Supplies - 569595-2020

27/11/2020    S232

Romania-Iași: Protective gear

2020/S 232-569595

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Spitalul Clinic Dr. C. I. Parhon
National registration number: 4540895
Postal address: Str. Carol I nr. 50, județul Iași
Town: Iași
NUTS code: RO213 Iaşi
Postal code: 700503
Country: Romania
Contact person: Alina Bendescu
E-mail: aprovizionare@spitalulparhoniasi.ro
Telephone: +40 232-410218
Fax: +40 232-410218
Internet address(es):
Main address: www.parhoniasi.ro
Address of the buyer profile: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100108017
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Achiziție materiale sanitare/echipamente de protecție, pe loturi 1120

Reference number: 4055AAT/19.11.2020
II.1.2)Main CPV code
18143000 Protective gear
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Achizitie materiale sanitare/echipamente de protectie, pe loturi, conform caietului de sarcini. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari: in a 10-a zi inainte de termenul stabilit in anuntul de paricipare pentru depunerea ofertelor. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 13.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 484 400.00 RON
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for maximum number of lots: 7
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 7
II.2)Description
II.2.1)Title:

Halat vizitator

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO213 Iaşi
Main site or place of performance:

Magazia unității, Bulevardul Carol I nr. 50.

II.2.4)Description of the procurement:

Halat vizitator, conform caietului de sarcini. Val. celui mai mare contr. subs.: 54,2500 RON.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 93 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Val. celui mai mare contr. subs.: 54 250 RON.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Măști de protecție FFP3

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO213 Iaşi
Main site or place of performance:

Magazia unității, Bulevardul Carol I nr. 50.

II.2.4)Description of the procurement:

Măști de protecție FFP3, conform caietului de sarcini. Val. celui mai mare contr. subs.: 97,300 RON.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 166 800.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Val. celui mai mare contr. subs.: 97,300 RON.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Mănuși nesterile nepudrate

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO213 Iaşi
Main site or place of performance:

Magazia unității, Bulevardul Carol I nr. 50.

II.2.4)Description of the procurement:

Mănuși nesterile nepudrate, conform caietului de sarcini. Val. celui mai mare contr. subs. 43 500 RON.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 696 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Val. celui mai mare contr. subs.: 406,000 RON.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Măști de protecție FFP2

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO213 Iaşi
Main site or place of performance:

Magazia unității, Bulevardul Carol I nr. 50.

II.2.4)Description of the procurement:

Masti de protectie FFP2, conform caietului de sarcini. Val. celui mai mare contr. subs.: 78 750 RON.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 135 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Val. celui mai mare contr. subs.: 78,750 RON.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Mănuși chirurgicale sterile

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO213 Iaşi
Main site or place of performance:

Magazia unității, Bulevardul Carol I nr. 50.

II.2.4)Description of the procurement:

Mănuși chirurgicale sterile, conform caietului de sarcini. Val. celui mai mare contr. subs.: 25 200 RON.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 43 200.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Val. celui mai mare contr. subs.: 25 200 RON.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Măști chirurgicale

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO213 Iaşi
Main site or place of performance:

Magazia unității, Bulevardul Carol I nr. 50.

II.2.4)Description of the procurement:

Măști chirurgicale, conform caietului de sarcini. Val. celui mai mare contr. subs.: 71 400 RON.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 122 400.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Val. celui mai mare contr. subs.: 71 400 RON.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Combinezon de protecție

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
18143000 Protective gear
II.2.3)Place of performance
NUTS code: RO213 Iaşi
Main site or place of performance:

Magazia unității, Bulevardul Carol I nr. 50.

II.2.4)Description of the procurement:

Combinezon de protectie, conform caietului de sarcini. Val. celui mai mare contr. subs.: 133 000 RON.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 228 000.00 RON
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Val. celui mai mare contr. subs.: 133 000 RON.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documente:

1. certificate constatatoare din care sa reiasa lipsa datoriilor restante la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii acestora;

2. cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau al celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt:

— manager – ec. Bogdan Cojocaru;

— director financiar-contabil – ec. Camelia Hen;

— șef Serviciu AAT – ec. Alina Bendescu;

— consilier juridic – Dan Pahopol;

— director medical – dr. Irina Luanda Mititiuc;

— as. sef Sectie ATI – Valerica Burlui;

— as. sef Sectie geriatrie si coord. zona tampon Covid – Geta Corneanu;

— ref. AAT – Andreea Schipor.

1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare în conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla în niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv certificat constatator emis de ONRC sau, în cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise în tara de rezidenta, urmeaza sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, de catre ofertantii clasati pe primele trei locuri în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor;

2. Operatorii economici ce depun ofertă trebuie sa prezinte avizul de la de la Ministerul Sanatatii privind comercializarea produselor ofertate, declaratia de conformitate pentru produsele ofertate emisa de producatorul acestora, precum si certificatul de marca CE al produselor ofertate. Modalitate prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I, în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Loturile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Lista principalelor livrari de produse similare in ultimii trei ani, la nivelul a minimum doua contracte.

Loturile: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pentru contractele de achizitie de bunuri: esantioane, descrieri sau fotografii, cu certificate de autenticitate. Operatorii economici ce depun ofertă trebuie sa prezinte avizul de la Ministerul Sanatatii privind comercializarea produselor ofertate, declaratia de conformitate pentru produsele ofertate emisa de producatorul acestora precum si certificatul de marca CE al produselor ofertate. Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței: se va completa DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire cu informațiile aferente situației lor.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Se va completa DUAE. La finalizarea evaluarii ofertelor, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc in urma clasamentului intermediar, documentele justificative ce vin in sustinerea informatiilor asumate prin DUAE, acestea pot fi copii de pe partile relevante ale contractelor/ certificate/recomandari/orice alte documente. Se centralizeaza si sub forma de tabel unitatile contractante la care se face referinta in documentele justificative.

Se va completa DUAE. Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, urmează să fie prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor financiare.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 28/12/2020
Local time: 15:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Romanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 28/02/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 28/12/2020
Local time: 15:00
Place:

In SEAP.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: Romania
E-mail: office@cnsc.ro
Telephone: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet address: www.cnsc.ro
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Serviciul achiziții al Spitalului Clinic Dr. C.I. Parhon Iași
Postal address: Bulevardul Carol I nr. 50
Town: Iași
Postal code: 700503
Country: Romania
E-mail: aprovizionare@spitalulparhoniasi.ro
Telephone: +40 232410218
Fax: +40 232410218
Internet address: www.parhoniasi.ro
VI.5)Date of dispatch of this notice:
23/11/2020