A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 554146-2018

18/12/2018    S243

Magyarország-Budapest: Stadion építése

2018/S 243-554146

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosító szám: AK15494
Postai cím: Hermina út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Korpás Rudolf
E-mail: rkorpas@mnsk.hu
Telefon: +36 14714129
Fax: +36 14714103
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mnsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: sport

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény kivitelezése átalánydíjas vállalkozási szerződés alapján

II.1.2)Fő CPV-kód
45212224 Stadion építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény kivitelezése átalánydíjas vállalkozási szerződés alapján

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 11 799 254 181.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45210000 Magasépítési munka
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, XIX. ker. Puskás Ferenc u. 1–3., HRSZ.: 168207

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az UEFA „Category 4” előírásainak megfelelő Bozsik Stadion kivitelezése, amely többek között az alábbiakat foglalja magában:

Beépítési paraméterek

Telek területe: 70 111,00 m2

Beépített alapterület: 8208,00 m2

Hasznos alapterület: 7119 m2

Szintterületi mutató: 0,202 m2/m2

Bruttó szintterület: 14 136 m2

Építménymagasság: 14,60 m

Kialakított zöldfelület: 23 244 m2

Burkolt terület: 30 463 m2

Ebből:

Térkőburkolat: 23 725 m2

Beton gyeprács: 5827 m2

Murva: 992 m2

Játéktér területe: 10 032 m2

Telken biztosított parkolószám: 537-20%=438 db

Előregyártott vasbeton elemek: 1300 db

Acélszerkezet: 670 tonna

Monolit vasbeton szerkezet: 2700 m3

Beruházás rövid ismertetése:

A létesítmény funkciója

A stadion min. 8000 fő befogadására képes /UEFA Category 4-es és MLSZ I. osztály „A” kategóriának megfelelően kialakított/, fedett lelátóból és az alatta tervezett szociális és szolgáltató egységekből, valamint egy FSZ+3 emelet magas fejépületből áll.

A fejépületben a főfunkcióhoz szükséges sport - technológiai területek, VIP, VVIP és kiszolgáló helyiségek funkcionálnak; a fejépület legfelső fedett, de oldalról részben nyitott szintjén a főkamera- és közvetítő állások, valamint a gépészeti terasz kerül elhelyezésre. Az épített pályavilágításnak alkalmasnak kell lenni HD minőségű közvetítésekhez.

A stadion beléptetési pontjai a szurkolók számára 2100 mm magas forgókapukon keresztül történik.

Egyéb kivitelezést befolyásoló körülmények:

A vendégszurkolók bejutását egy, a MÁV személyforgalmat lebonyolító vasúti pálya fölött építendő acélszerkezet biztosítja majd. Ennek az építési területnek az átadását (vágányzár egyeztetése stb), műszaki ellenőrzését, átadás-átvételét úgy kell szervezni, hogy abban a MÁV részéről bevonni szükséges szereplőkkel való kapcsolattartást a Vállalkozó végzi a Megrendelő egyidejű tájékoztatásával és saját körben gondoskodik a MÁV-nak is megfelelő előírások, próbák, tesztek, dokumentációk, engedélyek beszerzéséről.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Építésszervezési terv / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 075-166142
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
06/12/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Pharos 95 Sportpályaépítő Kft.
Postai cím: 510-es Fő út 26.
Város: Dunavarsány
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2336
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Kft.
Postai cím: Vendel Park, Huber u. 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 11 349 004 476.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 11 799 254 181.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Lásd a VI.3)pontot.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

1. ajánlat:

Ajánlattevő neve: VEMÉV-SZER Építő- és Szerelőipari Kft.

Székhelye: 8200 Veszprém, Pillér u. 11.

Adószáma: 10578863-2-19

2. ajánlat:

Közös ajánlattevő neve: Pharos 95 Sportpályaépítő Kft.

Székhelye: 2336 Dunavarsány, 510-es Fő út 26.

Adószáma: 12073601-2-13

Közös ajánlattevő neve: West Hungária Bau Kft.

Székhelye: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.

Adószáma: 11469830-2-44

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Bontás; organizáció; zsaluzás és állványozás; irtás, föld- és sziklamunka; síkalapozás; mélyalapozás; helyszíni beton és vasbeton munka; előregyártott elemek elhelyezése; falazás és egyéb kőművesmunka; fém- és könnyű épületszerkezet szerelése; vakolás és rabicolás; szárazépítés; aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat; bádogos munkák; nyílászáró és épületlakatos-szerkezetek; felületképzés; szigetelés; árnyékolók beépítése; beépített berendezési tárgyak elhelyezése; beépített szállító- és emelőberendezések; víz és csatornahálózat; tüzivíz hálózat; csapadékvíz elvezető hálózat; wavin esővíz elvezetés; szellőzés; kazán gázellátás; fűtés-hűtés kazánház; fűtés-hűtés; fan-coilok légtechnikai elemei; építéshelyi berendezések; tartószerkezetek; elektromos kábelek, vezetékek; erősáramú szerelvények; lámpatestek; elektromos elosztó szekrények; földelés, villámvédelem, eph - hálózat; pályavilágítás; tűzjelző rendszer; behatolásjelző rendszer; mlsz beléptető; beléptető rendszer; mlsz cctv; cctv stadion térfigyelés; it rendszer; kábelek, szerelés; automatika kapcsolószekrények; ddc alállomások, adatpontok; gépészeti automatika elemek; szolgáltatások; av rendszerek; csapadékvíz; vízellátás; közlekedés telken belül; közlekedés telken kívül; tájépítészet bontás; tájépítészet építési munkák; sporttechnológia; kút; konyhatechnológia; orvostechnológia; mobíliák; gyalogos felüljáró építési munkái; gyalogos felüljáró elektromos munkái; járulékos bontási, útépítési munkák; biztosító berendezés kábel kiváltás; fakivágás; gyalogátkelő világítása; elmű oszlop áthelyezés; közvilágítás.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/12/2018