Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Árubeszerzések - 555839-2022

11/10/2022    S196

Magyarország-Tata: Földgáz

2022/S 196-555839

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Tata Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15729617211
Postai cím: Kossuth Tér 1
Város: Tata
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Schweighardt Ottóné
E-mail: kozbeszerzes@tata.hu
Telefon: +36 34588670
Fax: +36 34588670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tata.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Tatai Bartók Béla Óvoda
Nemzeti azonosító szám: 16755259211
Postai cím: Bartók Béla Utca 7/A.
Város: Tata
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Cellár József
E-mail: cellarjozsef@gmail.com
Telefon: +36 304749337
Fax: +36 34588670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bartokovi.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Tatai Kertvárosi Óvoda
Nemzeti azonosító szám: 16755314211
Postai cím: Deák Ferenc Utca 5/a
Város: Tata
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Cellár József
E-mail: cellarjozsef@gmail.com
Telefon: +36 304749337
Fax: +36 34588670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tata.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Tatai Kistérségi Időskorúak Otthona
Nemzeti azonosító szám: 15388351111
Postai cím: Fényes Fasor 2.
Város: Tata
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Cellár József
E-mail: cellarjozsef@gmail.com
Telefon: +36 304749337
Fax: +36 34588670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tata.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kuny Domokos Múzeum
Nemzeti azonosító szám: 15384333211
Postai cím: Öregvár, Váralja Utca 1-3.
Város: Tata
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Cellár József
E-mail: cellarjozsef@gmail.com
Telefon: +36 304749337
Fax: +36 34588670
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kunymuzeum.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Földgáz beszerzése tatai intézmények részére

Hivatkozási szám: EKR001470172022
II.1.2)Fő CPV-kód
09123000 Földgáz
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az ajánlatkérők részére a magyar földgáz hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű földgáz energia biztosítása, mindösszesen 890 793 kWh (+ 30 %-nak megfelelő, azaz 267 238 kWh opció) mennyiségű (maximum mennyiség opcióval együtt 1 158 031 kWh) földgáz megvásárlása.

Szerződéses időszakra vonatkozóan + 30 %-os (mennyiségi tolerancia) az egész portfólióra vonatkozik, negyedéves, havi tolerancia nincs.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
09123000 Földgáz
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
A teljesítés fő helyszíne:

2890 Tata, Bartók B. u. 7/A.

2890 Tata, Fényes fasor 2.

2890 Tata, Deák Ferenc út 5/A.

2890 Tata, Öregvár Váralja utca 1-3.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az ajánlatkérők részére a magyar földgáz hálózaton folyamatosan rendelkezésre álló, szabványos minőségű földgáz energia biztosítása, mindösszesen 890 793 kWh (+ 30 %-nak megfelelő, azaz 267 238 kWh opció) mennyiségű (maximum mennyiség opcióval együtt 1 158 031 kWh) földgáz megvásárlása.

Szerződéses időszakra vonatkozóan + 30 %-os (mennyiségi tolerancia) az egész portfólióra vonatkozik, negyedéves, havi tolerancia nincs.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 251-628376
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Földgáz beszerzése tatai intézmények részére

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:

● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].

1. Ajánlat:

Ajánlattevő neve: ALTEO Energiakereskedő Zrt.

Ajánlattevő székhelye: 1033 Budapest, Kórház utca 6-12.

Az ajánlat számszerűsíthető adatai:

2022.10.01, 06:00 óra - 2023.10.01., 06:00 óra közötti időszakra

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)

Fajlagos egységár (Földgáz termék ár + Rendszerhasználati ár): 105,867 Ft/kWh

Teljes összköltség (Földgáz termék ár + Rendszerhasználati ár): 104 784 079 Ft

2. Ajánlat:

Ajánlattevő neve: E.ON Energiamegoldások Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1134 Budapest, Váci út 17.

Az ajánlat számszerűsíthető adatai:

2022.10.01, 06:00 óra - 2023.10.01., 06:00 óra közötti időszakra

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)

Fajlagos egységár (Földgáz termék ár + Rendszerhasználati ár): 94,673 Ft/kWh

Teljes összköltség (Földgáz termék ár + Rendszerhasználati ár): 93 704 716 Ft

3. Ajánlat:

Ajánlattevő neve: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.

Ajánlattevő székhelye: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.

Az ajánlat számszerűsíthető adatai:

2022.10.01, 06:00 óra - 2023.10.01., 06:00 óra közötti időszakra

Egyösszegű ajánlati ár (nettó HUF)

Fajlagos egységár (Földgáz termék ár + Rendszerhasználati ár): 94,994 Ft/kWh

Teljes összköltség (Földgáz termék ár + Rendszerhasználati ár): 94 021 767 Ft

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
06/10/2022