We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 561131-2023

18/09/2023    S179

Magyarország-Budapest: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2023/S 179-561131

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Hauszmann Alapítvány
Nemzeti azonosító szám: 19308526241
Postai cím: Döbrentei Utca 10
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Móricz János
E-mail: moricz.janos@hauszmannalapitvany.hu
Telefon: +36 203525357
Fax: +36 203525357
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.hauszmannalapitvany.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.hauszmannalapitvany.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Közérdekű Vagyonkezelő Alapítvány
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Annavölgyi Oktatási Központ generáltervezése

Hivatkozási szám: EKR000690582023
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Szentendre külterület 0231; 0232/2; 0232/3 hrsz. alatti ingatlanokon (a továbbiakban együtt: Beruházási terület) az Annavölgyi Oktatási Központ komplex létrehozására, akadálymentes kialakítására vonatkozó koncepciós, építési engedélyezési és kivitelezési tervek elkészítése, figyelemmel a már adott felmérési tervekre, a 2021. júniusában készült talajvizsgálati jelentésekre, illetve a Beruházó által elfogadott, a Hauszmann Emlékház rekonstrukciójáról, illetve újjáépítéséről szóló, az építéshatóság által jóváhagyott engedélyezési tervdokumentációra.

A tervezési feladat kapcsán fontos követelmény, hogy a teljes létesítménynek a Hauszmann Villa építészeti stílusához, hangulatához kell igazodnia, illetve Hauszmann Alajos építészeti hagyatékát megjelenítő, az oktatási és képzési feladatok maradéktalan ellátását lehetővé tevő, modern belső kialapítású legyen. További kritérium a tájba illeszthetőség, az ökologikus felületek létrehozása, az élővilág védelme, valamint az energiahatékony, gazdaságos megoldások, illetve megújuló energiaforrások alkalmazása.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71333000 Gépészeti tervezési szolgáltatások
79415200 Tervezési tanácsadó szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország_2000_Szentendre_Annavölgyi_út_4._0231, 0232/2, 0232/3

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Szentendre külterület 0231; 0232/2; 0232/3 hrsz. alatti ingatlanokon (a továbbiakban együtt: Beruházási terület) az Annavölgyi Oktatási Központ komplex létrehozására, akadálymentes kialakítására vonatkozó koncepciós, építési engedélyezési és kivitelezési tervek elkészítése, figyelemmel a már adott felmérési tervekre, a 2021. júniusában készült talajvizsgálati jelentésekre, illetve a Beruházó által elfogadott, a Hauszmann Emlékház rekonstrukciójáról, illetve újjáépítéséről szóló, az építéshatóság által jóváhagyott engedélyezési tervdokumentációra. A tervezési feladat részét képezi a megvalósítás érdekében szükséges bontási munkálatok megtervezése, valamint a már rendelkezésre álló, Hauszmann Villára vonatkozó engedélyezési, illetve jóváhagyási tervdokumentáció felülvizsgálata. A tervezési feladat kapcsán fontos követelmény, hogy a teljes létesítménynek a Hauszmann Villa építészeti stílusához, hangulatához kell igazodnia, illetve Hauszmann Alajos építészeti hagyatékát megjelenítő, az oktatási és képzési feladatok maradéktalan ellátását lehetővé tevő, modern belső kialapítású legyen. További kritérium a tájba illeszthetőség, az ökologikus felületek létrehozása, az élővilág védelme, valamint az energiahatékony, gazdaságos megoldások, illetve megújuló energiaforrások alkalmazása.

Az összesen 4 ha 7 259 m2 (47 259 m2) Beruházási terület a Natura 2000 hálózathoz tartozó, a Pilis és a Visegrádi-helység, HUDI 20039 elnevezésű kiemelt jelentőségű természetmegőrzésű terület részét képezi.

A tervezést a következő alapadatok, minimum követelmények figyelembe vételével szükséges elvégezni:

A két évfolyamot magában foglaló tervezett hallgatói létszám 192 fő, melyből legalább 50 fő számára szálláshely biztosítása szükséges a képzés időtartamára. A szálláshely kialakításnál figyelembe kell venni, hogy az oktatási szünetben egyéb képzési, illetve turisztikai célú hasznosítása tervezett, valamint a megváltozott képességűek számára is használható résszel kell rendelkeznie. Az oktatási tevékenység kapcsán szükséges terület nagyság megközelítőleg 1600 m2, míg a szálláshely tekintetében várhatóan 800 m2. Az oktatási komplexum vonatkozásában fontos követelmény a jól megközelíthetőség. Az oktatási tevékenység kapcsán legalább az alábbi helységek, illetve terek tervezése, illetve megvalósítása szükséges: Osztálytermek/csoporttermek/előadótermek, Szertárak, Tanműhelyek a hozzá tartozó kiegészítő helyiségekkel, Műtermek (szaktantermek) a hozzá tartozó kiegészítő helyiségekkel, Vezetői irodák, Nevelőtestületi szoba/tárgyaló helyiség, Irattár, Teakonyhák, szociális helyiségek, Orvosi szoba, Várószoba, Aula, zsibongó, kiállító és rendezvénytér, valamint porta/portásfülke, ruhatár, Illemhely és zuhanyzó csoportok, Általános raktárak, Veszélyes anyag raktárak, Karbantartó műhely(ek), Gépészeti helyiség(ek), Elektromos helyiség(ek), Szerver szoba vagy szerver helyiség, Szabadtéri „Iskolaudvar”. A könyvtárfunkció az összesen 459,26 m2 alapterületű Hauszmann Villában található. A könyvtárhelység mérete 27,23 m2. 200 adagos főzőkonyha (legfeljebb 500 m2) és egy büfé kialakítása a kapcsolódó gazdasági helyiségekkel. A főzőkonyhának önálló gazdasági bejárattal is rendelkeznie kell, melyet tehergépkocsival is meg lehet közelíteni. A konyhában készítendő 200 adagból várhatóan 150 adag helyben lenne tálalva, míg 50 adag készen kerülne kiszállításra (Lajos-forrás turistaház).

A Hauszmann Villa tervezett nettó alapterülete 459,26 m2.

1. szakasz:

Bontásra vonatkozó kivitelezési terv dokumentáció készítése

Külső közművek létesítésére irányuló kivitelezési szintű tervdokumentáció elkészítése

Koncepció/vázlattervek elkészítése

Az 1. szakaszhoz tartozó engedélyeztetési feladatok, jóváhagyatási eljárások, közműszolgáltatói és kezelői egyeztetések lefolytatása

2. szakasz:

Módosított építési engedélyezési tervdokumentáció

2. szakaszhoz tartozó engedélyeztetési feladatok, jóváhagyási eljárások, közműszolgáltatói és kezelői egyeztetések

3. szakasz:

A kiviteli tervdokumentációt a módosított engedélyezési tervdokumentáció szerint, a végleges építési engedély alapján, a hatósági és szakhatósági kikötések kielégítésével kell elkészíteni a szakági munkarészek sajátosságainak megfelelő dokumentálással

A tervdokumentáció átadása Beruházó részére papírformátumban, eredeti aláírással 4 példányban, valamint elektronikus formátumban (CD-n vagy DVD, PDF/A, valamint a szaktervezői rendszerek (ArchiCAD, AutoCAD, Axis, WinWatt stb.) eredeti formátumában is) 4 példányban.

Az eljárás tárgyának további részletezése az eljárást megindító felhívásban és a kapcsolódó közbeszerzési dokumentumban található.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A III.1.3. pont M.2.1. alpontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai többlettapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: 3. A III.1.3. pont M.2.2. alpontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai többlettapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 4. A III.1.3. pont M.2.3. alpontban meghatározott szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai többlettapasztalata (hónap, minimum 0 hónap, maximum 36 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a becsült érték összegét nem kívánja megadni, a tervezés 100 % saját forrásból kerül finanszírozásra. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Neve: dr. Pongor Dániel / Tarman Renáta Lajstromszáma: 00314 / 01040

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2023/S 092-281479
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Elnevezés:

Annavölgyi Oktatási Központ generáltervezése

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A következő eredménytelenségi indok(ok) kerültek kiválasztásra:

● kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be [Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pont].;

Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítja a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontjának alkalmazása okán tekintettel arra, hogy a kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.

A közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai összegezésről 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. §-a alapján kötelezően közzéteendő adatok:

a) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítja a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontjának alkalmazása okán tekintettel arra, hogy a kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be.

b) nyertes ajánlattevő neve, címe és adószáma: az eljárás eredménytelen, nem releváns

c) az ajánlattevők neve, címe és adószáma:

AXIS Építész Iroda Kft., Magyarország (székhely: 1024 Budapest, Margit Körút 5/a 4.em. 3. ajtó, adószám: 10398506-2-41)

TRISKELL Épülettervező Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Magyarország (székhely: 1034 Budapest, Makovecz Imre Utca 25., adószám: 10398513-2-41)

ALFATERV-2000 Építőipari, Tervező és Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság, (székhely: Magyarország 8900 Zalaegerszeg, Iskola Köz 3., adószám: 11533308-2-20)

VIKÖTI Mérnök Iroda Kft, (székhely: Magyarország 6000 Kecskemét, Ceglédi Út 2., adószám: 12308161-2-03)

Optimum Term Hőtechnikai Szerelő, Kivitelező és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: Magyarország 1134 Budapest, Gidófalvy Lajos Utca 33. III/4., adószám: 12551369-2-41)

MAGYAR ENERGIA CENTRUM Projektfejlesztő és Koordinációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, (székhely: Magyarország 1223 Budapest, Nagytétényi Út 190 B. ép. 1. em. 2., adószám: 22743831-2-43)

TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, (székhely: Magyarország 2800 Tatabánya, Bakony Utca 1/1., adószám: 11474762-2-11)

DVM Group Korlátolt Felelősségű Társaság, (székhely: Magyarország 1052 Budapest, Türr István Utca 8., adószám: 12667093-2-44)

Pyxis Nautica Építésziroda Kft, (székhely: Magyarország 1024 Budapest, Kis Rókus Utca 17-19. 4. em. 2., adószám: 25922488-2-41)

KREATÍV MAGYAR MÉRNÖK TANÁCSADÓ KFT, (székhely: Magyarország 1138 Budapest, Faludi Utca 3., adószám: 25090235-2-41)

Perfektum Építész Kft., (székhely: Magyarország 1031 Budapest, Monostori Út 34., adószám: 26295464-2-41)

Kulcsár Építészstúdió Kft., (székhely: Magyarország 1164 Budapest, Rózsalevél Utca 51., adószám: 29183740-2-42)

Puhl és Dajka Építész Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, (székhely: Magyarország 2000 Szentendre, Bartók Béla Utca 24., adószám: 10725591-2-13)

Középülettervező Zártkörűen működő Részvénytársaság, (székhely: Magyarország 1023 Budapest, Lublói Utca 2., adószám: 10569731-2-41)

LAB5 Építésziroda Kft., (székhely: Magyarország 1113 Budapest, Edömér Utca 4., adószám: 14351426-2-43)

d) az eljárás során nem került figyelembevételre sem szociális, sem környezetvédelmi szempont

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/09/2023