Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Szolgáltatások - 563689-2021

Submission deadline has been amended by:  651803-2021
05/11/2021    S215

Luxemburg-Luxembourg: Szakmai segítségnyújtás a gyalogjárdákkal összekötött közösségi terek kialakításával kapcsolatos beavatkozások megtervezéséhez a „Wadi Musa és a Petra” régészeti parkban

2021/S 215-563689

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Beruházási Bank
Postai cím: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Város: Luxembourg
NUTS-kód: LU00 Luxembourg
Postai irányítószám: L-2950
Ország: Luxemburg
E-mail: eib-cpcm-procurement@eib.org
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.eib.org/en/about/procurement
A felhasználói oldal címe: https://www.eib.org/about/procurement/calls-technical-assistance/all/aa-010631001
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=8319
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Szakmai segítségnyújtás a gyalogjárdákkal összekötött közösségi terek kialakításával kapcsolatos beavatkozások megtervezéséhez a „Wadi Musa és a Petra” régészeti parkban

Hivatkozási szám: AA-010631-001
II.1.2)Fő CPV-kód
71400000 Várostervezési és tájrendezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A szakmai segítségnyújtás célja támogatás biztosítása a Petra Development and Tourism Regional Authority („Petra Fejlesztési és Turisztikai Regionális Hatósága”) számára a gyalogjárdákkal összekötött közösségi terek kialakításával kapcsolatos beavatkozásokhoz a „Wadi Musa és a Petra” régészeti parkban. A szakmai segítségnyújtás három fő tevékenységből áll:

1) a közösségi terekkel kapcsolatos tanácsadás;

2) stratégiai környezeti hatásvizsgálat, és örökségi/kulturális hatásvizsgálat;

3) üzleti terv.

A tanácsadónak egy tapasztalt csapatot kell mozgósítania, amely jól ismeri az UNESCO Világörökség részét képező helyszíneket.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 380 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: JO Jordan
A teljesítés fő helyszíne:

A tanácsadó feladata a szolgáltatások teljesítése Wadi Musában és Ammanban (Jordan).

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ugyanaz, mint fent.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 380 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 10
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Lásd az I.3) szakaszban megadott internetcímen elérhető közbeszerzési dokumentumokat.

Az ajánlatkérő saját belátása szerint és a megfelelő pénzforrások rendelkezésre állásának függvényében meghosszabbíthatja a projekt időtartamát és/vagy kibővítheti annak feladatkörét a projekt további szolgáltatásokra történő kiterjesztése érdekében.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

A szakmai segítségnyújtást az Európai Beruházási Bank gazdasági ellenálló képességre (Economic Resilience Initiative – ERI) irányuló kezdeményezéséből finanszírozzák a városi projektek finanszírozására irányuló második kezdeményezés (Urban Projects Finance Initiative II, UPFI II) keretében.

II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A közbeszerzési dokumentumok szerinti kiválasztási kritériumok.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A közbeszerzési dokumentumok szerinti kiválasztási kritériumok.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 077-195908
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 04/01/2022
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 06/01/2022
Helyi idő: 10:00

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: Rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxemboorg
Postai irányítószám: L-2925
Ország: Luxemburg
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100
Internetcím: http://curia.europa.eu/
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/10/2021