Építési beruházás - 556318-2019

25/11/2019    S227

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2019/S 227-556318

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_65551132
Postai cím: Istvánmezei út 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Markek Viktor
E-mail: ekr@bmsk.hu
Telefon: +36 12078759
Fax: +36 14714290

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Állami magasépítési beruházás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szegedi Kézilabda Csarnok tervezés és kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR001131192019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Lásd a II.2.4) pontot!

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 27 405 497 842.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45210000 Magasépítési munka
45212220 Többcélú sportlétesítmények építése
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Szeged II. belterület 10005/4 helyrajzi számú ingatlan.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nézőszám: minimum 8000 fős ülőhely, nemzetközi előírásoknak megfelelő lelátószerkesztéssel

Lelátók: A nemzetközi előírásoknak megfelelő lelátószerkesztéssel, felső-középső feltöltésű 7-10 sor betolható kivitelű széksorral készüljön, három, és négy karéjos kialakítással. Egy fő kiszolgálókerengő szintről (első emelet) kiszolgálható legyen legalább 5500 nézőhely, itt kerüljenek kialakításra a WC-blokkok, a büfék, és a ruhatárak. A lelátón kerüljenek kialakításra a tv közvetítői kamerák helyei, ezek a helyek nem számíthatók be a nézőszámba.

A kerengő szint közvetlen szintben megközelíthető a Felső Tiszapart felől, és az előcsarnoka lépcsőkkel, kapcsolódik a földszinti területekhez. A fennmaradó 2500 nézőhely egy felső kiszolgálókerengő szintről legyen megközelíthető, de a két kiszolgáló-kerengő szint között közvetlen lépcső, kapcsolatok létesüljenek.

Ez a felső 2500 nézőhelyes szint legyen vizuálisan leválasztható a csarnoktértől (ELAN sportelválasztó függönyözés). Ezen területek gépészetileg is legyenek leválaszthatók.

Edzőcsarnok, (két pályás munkacsarnok): Külső nézői megközelíthetőséggel saját külön előcsarnokkal, pénztárral, a nézőszámra méretezett WC blokkal, büfével, 4 db 20-25 fős játékos, egy bírói, és egy edzői öltözővel, 60 m2-es szertárral. A nagy küzdőtérből és az öltözőkből megközelíthetően, a Kézilabda Akadémiához kapcsolódóan. Az elvárt minimális nézőszám (1500 fős ülőhely) mellett, magyar bajnoki kézilabda mérkőzések lebonyolítása alkalmas 20/40 méteres pályaméretű, szabvány szerinti oldal és végkifutó területekkel, a Magyar Kézilabda Szövetség előírásainak megfelelően (centerpályaként kialakítva).

A csarnokban kerüljön kialakításra (keresztben) 2 db edzőpálya, a szövetségi előírásoknak megfelelően.

Az edzőcsarnok (munkacsarnok) önállóan feleljen meg ifjúsági kézilabda mérkőzések lebonyolítására (pl. a Kézilabda Akadémia bajnoki mérkőzéseire).

Kézilabda akadémia: Külső megközelíthetőséggel, de kapcsolódva a tornacipős folyosóhoz, és az edzőcsarnokhoz kerüljön kialakításra. Feleljen meg 25-30 fő gyermek akadémia jellegű (középiskolai bentlakásos kollégium) elhelyezésére. Kialakítandó helységek: két fős szobák, tusolóval WC-vel, tanári szobák, tanuló szoba, előadóterem, étkező, „mosókonyha”, könyvtár, porta, VIP terem, stb..

Konferenciaterem: Előcsarnokból megközelíthető minimum 80 fős konferenciaterem, a szükséges kiszolgáló helységeivel (székraktár).

Edzőtermek: EHF előírások szerinti helységcsoport kialakításával (2 db 50 m2-es és 2 db 100 m2-es rehabilitációs területen, belső közlekedőre fűzve). Ezen kívül készül egy 90 m2-es hazai csapat öltözőhöz kapcsolódó bemelegítő-kardió terem.

Csapat öltözők: EHF előírások szerinti 2 db csapatöltöző, 2 db bírói öltöző, két edzői öltöző, saját vizes blokkal. Hazai csapat öltözőjéhez közvetlen kapcsolódjon egy 50 m2-es bemelegítő terem, és egy kétágyas masszázs helység. Két akadálymentes öltözőblokk is kerüljön kialakításra.

Külön öltözők: 6 db 20-26 fős öltöző (iskolai, családi, egyesületi, csapat, akadálymentes, stb.), saját vizes blokkal. ezek az öltözők nemzetközi torna esetén csapatöltözőként is funkcionálnak.

Megvalósítandó alapterületek:

0. földszint: 12752,33 m2

1. emelet: 6562,91 m2

2. emelet: 4991,88 m2

3. emelet: 1319,30 m2

4. emelet: 2750,46 m2

5. gépészeti szint: 13,74 m2

Összesen: 28390,62 m2

Megvalósítással összefüggő bontások mennyisége:

Épületek

1. Bejárat: 172 m3

2. Mosoda épület: 582 m3

3. Öltöző és sportszertároló épület + lelátó: 5490 m3

4. Mosdók épülete: 211 m3

5.1. Tároló + játékvezetői öltöző: 633 m3

5.2. Tároló: 271 m3

7. Elektromos elosztószekrény: 73 m3

8. Régi bejárat: 583 m3

10. Atléta öltöző: 465 m3

Összesen: 8480 m3

Lelátók (földművek)

6. Északi lelátó: 3400 m3

9. Déli lelátó: 4900 m3

Összesen: 8300 m3

Egyéb bontandó elemek:

— stadion világítás tartószerkezete: 4 db

— beton kerítés: ~300 fm

— drótkerítés: ~331 fm

További információt a műszaki leírás tartalmaz.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Magyarázat:

A Kézilabda tv. 3. § (1) bekezdése alapján a BMSK Zrt., mint ajánlatkérő jogosult rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás lefolytatására.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Szegedi Kézilabda Csarnok tervezés és kivitelezés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
31/10/2019
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: West Hungária Bau Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_67485615
Postai cím: Vendel Park Huber utca 1.
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@whb.hu
Telefon: +36 96511350
Fax: +36 96511434

Internetcím: http://www.whb.hu

A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 28 199 804 740.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 27 405 497 842.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Organizáció; felvonulási létesítmények; tereprendezés; bontási munkák; irtás, föld- és sziklamunka; helyszíni beton és vasbeton munka; útburkolatalap és makadámburkolat készítése; betonpálya-burkolat készítése; kőburkolat készítése; bitumenes alap és makadámburkolat készítése; út- és vasúti pályatartozékok készítése; kertépítés; tartószerkezetek. Folytatás a VI.3) pontban!

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1) Az V.2.5) pont folytatása: Építészeti, szakipari munkák; lift; szennyvízelvezetés; csapadékvíz elvezetés; vízellátás-csatornázás; gázellátás; termálvízellátás; fűtés; hűtés; légtechnika; sprinkler; erősáram; gyengeáram; trafó hálózatfejlesztés; eszközök, berendezések, burkolat; tervezés.

2) Ajánlattevők:

— WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Kft. (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber utca 1.; adószám: 11469830-2-44)

— LAKI Épületszobrász Zrt. (1151 Budapest, Mogyoród útja 12–14.; adószám: 12764073-2-42)

— VEMÉV-SZER Építő - és Szerelőipari Kft. (8200 Veszprém, Pillér utca 11.; adószám: 10578863-2-19)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/11/2019