti tevékenységre kiterjedő, legalább 100 000 000 Ft/káresemény és 500 000 000 Ft/év értékű, összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítási fedezetet is tartalmazó C.A.R építési-szerelési felelősségbiztosítást kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni/fenntartani. A felelősségbiztosítás meglétét nyertes AT-nek a szerződés aláírásakor igazolnia kell a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb dokumentum másolatával. A biztosítást a létesítmény egészére vonatkozó, sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követő teljesítésigazolás kiállításától számított 60 napig fenn kell tartania a szavatosság körében bekövetkező eseményekre. A felelősségbiztosítás meglétének igazolása a szerződés megkötésének feltétele. Amennyiben AT a felelősségbiztosítás meglétét nem igazolja, úgy az a szerződés megkötésétől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján és az AK a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést. AT-nek ajánlatában csak nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy AK által előírt felelősségbiztosítással a szerződés megkötésének időpontjában rendelkezni fog.

22. AK teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét. A Kbt. 71. § (6) bekezdés értelmében AK az új gazdasági szereplő esetében egy alkalommal rendel el hiánypótlást.

23. A külföldi pénznemben megadott nettó árbevétel értéke, a tárgyév utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által rögzített devizaárfolyamon kerül átszámításra. Az átszámítást minden esetben AK végzi el.

24. Öntisztázás a 321/2015. KR. 4. § (3) bek. szerint.

25. AT a változásbejegyzési eljárásról nyilatkozzon az ajánlatban (nemleges tartalommal is).

26. Az ajánlattétel 10 000 000 Ft, azaz tízmillió forint ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, amelyet az ajánlati kötöttség beálltáig kell AK rendelkezésére bocsátania. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. §-ban meghatározottak szerint, átutalás esetén a BKK Zrt. CIB Bank Zrt-nél vezetett 10700024-67032082-51900001 számú számlájára (IBAN szám: HU55 10700024 67032082 51900001 Swift kód: CIBHHUHB). Az ajánlati biztosíték igazolása az ajánlatban csatolandó!

27. További részletek a KD-ban!

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/12/2018