Supplies - 556848-2018

18/12/2018    S243

Poland-Katowice: Non-alcoholic beverages

2018/S 243-556848

Contract award notice – utilities

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Natalia Tenczar-Matyszczuk
E-mail: n.tenczar@pgg.pl
Telephone: +48 327572946
Internet address(es):
Main address: www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.6)Main activity
Exploration and extraction of coal and other solid fuels

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa wody i innych napojów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019

Reference number: 701801466
II.1.2)Main CPV code
15980000 Non-alcoholic beverages
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wody i innych napojów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019.

Liczba części zamówienia (zadań) wynosi: 10 Zamawiający przewiduje możliwość złożenia oferty przez jednego Wykonawcę na jedną lub więcej części zamówienia.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Value excluding VAT: 2 044 323.50 PLN
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 1

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
15980000 Non-alcoholic beverages
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Woda mineralna gazowana - zwrotna butelka szklana o poj. 0,33 l ilość 182 147 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
15980000 Non-alcoholic beverages
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Woda źródlana gazowana - zwrotna butelka szklana o poj. 0,33 l ilość 386 500 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
15980000 Non-alcoholic beverages
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Woda mineralna gazowana - butelka typu PET o poj. 0,5 l ilość 571 099 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 4

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
15980000 Non-alcoholic beverages
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Woda mineralna niegazowana - butelka typu PET o poj. 0,5 l ilość 78 228 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 5

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
15980000 Non-alcoholic beverages
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Woda mineralna gazowana - butelka typu PET o poj. 1,5 l ilość 1 584 736 szt.

Woda mineralna niegazowana - butelka typu PET o poj. 1,5 l ilość 16 000 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 6

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
15980000 Non-alcoholic beverages
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Woda mineralna wysoko zmineralizowana gazowana - butelka typu PET o poj. 1,5 l ilość 162 232 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 7

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
15980000 Non-alcoholic beverages
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Woda źródlana gazowana - butelka typu PET o poj. 1,5 l ilość 366 692 szt.

Woda źródlana niegazowana - butelka typu PET opoj. 1,5 l ilość 10 380 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 8

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
15980000 Non-alcoholic beverages
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Woda źródlana- butelka typu PET o poj. 19 l (+/- 200 ml) z udostępnieniem dystrybutorów chłodząco-grzewczych, stojaków i pompek do wody na czas realizacji umowy – wg specyfikacji określonej w części B oraz zapewnieniem kubków jednorazowych (100 szt./mc/dystrybutor) ilość 36 817 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 9

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
15980000 Non-alcoholic beverages
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Napój regeneracyjny – butelka typu PET o poj. 1 l ilość 333 150 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Zadanie nr 10

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
15980000 Non-alcoholic beverages
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL22 Śląskie
Main site or place of performance:

Oddziały Polskiej Grupy Górniczej S.A.

II.2.4)Description of the procurement:

Napój regeneracyjny – butelka typu PET o poj. 1,5 l ilość 297 827 szt.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.6)Information about electronic auction
An electronic auction has been used
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 135-309521
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a periodic indicative notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 5
Title:

Dostawa wody i innych napojów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 w zakresie zadania nr 5

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
23/11/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Firma Produkcyjno-Usługowa „Promen” Wiesław Stochmiałek
Postal address: ul. Męczenników Oświęcimia 6a
Town: Radzionków
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 41-922
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 832 382.72 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 2
Lot No: 2,7,9,10
Title:

Dostawa wody i innych napojów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 w zakresie zadania nr 2, 7, 9, 10

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
23/11/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Firma Handlowo-Produkcyjna „ELA” Kiełkowska Elżbieta
Postal address: ul. Niepodległości 207B
Town: Jastrżebie Zdrój
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 44-336
Country: Poland
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 739 240.73 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 3
Lot No: 3,4
Title:

Dostawa wody i innych napojów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 w zakresie zadania nr 3 i 4

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
23/11/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Ustronianka Sp. z o.o.
Postal address: ul. Jelenica 72
Town: Ustroń
NUTS code: PL22 Śląskie
Postal code: 43-450
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 233 757.72 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section V: Award of contract

Contract No: 4
Lot No: 8
Title:

Dostawa wody i innych napojów dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 w zakresie zadania nr 8

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
23/11/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: GetFresh Sp. z o.o.
Postal address: ul. Łowicka 31
Town: Warszawa
NUTS code: PL911 Miasto Warszawa
Postal code: 02-502
Country: Poland
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT) (Agree to publish? yes)
Total value of the contract/lot: 238 942.33 PLN
V.2.5)Information about subcontracting
V.2.6)Price paid for bargain purchases

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu unieważnił postępowanie w zakresie zadania nr 1 i 6.

Uzasadnienie prawne:

Zamawiający w zakresie zad. nr 1 i 6 unieważnia postępowanie w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt. 1) uPzp, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu dla zadania 1 i 6 nie złożono żadnych ofert.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/12/2018