Services - 566667-2021

05/11/2021    S215

Poland-Szczecin: Cleaning and sanitation services

2021/S 215-566667

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2021/S 206-538027)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdroje"
National registration number: 000291411
Postal address: ul. Mączna 4
Town: Szczecin
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Postal code: 70-780
Country: Poland
Contact person: Bartosz Bobek
E-mail: org@zoz-zdroje.pl
Telephone: +48 918806227
Fax: +48 918806203
Internet address(es):
Main address: www.szpital-zdroje.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i prawidłowego stanu sanitarnego oraz wykonywanie czynności pomocniczych w SPSZOZ „Zdroje" w pakietach

Reference number: 31/2021
II.1.2)Main CPV code
90900000 Cleaning and sanitation services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i prawidłowego stanu sanitarnego oraz wykonywanie czynności pomocniczych dla SPS ZOZ Zdroje w pakietach.

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
02/11/2021
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2021/S 206-538027

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Place of text to be modified: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Instead of:
Date: 19/11/2021
Local time: 11:35
Read:
Date: 22/11/2021
Local time: 11:35
Section number: IV.2.6
Place of text to be modified: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą Oferta musi zachować ważność do:
Instead of:
Date: 18/03/2022
Read:
Date: 21/03/2022
Section number: IV.2.7
Place of text to be modified: Warunki otwarcia ofert
Instead of:
Date: 19/11/2021
Local time: 11:40
Read:
Date: 22/11/2021
Local time: 11:40
VII.2)Other additional information: