Árubeszerzések - 567733-2018

22/12/2018    S247

Magyarország-Budapest: Vakcinák

2018/S 247-567733

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Népegészségügyi Központ
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_80204561
Postai cím: Albert Flórián út 2–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1097
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szabó Enikő
E-mail: szabo.eniko@oth.antsz.hu
Telefon: +36 14761258
Fax: +36 14761390

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.oki.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001029372018/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001029372018/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Oltóanyagok beszerzése adásvételi szerz. keretében

Hivatkozási szám: EKR001029372018
II.1.2)Fő CPV-kód
33651600 Vakcinák
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Oltóanyagok beszerzése adásvételi szerződés keretében

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Humán veszettség elleni vakcina beszerzése

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33651600 Vakcinák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

H-1106 Budapest, Tündérfürt u. 13-15. és/vagy H-1106 Budapest, Bogáncsvirág u. 11–13.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlatkérő adásvételi szerződés keretében humán veszettség elleni vakcinát szerez be.

ATC-kód: J07BG01

A szerződés hatálya alatt keletkező átmeneti termékhiány esetén ajánlattevő helyettesítő oltóanyag szállítását ajánlhatja fel az érintett átmeneti időtartamra, a felajánlás és elfogadás feltételeit az adásvételi szerződés tervezete tartalmazza.

Mennyisége: 20 000 adag + 20 % opció

Kiszerelés: a szállító által megajánlott kiszerelés1 x 1 adagos fecskendős vagy ampullás

Amennyiben a megajánlott termék ampullás kiszerelésű, úgy az oltóanyaghoz mellékelni kell az oltóanyaghoz illeszkedő, WHO által megajánlott típusú 2 db tűt és 1 db fecskendőt. Amennyiben a megajánlott termék előretöltött fecskendős kiszerelésű, a termékhez mellékelni kell a kiszereléshez illeszkedő, WHO által megajánlott típusú 2db tűt.

Minőségi követelmény: Az oltóanyagnak meg kell felelnie a WHO Techn. Rep. Ser. No. 760, Annex 9 „Requirements for Rabies Vaccine (inactivated) for Human Use Produced on Continuous Cell Lines”, a WHO Techn. Rep. Ser. No. 840, Annex 4 ”Requirements for Rabies Vaccine for Human Use” (Amendment 1992) és a WHO Techn. Rep. Ser. No. 941, Annex 2 „Recommendations for inactivated rabies vaccine for human use procedured in cell substrate and embrionated eggs” előírásainak.

Felhasználhatóság: Az oltóanyagnak (alap-, opciós mennyiség esetén is) a beszállítástól számított legalább 18 hónapig felhasználhatónak kell lennie.

Betárolási határidő:

Szerződéskötéstől számított 30 napon belül 10 000 adag

2019. 08.15. 10 000 adag

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. Az előteljesítés esetén az előteljesítés időpontjától függetlenül az ajánlatkérő által meghatározott betárolási időponttól számított 18 hónapig szükséges a felhasználhatóság biztosítása.

Szállítás alatt az oltóanyag adott betárolási időpontban esedékes teljes mennyiségének a teljesítési helyre történő leszállítás, betárolás alatt az oltóanyag adott betárolási időpontban esedékes teljes mennyiségének az ajánlatkérő számára forgalomképes módon történő rendelkezésre bocsátása értendő.

Forgalomba-hozatali engedély: Az oltóanyagnak rendelkeznie kell az OGYÉI (vagy korábban GYEMSZI vagy OGYI) által, vagy az EB által a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az1901/2006/EK európa parlamenti és tanácsi rendelet vagy az 1394/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján kiadott, a megajánlott oltóanyagra vonatkozó, érvényes forgalomba hozatali engedéllyel.

Gyógyszer-nagykereskedelmi engedély: Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor rendelkezni kell az 53/2004 (VI.2.) EszCsM rendelet, illetve a 2005. évi XCV. törvény szerinti gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 14
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Igénye felmerülése esetén az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy 20 %-os mértékben egyoldalú nyilatkozattal, opció keretében lehívja a szükséges mennyiségű oltóanyagot, akár egy vagy több részletben, az adásvételi szerződés hatálya alatt. Ajánlatkérő nem köteles a teljes opcionális mennyiség lehívására. Az opcionális mennyiség írásban történő esetleges lehívásának, azaz igénybevétele írásban történő bejelentésének, végső határideje: 2020.02.15. Ajánlatkérő az az általa kívánt betárolási határidőt megelőzően 90 nappal írásban értesíti az ajánlattevőt az opciós mennyiség igénybevételéről, annak mértékéről. Az adásvételi szerződés hatálya alatt opcionálisan lehívásra kerülő oltóanyag egységára a felolvasólapon feltüntetett összesített nettó ár és a teljes mennyiség alapján kiszámított egységárral megegyezik.

II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Rekombináns hepatitisz B elleni vakcina beszerzése

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33651600 Vakcinák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

H-1106 Budapest, Tündérfürt u. 13-15. és/vagy H-1106 Budapest, Bogáncsvirág u. 11-13.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlatkérő adásvételi szerződés keretében Rekombináns hepatitisz B elleni vakcinát szerez be gyermekeknek.

ATC-kód: J07BC01

A szerződés hatálya alatt keletkező átmeneti termékhiány esetén ajánlattevő helyettesítő oltóanyag szállítását ajánlhatja fel az érintett átmeneti időtartamra, a felajánlás és elfogadás feltételeit az adásvételi szerződés tervezete tartalmazza.

Mennyisége: 3 000 adag + 20 % opció

Kiszerelés: a szállító által megajánlott kiszerelés 1X1 adagos fecskendős vagy ampullás.

Amennyiben a megajánlott termék ampullás kiszerelésű, úgy mellékelni kell az oltóanyaghoz illeszkedő, WHO által megajánlott típusú 2 db tűt és 1 db fecskendőt.

Amennyiben a megajánlott termék előretöltött fecskendős kiszerelésű, a termékhez úgy mellékelni kell a kiszereléshez illeszkedő, WHO által megajánlott típusú 1db tűt.

Minőségi követelmény: Az oltóanyagnak meg kell felelnie a Recommendations to Assure the Quality, Safety and Efficacy of Recombinant Hepatitis B Vaccines.” Proposed replacement of: TRS 786, Annex 2 and TRS 889, Annex 4 (2010) and TRS 978; Európai Gyógyszerkönyv 07/2011:1056 monográfia követelményeinek.

Felhasználhatóság: Az oltóanyagnak (alap-, opciós mennyiség esetén is) a beszállítástól számított legalább 24 hónapig felhasználhatónak kell lennie.

Betárolási határidő:

2019.07 15. 2 000 adag

2020. 04.01. 1 000 adag

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. Az előteljesítés esetén az előteljesítés időpontjától függetlenül az ajánlatkérő által meghatározott betárolási időponttól számított 24 hónapig szükséges a felhasználhatóság biztosítása.

Szállítás alatt az oltóanyag adott betárolási időpontban esedékes teljes mennyiségének a teljesítési helyre történő leszállítás, betárolás alatt az oltóanyag adott betárolási időpontban esedékes teljes mennyiségének az ajánlatkérő számára forgalomképes módon történő rendelkezésre bocsátása értendő.

Forgalomba-hozatali engedély: Az oltóanyagnak rendelkeznie kell az OGYÉI (vagy korábban GYEMSZI vagy OGYI) által, vagy az EB által a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az1901/2006/EK európa parlamenti és tanácsi rendelet vagy az 1394/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján kiadott, a megajánlott oltóanyagra vonatkozó, érvényes forgalomba hozatali engedéllyel.

Gyógyszer-nagykereskedelmi engedély: Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor rendelkezni kell az 53/2004 (VI.2.) EszCsM rendelet, illetve a 2005. évi XCV. törvény szerinti gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 20
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Igénye felmerülése esetén az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy 20 %-os mértékben egyoldalú nyilatkozattal, opció keretében lehívja a szükséges mennyiségű oltóanyagot, akár egy vagy több részletben, az adásvételi szerződés hatálya alatt. Ajánlatkérő nem köteles a teljes opcionális mennyiség lehívására. Az opcionális mennyiség írásban történő esetleges lehívásának, azaz igénybevétele írásban történő bejelentésének, végső határideje: 2020.08.01. Ajánlatkérő az az általa kívánt betárolási határidőt megelőzően 90 nappal írásban értesíti az ajánlattevőt az opciós mennyiség igénybevételéről, annak mértékéről. Az adásvételi szerződés hatálya alatt opcionálisan lehívásra kerülő oltóanyag egységára a felolvasólapon feltüntetett összesített nettó ár és a teljes mennyiség alapján kiszámított egységárral megegyezik.

II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Bárányhimlő elleni oltóanyag beszerzése

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33651600 Vakcinák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

H-1106 Budapest, Tündérfürt u. 13-15. és/vagy H-1106 Budapest, Bogáncsvirág u. 11-13

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlatkérő adásvételi szerződés keretében 2 oltásos séma szerinti bárányhimlő elleni oltóanyagot szerez be 2 éves kor alattiak részére.

ATC-kód: J07BK01

A szerződés hatálya alatt keletkező átmeneti termékhiány esetén ajánlattevő helyettesítő oltóanyag szállítását ajánlhatja fel az érintett átmeneti időtartamra, a felajánlás és elfogadás feltételeit az adásvételi szerződés tervezete tartalmazza.

Mennyisége: 185 000 adag + 5 % opció

Kiszerelés: 1 x 1 adagos fecskendős, vagy ampullás.

Amennyiben a megajánlott termék ampullás kiszerelésű, úgy mellékelni kell az oltóanyaghoz illeszkedő, WHO által megajánlott típusú 2 db tűt és 1 db fecskendőt.

Amennyiben a megajánlott termék előretöltött fecskendős kiszerelésű, a termékhez mellékelni kell a kiszereléshez illeszkedő, WHO által megajánlott típusú 2db tűt.

Minőségi követelmény: A vakcina feleljen meg a Requirements for Varicella Vaccine (Live) Revised 1993, TRS No 848. és az Európai Gyógyszerkönyv 01/2011:0648 monográfia követelményeinek.

Felhasználhatóság: Az oltóanyagnak (alap-, opciós mennyiség esetén is) a beszállítástól számított legalább 20 hónapig felhasználhatónak kell lennie.

Betárolási határidő:

2019.06. 15. 95 000 adag

2019. 12.15. 90 000 adag

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. Az előteljesítés esetén az előteljesítés időpontjától függetlenül az ajánlatkérő által meghatározott betárolási időponttól számított 20 hónapig szükséges a felhasználhatóság biztosítása.

Szállítás alatt az oltóanyag adott betárolási időpontban esedékes teljes mennyiségének a teljesítési helyre történő leszállítás, betárolás alatt az oltóanyag adott betárolási időpontban esedékes teljes mennyiségének az ajánlatkérő számára forgalomképes módon történő rendelkezésre bocsátása értendő.

Forgalomba-hozatali engedély: Az oltóanyagnak rendelkeznie kell az OGYÉI (vagy korábban GYEMSZI vagy OGYI) által, vagy az EB által a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az1901/2006/EK európa parlamenti és tanácsi rendelet vagy az 1394/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján kiadott, a megajánlott oltóanyagra vonatkozó, érvényes forgalomba hozatali engedéllyel.

Gyógyszer-nagykereskedelmi engedély: Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor rendelkezni kell az 53/2004 (VI.2.) EszCsM rendelet, illetve a 2005. évi XCV. törvény szerinti gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 20
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Igénye felmerülése esetén az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy 5 %-os mértékben egyoldalú nyilatkozattal, opció keretében lehívja a szükséges mennyiségű oltóanyagot, akár egy vagy több részletben, az adásvételi szerződés hatálya alatt. Ajánlatkérő nem köteles a teljes opcionális mennyiség lehívására. Az opcionális mennyiség írásban történő esetleges lehívásának, azaz igénybevétele írásban történő bejelentésének, végső határideje: 2020.08.01. Ajánlatkérő az az általa kívánt betárolási határidőt megelőzően 90 nappal írásban értesíti az ajánlattevőt az opciós mennyiség igénybevételéről, annak mértékéről. Az adásvételi szerződés hatálya alatt opcionálisan lehívásra kerülő oltóanyag egységára a felolvasólapon feltüntetett összesített nettó ár és a teljes mennyiség alapján kiszámított egységárral megegyezik.

II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Humán veszettség elleni vakcina beszerzése Oltókp.

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
33651600 Vakcinák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Nemzeti Népegészségügyi Központ Hűtőraktára 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. B épület földszint

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlatkérő adásvételi szerződés keretében humán veszettség elleni vakcinát szerez be az ajánlatkérő Nemzetközi Utazás-egészségügyi és Oltóközpontja számára.

ATC-kód: J07BG01

A szerződés hatálya alatt keletkező átmeneti termékhiány esetén ajánlattevő helyettesítő oltóanyag szállítását ajánlhatja fel az érintett átmeneti időtartamra, a felajánlás és elfogadás feltételeit az adásvételi szerződés tervezete tartalmazza.

Mennyisége: 530 adag

Kiszerelés: a szállító által megajánlott kiszerelés1 x 1 adagos fecskendős vagy ampullás

Amennyiben a megajánlott termék ampullás kiszerelésű, úgy az oltóanyaghoz mellékelni kell az oltóanyaghoz illeszkedő, WHO által megajánlott típusú 2 db tűt és 1 db fecskendőt. Amennyiben a megajánlott termék előretöltött fecskendős kiszerelésű, a termékhez mellékelni kell a kiszereléshez illeszkedő, WHO által megajánlott típusú 2db tűt.

Minőségi követelmény: Az oltóanyagnak meg kell felelnie a WHO Techn. Rep. Ser. No. 760, Annex 9 „Requirements for Rabies Vaccine (inactivated) for Human Use Produced on Continuous Cell Lines”, a WHO Techn. Rep. Ser. No. 840, Annex 4 ”Requirements for Rabies Vaccine for Human Use” (Amendment 1992) és a WHO Techn. Rep. Ser. No. 941, Annex 2 „Recommendations for inactivated rabies vaccine for human use procedured in cell substrate and embrionated eggs” előírásainak.

Felhasználhatóság: Az oltóanyagnak a beszállítástól számított legalább 18 hónapig felhasználhatónak kell lennie.

Szállítási határidő:

Szerződéskötéstől számított 30 napon belül 330 adag

Szerződéskötéstől 180. nap 200 adag

Ajánlatkérő előteljesítést elfogad. Az előteljesítés esetén az előteljesítés időpontjától függetlenül az ajánlatkérő által meghatározott betárolási időponttól számított 18 hónapig szükséges a felhasználhatóság biztosítása.

Szállítás alatt az oltóanyag adott szállítási időpontban esedékes teljes mennyiségének a teljesítési helyre történő leszállítása értendő.

Forgalomba-hozatali engedély: Az oltóanyagnak rendelkeznie kell az OGYÉI (vagy korábban GYEMSZI vagy OGYI) által, vagy az EB által a 726/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet, az1901/2006/EK európa parlamenti és tanácsi rendelet vagy az 1394/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján kiadott, a megajánlott oltóanyagra vonatkozó, érvényes forgalomba hozatali engedéllyel.

Gyógyszer-nagykereskedelmi engedély: Az ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásakor rendelkezni kell az 53/2004 (VI.2.) EszCsM rendelet, illetve a 2005. évi XCV. törvény szerinti gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 7
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Az adásvételi szerződés hatálya alatt a megajánlott oltóanyag egységára a felolvasólapon feltüntetett összesített nettó ár és a teljes mennyiség alapján kiszámított egységárral egyezik meg.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az alábbiak mindegyik részben irányadók.

A Kbt. 74. § (1) bek. a) pontja alapján az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és a 62. § (2) bek.-ben meghatározott kizáró okok fennállnak.

A Kbt. 74. § (1) bek. b) pontja alapján az eljárásból kizárásra kerül az ajánlattevő, akivel szemben, illetőleg akinek alvállalkozójával és az alkalmasság igazolásában részt vevő, általa az eljárásba bevont gazdasági szereplővel szemben a Kbt. 62. § (1) bek.-ben, illetőleg 62. § (2) bek.-ben szereplő kizáró okok valamelyike fennáll vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

A Kbt. 62. § (1) bek. b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem kerül kizárásra a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolja a megbízhatóságát. [Kbt. 64. § (1)]

Megkövetelt igazolási mód:

Előzetes igazolás: Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén ajánlattevők mindegyikének) ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1), (2)-(4) bekezdéseinek megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD)benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.

A Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15.§ (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t szükséges benyújtani a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. Kr.. 3. § (2) és (3) bekezdésére.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § (2) bek. alapján kérjük nyilatkozat csatolását arról, hogy ajánlattevő esetében van- e folyamatban cégbíróság előtt változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet, és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Ajánlatkérő az EKR-ben a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Kbt. 62. § (1) bek. k) kb) és kc) pontjára, a 67. § (4) bek.-re vonatkozó nyilatkozatokat és a változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni. Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátja a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozat-mintákat, továbbá az EEKD-t.

Az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására igazolni kell a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 8., 10., 12-16. § - ai szerint. A Kbt. 69. § (11) bek. szerinti elérhető igazolásokat nem kell benyújtani.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Mindegyik részben: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének és a Korm. rendelet 2 § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek. E tekintetben az ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész „α” szakaszának kitöltésére szorítkozzon anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené.

Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására csatolnia kell a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó, valamennyi pénzforgalmi számlájára vonatkozó nyilatkozatát, amelynek kötelezően tartalmaznia kell (attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak) a számla számát, a megnyitás dátumát, továbbá azt, hogy számláján/számláin az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 2 évben 30 napot meghaladó sorba állítás volt-e. Sorba állítás alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja szerinti fogalom értendő.

A közös ajánlattevők esetében a Kbt. 65. § (6) bekezdése értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban, ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése szerint emellett be kell nyújtani a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, továbbá az ajánlatkérő felhívására az előírt igazolási móddal azonosan kell igazolnia megfelelését Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Mindegyik részben: Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, ha valamely pénzügyi intézmény nyilatkozata alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 2 évben előfordult, hogy valamely pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó sorba állítás volt.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Mindegyik részben: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének és a Korm. rendelet 2 § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az ajánlattevő egyszerű nyilatkozatát tartalmazó, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek. E tekintetben az ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. rész „α” szakaszának kitöltésére szorítkozzon anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát kitöltené.

Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőnek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására be kell nyújtania a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján, az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb szállításaira vonatkozó nyilatkozatát vagy igazolásait A 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. A referencia-nyilatkozatnak vagy referencia - igazolásnak tartalmaznia kell legalább a következőket:

— a teljesítés ideje,(kezdő és befejező időpontja),

— a szerződést kötő másik fél megnevezése,

— a szállított emberi alkalmazású oltóanyag megnevezése,

— a szállított emberi alkalmazású oltóanyag mennyisége,

— a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az igazolás(ok)nak a 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 22. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak kell megfelelniük.Amennyiben az ajánlattevő több részre is ajánlatot tesz, ugyanazon referencia nyilatkozatot vagy igazolást több rész vonatkozásában is benyújthatja. Kérjük azonban annak megjelölését, hogy a benyújtott referencia - nyilatkozatot vagy igazolást mely részek vonatkozásában vegye figyelembe az ajánlatkérő.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése értelmében az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell továbbá az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A Kbt. 67. § (3) bekezdése szerint emellett be kell nyújtani a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, majd ajánlatkérő felhívására az előírt igazolási móddal azonosan kell igazolnia megfelelését.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan a szerződés teljesítésére az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben, emberi alkalmazású oltóanyag szállítására vonatkozó olyan referenciával vagy referenciákkal, amely vagy amelyek szerint az emberi alkalmazású oltóanyag szállításának teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt, és a leszállított emberi alkalmazási oltóanyag mennyisége összesen elérte:

Az 1. részben a 10 000 adagot

A 2. részben az 1 000 adagot

A 3. részben a 90 000 adagot

A 4. részben: a 250 adagot

Ajánlatkérő a szerződések/referenciák számát nem kívánja korlátozni, ajánlattevő alkalmasságát az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 3 évben az emberi alkalmazású oltóanyag szállítására vonatkozó referenciáinak összesen mennyiségével is igazolhatja.

III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Mindegyik részben: 1. Ajánlatkérő (a továbbiakban:AK) késedelmi, meghiúsulási és hibás teljesítési kötbért alkalmaz, a Ptk. 6:186§ (1) bek-nek megfelelően.

2. Fizetési feltételek: Ajánlatkérő előleget nem fizet, az ellenszolgáltatás összegét a szabályszerű teljesítésigazolással ellátott számla ellenében, figyelemmel a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek.re és a Ptk. 6:130. § (1) (2) bek.re, a kézhezvételétől számított 30 napon belül, egyösszegben, átutalással - a kincstári fizetés szabályai szerint - teljesíti. A kifizetés, az elszámolás és az ajánlattétel pénzneme a magyar forint. (HUF) Ajánlatkérő késedelmes fizetése esetén a Ptk. 6:155. § szerinti késedelmi kamat érvényesíthető. A részletes feltételeket a KD tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 05/02/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 05/02/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:

EKR- ben (https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap), figyelembe véve a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15-16. §-ában foglaltakat.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:

1. Az EKRr. 14. § alapján ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat a gazdasági szereplők számára elektronikus úton, közvetlenül, korlátlanul és teljeskörűen, térítésmentesen hozzáférhetővé teszi a következő linken: https://ekr.gov.hu. Kiegészítő tájékoztatás az EKR -n keresztül kérhető.

2. Az ajánlatot elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, a https://ekr.gov.hu oldalon lehet benyújtani, az ajánlattételi határidő lejártáig. Ajánlat csak magyar nyelven nyújtható be.

3. Ajánlatban kötelezően csatolandók továbbá az alábbiak, a közbeszerzési dokumentumok szerint:

— adatlap

— Kbt. 66. § (2) bek. szerinti

— Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap, a 68. § (4) bek. szerinti tartalommal,

— Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozat részenként, nemleges tartalommal is

— Az aláírásra jogosultaknak - 2006. V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti - aláírási címpéldánya vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintája, adott esetben meghatalmazás

— Nem magyar nyelven benyújtott dokumentum magyar nyelvű felelős fordítása (adott esetben), a felelős fordításra vonatkozó nyilatkozattal

— Közös ajánlattétel esetében a 35. § szerinti együttműködési megállapodás (közös ajánlattétel esetén az ajánlatnak meg kell felelnie a 35. §-ban foglaltaknak)

— forgalomba-hozatali engedély

— gyógyszernagykereskedelmi engedély

4. Valamennyi részben: az alkalmasság feltételei és ezek igazolása a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbbak.

5.Az ajánlatkérő az ajánlatok értékelésére mindegyik részben, a Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pontja és a 16/2012. (II.16.) Korm.rendelet 6. § (3) bekezdése szerint, a „legalacsonyabb ár” értékelési szempontot alkalmazza.

6. Felhívjuk a figyelmet, hogy a TED és az EKR karakterkorlátozása miatt a dokumentáció további előírásokat, információkat tartalmaz. Ezek figyelmen kívül hagyása az ajánlat érvénytelenségét okozhatja.

7. Az ajánlattétel nem kötött ajánlati biztosíték nyújtásához.

8. A 320/2015. (X.30.) Kr. értelmében az eljárás folyamatba épített ellenőrzés mellett kerül lefolytatásra, a IV.2.6) pontban foglalt 2 hónap ajánlati kötöttségen ajánlatkérő 60 napot ért.

9. A Kbt. 35. § (9) bek. szerinti projekttársaság alapítása kizárt.

10. A Kbt. 71. §-ában foglaltak szerint a hiánypótlás teljes körben biztosított. A Kbt. 71. § (6) bekezdése alapján az ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást, ha az ajánlattevő hiánypótlással újabb gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és rá tekintettel szükséges lenne újabb hiánypótlás. A korábban megjelölt hiány a későbbi hiánypótlás során már nem pótolható.

11. Kbt. 75. §(2) bek.e) pont egyik részben sem kerül alkalmazásra.

12. FAKSZ: dr. Márton Zsuzsanna, 00244;

13. Irányadó idő: budapesti helyi idő (CET/CEST), irányadó jog: magyar jog.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § rendelkezései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/12/2018