The TED website is eForms-ready since 2.11.2022. The search changed: please adapt your predefined expert queries. Discover the changes in the site news and in the updated Help Pages

Supplies - 554980-2018

18/12/2018    S243

Poland-Niebylec: Solar installation

2018/S 243-554980

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Niebylec
National registration number: 69058219200000
Postal address: Niebylec 170
Town: Niebylec
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Postal code: 38-114
Country: Poland
Contact person: Sebastian Szczepaniak
E-mail: inwestycje@niebylec.com.pl
Telephone: +48 172773998
Fax: +48 172773454
Internet address(es):
Main address: http://www.niebylec.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, kotłów na biomasę i pomp ciepła na terenie Gminy Niebylec

Reference number: IP.271.12.2018
II.1.2)Main CPV code
09332000 Solar installation
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozmieszczeniem i instalacją kompletnych zestawów odnawialnych źródeł energii (OZE) do produkcji energii elektrycznej i cieplnej, obejmująca w szczególności dostawę wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych (336 szt.), instalacji fotowoltaicznych (192 szt.), kotłów na biomasę (53 szt.) i pomp ciepła (27 szt.) na terenie Gminy Niebylec w ramach projektu pn. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”. Instalacje OZE wykonane będą na nieruchomościach prywatnych, na potrzeby gospodarstw domowych z terenu Gminy Niebylec.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 7 255 400.00 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
09331100 Solar collectors for heat production
09332000 Solar installation
39370000 Water installations
45261215 Solar panel roof-covering work
45332000 Plumbing and drain-laying work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Main site or place of performance:

Teren Gminy Niebylec

II.2.4)Description of the procurement:

W ramach części nr 1 Wykonawca dokona dostawy wraz z montażem łącznie 336 instalacji kolektorów słonecznych do przygotowania c.w.u., w tym w szczególności:

a) dostawę kompletnych zestawów solarnych (składających się z elementów wskazanych w Załączniku nr 1a do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część nr 1 – Dostawa wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych), w tym w szczególności:

— zestawy solarne obejmujące 2 kolektory słoneczne o łącznej mocy min. 2,40 kW i zasobnik o pojemności min. 200 l – 5 szt.,

— zestawy solarne obejmujące 3 kolektory słoneczne o łącznej mocy min. 3,60 kW i zasobnik o pojemności min. 300 l – 225 szt.,

— zestawy solarne obejmujące 3 lub 4 kolektory słoneczne o łącznej mocy min. 4,80 kW i zasobnik o pojemności min. 400 l – 97 szt.,

— zestawy solarne obejmujące 4 lub 5 kolektorów słonecznych o łącznej mocy min. 6,00 kW i zasobnik o pojemności min. 500 l – 9 szt..

b) wykonanie przewidzianych prac instalacyjno-montażowych;

c) wykonanie prac odtworzeniowych, tj. wykończenie zgodne ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji, zabezpieczenie miejsc montażu przed wpływem warunków atmosferycznych, a także ewentualne przywrócenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów naruszonych lub uszkodzonych w wyniku przeprowadzonych prac instalacyjno-montażowych;

d) przeszkolenie użytkowników w zakresie zasad prawidłowej eksploatacji wykonanej instalacji solarnej, w tym wszystkich urządzeń wchodzących w skład zestawu wraz z przekazaniem szczegółowych instrukcji obsługi, dokumentacji techniczno-ruchowej i schematu instalacji.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Czas reakcji serwisu / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPPK.03.01.00-18-0049/17

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
09331200 Solar photovoltaic modules
09332000 Solar installation
45315300 Electricity supply installations
45261215 Solar panel roof-covering work
45311000 Electrical wiring and fitting work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Main site or place of performance:

Teren Gminy Niebylec

II.2.4)Description of the procurement:

W ramach części nr 2 Wykonawca dokona dostawy wraz z montażem łącznie 192 instalacji fotowoltaicznych do wytwarzania energii elektrycznej, w tym w szczególności:

a) dostawę kompletnych zestawów instalacji fotowoltaicznych (składających się z elementów wskazanych w Załączniku nr 1b do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część nr 2 – Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych), w tym w szczególności:

— zestawy fotowoltaiczne obejmujące 8 paneli o łącznej mocy min. 2,16 kWp i inwerter jednofazowy – 4 szt.,

— zestawy fotowoltaiczne obejmujące 10 paneli o łącznej mocy min. 2,70 kWp i inwerter jednofazowy – 8 szt.,

— zestawy fotowoltaiczne obejmujące 12 paneli o łącznej mocy min. 3,24 kWp i inwerter trójfazowy – 97 szt.,

— zestawy fotowoltaiczne obejmujące 14 paneli o łącznej mocy min. 3,78 kWp i inwerter trójfazowy – 21 szt.,

— zestawy fotowoltaiczne obejmujące 16 paneli o łącznej mocy min. 4,32 kWp i inwerter trójfazowy – 45 szt.,

— zestawy fotowoltaiczne obejmujące 18 paneli o łącznej mocy min. 4,86 kWp i inwerter trójfazowy – 3 szt.,

— zestawy fotowoltaiczne obejmujące 20 paneli o łącznej mocy min. 5,40 kWp i inwerter trójfazowy – 8 szt.,

— zestawy fotowoltaiczne obejmujące 26 paneli o łącznej mocy min. 7,02 kWp i inwerter trójfazowy – 6 szt..

b) wykonanie przewidzianych prac instalacyjno-montażowych;

c) wykonanie prac odtworzeniowych, tj. wykończenie zgodne ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji, zabezpieczenie miejsc montażu przed wpływem warunków atmosferycznych, a także ewentualne przywrócenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów naruszonych lub uszkodzonych w wyniku przeprowadzonych prac instalacyjno-montażowych;

d) przeszkolenie użytkowników w zakresie zasad prawidłowej eksploatacji wykonanej instalacji fotowoltaicznej wraz z przekazaniem szczegółowych instrukcji obsługi i schematu instalacji elektrycznej;

e) opracowanie przez osobę uprawnioną kompletnej dokumentacji na potrzeby zgłoszenia wykonanej mikroinstalacji do wybranego dostawcy energii elektrycznej.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Czas reakcji serwisu / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPPK.03.01.00-18-0049/17

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa wraz z montażem kotłów na biomasę

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
44621220 Central-heating boilers
45331110 Boiler installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Main site or place of performance:

Teren Gminy Niebylec

II.2.4)Description of the procurement:

W ramach części nr 3 Wykonawca dokona dostawy wraz z montażem łącznie 53 kotłów na biomasę do centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej, w tym w szczególności:

a) dostawę kotłów na biomasę (składających się z elementów wskazanych w Załączniku nr 1c do SIWZ -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część nr 3 – Dostawa wraz z montażem kotłów na biomasę), w tym w szczególności:

— kotły na biomasę o mocy min. 15 kW – 9 szt.,

— kotły na biomasę o mocy min. 20 kW – 30 szt.,

— kotły na biomasę o mocy min. 25 kW – 12 szt.,

— kotły na biomasę o mocy min. 30 kW – 2 szt..

b) wykonanie przewidzianych prac instalacyjno-montażowych;

c) ewentualne przywrócenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów naruszonych lub uszkodzonych w wyniku przeprowadzonych prac instalacyjno-montażowych;

d) przeszkolenie użytkowników w zakresie zasad prawidłowej eksploatacji zamontowanego kotła wraz z przekazaniem szczegółowych instrukcji obsługi.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Czas reakcji serwisu / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPPK.03.01.00-18-0049/17

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa wraz z montażem pomp ciepła

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
42511110 Heat pumps
45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work
39370000 Water installations
45332000 Plumbing and drain-laying work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Main site or place of performance:

Teren Gminy Niebylec

II.2.4)Description of the procurement:

W ramach części nr 4 Wykonawca dokona dostawy wraz z montażem łącznie 27 pomp ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i/lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, w tym w szczególności:

a) dostawę kompletnych zestawów pomp ciepła (składających się z elementów wskazanych w Załączniku nr 1d do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część nr 4 – Dostawa wraz z montażem pomp ciepła), w tym w szczególności:

— zestaw obejmujący pompę ciepła do c.w.u. o mocy min. 3 kW i zasobnik o pojemności min. 300 l – 22 szt.,

— zestaw obejmujący pompę ciepła do c.o. i c.w.u. o mocy min. 8 kW i zasobnik o pojemności min. 300 l – 1szt.,

— zestaw obejmujący pompę ciepła do c.o. i c.w.u. o mocy min. 15 kW i zasobnik o pojemności min. 300 l – 4szt..

b) wykonanie przewidzianych prac instalacyjno-montażowych;

c) wykonanie prac odtworzeniowych, tj. wykończenie zgodne ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji, a także ewentualne przywrócenie do stanu pierwotnego wszelkich naruszonych powierzchni, elementów konstrukcyjnych oraz innych elementów naruszonych lub uszkodzonych w wyniku przeprowadzonych prac instalacyjno-montażowych;

d) przeszkolenie użytkowników w zakresie zasad prawidłowej eksploatacji zamontowanej pompy ciepła wraz z przekazaniem szczegółowych instrukcji obsługi.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Czas reakcji serwisu / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

RPPK.03.01.00-18-0049/17

II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 177-400591
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: IP.271.12.2018
Lot No: 1
Title:

Dostawa wraz z montażem instalacji kolektorów słonecznych

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
07/12/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received from SMEs: 3
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Solartime Sp. z o.o.
National registration number: 180422649
Postal address: ul. Okulickiego 17
Town: Rzeszów
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Postal code: 35-222
Country: Poland
E-mail: przetargi@solartime.pl
Telephone: +48 178590240
Fax: +48 177796350
Internet address: http://www.solartime.pl/
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 2 968 500.00 PLN
Total value of the contract/lot: 3 207 627.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
The contract is likely to be subcontracted
Short description of the part of the contract to be subcontracted:

Montaż instalacji

Section V: Award of contract

Contract No: IP.271.12.2018
Lot No: 2
Title:

Dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznych

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
04/12/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 7
Number of tenders received from SMEs: 7
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Hymon Energy Sp. z o.o.
National registration number: 122477561
Postal address: ul. Dojazd 16 a
Town: Tarnów
NUTS code: PL217 Tarnowski
Postal code: 33-100
Country: Poland
E-mail: biuro@hymon.pl
Telephone: +48 146572020
Fax: +48 146572020
Internet address: http://www.hymon.pl/
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 3 231 900.00 PLN
Total value of the contract/lot: 2 670 923.75 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: IP.271.12.2018
Lot No: 3
Title:

Dostawa wraz z montażem kotłów na biomasę

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
04/12/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Semper Power Sp z o.o.
National registration number: 243189259
Postal address: ul. Główna 7
Town: Krupski Młyn
NUTS code: PL228 Bytomski
Postal code: 42-693
Country: Poland
E-mail: biuro@semperpower.pl
Telephone: +48 605615596
Internet address: http://semperpower.pl/
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 696 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 723 355.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section V: Award of contract

Contract No: IP.271.12.2018
Lot No: 4
Title:

Dostawa wraz z montażem pomp ciepła

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
04/12/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 4
Number of tenders received from SMEs: 4
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Romitex Sp z o.o.
National registration number: 060594760
Postal address: Sadurki 18
Town: Nałęczów
NUTS code: PL81 Lubelskie
Postal code: 24-150
Country: Poland
E-mail: biuro@romitex.pl
Telephone: +48 791921719
Internet address: http://www.romitex.pl/
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 359 000.00 PLN
Total value of the contract/lot: 370 900.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

3. Środki ochrony prawnej obejmują odwołanie oraz skargę do sądu.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

8. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

10. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

11. Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

12. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert, bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

15. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

16. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

17. W sprawach nie uregulowanych powyżej w zakresie wnoszenia odwołania i skargi zastosowanie mają przepisy art. 180 - 198g ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/12/2018