Szolgáltatások - 562582-2018

21/12/2018    S246

Belgium-Brüsszel: Több féllel kötött keretszerződés, a verseny ismételt meghirdetésével, strukturális reformok kidolgozására és végrehajtására vonatkozó tanácsadási szolgáltatásokra irányulóan az uniós tagállamokban

2018/S 246-562582

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság, Secretariat-General, Structural Reform Support Service (SRSS)
Postai cím: Rue de la Loi 170
Város: Brussels
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: SRSS Unit 01 "Budget and Finance"
E-mail: SRSS-FWC002@ec.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_en
A felhasználói oldal címe: https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_en
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4241
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: Lásd a „Pályázati felhívás” dokumentumot
Város: Brussels
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: SRSS Finance
E-mail: SRSS-FWC002@ec.europa.eu
NUTS-kód: BE BELGIQUE-BELGIË
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support-service_en
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Több féllel kötött keretszerződés, a verseny ismételt meghirdetésével, strukturális reformok kidolgozására és végrehajtására vonatkozó tanácsadási szolgáltatásokra irányulóan az uniós tagállamokban

Hivatkozási szám: SRSS/2018/01/FWC/002
II.1.2)Fő CPV-kód
79000000 Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Tanácsadási szolgáltatások biztosítása (a reformok tervezésének és/vagy végrehajtásának támogatása) egy vagy több EU-tagállamban a következő ágazati területek egyikén vagy ezek közül több területen:

— kormányzás és közigazgatás,

— adóigazgatás és államháztartás-irányítás,

— növekedés és üzleti környezet,

— munkaerőpiac, oktatás, egészségügyi és szociális szolgáltatások,

— pénzügyi ágazat és finanszírozáshoz való hozzáférés.

A támogatáshoz célzott szakértelemre lehet szükség például az egészségügy, adóügy, energia, környezet területén, és ezek finanszírozására főként a strukturálisreform-támogató program (SRSP) keretében kerül sor (2017/825/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, a legutóbbi módosítások szerint).

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 100 000 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
75000000 Közigazgatási, honvédelmi és társadalombiztosítási szolgáltatások
79000000 Üzleti szolgáltatások: jog, marketing, tanácsadás, munkaerő-felvétel, nyomtatás és biztonság
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

Egy, több vagy valamennyi EU-tagállam

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 100 000 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Strukturálisreform-támogató program (SRSP) (a 2018/1671/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (2018. október 23.) által módosított 2017/825/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet).

II.2.14)További információk

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 7
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 225-513867
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 06/02/2019
Helyi idő: 17:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol, Bolgár, Dán, Német, Görög, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Lett, Litván, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Spanyol, Svéd, Cseh
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 13/02/2019
Helyi idő: 10:00
Hely:

Európai Bizottság, Charlemagne Building, Rue de la Loi 170, Floor 10, Room 10/31, 1000 Brussels, BELGIUM.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

Az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról szóló 2018/1046/EU (2018. július 18.), Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete 1. fejezetének 2. bekezdése 11.1(e) pontja szerint az ajánlatkérő nyertes ajánlattevőkkel a keretszerződés maximális küszöbértéke növelése érdekében ajánlati felhívás előzetes közzététele nélkül is alkalmazhat tárgyalásos eljárást. Az ajánlatkérő a szóban forgó eljárást alkalmazhatja a későbbiekben, abban az esetben, ha a keretszerződés használata a tervezettnél gyorsabban halad. Az új szolgáltatások a keretszerződésben foglaltakhoz hasonló szolgáltatásokra terjednek majd ki, az eredeti szerződés értékének nem több, mint 50 %-át kitéve. A II.1.5. szakaszban szereplő összeg nem tartalmaz ilyen növelést. Az új szolgáltatásokat azon feltételek szerint ítélik oda, amelyek a tárgyalásos eljárás indításakor érvényes keretszerződésekben és mellékleteikben szerepelnek majd.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu/
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímet.

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/12/2018