Építési beruházás - 560959-2020

23/11/2020    S228

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2020/S 228-560959

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_91344380
Postai cím: Mogyoródi utca 43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1149
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Novák-Soós Zsuzsanna
E-mail: zsuzsanna.novaksoos@katved.gov.hu
Telefon: +36 14694427
Fax: +36 14694137
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.katasztrofavedelem.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.katasztrofavedelem.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: katasztrófavédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tűzoltósági épület építése - Kecskemét

Hivatkozási szám: EKR001403572019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség és Hivatásos Tűzoltó parancsnokság új épületének építése a KEHOP-1.6.0.-15-2016-00012 azonosítószámú projekt keretében a Kecskemét 8550/29 hrsz. alatti ingatlanon.

1 db, három eltérő igényszintű és funkciójú, egymással összekapcsolt épületszárny felépítése a jogerős építésiengedély és a kiviteli tervdokumentáció alapján, beleértve az épület-felügyeleti technológia kiépítését is.

Földszint alapterület: 2132,46 m2,

Első emelet alapterület: 1404,36 m2,

Második emelet alapterület: 1753 m2

Az épület hasznos alapterülete: 5289,82 m2

Főbb munkanemek és mennyiségek:

— Vasbeton szerkezetek építése: 2270 m3

— Alapozási munkák: 1624 m

— Vasszerelés: 484 t

— Betonaljzat készítése: 741 m3

— Külső térelhatárolás hőszigetelt szendvicspanelekkel: 1794 m2

— Szerelt válaszfalak építése: 2426 m2

— Szerelt álmennyezet építése: 2501 m2

— Falburkolatok (csempeburkolat) készítése 749 m2

— Padlóburkolat (kerámia) készítése: 1099 m2

— Padlóburkolat (linóleum, gumi) készítése: 2578 m2

— Ipari padlóburkolat készítése: 1797 m2

— Vékonyvakolat, színvakolat készítése: 1581 m2

— Lapostető hő- és hangszigetelése polisztirolhab és kőzetgyapot lemezekkel: 2972 m2

— Napelemes áramtermelő rendszer: 1 klt

Az ellátandó feladatok részletes ismertetését a Műszaki Dokumentáció és a szerződés tervezet tartalmazza.

Ha a kivitelezési munkákhoz egyéb (pl. terület előkészítési, kiegészítő, mérnöki, vagy dokumentálási)tevékenység – jogszabály, vagy a kivitelező vállalkozó szerint, a vállalkozó sajátos munkaszervezési, vagy egyéb tevékenységi jellemzőjéből adódóan – szükséges, annak elvégzése a megajánlott átalányár keretében Ajánlattevő (AT) feladata. AT-nek az ajánlati árat a fentiekre figyelemmel kell megadnia, oly módon, hogy az árazatlan költségvetés vonatkozó tételeinek árazásánál az esetlegesen kapcsolódó – a költségvetésben kifejezetten nem szereplő – előkészítési, kiegészítő, mérnöki, dokumentálási feladatok ellenértékét is figyelembe kell vennie.

AK a 321/2015.(X.30.) Korm. r. 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a Műszaki Dokumentációban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplőtermékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre,személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A létesítményre a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti tartalommal bíró kiviteli tervdokumentáció került elkészítésre, amely a közbeszerzési Műszaki Dokumentációrészét képezi. Ha AT a saját munkaszervezése kapcsán szükségesnek találja, további szakági/részlet terv(ek)elkészítése a nyertes Ajánlattevő feladata.

Kivitelező feladata továbbá a kivitelezés megkezdését megelőzően és annak folyamán minden olyan mérnöki,dokumentálási feladat ellátása adott esetben (közmű egyeztetések, tervek benyújtása szolgáltató felé,kiegészítőterv,- speciális terv elkészítése, stb.), amely a közbeszerzési dokumentumokban megfogalmazott feladatok teljes körű megvalósításához – kivitelezéséhez – szükséges.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 3 899 699 690.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45216121 Tűzoltóállomás építése
45262700 Épületátalakítási munka
45262800 Épületbővítési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

Kecskemét belterület 8550/29 hrsz. ingatlan.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1 db, három eltérő igényszintű és funkciójú, egymással összekapcsolt épületszárny felépítése a jogerős építési engedély és a kiviteli tervdokumentáció alapján, beleértve az épület-felügyeleti technológia kiépítését is.

Földszint alapterület: 2132,46 m2,

Első emelet alapterület: 1404,36 m2,

Második emelet alapterület: 1753 m2

Az épület hasznos alapterülete: 5289,82 m2

Főbb munkanemek és mennyiségek:

— Vasbeton szerkezetek építése: 2270 m3

— Alapozási munkák: 1624 m

— Vasszerelés: 484 t

— Betonaljzat készítése: 741 m3

— Külső térelhatárolás hőszigetelt szendvicspanelekkel: 1794 m2

— Szerelt válaszfalak építése: 2426 m2

— Szerelt álmennyezet építése: 2501 m2

— Falburkolatok (csempeburkolat) készítése 749 m2

— Padlóburkolat (kerámia) készítése: 1099 m2

— Padlóburkolat (linóleum, gumi) készítése: 2578 m2

— Ipari padlóburkolat készítése: 1797 m2

— Vékonyvakolat, színvakolat készítése: 1581 m2

— Lapostető hő- és hangszigetelése polisztirolhab és kőzetgyapot lemezekkel: 2972 m2

— Napelemes áramtermelő rendszer: 1 klt

Az ellátandó feladatok részletes ismertetését a Műszaki Dokumentáció és a szerződés tervezet tartalmazza.

Ha a kivitelezési munkákhoz egyéb (pl. terület előkészítési, kiegészítő, mérnöki, vagy dokumentálási) tevékenység – jogszabály, vagy a kivitelező vállalkozó szerint, a vállalkozó sajátos munkaszervezési, vagy egyéb tevékenységi jellemzőjéből adódóan – szükséges, annak elvégzése a megajánlott átalányár keretében Ajánlattevő (AT) feladata. AT-nek az ajánlati árat a fentiekre figyelemmel kell megadnia, oly módon, hogy az árazatlan költségvetés vonatkozó tételeinek árazásánál az esetlegesen kapcsolódó – a költségvetésben kifejezetten nem szereplő – előkészítési, kiegészítő, mérnöki, dokumentálási feladatok ellenértékét is figyelembe kell vennie.

AK a 321/2015.(X.30.) Korm. r. 46.§ (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a Műszaki Dokumentációban, a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra történő esetleges hivatkozás a szerződés tárgyának komplexitása, illetve a szerződés tárgyát képező építési beruházás tárgyának egyértelmű megjelölése érdekében történt. Ilyen esetben „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni azzal, hogy az egyenértékűség bizonyítása az ajánlattevő feladata. A létesítményre a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet szerinti tartalommal bíró kiviteli tervdokumentáció került elkészítésre, amely a közbeszerzési Műszaki Dokumentáció részét képezi. Ha AT a saját munkaszervezése kapcsán szükségesnek találja, további szakági/részlet terv(ek) elkészítése a nyertes Ajánlattevő feladata.

Kivitelező feladata továbbá a kivitelezés megkezdését megelőzően és annak folyamán minden olyan mérnöki, dokumentálási feladat ellátása adott esetben (közmű egyeztetések, tervek benyújtása szolgáltató felé, kiegészítőterv,- speciális terv elkészítése, stb.), amely a közbeszerzési dokumentumokban megfogalmazott feladatok teljes körű megvalósításához – kivitelezéséhez – szükséges.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.1. szakembernek a 266/2013.(VII.11.) Korm. R. által az MV-É jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata [hónap(ok)ban] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.2. szakembernek a 266/2013.(VII.11.) Korm. R. által az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata [hónap(ok)ban] / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Az M/2.3. szakembernek a 266/2013.(VII.11.) Korm. R. által az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez meghatározott szakmai gyakorlati időn felüli többlet szakmai tapasztalata [hónap(ok)ban] / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-1.6.0.-15-2016-00012

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 021-045437
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Tűzoltósági épület építése - Kecskemét

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
10/11/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Modinvest Épitőipari-Beruházó-és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_60330930
Postai cím: Kéve u. 39.
Város: Kiskunhalas
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 6400
Ország: Magyarország
E-mail: mnemeth@modinvest.hu
Telefon: +36 303997195
Fax: +36 77521160
Internetcím: http://www.modinvest.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5 265 167 584.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 3 899 699 690.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Részmunkák: építés előkészítés, spec. mélyépítés, építőmesteri munkák, szakipari munkák, elektromos szerelés, gyengeáram, szerelés, gépészet, közmű, kert, útépítés, vízépítés, belső építészet, őrzés-védelem, mérnöki tev., kéményvizsg., hulladékszáll.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 18. § c) pont szerinti információk:

1.) BAUSZER Építő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Magyarország 6782 Mórahalom, Röszkei Út 46 1731/2., adószám: 10557606206)

2.) LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Magyarország 1095 Budapest, IX., Hídépítő Utca 1-12., adószám: 25098367243)

3.) Falcon Global Zrt. (vezető ajánlattevő) - OCTOPUS Invest Kft. közös ajánlattevők (Magyarország, 1091 Bp., Ifjúmunkás utca 14. I. lph. 2/8., adószám: 26739919243)

4.) STRABAG Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, (Magyarország 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2., adószám: 10776456443)

5.) Modinvest Épitőipari-Beruházó-és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Magyarország 6400 Kiskunhalas, Kéve U. 39., adószám: 10381603203)

6.) VER-BAU Építőipari és Szolgáltató Kft. (Magyarország 6000 Kecskemét, Garay Utca 11., adószám: 11374150403)

7.) MERKBAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Magyarország 6400 Kiskunhalas, Jókai Utca 81-83., adószám: 10458466203)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/11/2020