Árubeszerzések - 560976-2021

03/11/2021    S213

Magyarország-Kállósemjén: Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek

2021/S 213-560976

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15732073215
Postai cím: Kossuth Út 112
Város: Kállósemjén
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4324
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Belicza László
E-mail: polgarmester@kallosemjen.hu
Telefon: +36 42255423
Fax: +36 42255423
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://WWW.kallosemjen.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001328482021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001328482021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kállósemjén, betontörő gép és forgó-rakodógép besz

Hivatkozási szám: EKR001328482021
II.1.2)Fő CPV-kód
43000000 Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Kállósemjén, betontörő gép és forgó-rakodógép beszerzése

I.sz. részajánlat:

Pofás betontörőgép:

- Üzemi súly max: 20 000 kg

- Motor teljesítménye legalább: 100 kW

- Törőtér felső nyílása legalább: 800×500 mm

- Törőtér alsó nyílása legalább: 20×80 mm

- Mágneses leválasztó szalag a fő kihordó szalag felett: emelhető-süllyeszthető

- Meddő előleválasztó rendszer

- Oldalsó kihordó szalag az elválasztott meddő részére

- Az elválasztott meddő visszavezethető a fő kihordó szalagra is SIM kártya alapú távoli irányítás

Intelligens törő vezérlő rendszer, főbb funkciók:

- a törési folyamat figyelése, a pofák terhelésének figyelése;

- a törési paramétereknek-, a behordás sebességének-, a pofák közötti távolságnak szükség szerinti utánállítása, zavaró anyag esetén a pofák automatikus nyitása);

- túltöltés védelem.

II.sz. részajánlat:

Forgó-rakodógép:

- Üzemi súly minimum 22000 kg, maximum 23000 kg.

- Motor nettó teljesítménye: minimum 115 kW

- Minimum 6000 cm3, 6 hengeres motor

- Ground clearance, talajtól való legkisebb váztávolság: legalább 440 mm

- Teljes hidraulika áram legalább 440 l/perc

- Kanál maximális felszakító erő legalább 150 kN

- Szállítási magasság a gém tetejénél: legfeljebb 3100 mm

Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott ajánlatkérő, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék ajánlható meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §. (3) bekezdése.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Betontörőgép

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
43000000 Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

4324 Kállósemjén, Kossuth út 135. 402/2 hrsz

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Pofás betontörőgép:

- Üzemi súly max: 20 000 kg

- Motor teljesítménye legalább: 100 kW

- Törőtér felső nyílása legalább: 800×500 mm

- Törőtér alsó nyílása legalább: 20×80 mm

- Mágneses leválasztó szalag a fő kihordó szalag felett: emelhető-süllyeszthető

- Meddő előleválasztó rendszer

- Oldalsó kihordó szalag az elválasztott meddő részére

- Az elválasztott meddő visszavezethető a fő kihordó szalagra is SIM kártya alapú távoli irányítás

Intelligens törő vezérlő rendszer, főbb funkciók:

- a törési folyamat figyelése, a pofák terhelésének figyelése;

- a törési paramétereknek-, a behordás sebességének-, a pofák közötti távolságnak szükség szerinti utánállítása, zavaró anyag esetén a pofák automatikus nyitása);

- túltöltés védelem.

- kiporzás csökkentő teljes rendszer

Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott ajánlatkérő, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék ajánlható meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §. (3) bekezdése.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 5
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Forgó-rakodógép

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
43000000 Bányászati, kőfejtő és építőipari gépek
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

4324 Kállósemjén, Kossuth út 135. 402/2 hrsz

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Forgó-rakodógép:

- Üzemi súly minimum 22000 kg, maximum 23000 kg.

- Motor nettó teljesítménye: minimum 115 kW

- Minimum 6000 cm3, 6 hengeres motor

- Ground clearance, talajtól való legkisebb váztávolság: legalább 440 mm

- Teljes hidraulika áram legalább 440 l/perc

- Kanál maximális felszakító erő legalább 150 kN

- Szállítási magasság a gém tetejénél: legfeljebb 3100 mm

- bontókalapács.

Ahol gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre hivatkozott ajánlatkérő, ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék ajánlható meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §. (3) bekezdése.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 5
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

- Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll.

- A gazdasági szereplő akkor sem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Megkövetelt igazolási mód:

A magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be.

Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) KR. 3. § (2) és (3), valamint az (5) bekezdésére.

A kizáró okok előzetes igazolása az EEKD alapján történik, az utólagos igazolásra pedig a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján kerül sor a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint.

Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 1. - 16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja alapján az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Az alkalmasság igazolására vonatkozó előzetes igazolása tekintetében Ajánlatkérő elfogadja ajánlattevőnek - a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek EEKD IV. rész α szakaszában tett egyszerű nyilatkozatát, nem kéri megadni az alkalmasság igazolásával kapcsolatos részletes információkat az EEKD IV. rész további

szakaszaiban.

Ajánlattevő(k)nek az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény (P1) pontban előírt igazolásait.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az Ajánlattevőnek csatolnia kell a cégszerűen (a képviseletre jogosult személy által) aláírt nyilatkozatot az utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (építőipari gépek szállításából) származó árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bek. alapján, ha az ajánlattevő a 19. § (1) bek. c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy a P1. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által

megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a P1. pontban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján a P1. pont szerinti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint.

Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

A Kbt. 65. § (6) bekezdésével kapcsolatban felhívjuk ajánlattevő figyelmét, azon pénzügyi - gazdasági követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük 1 felel meg.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

1. és 2. rész esetében:

P.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlattevőnek a közbeszerzés tárgyából (építőipari gépek szállításából) származó nettó árbevétele nem éri el az utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen legalább a nettó 35 millió Ft-ot. (az újonnan piacra lépők esetében a működésének ideje alatt a nettó 35 millió Ft-ot).

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevő szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, szakmai alkalmassága az alábbiak szerint igazolható:

M1: A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, illetve a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven belül befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett legjelentősebb szállításainak ismertetésével. A 321/2015 (X.30.) Kormányrendelet 22. §-ára tekintettel ennek vonatkozásában csatolandó az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet nyilatkozata vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolás az alábbi tartalommal:

a szerződést kötő másik fél neve, a szállítási szerződés tárgya, a teljesítés ideje, (kezdő és befejező időpontja), a szállított áruk mennyisége, nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az ajánlatkérő felhívja az adott ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlattevő a Kbt. 67. § (1)bekezdése szerinti „Egységes európai közbeszerzési dokumentum” megnevezésű nyilatkozatában csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelményeknek megfelel-e, az alkalmassági követelmények igazolására vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. Az ajánlatkérő azonban az ajánlat benyújtásakor csatolt és az adott alkalmassági feltételek igazolására vonatkozó konkrét igazolásokat is elfogadja, és azon esetben, ha az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt a már benyújtott iratok ismételt benyújtására nem hívja fel az adott ajánlattevőt, kivéve, ha az adott iratok tekintetében hiánypótlás merülne fel.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

1. és 2. rész esetében:

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) szerződésszerűen teljesített, építőipari gép szállítására vonatkozó referenciával, melynek keretében összesen minimum 1 darab építőipari gép leszállításra került.

Az M/1. alkalmassági követelménynek ajánlattevő több referenciával együttesen is megfelelhet.

Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

Amennyiben ajánlattevő mindkét részre kíván ajánlatot adni, abban az esetben elegendő egy referencia igazolása.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

a. Teljesítési határidőre vonatkozó késedelmi kötbér mértéke a késedelmesen szállított berendezésekre vonatkozó nettó összeg 1%-a/nap. A 20 napot meghaladó késedelmet ajánlatkérő meghiúsulásnak tekintheti. Ezen esetben Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni és ebből származó kárának megtérítését igényelni. A késedelmi kötbér maximuma 20 napot elérő késedelem esetén a késedelmesen szállított berendezésekre vonatkozó nettó szerződéses összeg 20%-a.

b. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó szerződéses ár 20%-ának megfelelő összeg. Ajánlatkérő meghiúsultnak tekintheti a szerződést, ha ajánlattevő a teljesítési határidőt - olyan okból, amelyért felelős - 20 napot meghaladóan túllépi, vagy a szerződés a teljesítési határidő lejárta előtt - olyan okból, amelyért ajánlattevő felelős - megszűnik.

c. Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett berendezésekre vonatkozó nettó összeg 10 %-a. A Ptk. 6 187 § (2) bek. alapján a hibás teljesítési kötbér érvényesítése a szavatossági igények teljesítését kizárja. Hibás teljesítési kötbér érvényesítése esetén a Vevő jogosult a szerződéstől elállni és ebből származó kárának megtérítését igényelni.

Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre

Ajánlatkérő előleget nem fizet.

A nyertes ajánlattevő végszámla benyújtására jogosult.

Ajánlatkérő az berendezések ellenértékét a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint igazolt teljesítését követően, a jogszabályoknak megfelelő számlák és mellékletei az Ajánlatkérő általi kézhezvételétől számítottan, utófinanszírozás révén átutalással fizeti meg a Ptk. 6:130. § (1)- (2) bekezdésében meghatározott határidőben.

Az ajánlattétel, a kifizetés és a szerződés pénzneme a forint (HUF).

A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

A szerződés finanszírozása: a projekt Magyar Állami támogatás kertében valósul meg.

A támogatás mértéke 100%.

A fizetési feltételekkel kapcsolatos vonatkozó rendelkezések, jogszabályok: 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, 2015. évi CXLIII. törvény a közbeszerzésekről.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 02/12/2021
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 02/12/2021
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.)15. § szerint.Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu)

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdés szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Közös ajánlattevőknek a Kbt. 35. §-ban foglaltakat be kell tartaniuk.

2) Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a jogi képviselő által ellenjegyzett aláírás-mintát. Ha az ajánlatot nem cégjegyzésre jogosult személy írja alá, az ajánlathoz csatolni kell a cégjegyzésre jogosultnak az ajánlat aláírására feljogosító meghatalmazását.

3) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. és a kapcsolódó rendeletek által előírt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat és más dokumentumokat.

4) Ajánlatkérő az ajánlatok bírálata során, a Kbt. 81.§. (5) bekezdését alkalmazza.

5) Ajánlatkérő a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71. §-ban meghatározottak szerint biztosítja.

6) Az ajánlatban az ajánlattevő(k)nek a Kbt. 66. § (2) bekezdése alapján nyilatkoznia kell.

7) Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján.

8)A minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest az alkalmassági feltételek és igazolási módok a P.1) és az M.1) pontok esetében szigorúbbak.

9) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

10) A jelen eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a felhívásfeladásának időpontjában hatályos Kbt. (2015. évi CXLIII. törvény) és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól, az irányadó.

12)Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Dr. Pálóczy András, lajstromszáma: 00508.

13)Az eljárás von. rész. nyertese az az ajánlattevő, aki Ajánlatkérő részére a legalacsonyabb árat tart. aj. nyújtotta be az adott rész tek. Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja alapján értékelési szempont a legalacsonyabb ár. A Kbt. 76. § (5) bek. alapján. Ajánlatkérő azért alkalmazza egyedüli ért.szempontként a legalacsonyabb árat, mert ezen közbesz. elj. ker. beszerzett termékek konkrétan meghat. a műszaki és min. köv. alapján, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további műszaki követelmény nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/10/2021