Supplies - 563704-2020

24/11/2020    S229

Poland-Świnoujście: Laboratory reagents

2020/S 229-563704

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Szpital Miejski im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o.o.
Postal address: ul. Mieszka I 7
Town: Świnoujście
NUTS code: PL POLSKA
Postal code: 72-600
Country: Poland
Contact person: Patrycja Piechocińska-Łazdowska
E-mail: zampub@szpital-swinoujscie.pl
Telephone: +48 913267365
Fax: +48 913214174
Internet address(es):
Main address: www.szpital-swinoujscie.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://portal.smartpzp.pl/szpital-swinoujscie/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://portal.smartpzp.pl/szpital-swinoujscie/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: spółka prawa handlowego
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatów dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o. z siedzibą w Świnoujściu

Reference number: ZP/16/2020
II.1.2)Main CPV code
33696500 Laboratory reagents
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatów dla Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o., ul. Mieszka I-go 7, 72-600 Świnoujście, zwanych dalej „przedmiotem zamówienia”, których szczegółowy opis oraz wymagane ilości zostały wskazane w SIWZ.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Barwniki i odczynniki do badań diagnostycznych

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
Main site or place of performance:

Laboratorium Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o. przy ul. Mieszka I 4, Świnoujście

II.2.4)Description of the procurement:

Barwniki i odczynniki do badań diagnostycznych zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, tj. zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w umowie do 40 % wartości zamówienia podstawowego na każde zadanie. Zamówienie realizowane w ramach prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamówienie objęte opcją Wykonawca będzie obowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega również, że ceny jednostkowe objęte opcją będą identyczne jak w zamówieniu podstawowym.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wpłaty wadium w kwocie 50,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Odczynniki do badań biochemicznych z immunochemią wraz dzierżawą analizatora

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
Main site or place of performance:

Laboratorium Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o. przy ul. Mieszka I 4, Świnoujście

II.2.4)Description of the procurement:

Odczynniki do badań biochemicznych z immunochemią wraz dzierżawą analizatora zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, tj. zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w umowie do 40 % wartości zamówienia podstawowego na każde zadanie. Zamówienie realizowane w ramach prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamówienie objęte opcją Wykonawca będzie obowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega również, że ceny jednostkowe objęte opcją będą identyczne jak w zamówieniu podstawowym.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wpłaty wadium w kwocie 26 000,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Materiały eksploatacyjne wraz z dzierżawą aparatów do gazometrii

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
Main site or place of performance:

Laboratorium Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu sp. z o. o. przy ul. Mieszka I 4, Świnoujście

II.2.4)Description of the procurement:

Materiały eksploatacyjne wraz z dzierżawą aparatów do gazometrii zgodnie z opisem zawartym w SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, tj. zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w umowie do 40 % wartości zamówienia podstawowego na każde zadanie. Zamówienie realizowane w ramach prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamówienie objęte opcją Wykonawca będzie obowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega również, że ceny jednostkowe objęte opcją będą identyczne jak w zamówieniu podstawowym.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wpłaty wadium w kwocie 2 700,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Odczynniki do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696200 Blood-testing reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
Main site or place of performance:

Laboratorium Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu ul. Mieszka I 4, Świnoujście

II.2.4)Description of the procurement:

Odczynniki do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora zgodnie z opisem w SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, tj. zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w umowie do 40 % wartości zamówienia podstawowego na każde zadanie. Zamówienie realizowane w ramach prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamówienie objęte opcją Wykonawca będzie obowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega również, że ceny jednostkowe objęte opcją będą identyczne jak w zamówieniu podstawowym.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wpłaty wadium w kwocie 2 300,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Odczynniki do oznaczania badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora do ich odczytu oraz aparat pomocniczy

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
Main site or place of performance:

Laboratorium Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu ul. Mieszka I 4, Świnoujście

II.2.4)Description of the procurement:

Odczynniki do oznaczania badań koagulologicznych wraz z dzierżawą analizatora do ich odczytu oraz aparat pomocniczy zgodnie z opisem w SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, tj. zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w umowie do 40 % wartości zamówienia podstawowego na każde zadanie. Zamówienie realizowane w ramach prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamówienie objęte opcją Wykonawca będzie obowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega również, że ceny jednostkowe objęte opcją będą identyczne jak w zamówieniu podstawowym.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wpłaty wadium w kwocie 1 000,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Odczynniki do badań immunotransfuzjologicznych wykonywanych mikrometodą żelową kolumnową wraz z dzierżawą aparatów

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
Main site or place of performance:

Laboratorium Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu ul. Mieszka I 4, Świnoujście

II.2.4)Description of the procurement:

Odczynniki do badań immunotransfuzjologicznych wykonywanych mikrometodą żelową kolumnową wraz z dzierżawą aparatów zgodnie z opisem w SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, tj. zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w umowie do 40 % wartości zamówienia podstawowego na każde zadanie. Zamówienie realizowane w ramach prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamówienie objęte opcją Wykonawca będzie obowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega również, że ceny jednostkowe objęte opcją będą identyczne jak w zamówieniu podstawowym.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wpłaty wadium w kwocie 1 500,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Odczynniki do badania moczu z dzierżawą aparatu

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696700 Urological reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
Main site or place of performance:

Laboratorium Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu ul. Mieszka I 4, Świnoujście

II.2.4)Description of the procurement:

Odczynniki do badania moczu z dzierżawą aparatu zgodnie z opisem w SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, tj. zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w umowie do 40 % wartości zamówienia podstawowego na każde zadanie. Zamówienie realizowane w ramach prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamówienie objęte opcją Wykonawca będzie obowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega również, że ceny jednostkowe objęte opcją będą identyczne jak w zamówieniu podstawowym.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wpłaty wadium w kwocie 400,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Probówki z odczynnikiem do diagnostyki parazytologicznej

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696500 Laboratory reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
Main site or place of performance:

Laboratorium Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu ul. Mieszka I 4, Świnoujście

II.2.4)Description of the procurement:

Probówki z odczynnikiem do diagnostyki parazytologicznej zgodnie z opisem w SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, tj. zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w umowie do 40 % wartości zamówienia podstawowego na każde zadanie. Zamówienie realizowane w ramach prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamówienie objęte opcją Wykonawca będzie obowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega również, że ceny jednostkowe objęte opcją będą identyczne jak w zamówieniu podstawowym.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wpłaty wadium w kwocie 90,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Odczynniki do badań serologicznych

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33696200 Blood-testing reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
Main site or place of performance:

Laboratorium Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu ul. Mieszka I 4, Świnoujście

II.2.4)Description of the procurement:

Odczynniki do badań serologicznych zgodnie z opisem w SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, tj. zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w umowie do 40 % wartości zamówienia podstawowego na każde zadanie. Zamówienie realizowane w ramach prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamówienie objęte opcją Wykonawca będzie obowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega również, że ceny jednostkowe objęte opcją będą identyczne jak w zamówieniu podstawowym.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wpłaty wadium w kwocie 300,00 PLN.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Szybkie testy kasetkowe

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL42 Zachodniopomorskie
Main site or place of performance:

Laboratorium Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu ul. Mieszka I 4, Świnoujście

II.2.4)Description of the procurement:

Szybkie testy kasetkowe zgodnie z opisem w SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 31/12/2023
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zamawiający zastrzega sobie prawo skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, tj. zwiększenia zakresu przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w umowie do 40 % wartości zamówienia podstawowego na każde zadanie. Zamówienie realizowane w ramach prawa opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Nie skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zamówienie objęte opcją Wykonawca będzie obowiązany wykonać po uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa opcji skorzystać. Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający zastrzega również, że ceny jednostkowe objęte opcją będą identyczne jak w zamówieniu podstawowym.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający wymaga wpłaty wadium w kwocie 700,00 PLN.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie ustala szczegółowego warunku udziału w postępowaniu. Ocena spełniania niniejszego warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 SIWZ (oświadczenie JEDZ – ESPD).

Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (ESPD). Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia:

— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

— informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – w przypadku Wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym,

— oświadczenia Wykonawcy o braku wyd. wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej dec. adm. o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezp. społ. lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdz. dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

— oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,

— odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp,

— zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— zaświadczenia ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności w szczeg. uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

— oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Warunek dotyczący ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę posiadania zdolności ekonomicznej Zamawiający żąda złożenia dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną wskazaną przez Zamawiającego wraz z dowodami opłacenia wszystkich wymagalnych, na dzień złożenia oferty rat lub składek (np. polisa ubezpieczeniowa);

Na wezwanie Zamawiającego przed udzieleniem zamówienia Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, w terminie nie krótszym niż 10 dni, składa w celu potwierdzenia, że przedmiot zamówienia jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego:

a) oświadczenia. że zaoferowane produkty spełniają wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 186 ze zm.).

b) Certyfikaty lub deklaracje CE oraz karty charakterystyki (jeżeli została wystawiona) lub ulotka odczynnikowa dla oferowanych odczynników, materiałów kontrolnych i kalibratorów [zawierająca min.: zasady, metody działania, warunki przechowywania i transportu, stabilność, zakresy referencyjne, (czas trwania pomiaru parametru dla aparatu pomocniczego w pakiecie nr 2)], instrukcja dla oferowanego urządzenia oraz dodatkowo dla pakietu nr 9 instrukcja użycia odczynnika oraz protokoły kontroli jakości potwierdzające miano przeciwciał w teście probówkowym; karta charakterystyki substancji niebezpiecznych (jeżeli dotyczy).

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający uzna, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:

Nr zadania Wartość polisy PLN

1. 1 000,00

2. 500 000,00

3. 60 000,00

4. 40 000,00

5. 19 000,00

6. 30 000,00

7. 9 000,00

8. 1 500,00

9. 5 000,00

10. 13 000,00

Uwaga:

— W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek Wykonawcy mogą spełniać łącznie.

— Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na dwa lub więcej zadań, suma gwarancyjna musi odpowiadać sumie ubezpieczeń dla zadań, na które Wykonawca składa ofertę, np. Wykonawca składa oferty częściowe na zadania 3 i 4 – wówczas o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN.

— W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed publikacją ogłoszenia.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Warunek dotyczący doświadczenia Wykonawcy:

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę posiadania zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda złożenia wykazu zrealizowanych dostaw wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykaże on, że w okresie ostatnich 3 lat (słownie: trzech lat) przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną główną dostawę, której przedmiotem była dostawa odczynników o wartościach brutto zgodnie z poniższym zestawieniem:

Nr zadania Wartość brutto PLN

1. 2 000,00

2. 1 000 000,00

3. 150 000,00

4. 110 000,00

5. 40 000,00

6. 70 000,00

7. 20 000,00

8. 4. 000,00

9. 14 000,00

10. 35 000,00

Uwaga:

— W przypadku składania oferty wspólnej, co najmniej jeden z Wykonawców musi spełniać warunek w całości.

— Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w kilku zadaniach, ta sama dostawa może posłużyć mu do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w więcej niż jednym zadaniu, jednakże pod warunkiem, że jej wartość nie będzie mniejsza niż suma wartości określonych w tych zadaniach, np. Wykonawca składa oferty częściowe na zadania 3 i 4 – wówczas może wykazać wykonanie jednej dostawy głównej o wartości nie mniejszej niż 260 000,00 PLN brutto wraz z podaniem, których zadań dotyczy wskazana dostawa główna. Niedopuszczalne jest wskazanie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia dla danego zadania w ten sposób, że dopiero łączna wartość dwóch lub większej ilości dostaw głównych będzie odpowiadała wartości wymaganej dla danego zadania.

— W przypadku, gdy w wykazie zostanie zamieszczona dostawa główna obejmująca zakres rzeczowy szerszy aniżeli wymagany przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest wyszczególnić wartość, przedmiot i datę wykonania tej części dostawy, która odpowiada rodzajowi i wartości określonej przez Zamawiającego.

— W przypadku zamówienia będącego w trakcie realizacji warunek dotyczący wartości zamówienia powinien być spełniony przed upływem terminu składania oferty.

— W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty z daty publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed publikacją ogłoszenia.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub syt. finans. lub ekonom. innych podmiotów, niezależnie od charakteru pr. łączących go z nim stosunków pr.

3. Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów, o których mowa w ust. 2:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

2) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności tech. lub zawodowe lub ich syt. finans. lub ekonom., pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w post. oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1,2, 3, 4 i 8 ustawy Pzp;

3) Wykonawca, który polega na syt. finans. lub ekonom. innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobow. się do udostęp. zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostęp. tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy;

4) Jeżeli zdolności tech. lub zawodowe lub syt. ekonom. lub finans. innego podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w post. lub braku podst. wyklucz Zamawiający żąda zgodnie z SIWZ rozdział VI.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w SIWZ i wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ, zgodnie z Pzp.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/12/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/12/2020
Local time: 10:30
Place:

Siedziba Zamawiającego, pok. 2.018.

Information about authorised persons and opening procedure:

Zgodnie z zapisami SIWZ.

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej SmartPzp, zwanej dalej „Systemem”. System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/szpital-swinoujscie/

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej SmartPzp, zwanej dalej „Systemem”. System jest dostępny pod adresem: https://portal.smartpzp.pl/szpital-swinoujscie/

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń lub dokumentów, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), zgodnie z wzorem określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podst. art. 59 10 / 11ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, tj. za pośrednictwem Systemu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4 i 8 ustawy PZP i spełniają wymienione w SIWZ warunki udziału w post.

3. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (określone w rozdz. VII SIWZ) – w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (ESPD). Zakres informacji, które Wykonawca jest zobowiązany w nim podać zostały określone w Instrukcji stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu oceny, czy będzie on dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, składa dodatkowo:

1) zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy;

2) odrębny jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) dotyczący tych podmiotów, w zakresie wskazanym w części II sekcji C JEDZ (Informacje na temat polegania na zdolnościach innych podmiotów);

3) dokumenty i oświadczenia wymienione poniżej pkt 8.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez kilku Wykonawców, jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD), składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, na potwierdz. speł. war. udziału w post. oraz brak podstaw wyklucz. w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje speł. war. udz. w post. oraz brak podstaw wyklucz. Każdy z Wykonawców składa wymienione poniżej w pkt 8 dokumenty i oświadczenia.

6. Pozostałe dokumenty składające się na ofertę, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć, z uwagi na limit znaków określone zostały w rozdz. VII ust. 8 SIWZ, a także w punktach III.1.1, III.1.2, III.1.3 tego ogłoszenia.

7. Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależ. do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

8. Wykaz dokumentów (szczeg. rozdz. VII SIWZ) – Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie do złożenia – wymienione w punktach III.1.1, III.1.2, III.1.3

9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszk. poza teryt RP składa dok. zgodn. z roz. VII ust. 14 SIWZ.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warzsawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub Może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy.

2. Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, przysługuje odwołanie.

3. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/11/2020