There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Works - 561085-2020

23/11/2020    S228

Slovenia-Grosuplje: Construction work for water projects

2020/S 228-561085

Modification notice

Modification of a contract/concession during its term

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Občina Grosuplje
National registration number: 5880734000
Postal address: Taborska cesta 2
Town: Grosuplje
NUTS code: SI041 Osrednjeslovenska
Postal code: 1290
Country: Slovenia
Contact person: Tanja Rauh, Vložišče
E-mail: info@grosuplje.si
Telephone: +386 17888750
Fax: +386 17888764
Internet address(es):
Main address: http://www.grosuplje.si

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Izgradnja zadrževalnika visokih voda Veliki potok

Reference number: 351-6/2015
II.1.2)Main CPV code
45240000 Construction work for water projects
II.1.3)Type of contract
Works
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45110000 Building demolition and wrecking work and earthmoving work
45300000 Building installation work
45310000 Electrical installation work
45330000 Plumbing and sanitary works
45450000 Other building completion work
71355000 Surveying services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI041 Osrednjeslovenska
Main site or place of performance:

Območje je razvidno iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.4)Description of the procurement at the time of conclusion of the contract:

Predmet javnega naročila je izgradnja zadrževalnika visokih voda Veliki potok, katerega cilj je izboljšanje poplavne varnosti Grosuplja.

Zagotavljanje poplavne varnosti Grosupeljsko-Radenskega polja in s tem tudi samega mesta Grosuplje je zasnovano na izgradnji zadrževalnikov visokih voda in kasneje na ureditvi Grosupeljščice v območju mesta. Največji vpliv na izboljšanje poplavne varnosti poseljenega dela Grosupljega ob Grosupeljščici med avtocesto in železniško progo pa naj bi imel prav načrtovani zadrževalnik Veliki potok.

II.2.7)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 19
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section IV: Procedure

IV.2)Administrative information
IV.2.1)Contract award notice concerning this contract
Notice number in the OJ S: 2020/S 102-245410

Section V: Award of contract/concession

Contract No: 351-6/2015
V.2)Award of contract/concession
V.2.1)Date of conclusion of the contract/concession award decision:
22/05/2020
V.2.2)Information about tenders
The contract/concession has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d.
National registration number: 5069149000
Postal address: Ljubljanska cesta 36
Town: Novo mesto
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 8000
Country: Slovenia
The contractor/concessionaire is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot/concession (at the time of conclusion of the contract;excluding VAT)
Total value of the procurement: 4 949 540.97 EUR

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postal address: Slovenska cesta 54
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: Slovenia
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Občina Grosuplje
Postal address: Taborska cesta 2
Town: Grosuplje
Postal code: 1290
Country: Slovenia
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/11/2020

Section VII: Modifications to the contract/concession

VII.1)Description of the procurement after the modifications
VII.1.1)Main CPV code
45240000 Construction work for water projects
VII.1.2)Additional CPV code(s)
VII.1.3)Place of performance
NUTS code: SI041 Osrednjeslovenska
VII.1.4)Description of the procurement:

Predmet javnega naročila je izgradnja zadrževalnika visokih voda Veliki potok, katerega cilj je izboljšanje poplavne varnosti Grosuplja. Zagotavljanje poplavne varnosti Grosupeljsko-Radenskega polja in s tem tudi samega mesta Grosuplje je zasnovano na izgradnji zadrževalnikov visokih voda in kasneje na ureditvi Grosupeljščice v območju mesta. Največji vpliv na izboljšanje poplavne varnosti poseljenega dela Grosupljega ob Grosupeljščici med avtocesto in železniško progo pa naj bi imel prav načrtovani zadrževalnik Veliki potok.

VII.1.5)Duration of the contract, framework agreement, dynamic purchasing system or concession
Duration in months: 19
VII.1.6)Information on value of the contract/lot/concession (excluding VAT)
Total value of the contract/lot/concession: 4 970 915.40 EUR
VII.1.7)Name and address of the contractor/concessionaire
Official name: CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d.
National registration number: 5069149000
Postal address: Ljubljanska cesta 36
Town: Novo mesto
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 8000
Country: Slovenia
The contractor/concessionaire is an SME: no
VII.2)Information about modifications
VII.2.1)Description of the modifications
Nature and extent of the modifications (with indication of possible earlier changes to the contract):

Omilitveni ukrepi pred in v času gradnje, zahtevani z gradbenim dovoljenjem.

VII.2.2)Reasons for modification
Need for additional works, services or supplies by the original contractor/concessionaire (Art. 43(1)(b) of Directive 2014/23/EU, Art. 72(1)(b) of Directive 2014/24/EU, Art. 89(1)(b) of Directive 2014/25/EU)
Description of the economic or technical reasons and the inconvenience or duplication of cost preventing a change of contractor:

— dodatne gradnje niso bile vključene v popis del, kot je bil pripravljen s strani projektanta in objavljen v postopku oddaje javnega naročila, so pa nujno potrebne za dokončanje del

— izvajalec izvaja gradnjo, zato je ekonomsko in tehnično smiselno, da izvede tudi omilitvene ukrepe

VII.2.3)Increase in price
Updated total contract value before the modifications (taking into account possible earlier contract modifications and price adaptions and, in the case of Directive 2014/23/EU, average inflation in the Member State concerned)
Value excluding VAT: 4 949 540.97 EUR
Total contract value after the modifications
Value excluding VAT: 4 970 915.40 EUR