Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Árubeszerzések - 564228-2022

14/10/2022    S199

Magyarország-Budapest: Földgáz

2022/S 199-564228

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_15714893
Postai cím: Szabolcs Utca 37-43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyergyai László
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Telefon: +36 17955228
Fax: +36 17950432
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kozbeszerzes.gov.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Földgáz energia beszerzés központosított 2022/2023

Hivatkozási szám: EKR001334612020
II.1.2)Fő CPV-kód
09123000 Földgáz
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Földgáz energia beszerzés központosított 2022/2023

II.2.2)További CPV-kód(ok)
09123000 Földgáz
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 Közép-Magyarország
NUTS-kód: HU2 Dunántúl
NUTS-kód: HU3 Alföld és Észak
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Keretmegállapodás megkötése a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet I. fejezete szerinti Intézményi kör részére Általános felhasználási célú földgáz energiával történő ellátása érdekében.

Mennyiség: A Kbt. 18. § (1) bekezdése alapján a keretmegállapodás teljes időtartama alatt kötendő szerződések becsült legmagasabb összmennyisége (energiatartalom alapján): 11,7 milliárd kWh.

Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a Közbeszerzési Dokumentumokban (továbbiakban: KD) ismerteti a műszaki feltételeket.

A keretmegállapodás 2. részében megvalósítandó konkrét beszerzések keretében megkötött egyedi szerződéseknek magába kell foglalnia a Földgáz termék árát, a rendszerhasználati díjat (Kapacitás díjat és a Forgalmi díjat) és rendszerhasználati díjak és a földgázvásárláshoz kapcsolódó államilag előírt, az AK terhére eső költségek, díjak, adók és más járulékok teljes körű elszámolását is.

A szállított földgáznak meg kell felelnie a 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet 11. számú mellékletében foglaltaknak. A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648:2016 szabvány szerint 15oC és 101 325 Pa referencia körülményeken kell értelmezni m3-ben (gnm3). További részletes kifejtést a KD műszaki leírás része tartalmaz.

AK a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 114. § (1) bekezdésének e) pontja alapján felhívja a figyelmet, hogy a földgáz- energia kereskedelem engedélyköteles tevékenység, ennek megfelelően nem lehet ajánlattevő azon gazdasági szereplő, amely nem rendelkezik földgáz energia kereskedelemre vonatkozóengedéllyel.

(Az engedély hiánya vagy annak érvénytelensége az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét vonja maga után.)

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 01/04/2021
Befejezés: 31/01/2024
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 065-164171

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 5
Elnevezés:

Általános felhasználási célú földgáz energia beszerzése - 2022/2023

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
22/03/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: E.ON Energiamegoldások Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_93189921
Postai cím: Váci út. Út. 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzesinfo@eon-hungaria.com
Telefon: +36 309226827
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: MET Magyarország Energiakereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_70299771
Postai cím: Benczúr Utca 13. B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1068
Ország: Magyarország
E-mail: andras.matisfalvi@met.com
Telefon: +36 703731586
Fax: +36 14641112
Internetcím: https://hugas.met.com/
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_10366000
Postai cím: II. János Pál pápa Tér 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
E-mail: boksay.katalin@mvm.hu
Telefon: +36 207780931
Fax: +36 13043834
Internetcím: http://www.mvmenergiakereskedo.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ALTEO Energiakereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_33474423
Postai cím: Babér Utca 1-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
E-mail: komuves.eva@alteo.hu
Telefon: +36 12368054
Fax: +36 12368051
Internetcím: http://www.alteo.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_14507881
Postai cím: Infopark Sétány 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@e2hungary.hu
Telefon: +36 302541842
Fax: +36 14865698
Internetcím: http://www.e2hungary.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 140 000 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A keretmegállapodás módosítására Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján kerül sor.

A keretmegállapodás-módosításának időpontja: 2022. szeptember 02.

A keretmegállapodás-módosításának hatályba lépése: 2022. szeptember 02.

A keretmegállapodás módosítást az E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zrt. és a MET Magyarország Energiakereskedő Zrt. nem írták alá.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/10/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
09123000 Földgáz
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
09123000 Földgáz
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 Közép-Magyarország
NUTS-kód: HU2 Dunántúl
NUTS-kód: HU3 Alföld és Észak
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretmegállapodás megkötése a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet I. fejezete szerinti Intézményi kör részére Általános felhasználási célú földgáz energiával történő ellátása érdekében.

Mennyiség: A Kbt. 18. § (1) bekezdése alapján a keretmegállapodás teljes időtartama alatt kötendő szerződések becsült legmagasabb összmennyisége (energiatartalom alapján): 17,55 milliárd kWh.

Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a Közbeszerzési Dokumentumokban (továbbiakban: KD) ismerteti a műszaki feltételeket.

A keretmegállapodás 2. részében megvalósítandó konkrét beszerzések keretében megkötött egyedi szerződéseknek magába kell foglalnia a Földgáz termék árát, a rendszerhasználati díjat (Kapacitás díjat és a Forgalmi díjat) és rendszerhasználati díjak és a földgázvásárláshoz kapcsolódó államilag előírt, az AK terhére eső költségek, díjak, adók és más járulékok teljes körű elszámolását is.

A szállított földgáznak meg kell felelnie a 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet 11. számú mellékletében foglaltaknak. A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648:2016 szabvány szerint 15oC és 101 325 Pa referencia körülményeken kell értelmezni m3-ben (gnm3). További részletes kifejtést a KD műszaki leírás része tartalmaz.

AK a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 114. § (1) bekezdésének e) pontja alapján felhívja a figyelmet, hogy a földgáz- energia kereskedelem engedélyköteles tevékenység, ennek megfelelően nem lehet ajánlattevő azon gazdasági szereplő, amely nem rendelkezik földgáz energia kereskedelemre vonatkozóengedéllyel.

(Az engedély hiánya vagy annak érvénytelensége az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét vonja maga után.)

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 22/03/2021
Befejezés: 31/01/2024
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 210 000 000 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_10366000
Postai cím: II. János Pál pápa Tér 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
E-mail: boksay.katalin@mvm.hu
Telefon: +36 207780931
Fax: +36 13043834
Internetcím: http://www.mvmenergiakereskedo.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ALTEO Energiakereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_33474423
Postai cím: Babér Utca 1-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
E-mail: komuves.eva@alteo.hu
Telefon: +36 12368054
Fax: +36 12368051
Internetcím: http://www.alteo.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: E.ON Energiamegoldások Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_93189921
Postai cím: Váci út. Út. 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzesinfo@eon-hungaria.com
Telefon: +36 309226827
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

- A Keretmegállapodás II. A KERETMEGÁLLAPODÁS HÁTTERE ÉS ELŐZMÉNYEI, KERETMENNYISÉG fejezetének 2. pontja a következőre változik:

„2. A rendelkezésre álló földgáz mennyiség (energiatartalom alapján):

17,55 milliárd kWh.”

- A Keretmegállapodás 1.sz melléklete kiegészül az alábbi 4. ponttal amely tartalmazza 2022. szeptember 5. és 2022. október 31. között tartó rendkívüli „keretmegállapodásos (maximum) ár (GE23max)”-ra vonatkozó árváltozási módszertant:

„4. Rendkívüli árváltozás 2022. szeptember 5. és 2022. október 31. között.

Árváltozás heti két alkalommal történik:

- az első árperiódus a hét 2. napjától (kedd) a hét 3. napjáig (szerda) tart,

- a második árperiódus a hét 4. napjától (csütörtök) a következő hét 1. napjáig (hétfő) tart.

a 2022-2023-as gázévre vonatkozó kalkuláció:

GE23max= ((AVM Austrian CEGH VTP Gas 23 + S) /1000) * Árfolyam

GE23max = a földgáz energia keretmegállapodásos maximális ára 2022-2023. gázévre (Ft/kWh értékben)

AVM Austrian CEGH VTP Gas 23 = a földgáz energia 2022-2023. gázévre legmagasabbként előre jelzett tőzsdeiár (EUR/MWh értékben)

S = Ajánlattevő az eljárás első részében vállalt, értékelés alá eső ajánlati eleme, az S (árrés, Spread) (EUR/MWh értékben)

1000 = MWh és a kWh közötti váltószám

Árfolyam = a fordulónapot megelőző 2. (második) munkanapon MNB HUF/EUR napi árfolyam

Megjegyzés:

AVM Austrian CEGH VTP Gas 23: a https://www.theice.com/marketdata/reports/159 linken található AVM Austrian CEGH VTP Gas Futures riportból, az fordulónapot megelőző 2. (második) munkanapon lekérdezett riport (amennyiben az így megadott napon riport nem kérdezhető le, akkor a fordulónapra az ezt megelőző legkorábbi napon elérhető riport alkalmazandó) „SETTLE PRICE” oszlopában, a 2022.-2023. gázév hónapjaira előre jelzett havi árak (12 hónap) között szereplő legmagasabb havi árérték. Amennyiben az árfeltöltés napja munkaszüneti nap, abban az esetben az adott árperiódus kihagyásra kerül, a keretmegállapodásos (maximum) ár nem kerül frissítésre.

Időrend Cselekmény 2022-2023. gázévre vonatkozó adatok (a 2022. október 1. gáznap kezdetétől 6:00 órától - a 2023. október 1. 6:00 óráig gáznap vége) Árfolyam adatok

fordulónap

-2 munkanap Az értékek rögzítésre kerülnek a számoló excelbe GE23tárgyhó = AVM Austrian CEGH VTP Gas Futures riport alapján a (2022-2023. gázév) 12 hónapja közül a legmagasabbként előre jelzett tőzsdei ár MNB HUF/EUR napi árfolyam

fordulónap

-1 munkanap Kiszámolásra kerül a keretmegállapodásos max érték GE23max=( GE23tárgyhó +S)/1000*Árfolyam

3 tizedes jegyre kerekítve

fordulónap

-1 munkanap Az árváltozás kezdeményezése az árváltozás sablon Portálon történő benyújtásával / KEF az új értéket ellenőrzi, jóváhagyja GE23max

Árperiódus 1. napja Az új érték életbe lép a KEF Portálon GE23max

- A keretmegállapodásban a - amennyiben a tőzsdei vagy a világpiaci folyamatok indokolják - Beszerző a „keretmegállapodásos (maximum) ár (GE23max)”-ra vonatkozó rendkívüli árindexálási módszertan alkalmazását egyoldalúan meghosszabbíthatja vagy újra hatályba léptetheti. Beszerző rendkívüli árindexálási módszertan újbóli hatályba lépéséről, alkalmazási idejének módosításáról vagy felfüggesztéséről - a Kereskedőket írásban (e-mailben), az Intézményeket a Központosított Közbeszerzési Portálon hír formájában - a hatályba lépést megelőző 2 munkanappal tájékoztatja. A „keretmegállapodásos (maximum) ár (GE23max)” rendkívüli árindexálási módszertanának későbbi alkalmazása nem igényli a keretmegállapodás újabb módosítását.

- A rendkívüli árindexálási módszertan újbóli alkalmazásának különösen, de nem kizárólagosan indoka lehet, amennyiben a tőzsdei ár napi változása az általános árindexálás alatt a tőzsdei ár 5%-át bármely irányban meghaladja.

- A Keretmegállapodás, kiegészül a 7.sz melléklettel amely a Speciális tőzsdei árindexált beszerzési módszertan speciális szabályait tartalmazza.

- A keretmegállapodás XI. VIS MAIOR, KERETMEGÁLLAPODÁS MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE 1. VIS MAIOR pontjának (II) pontja az alábbira módosul:

„(II) tűzvész, robbanás, valamint a járvány, ha a járványhelyzetből - állami döntésből fakadó - veszélyhelyzet, energia veszélyhelyzet következik be, a veszélyhelyzettel összefüggő jogszabályi rendelkezések és/vagy az Energia-veszélyhelyzeti Operatív Törzs és/vagy egyéb állami szervek által elrendelt, végrehajtott eljárások, intézkedések, a keretmegállapodás aláírását követően (ha mindezekből fakadóan bármelyik Fél működése ellehetetlenül, vagy a földgáz energiafelhasználást érintően korlátozódik, egyebekben bármelyik Fél tevékenysége nem folytatható, vagy csak korlátozottan folytatható);”

- A Speciális tőzsdei árindexált beszerzési módszer biztosításának érdekében a keretmegállapodás 3. számú mellékletében hivatkozott egyedi szerződés változik. Az általános beszerzés esetére, valamint a Speciális tőzsdei árindexált beszerzés esetére külön-külön a KEF Portálon egyedi szerződés kerül közzétételre, melyek használata kötelező az Intézmények részére. A kötelezően használandó egyedi szerződések esetleges módosítása nem igényli a keretmegállapodás újabb módosítását.

A Keretmegállapodás-módosítás hatályba lépése: 2022. szeptember 02.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

- A Módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre: a 2022-es háborús vészhelyzetet, valamint a Veszélyhelyzet Ideje Alatt az Egyetemes Szolgáltatásra Jogosultak Körének Meghatározásáról szóló 217/2022. (VI. 17.) Korm. rendelet rendelkezéseit Ajánlatkérő az eljárás megindításakor (2020.12.21.) nem láthatta előre. A fentiek, valamint a COVID-19-et követő ipari újraindulás következtében az energia piacon olyan helyzet alakult ki, mely jelentősen kibővítette a központosított közbeszerzésben földgáz energiát vásárolni szándékozók körét. Az állami szolgáltató nagyvállalatok, közlekedési vállalatok, stadionok, múzeumok, önkormányzatok, önkormányzati tulajdonú szolgáltató vállalatok, önkormányzati víz és közmű vállalatok megjelenése mellett a jogszabályi környezet megváltozása miatt számos intézmény számára kötelező is lett a földgáz energia (központosított) közbeszerzés keretében történő beszerzése az egyetemes szolgáltatás keretében történő ellátási jogosultság megszűnésével. A központosított közbeszerzési rendszerben megjelenő új szervezetek olyan mennyiségű plusz energia igényt támasztanak, mely a keretmegállapodás eredeti keretmennyiségének 50%-os megemelését teszi szükségessé. A földgáz energia tőzsdei ára - részben a COVID-19-et követő ipari újraindulás részben a háborús vészhelyzet miatt - olyan mértékben változik, illetve olyan magasságokba ért, hogy a keretmegállapodásban foglalt fix áras (gázéves) szerződések nem feltétlenül biztosítják a közpénzek hatékony felhasználását, tekintettel arra, hogy a rekord magas energia árakat akár 1 éves időtartamra is rögzítik, ezért szükséges, hogy az intézmények egy havi tőzsdei indexálású éves szerződést is tudjanak kötni.

- A Módosítás nem változtatja meg a Keretmegállapodás általános jellegét. A Keretmegállapodás alapján a Kereskedők továbbra is az általános felhasználási célú földgáz energia termék szállítását biztosítják a központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó kötelezett és ahhoz önként csatlakozó intézmények részére.

- A Keretmegállapodásban meghatározott keretmennyiség az eredeti mennyiség 50%-ával kerül növelésre.

- A Keretmegállapodás működőképessége, teljesíthetősége, a központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények földgáz energiával történő folyamatos ellátása kiemelt kormányzati és nemzetgazdasági érdek.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 140 000 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 210 000 000 000.00 HUF