Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Szolgáltatások - 561106-2019

27/11/2019    S229

Lettország-Riga: A BEREC rendezvényein részt vevő szakértők utazási és szállásköltségeinek visszatérítésére irányuló szolgáltatások nyújtása

2019/S 229-561106

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2018/1046/EU, Euratom rendelete

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: A BEREC Működését Segítő Ügynökség (BEREC Hivatal)
Postai cím: Z.A. Meierovica bulvaris 14, 2nd floor
Város: Riga
NUTS-kód: LV006 Rīga
Postai irányítószám: LV-1050
Ország: Lettország
E-mail: procurement@berec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://berec.europa.eu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5704
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5704
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

A BEREC rendezvényein részt vevő szakértők utazási és szállásköltségeinek visszatérítésére irányuló szolgáltatások nyújtása

Hivatkozási szám: BEREC/2019/08/OT
II.1.2)Fő CPV-kód
79950000 Kiállítás, vásár és kongresszusszervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A keretszerződés tárgya a nem a BEREC Működését Segítő Ügynökség (BEREC Hivatal) alkalmazásában álló és szakértő minőségükben megbeszélésekre meghívott személyek utazása során felmerülő utazási költség, napidíj és egyéb kiadások visszatérítésével kapcsolatos szolgáltatások nyújtása.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 3 000 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: LV006 Rīga
A teljesítés fő helyszíne:

Riga, Lettország.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A nyertes ajánlattevő feladata, hogy a kijelölt e-mail címre begyűjtse az összes olyan igazoló dokumentumot, amely a nem az ajánlatkérő alkalmazásában álló és szakértő minőségükben megbeszélésekre meghívott személyek utazása során felmerülő utazási költség, napidíj és egyéb kiadások visszatérítésére vonatkozó kérelmek feldolgozásához szükséges; kiszámítsa a visszatérítendő összeget; valamint visszatérítse a megfelelő összeget az arra jogosult résztvevőknek az érintett nemzeti szabályozó hatóság bankszámlájára vagy magánszakértőknek történő visszatérítés esetén a megadott egyéb bankszámlákra. Az egyes események esetén alkalmazandó visszatérítési szabályokat az adott esemény résztvevőinek listájával együtt adják át a nyertes ajánlattevőnek.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 3 000 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 12
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A keretszerződés időtartama 12 hónap, amely legfeljebb 3 alkalommal további 12 hónapra meghosszabbítható, így a teljes maximális időtartam 48 hónap.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 06/01/2020
Helyi idő: 15:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol, Bolgár, Dán, Német, Görög, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Lett, Litván, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Spanyol, Svéd, Cseh
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 07/01/2020
Helyi idő: 11:00
Hely:

BEREC Office, Z.A. Meierovica Bulv. 14, Riga, LETTORSZÁG.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A nyilvános pályázatbontásra az ajánlati felhívás IV.2.7) pontjában megadott időben és helyszínen kerül sor, mely esetben helyi idő alatt rigai helyi idő (UTC+2:00) szerinti 11:00 értendő.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

A pályázatok beérkezési határidejét az ajánlati felhívás IV.2.2) pontja tartalmazza, mely esetben helyi idő alatt rigai helyi idő (UTC+2:00) szerinti 15:00 értendő.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/11/2019