Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Árubeszerzések - 565494-2021

05/11/2021    S215

Magyarország-Budapest: Földgáz

2021/S 215-565494

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_15714893
Postai cím: Szabolcs Utca 37-43.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyergyai László
E-mail: kozbeszerzes@kef.gov.hu
Telefon: +36 17955228
Fax: +36 17950432
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kozbeszerzes.gov.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Földgáz energia beszerzés központosított 2022/2023

Hivatkozási szám: EKR001334612020
II.1.2)Fő CPV-kód
09123000 Földgáz
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Földgáz energia beszerzés központosított 2022/2023

II.2.2)További CPV-kód(ok)
09123000 Földgáz
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 Közép-Magyarország
NUTS-kód: HU2 Dunántúl
NUTS-kód: HU3 Alföld és Észak
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Keretmegállapodás megkötése a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet I. fejezete szerinti Intézményi kör részére Általános felhasználási célú földgáz energiával történő ellátása érdekében.

Mennyiség: A Kbt. 18. § (1) bekezdése alapján a keretmegállapodás teljes időtartama alatt kötendő szerződések becsült legmagasabb összmennyisége (energiatartalom alapján): 11,7 milliárd kWh.

Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a Közbeszerzési Dokumentumokban (továbbiakban: KD) ismerteti a műszaki feltételeket.

A keretmegállapodás 2. részében megvalósítandó konkrét beszerzések keretében megkötött egyedi szerződéseknek magába kell foglalnia a Földgáz termék árát, a rendszerhasználati díjat (Kapacitás díjat és a Forgalmi díjat) és rendszerhasználati díjak és a földgázvásárláshoz kapcsolódó államilag előírt, az AK terhére eső költségek, díjak, adók és más járulékok teljes körű elszámolását is.

A szállított földgáznak meg kell felelnie a 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet 11. számú mellékletében foglaltaknak. A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648:2016 szabvány szerint 15oC és 101 325 Pa referencia körülményeken kell értelmezni m3-ben (gnm3). További részletes kifejtést a KD műszaki leírás része tartalmaz.

AK a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 114. § (1) bekezdésének e) pontja alapján felhívja a figyelmet, hogy a földgáz- energia kereskedelem engedélyköteles tevékenység, ennek megfelelően nem lehet ajánlattevő azon gazdasági szereplő, amely nem rendelkezik földgáz energia kereskedelemre vonatkozóengedéllyel.

(Az engedély hiánya vagy annak érvénytelensége az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét vonja maga után.)

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 01/04/2021
Befejezés: 31/01/2024
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 065-164171

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 5
Elnevezés:

Általános felhasználási célú földgáz energia

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
22/03/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: E.ON Energiamegoldások Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_93189921
Postai cím: Váci út. Út. 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzesinfo@eon-hungaria.com
Telefon: +36 309226827
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: MET Magyarország Energiakereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_70299771
Postai cím: Benczúr Utca 13. B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1068
Ország: Magyarország
E-mail: andras.matisfalvi@met.com
Telefon: +36 703731586
Fax: +36 14641112
Internetcím: https://hugas.met.com/
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_10366000
Postai cím: II. János Pál pápa Tér 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
E-mail: boksay.katalin@mvm.hu
Telefon: +36 207780931
Fax: +36 13043834
Internetcím: http://www.mvmenergiakereskedo.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ALTEO Energiakereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_33474423
Postai cím: Babér Utca 1-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
E-mail: komuves.eva@alteo.hu
Telefon: +36 12368054
Fax: +36 12368051
Internetcím: http://www.alteo.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_14507881
Postai cím: Infopark Sétány 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@e2hungary.hu
Telefon: +36 302541842
Fax: +36 14865698
Internetcím: http://www.e2hungary.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 140 000 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A keretmegállapodás módosítására a Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja alapján kerül sor.

A keretmegállapodás-módosításának időpontja: 2021. október 21.

A keretmegállapodás-módosítás hatályba lépése: 2021. október 21.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/11/2021

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
09123000 Földgáz
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
09123000 Földgáz
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 Közép-Magyarország
NUTS-kód: HU2 Dunántúl
NUTS-kód: HU3 Alföld és Észak
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, az Intézmények székhelyei, telephelyei illetve az általuk kijelölt teljesítési helyek.

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretmegállapodás megkötése a központosított közbeszerzési rendszerről, valamint a központi beszerző szervezet feladat- és hatásköréről szóló 168/2004. (V. 25.) Korm. rendelet I. fejezete szerinti Intézményi kör részére Általános felhasználási célú földgáz energiával történő ellátása érdekében.

Mennyiség: A Kbt. 18. § (1) bekezdése alapján a keretmegállapodás teljes időtartama alatt kötendő szerződések becsült legmagasabb összmennyisége (energiatartalom alapján): 11,7 milliárd kWh.

Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a Közbeszerzési Dokumentumokban (továbbiakban: KD) ismerteti a műszaki feltételeket.

A keretmegállapodás 2. részében megvalósítandó konkrét beszerzések keretében megkötött egyedi szerződéseknek magába kell foglalnia a Földgáz termék árát, a rendszerhasználati díjat (Kapacitás díjat és a Forgalmi díjat) és rendszerhasználati díjak és a földgázvásárláshoz kapcsolódó államilag előírt, az AK terhére eső költségek, díjak, adók és más járulékok teljes körű elszámolását is.

A szállított földgáznak meg kell felelnie a 19/2009. (I.30.) Korm. rendelet 11. számú mellékletében foglaltaknak. A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648:2016 szabvány szerint 15oC és 101 325 Pa referencia körülményeken kell értelmezni m3-ben (gnm3). További részletes kifejtést a KD műszaki leírás része tartalmaz.

AK a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 114. § (1) bekezdésének e) pontja alapján felhívja a figyelmet, hogy a földgáz- energia kereskedelem engedélyköteles tevékenység, ennek megfelelően nem lehet ajánlattevő azon gazdasági szereplő, amely nem rendelkezik földgáz energia kereskedelemre vonatkozóengedéllyel.

(Az engedély hiánya vagy annak érvénytelensége az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét vonja maga után.)

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Kezdés: 01/04/2021
Befejezés: 31/01/2024
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 140 000 000 000.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_10366000
Postai cím: II. János Pál pápa Tér 20
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
E-mail: boksay.katalin@mvm.hu
Telefon: +36 207780931
Fax: +36 13043834
Internetcím: http://www.mvmenergiakereskedo.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: E2 Hungary Energiakereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_14507881
Postai cím: Infopark Sétány 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@e2hungary.hu
Telefon: +36 302541842
Fax: +36 14865698
Internetcím: http://www.e2hungary.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: ALTEO Energiakereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_33474423
Postai cím: Babér Utca 1-5.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1131
Ország: Magyarország
E-mail: komuves.eva@alteo.hu
Telefon: +36 12368054
Fax: +36 12368051
Internetcím: http://www.alteo.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: E.ON Energiamegoldások Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_93189921
Postai cím: Váci út. Út. 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzesinfo@eon-hungaria.com
Telefon: +36 309226827
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: MET Magyarország Energiakereskedő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_70299771
Postai cím: Benczúr Utca 13. B
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1068
Ország: Magyarország
E-mail: andras.matisfalvi@met.com
Telefon: +36 703731586
Fax: +36 14641112
Internetcím: https://hugas.met.com/
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

- A Keretmegállapodás 1. sz mellékletében foglalt keretmegállapodásos maximum ár indexálása az eddigi havi egy alkalomról havi kétszeri alkalomra változik. Az első periódus a tárgyhónap 1. napjától a tárgyhónap 15. napjáig tartó rész, a második periódus a tárgyhónap 16. napjától a (tárgy)hónap utolsó napjáig tartó rész.

- A Keretmegállapodásban, annak mellékleteiben, az egyedi szerződés mintában, ahhol „havi keretmegállapodásos (maximum) ár (GE22max, GE23max)” szerepel ott a módosítást követően az „aktuális keretmegállapodásos (maximum) ár (GE22max, GE23max)”-at kell érteni.

- A „keretmegállapodásos (maximum) ár (GE22max, GE23max)” meghatározásával kapcsolatos előírás a (tárgy)hónap első napját, mint referencia időpontot határozta meg, ott a módosítást követően referencia időpontnak számít a (tárgy)hónap első napja és a (tárgy)hónap 16. napja is. (többek között tőzsdei árak lekérdezése, az árfolyamok lekérdezése, ármódosítás benyújtásával és elfogadásával kapcsolatos határidők esetében is)

- A Keretmegállapodásban, annak mellékleteiben, az egyedi szerződés mintában , ahhol a „keretmegállapodásos (maximum) ár (GE22max, GE23max) tekintetében a „havi”, „hónapról hónapra”, stb. gyakoriság szerepel ott a jelen módosításban foglalt gyakoriságot kell érteni.

- Jelen módosításban foglalt gyakoriság kezelést 6 hónap múlva (2022. április 18 - 22 időszakban) felülvizsgálják.

- A „keretmegállapodásos (maximum) ár (GE22max, GE23max)” meghatározás gyakoriság későbbi változása nem igényli a keretmegállapodás újabb módosítását.

- A keretmegállapodás-módosítás hatályba lépése: 2021. október 21.

VII.2.2)A módosítás okai
Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:

- A földgáz energia tőzsdei ára - részben a COVID-19 vírus járványügyi veszélyhelyzet miatt bekövetkezett gazdasági körülmények miatt - olyan mértékben változik, hogy a keretmegállapodásban foglalt árkövetés gyakorisága nem biztosítja az eljárás második részében - az intézmények beszerzései során - az érvényes (gazdaságilag megalapozott és vállalható) ajánlattétel lehetőségét.

- A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét. A keretmegállapodás alapján Kereskedők továbbra is az általános felhasználási célú földgáz energia termék szállítását biztosítják a központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó kötelezett és ahhoz önként csatlakozó intézmények részére.

- A jelen módosítás következében kialakuló árváltozás (ellenérték növekedés) nem haladja meg az eredeti szerződés értékének 50%-át, figyelemmel arra, hogy az árrés (S) a jelen módosítással nem változik.

- A szerződésben (keretmegállapodásban) meghatározott keretmennyiség növelésére nem kerül sor.

- A keretmegállapodás működőképessége, teljesíthetősége, a központosított közbeszerzési rendszer hatálya alá tartozó intézmények folyamatos ellátása kiemelt kormányzati és nemzetgazdasági érdek.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 140 000 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 140 000 000 000.00 HUF