Szolgáltatások - 555593-2019

22/11/2019    S226

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2019/S 226-555593

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budavári Ingatlanfejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK22811
Postai cím: Ybl Milós tér 6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Karap Attila Alexander
E-mail: Karap.Attila@vargondnoksag.hu
Telefon: +36 12250554
Fax: +36 13968979
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.várkapitányság.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.várkapitányság.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Csikós udvar újraépítésére vonatkozó engedélyezési, kivitelezési tervdokumentáció elkészítése

II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Csikós udvar újraépítésére vonatkozó engedélyezési, kivitelezési tervdokumentáció elkészítése

II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1013 Budapest, Ybl Miklós tér 6.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

„Csikós udvar újraépítésére vonatkozó engedélyezési, kivitelezési tervdokumentáció elkészítése”

Mennyiség:

Tervezési feladatok ellátása - főszabály szerint engedélyezési és kiviteli tervek készítése - az alábbi épületek/építmények tekintetében:

1. Lovarda újra építése eredeti helyén;

2. Főőrség épületének újra építése eredeti helyén;

3 Stöckl-lépcső újraépítése eredeti helyén;

4. Akadálymentes közlekedési tengely létesítése: a Palota út - Csikós udvar - Hunyadi udvar teraszai között;

5. Lovas programokat kiszolgáló istálló épület elhelyezése a Lovarda utcából nyílóan;

6. Csikós udvar teljes területének területrendezése-tájépítészeti terv.

Opcionális tartalom:

7. Feljáró rámpa újraépítése a Csikós udvar és a Hunyadi udvar között a támpilléres várfal tartományában eredeti helyén;

8. Karakas pasa tornya funkciójának meghatározása, a főépületekkel összhangban.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 525
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2015/S 227-413941

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Csikós udvar újraépítésére vonatkozó engedélyezési, kivitelezési tervdokumentáció elkészítése.

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
09/11/2015
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Középülettervező Zrt.
Postai cím: Lublói utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
E-mail: lsmaraglay@kozti.hu
Telefon: +36 14872663
Fax: +36 14872609
Internetcím: http://www.kozti.hu/
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 500 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A nyertes ajánlattevő: középvállalkozás.

A szerződés aláírásának időpontja: 10.11.2015

Az 1. számú szerződésmódosítás aláírásának időpontja: 5.12.2017

A Szerződés 1. számú módosítása a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjában foglaltaknak felel meg tekintettel arra, hogy a Tervező késedelmét a régészeti feltárások előre nem látható késedelme okozta, ezt a Megrendelő kellő gondossággal eljárva nem láthatta előre; a módosítás nem változtatja meg a Szerződés általános jellegét és az ellenérték növekedése nem haladja meg az eredeti Szerződés értékének 50 %-át.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 137. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/11/2019

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1013 Budapest, Ybl Miklós tér 6.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

„Csikós udvar újraépítésére vonatkozó engedélyezési, kivitelezési tervdokumentáció elkészítése”

Mennyiség:

Tervezési feladatok ellátása - főszabály szerint engedélyezési és kiviteli tervek készítése - az

Alábbi épületek/építmények tekintetében:

1. Új Királyi Lovarda újraépítése eredeti helyén;

2-3. Főőrség és Stöckl-lépcső újraépítése eredeti helyén;

4. Akadálymentes közlekedési tengely létesítése: a Palota út - Csikós udvar - Hunyadi udvar teraszai között;

5. Istálló a Várgarázs II. negyedik szintjén;

6. Csikós udvar teljes területének területrendezése-tájépítész terv szerint

6.1 Telken belüli közmű tervek átadása

6.2 Telken kívüli közműengedélyes tervek átadása

6.3 Telken belüli gyengeáramú és telekommunikációs rendszerterv átadása

7. Feljáró rámpa újraépítése a Csikósudvar és a Hunyadi udvar között a támpilléres várfal tartományában, eredeti helyén

8. Karakas pasa tornya funkciójának meghatározás elfogadást követően, engedélyes és kiviteli tervek készítése a főépületekkel összhangban

9. Ybl támfal helyreállítása a Karakas pasa tornya és a Palota F szárny között

10. Lovarda utca és csatlakozó Istálló feletti terület rendezése

11. Képzőművészeti zsűri

12. Tervezési helyszíni projekt koordináció

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 120
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 689 200 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Középülettervező Zártkörűen működő Részvénytársaság
Postai cím: Lublói utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1023
Ország: Magyarország
E-mail: lsmaraglay@kozti.hu
Telefon: +36 14872663
Fax: +36 14872609
Internetcím: http://www.kozti.hu/
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: igen
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

A Szerződés II.1. és II. 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

1. Új Királyi Lovarda újraépítése eredeti helyén: kiviteli terv a szerződésmódosítás aláírásától számított 5 nap;

2-3. Főőrség és Stöckl-lépcső újraépítése eredeti helyén: kiviteli terv a szerződésmódosítás aláírásától számított 5 nap;

4. Akadálymentes közlekedési tengely létesítése: a Palota út - Csikós udvar - Hunyadi udvar teraszai között: engedélyes terv a szerződésmódosítás aláírásától számított 30 nap, kiviteli terv az építési engedély megadásától számított 40 nap;

5. Istálló a Várgarázs II. negyedik szintjén: engedélyes terv a szerződésmódosítás aláírásától számított 60 nap (vázlatterv átadása a szerződésmódosítás aláírásától számított 5 nap), kiviteli terv az építési engedély megadásától számított 60 nap;

6. Csikós udvar teljes területének területrendezése-tájépítész terv szerint: engedélyes terv a szerződésmódosítás aláírásától számított 30 nap, kiviteli terv a szerződésmódosítás aláírásától számított 5 nap;

6.1 Telken belüli közmű tervek átadása: kiviteli terv a szerződésmódosítás aláírásától számított 5 nap;

6.2 Telken kívüli közműengedélyes tervek átadása: kiviteli terv a szerződésmódosítás aláírásától számított 30 nap;

6.3 Telken belüli gyengeáramú és telekommunikációs rendszerterv átadása: kiviteli terv a szerződésmódosítás aláírásától számított 5 nap;

7. Feljáró rámpa újraépítése a Csikósudvar és a Hunyadi udvar között a támpilléres várfal tartományában, eredeti helyén:kiviteli terv a szerződésmódosítás aláírásától számított 5 nap;

8. Karakas pasa tornya funkciójának meghatározás elfogadást követően, engedélyes és kiviteli tervek készítése a főépületekkel összhangban: engedélyes terv a szerződésmódosítás aláírásától számított 45 nap, kiviteli terv az építési engedély megadásától számított 60 nap;

9. Ybl támfal helyreállítása a Karakas pasa tornya és a Palota F szárny között: engedélyes terv a szerződésmódosítás aláírásától számított 45 nap, kiviteli terv az örökségvédelmi engedély megszerzésétől számított 60 nap;

10. Lovarda utca és csatlakozó Istálló feletti terület rendezése: engedélyes terv a szerződésmódosítás aláírásától számított 75 nap, kiviteli terv megrendelői engedély megszerzésétől számított 45 nap;

11. Képzőművészeti zsűri: kiviteli terv a szerződésmódosítás aláírásától számított 30 nap;

12. Tervezési helyszíni projekt koordináció: 31.3.2018-ig folyamatosan.

Szerződés II.1. pontjában meghatározott tervezési feladatok teljesítése esetén Megrendelő mindösszesen az alábbi módosított nettó tervezési díjat fizeti meg Tervező részére: 689 200 000 Ft (azaz hatszáznyolcvankilencmillió-kétszázezer forint) + áfa.

Felek a Szerződést az alábbi V.11. ponttal egészítik ki:

V.11. A Tervező a tervezői művezetési feladatokat az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 15. §-a szerint látja el.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

Kbt. 141.§ (4)c) alapján: A tervezési szerződés tárgyát képező Csikós udvari projektelemek tervezése és megvalósítása közben lefolytatott régészeti ásatások eredményeinek figyelembevétele vált szükségessé, az eddig beszerzett építési engedélyek örökségvédelmi előírásai szerint, ezért részben a tervezési feladatok módosítása, részben a már elkészült tervek áttervezése és további tervezési munkák megrendelése vált szükségessé Tervezőtől. Megrendelő a tervezés tárgyát képező feladatok tekintetében műszaki tartalom módosítással is élt, amelyek a Szerződésben vállalt határidők módosításának szükségességét eredményezik. A régészeti ásatások elhúzódása és azok eredményének figyelembe vétele miatt a tervezési szerződésben eredetileg meghatározott teljesítési határidők nem voltak tarthatók. Megrendelő részéről felmerült az igény, hogy Tervezés a megvalósítás alatt álló 1-3 projektelemeknél rendszeres helyszíni jelenlétével is segítse a kivitelezői kérdések megválaszolását,tervek értelmezését.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 500 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 689 200 000.00 HUF