Árubeszerzések - 57009-2021

Normál nézet megjelenítése

03/02/2021    S23

Magyarország-Budapest: Töltények

2021/S 023-057009

Tájékoztató az eljárás eredményéről – szerződések a honvédelem és a biztonság területén

Árubeszerzés

2009/81/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Védelmi Beszerzési Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK27368
Postai cím: Schweidel utca 2–4.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Fail Kinga vezérigazgató
E-mail: beszerzes@vbuzrt.hu
Telefon: +36 13819400

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: https://www.vbuzrt.hu/

A felhasználói oldal címe: https://www.vbuzrt.hu/

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb: Központi beszerző szervezet
I.3)Fő tevékenység
Egyéb: Központi beszerző szervként honvédelem, rendvédelem és biztonság
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen

Hivatalos név: Magyar Honvédség Parancsnoksága
Postai cím: Mészáros Lázár utca 2.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)A szerződéshez rendelt elnevezés
KC-002 Mod D zavarótöltetek és BBU36/B kivetőtöltetek beszerzése (2021-2023)
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Árubeszerzés
Adásvétel
A teljesítés helye: MH ARB, 2381 Táborfalva, Tarcsay út 71.

NUTS-kód HU MAGYARORSZÁG

II.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
II.1.4)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása:
KC-002 Mod D zavarótöltetek és BBU36/B kivetőtöltetek beszerzése (2021-2023)
II.1.5)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

35331500 Töltények

II.2)A szerződés(ek) végleges összértéke
II.2.1)A szerződés(ek) végleges összértéke
Érték: 480 000 000,00 HUF
Áfa nélkül

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést alkalmaztak: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám
1-027/2020
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre

Ajánlati/részvételi felhívás

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 173-419154 7.9.2020

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1-027/2020 Rész száma: 1 - Elnevezés: Adásvételi szerződés - KC-002 Mod D zavarótöltetek és BBU36/B kivetőtöltetek beszerzése (2021-2023)
V.1)Az eljárást lezáró döntés meghozatalának időpontja:
15.12.2020
V.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
V.3)A nyertes gazdasági szereplő neve és címe

Hivatalos név: Aerotechnika M&T Zrt.
Postai cím: Lehel u. 17/d. 1/3
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: vrmhu@t-online.hu
Telefon: +36 209414362

V.4)A szerződés értékére vonatkozó információk
A szerződés eredetileg becsült összértéke:
Érték: 365 000 000,00 HUF
Áfa nélkül
A szerződés végleges összértéke:
Érték: 480 000 000,00 HUF
Áfa nélkül
V.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez: nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.2)További információk:
Szerződés aláírásának dátuma: 2021.1.20
VI.3)Jogorvoslati eljárás
VI.3.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.3.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Vbt. 142.§ szerint.
VI.3.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +361 8828594
Fax: +361 8828593
Internetcím: www.kozbeszerzes.hu

VI.4)E hirdetmény feladásának időpontja:
29.1.2021