Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 570709-2019

03/12/2019    S233

Magyarország-Budapest: Többfunkciós épületek kivitelezése

2019/S 233-570709

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2019/S 127-309831)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_91006350
Postai cím: Ostrom utca 23–25.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság Beszerzési, Üzemeltetési és Vagyonkezelési Igazgatóság
E-mail: kozbeszerzes@nmhh.hu
Telefon: +36 14577369
Fax: +36 14577303
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nmhh.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

EMC mérőlabor és szerverközpont építése

Hivatkozási szám: EKR000804972019
II.1.2)Fő CPV-kód
45211350 Többfunkciós épületek kivitelezése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

EMC mérőlabor és szerverközpont építése a 25713/3 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1133 Budapest, Visegrádi u. 106. szám alatt található ingatlanon, kivitelezési szerződés keretében.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
28/11/2019
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019/S 127-309831

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 09/12/2019
Helyi idő: 12:00
Helyesen:
Dátum: 09/12/2019
Helyi idő: 14:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 09/12/2019
Helyi idő: 14:00
Helyesen:
Dátum: 09/12/2019
Helyi idő: 16:00
VII.2)További információk:

Ajánlatkérő az eljárásban kiküldött kiegészítő tájékoztatásokkal összefüggésben a közbeszerzési dokumentumok módosítása, és az ajánlattételi határidő (IV.2.2) pont), illetve a bontás időpontjának (IV.2.7) pont) Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja szerinti módosítása mellett döntött.

Ajánlatkérő jelen módosítással a közbeszerzési dokumentumokat a műszaki dokumentációt érintően módosítja annyiban, hogy új (módosított) kiviteli statikai műszaki leírást bocsát rendelkezésre, amely a korábbi, már egyszer módosított dokumentum helyébe lép. A jelen módosítás egyebekben nem érinti a felhívást vagy a közbeszerzési dokumentumokat, a jelen korrigendum által eszközölt módosítások körén túli előírások továbbra is érvényesek.