Supplies - 561125-2020

23/11/2020    S228

Poland-Nysa: Medical equipments

2020/S 228-561125

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Postal address: ul. Armii Krajowej 7
Town: Nysa
NUTS code: PL523 Nyski
Postal code: 48-300
Country: Poland
Contact person: Ireneusz Miszczak, Dział Gospodarczo-Techniczny PWSZ w Nysie, ul. Armii Krajowej 7, pokój nr 15A
E-mail: zamowienia@pwsz.nysa.pl
Telephone: +48 774484715
Fax: +48 774352989
Internet address(es):
Main address: http://www.pwsz.nysa.pl/przetargi/
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-propublico.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://e-propublico.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Other type: uczelnia publiczna
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa symulatorów, fantomów, trenażerów oraz sprzętu medycznego na potrzeby Centrum Symulacji Medycznej PWSZ w Nysie

Reference number: ZP70/2020
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do budynku położonego w Nysie przy ul. Chodowieckiego 4, pomocy dydaktycznych (symulatory, fantomy, trenażery, modele) i sprzętu medycznego przeznaczonego dla potrzeb Centrum Symulacji Medycznej.

Oferowane pomoce dydaktyczne i sprzęt medyczny muszą być fabrycznie nowe, wolne od wszelkich wad i uszkodzeń oraz spełniać wszelkie normy stawiane takim produktom przez prawo polskie.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części.

Wykonawca składając ofertę na daną część zamówienia musi oferować i wycenić wszystkie pozycje/elementy wchodzące w jej skład.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 4
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa symulatorów, fantomów, trenażerów i modeli

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
34152000 Training simulators
32333100 Video recorders
30213000 Personal computers
32333200 Video camcorders
32340000 Microphones and loudspeakers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL523 Nyski
Main site or place of performance:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie – miejsce dostawy – budynek przy ul. Chodowieckiego 4.

II.2.4)Description of the procurement:

1) Wysokiej klasy symulator pacjenta dorosłego wraz z oprogramowaniem do sterowania umieszczonym na komputerze/laptopie/tablecie oraz monitorem wirtualnym pacjenta – 1 kpl.

2) Wysokiej klasy symulator dziecka wraz z oprogramowaniem do sterowania umieszczonym na komputerze/laptopie/tablecie oraz monitorem wirtualnym pacjenta – 1 kpl.

3) Fantom BLS osoby dorosłej + defibrylator treningowy AED – 2 kpl.

4) Fantom BLS dziecka – 2 kpl.

5) Fantom BLS niemowlęcia – 2 kpl.

6) Zaawansowany fantom ALS osoby dorosłej – 1 kpl.

7) Zaawansowany fantom PALS dziecka – 1 kpl.

8) Zaawansowany fantom PALS niemowlęcia – 1 kpl.

9) Zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta dorosłego – 1 kpl.

10) Fantom noworodka do pielęgnacji i podstawowej opieki medycznej – 1 kpl.

11) Fantom wcześniaka – 1 kpl.

12) Trenażer do nauki udrożniania dróg oddechowych – osoba dorosła – 1 kpl.

13) Trenażer do nauki udrożniania dróg oddechowych – dziecko – 1 kpl.

14) Trenażer do nauki udrożniania dróg oddechowych – niemowlę – 1 kpl.

15) Trenażer do ćwiczenia iniekcji śródskórnych – 1 kpl.

16) Trenażer do ćwiczenia iniekcji domięśniowych – 2 kpl.

17) Trenażer do ćwiczenia zakładania dostępu naczyniowego obwodowego (wkłucia dożylne) – 2 kpl.

18) Trenażer do ćwiczenia zakładania dostępu doszpikowego – 1 kpl.

19) Fantom noworodka do nauki zakładania dostępów naczyniowych (dożylnych) – 1 kpl.

20) Model pielęgnacji ran – 1 kpl.

21) Model pielęgnacji ran odleżynowych – 1 kpl.

22) Model pielęgnacji stomii – 1 kpl.

23) Trenażer badania gruczołu piersiowego – 1 kpl.

24) Model do zakładania zgłębnika – 1 kpl.

25) Trenażer do ćwiczenia cewnikowania pęcherza moczowego – 1 kpl.

26) Trenażer do ćwiczenia wytwarzania konikotomii – 1 kpl.

27) Zestaw wyposażenia pomieszczenia kontrolnego + stanowisko komputerowe – 1 kpl.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części 1 zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ – formularz techniczno-cenowy.

Pod pojęciem „dostawa” należy rozumieć: transport pomocy dydaktycznych, ich wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń, instalację, montaż, kalibrację i uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia dla kadry dydaktycznej Zamawiającego z obsługi pomocy dydaktycznych. Ilość godzin szkolenia zostanie ustalona pomiędzy stronami w zależności od stopnia skomplikowania obsługi i konserwacji – jednak ilość godzin szkolenia nie może być krótsza niż 20 godzin.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Parametry techniczne / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POWER.05.03.00-00-0022/19

II.2.14)Additional information

Projekt pod nazwą: „Efektywne i nowoczesne kształcenie w monoprofilowanym centrum symulacji medycznej na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie”.

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa łóżek i mebli medycznych

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33192120 Hospital beds
33192000 Medical furniture
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL523 Nyski
Main site or place of performance:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie – miejsce dostawy – budynek przy ul. Chodowieckiego 4.

II.2.4)Description of the procurement:

1) Łóżko na stanowisko intensywnej terapii – 2 szt.

2) Łóżko szpitalne specjalistyczne z przechyłami bocznymi – 1 szt.

3) Łóżko szpitalne ortopedyczne – 1 szt.

4) Łóżko pacjenta domowe – 1 szt.

5) Szafka przyłóżkowa – 1 szt.

6) Wózek reanimacyjny z wyposażeniem dla dorosłych – 1 szt.

7) Wózek reanimacyjny dla dzieci z wyposażeniem – 1 szt.

8) Wózek do transportu chorych (wózek transportowy) – 1 szt.

9) Wózek inwalidzki – 1 szt.

10) Kozetka lekarska – 1 szt.

11) Mobilny system pielęgnacji pacjenta – 1 szt.

12) Szafki na sprzęt medyczny – 8 szt.

13) Wózek wielofunkcyjny – 2 szt.

14) Wózek wielofunkcyjny przeznaczony do przechowywania oraz transportu materiałów – 1 szt.

15) Stolik zabiegowy na narzędzia chirurgiczne – 1 szt.

16) Taboret medyczny – 2 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części 2 zawarty jest w załączniku nr 4 do SIWZ – formularz techniczno-cenowy.

Pod pojęciem „dostawa” należy rozumieć: transport łóżek i mebli medycznych, ich wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń, instalację i uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia dla kadry dydaktycznej Zamawiającego z zakresu obsługi.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Czas reakcji serwisu gwarancyjnego / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POWER.05.03.00-00-0022/19

II.2.14)Additional information

Projekt pod nazwą: „Efektywne i nowoczesne kształcenie w monoprofilowanym centrum symulacji medycznej na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie”.

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa aparatury i sprzętu medycznego

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33190000 Miscellaneous medical devices and products
33194110 Infusion pumps
33182100 Defibrillator
33121500 Electrocardiogram
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL523 Nyski
Main site or place of performance:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie – miejsce dostawy – budynek przy ul. Chodowieckiego 4.

II.2.4)Description of the procurement:

1) Inkubator otwarty – 1 szt.

2) Defibrylator – 1 szt.

3) Defibrylator manualny z funkcja AED – 1 szt.

4) Aparat EKG – 1 szt.

5) Pompa strzykawkowa – 1 szt.

6) Pompa infuzyjna objętościowa – 1 szt.

7) Respirator – 1 szt.

8) Ssak elektryczny – 2 szt.

9) Lampa zabiegowa 2 szt.

10) Plecak ratowniczy z wyposażeniem – 1 kpl.

11) Stanowisko do iniekcji – 1 kpl.

12) Zestaw sprzętu do pielęgnacji i higieny pacjentów – cz. 2 – 1 kpl.

13) Zestaw do nauki przemieszczania pacjentów – 1 kpl.

14) Zestaw do profilaktyki przeciwodleżynowej – 1 kpl.

15) Panel medyczny z doprowadzonymi wybranymi mediami – 1 szt.

16) Panel nadłóżkowy z wybranymi mediami – 1 szt.

17) Zestaw drobnego sprzętu medycznego (poz. 1 do poz. 106).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części 3 zawarty jest w załączniku nr 5 do SIWZ – formularz techniczno-cenowy.

Pod pojęciem „dostawa” należy rozumieć: transport aparatury i sprzętu medycznego, jego wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń, instalację i uruchomienie oraz przeprowadzenie szkolenia dla kadry dydaktycznej Zamawiającego z zakresu obsługi.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Czas reakcji serwisu gwarancyjnego / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POWER.05.03.00-00-0022/19

II.2.14)Additional information

Projekt pod nazwą: „Efektywne i nowoczesne kształcenie w monoprofilowanym centrum symulacji medycznej na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie”.

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa mebli biurowych

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
39112000 Chairs
39121100 Desks
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL523 Nyski
Main site or place of performance:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie – miejsce dostawy – budynek przy ul. Chodowieckiego 4

II.2.4)Description of the procurement:

1) Krzesła biurowe – 7 szt.

2) Biurko – 1 szt.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia części 4 zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ – formularz techniczno-cenowy.

Pod pojęciem „dostawa” należy rozumieć: transport mebli biurowych, ich wniesienie do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń oraz montaż o ile jest wymagany.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Gwarancja / Weighting: 30
Quality criterion - Name: Czas reakcji serwisu gwarancyjnego / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 42
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

POWER.05.03.00-00-0022/19

II.2.14)Additional information

Projekt pod nazwą: „Efektywne i nowoczesne kształcenie w monoprofilowanym centrum symulacji medycznej na kierunku pielęgniarstwo w PWSZ w Nysie”.

Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza edukacja rozwój.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy – załącznik nr 7 do SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/12/2020
Local time: 10:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/12/2020
Local time: 11:00
Place:

W siedzibie Zamawiającego – ul. Armii Krajowej 7, 48-300 Nysa – pokój nr 15A.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Powołując się na art. 24aa ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania z przyczyn określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych – zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12–23. Zamawiający przewiduje również wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia wraz z ofertą należy złożyć: aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwanego dalej JEDZ), sporządzonego zgodnie ze wzorem zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w JEDZ będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu.

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, w zakresie wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) aktualnej na dzień składania, informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) aktualnego na dzień składania, odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

3) aktualnego na dzień składania, oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4) aktualnego na dzień składania, oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z wyszczególnionymi w rozdziale 7 pkt 4 i 5 SIWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcom w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej wymienione w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 179–198).

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł się on zapoznać z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Wykonawca może wnieść odwołanie w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
18/11/2020