Services - 555353-2018

18/12/2018    S243    Services - Contract notice - Open procedure 

Poland-Lublin: Engineering design services for the construction of civil engineering works

2018/S 243-555353

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Postal address: ul. Ogrodowa 21
Town: Lublin
NUTS code: PL81 Lubelskie
Postal code: 20-075
Country: Poland
Contact person: Małgorzata Cichecka
E-mail: zam_publ_lublin@gddkia.gov.pl
Telephone: +48 815349257
Fax: +48 815349239

Internet address(es):

Main address: www.gddkia.gov.pl

I.2)Information about joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.gddkia.gov.pl;https://gddkia.eb2b.com.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://gddkia.eb2b.com.pl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Other activity: zarządzanie drogami krajowymi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonanie Dokumentacji Projektowej w stadium KP STEŚ-R oraz DP dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne z podziałem na 3 części”

Reference number: O.LU.D-3.2411.24.2018.mc
II.1.2)Main CPV code
71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Dokumentacji Projektowej w stadium

A. Koncepcji Programowej (KP)

B. Studium Techniczno–Ekonomiczno–Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R)

Oraz Dokumentów Przetargowych dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne z podziałem na 3 części.

Część 1 Koncepcja Programowa (KP) obejmująca trzy odcinki realizacyjne o łącznej długości ok. 44,0 km

Część 2 Koncepcja Programowa (KP) obejmująca cztery odcinki realizacyjne o łącznej długości ok. 54,2 km

Część 3 Studium Techniczno–Ekonomiczno–Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) obejmująca dwa odcinki realizacyjne o łącznej długości ok. 21,8 km

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Koncepcja Programowa (KP)

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
71354000 Map-making services
71340000 Integrated engineering services
71240000 Architectural, engineering and planning services
71320000 Engineering design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL81 Lubelskie
II.2.4)Description of the procurement:

Część 1

Koncepcja Programowa (KP) obejmująca trzy odcinki realizacyjne o łącznej długości ok. 44,0 km, tj.:

Odcinek realizacyjny nr 1:

Piaski, węzeł „Piaski Wschód” wraz z węzłem – węzeł „Łopiennik” wraz z węzłem, o długości ok. 15,9 km

Odcinek realizacyjny nr 3:

Węzeł „Krasnystaw Północ” wraz z węzłem – węzeł „Izbica” wraz z węzłem, o długości ok. 17,8 km

Odcinek realizacyjny nr 4:

Węzeł „Izbica” bez węzła – węzeł „Zamość Sitaniec” wraz z węzłem, o długości ok. 10,3 km

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia niniejsze zamówienie składa się z „Zamówienia podstawowego” i „Zamówienia objętego prawem opcji”.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Doświadczenie personelu / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 29
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp, przy ustaleniu wartości zamówienia przyjął największy możliwy zakres tego zamówienia uwzględniając prawo opcji.

Prawo opcji przewiduje się dla części przedmiotu zamówienia obejmujący Etap III tj. dla wykonania Dokumentów Przetargowych umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót

W systemie „Projektuj i Buduj” dla ww. zadań i uczestniczenie Wykonawcy w postępowaniu przetargowym, tj. przygotowanie odpowiedzi na pytania Wykonawców robót, rozstrzygnięcia protestów i ewentualne modyfikacje opracowanej przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej dla wszystkich części zamówienia.

Realizacja tej części przedmiotu Umowy jest uzależniona od terminu zabezpieczenia w budżecie państwa środków finansowych na budowę inwestycji. Niezwłocznie po powzięciu informacji o zabezpieczeniu takich środków, Zamawiający w sposób pisemny poinformuje Wykonawcę, co będzie równoznaczne z decyzją Zamawiającego o realizacji części przedmiotu Umowy objętej prawem opcji.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Termin realizacji Umowy wyniesie 29 miesięcy od udzielenia zamówienia.

W powyższym terminie mieszczą się:

— 17 m-cy - Etap I ÷ II Umowy,

— 12 m-cy - Etap III Umowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 122 000,00 PLN

3. Wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego wyk. umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie

II.2)Description
II.2.1)Title:

Koncepcja Programowa (KP)

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
71354000 Map-making services
71340000 Integrated engineering services
71240000 Architectural, engineering and planning services
71320000 Engineering design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL81 Lubelskie
II.2.4)Description of the procurement:

Część 2

Koncepcja Programowa (KP) obejmująca obejmująca cztery odcinki realizacyjne o łącznej długości ok. 54,2 km, tj.:

Odcinek realizacyjny nr 6:

Węzeł „Zamość Wschód” wraz z węzłem – węzeł „Zamość Południe” wraz z węzłem, o długości ok. 12,2 km

Odcinek realizacyjny nr 7:

Węzeł „Zamość Południe” („Łabuńki”) bez węzła – Tomaszów Lubelski (początek obwodnicy), o długości ok. 18,0 km

Odcinek realizacyjny nr 8:

Obwodnica Tomaszowa Lubelskiego (II Etap) – dobudowa drugiej jezdni na odcinkach o łącznej długości ok. 6,7 km

Odcinek realizacyjny nr 9:

Tomaszów Lubelski (koniec obwodnicy) – Hrebenne (początek obwodnicy), o długości ok. 17,3 km

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia niniejsze zamówienie składa się z „Zamówienia podstawowego” i „Zamówienia objętego prawem opcji”.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Doświadczenie personelu / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 29
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp, przy ustaleniu wartości zamówienia przyjął największy możliwy zakres tego zamówienia uwzględniając prawo opcji.

Prawo opcji przewiduje się dla części przedmiotu zamówienia obejmujący Etap III tj. dla wykonania Dokumentów Przetargowych umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót

W systemie „Projektuj i Buduj” dla ww. zadań i uczestniczenie Wykonawcy w postępowaniu przetargowym, tj. przygotowanie odpowiedzi na pytania Wykonawców robót, rozstrzygnięcia protestów i ewentualne modyfikacje opracowanej przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej dla wszystkich części zamówienia.

Realizacja tej części przedmiotu Umowy jest uzależniona od terminu zabezpieczenia w budżecie państwa środków finansowych na budowę inwestycji. Niezwłocznie po powzięciu informacji o zabezpieczeniu takich środków, Zamawiający w sposób pisemny poinformuje Wykonawcę, co będzie równoznaczne z decyzją Zamawiającego o realizacji części przedmiotu Umowy objętej prawem opcji.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Termin realizacji Umowy wyniesie 29 miesięcy od udzielenia zamówienia.

W powyższym terminie mieszczą się:

— 17 m-cy - Etap I ÷ II Umowy,

— 12 m-cy - Etap III Umowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 139 000,00 PLN

3. Wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego wyk. umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie

II.2)Description
II.2.1)Title:

Studium Techniczno–Ekonomiczno–Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R)

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
71354000 Map-making services
71340000 Integrated engineering services
71240000 Architectural, engineering and planning services
71320000 Engineering design services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL81 Lubelskie
II.2.4)Description of the procurement:

Część 3

Studium Techniczno–Ekonomiczno–Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) obejmująca dwa odcinki realizacyjne o łącznej długości ok. 21,8 km, tj.:

Odcinek realizacyjny nr 2:

Węzeł „Łopiennik” bez węzła – węzeł „Krasnystaw Północ” bez węzła, o długości ok. 9,8 km

Odcinek realizacyjny nr 5:

Węzeł „Zamość Sitaniec” bez węzła – węzeł „Zamość Wschód” bez węzła, o długości ok. 12,0 km

Zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia niniejsze zamówienie składa się z „Zamówienia podstawowego” i „Zamówienia objętego prawem opcji”.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Doświadczenie personelu / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 34 ust. 5 Ustawy Pzp, przy ustaleniu wartości zamówienia przyjął największy możliwy zakres tego zamówienia uwzględniając prawo opcji.

Prawo opcji przewiduje się dla części przedmiotu zamówienia obejmujący Etap III tj. dla wykonania Dokumentów Przetargowych umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót w systemie „Projektuj i Buduj” dla ww. zadań i uczestniczenie Wykonawcy w postępowaniu przetargowym, tj. przygotowanie odpowiedzi na pytania Wykonawców robót, rozstrzygnięcia protestów i ewentualne modyfikacje opracowanej przez Wykonawcę Dokumentacji Projektowej dla wszystkich części zamówienia.

Realizacja tej części przedmiotu Umowy jest uzależniona od terminu zabezpieczenia w budżecie państwa środków finansowych na budowę inwestycji. Niezwłocznie po powzięciu informacji o zabezpieczeniu takich środków, Zamawiający w sposób pisemny poinformuje Wykonawcę, co będzie równoznaczne z decyzją Zamawiającego o realizacji części przedmiotu Umowy objętej prawem opcji.

II.2.12)Information about electronic catalogues
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

1. Termin realizacji Umowy wyniesie 29 miesięcy od udzielenia zamówienia.

W powyższym terminie mieszczą się:

— 24 m-cy - Etap I ÷ II Umowy,

— 12 m-cy - Etap III Umowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 57 000,00 PLN

3. Wymaga się wniesienia zabezpieczenia należytego wyk. umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Nie dotyczy

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Nie dotyczy

Minimum level(s) of standards possibly required:

Nie dotyczy

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

1) Wykonawcy:

Wykonawca zobowiązany jest do wykazania się doświadczeniem w opracowaniu, w ciągu ostatnich 10 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie usługi o parametrach określonych w Sekcji Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów – lit. a) Wykonawcy.

2) Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem odpowiednim do niżej wymienionych funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji, spełniające wymagania określone w Sekcji Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów – lit. b) Osób;

2. Na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany będzie do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

b) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Minimum level(s) of standards possibly required:

a) Wykonawcy:

Wykonawca zobowiązany jest do wykazania się doświadczeniem w opracowaniu, w ciągu ostatnich 10 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:

— jednej lub dwóch dokumentacji projektowych: STEŚ (Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe) lub STEŚ-R (Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej lub KP (Koncepcja Programowa) lub PB (Projekt Budowlany) dla budowy lub rozbudowy odcinka/odcinków dróg lub ulic klasy min. S o łącznej długości co najmniej:

Część 1: 22 km,

Część 2: 27 km,

Część 3: 11 km,

Dla których uzyskano odebranie ww. dokumentacji protokołem odbioru lub dokumentem równoważnym.

b) Osób:

Wykonawca musi wskazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji niniejszego zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone.

Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby dokładnie w ilości wymaganej przez Zamawiającego, które spełniają następujące wymagania:

A) osoba proponowana do pełnienia funkcji Projektanta Drogowego:

— wymagana liczba osób: po 1 osobie na każdą część zamówienia z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej.

B) osoba proponowana do pełnienia funkcji Projektanta Mostowego:

Wymagana liczba osób: po 1 osobie na każdą część zamówienia z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej

C) osoba proponowana do pełnienia funkcji Sprawdzającego dokumentacji branży drogowej:

Wymagana liczba osób: po 1 osobie na każdą część zamówienia z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej

D) osoba proponowana do pełnienia funkcji Sprawdzającego dokumentacji branży mostowej:

Wymagana liczba osób: po 1 osobie na każdą część zamówienia z uprawnieniami do projektowania bez ograniczeń w specjalności mostowej

E) wyłącznie dla Części 3 (STEŚ-R);

Osoba proponowana do pełnienia funkcji Eksperta ds. analiz ekonomicznych:

Wymagana liczba osób: 1

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, które można wprowadzić do treści ogłoszenia, wymagania dotyczące doświadczenia dla ww. osób w poszczególnych częściach zamówienia oraz pozostałe informacje zawarto w SIWZ dostępnej wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie internetowej Zamawiającego.

III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.1)Information about a particular profession
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7.7.1994 roku Prawo budowlane, ustawie z dnia 23.4.1964 r. Kodeks cywilny i ustawie z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych.

2. Warunki realizacji umowy, dopuszczalne zmiany umowy oraz określenie warunków zmian, zostały zawarte w SIWZ.

3. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia zostały określone w Tomie II i Tomie III SIWZ.

III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract
Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.4)Information about reduction of the number of solutions or tenders during negotiation or dialogue
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/01/2019
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/01/2019
Local time: 11:30
Place:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://gddkia.eb2b.com.pl/

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
VI.3)Additional information:

1. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na Platformie w zakładce „Załączniki”. Pobranie dokumentu następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu polecenia „Pobierz”. W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie „pobierz paczkę”, a następnie „pobierz wszystkie załączniki organizatora”.

2. Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. W zakresie „części IV Kryteria kwalifikacji” JEDZ, Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji Alfa w takim przypadku wykonawca nie wypełnia żadnej z pozostałych sekcji (A-D) w części IV JEDZ.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa jednolite dokumenty dotyczące także tych podmiotów.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument składa każdy z tych Wykonawców.

6. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

7. Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do złożenia informacji, zaświadczeń, odpisu oraz oświadczeń, o których mowa w § 5 pkt od 1 do 6 oraz 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.)

8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także w przypadku gdy osoba, której dany dokument dotyczy ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie mają zasady określone w § 7 i 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dn. 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).

9. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-4 oraz 8 ustawy Pzp.

10. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie: od daty podpisania umowy do 30.4.2024 r.

11. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.

12. Okres związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) ogłoszenia wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Terminy wniesienia odwołania:

5.1. odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

5.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

5.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5.1. i 5.2. powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

5.4. jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo Pocztowe (Dz.U. 2016 r., poz. 1113) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700

Internet address: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/12/2018