Szolgáltatások - 574352-2018

26/12/2018    S248    Szolgáltatások - Tervpályázatok eredményei - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2018/S 248-574352

Tájékoztató a tervpályázati eljárás eredményéről

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_58153727
Postai cím: Diós Árok 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Srágli Attila
E-mail: sragli.attila@aeek.hu
Telefon: +36 13561573
Fax: +36 13757253

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.aeek.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.aeek.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Egészségügy

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Dél-Budai Centrumkórház

Hivatkozási szám: EKR000418872018
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Általános követelmények

A tervezendő kórház egyes funkcionális egységeit építészeti és orvosszakmai szempontból is optimálisan kell megalkotni.

Törekedni kell a betegközpontú, barátságos, a gyógyulást elősegítő, kellemes környezet megalkotására. Az épületet a gyógyászati módszerek és technikai fejlődés szem előtt tartásával olyan struktúrában kell létrehozni, hogy az komolyabb beavatkozás nélkül, dinamikusan tudjon reagálni a változó igényekre.

Az épület költségeit nem csak a kezdeti beruházási költség szempontjából, hanem az üzemeltetés költségeinek figyelembevételével kell tervezni, a gazdaságosság és környezettudatosság kiemelt fontosságú.

A tervezésénél törekedni kell az építészeti értékteremtésre, valamint kiemelt figyelmet kell fordítani az ahhoz kapcsolódó közterek és pihenőparkok tervezésére.

A betegellátás és épületüzemeltetés támogatására integrált informatikai rendszer, ”smart hospital” megoldások tervezése szükséges.

A tervezési programot, a helyiségprogramot és az orvosszakmai programot a mellékletek tartalmazzák.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.2)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.9)A pályaművek értékelésének szempontjai:

1. Építészeti értékteremtés, környezetalakítás

2. Funkcionális kialakítás

3. Betegközpontú, barátságos környezet

4. Flexibilitás és fejleszthetőség

5. Gazdaságosság

6. Smart Hospital megoldások

A további információkat a dokumentáció tartalmazza.

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 146-335069

V. szakasz: A tervpályázati eljárás eredménye

A versenyt odaítélés és díjkiosztás nélkül megszüntették: nem
V.3)Odaítélés és díjak
V.3.1)A bírálóbizottság döntésének dátuma:
07/12/2018
V.3.2)Információ a résztvevőkről
Résztvevők száma: 4
A résztvevő kkv-k száma: 3
Külföldi résztvevők száma: 0
V.3.3)A tervpályázat nyertesének/nyerteseinek (díjazottak) neve és címe
Hivatalos név: M-Teampannon Építészmérnöki Kft
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_84750653
Postai cím: Veres Pálné utca 7.
Város: Budapest V. kerület
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1053
Ország: Magyarország
E-mail: teampannon@teampannon.hu
Telefon: +36 14297080
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.3.3)A tervpályázat nyertesének/nyerteseinek (díjazottak) neve és címe
Hivatalos név: Rutkai Pál András - egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_74132834
Postai cím: Tusnádi utca 38/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
E-mail: p.a.rutkai@gmail.com
Telefon: +36 309142602
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.3.4)A díj(ak) értéke
Az odaítélt díj(ak) értéke áfa nélkül: 45 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Tárgyi tervpályázati eljárás vonatkozásában 4 db pályamű került benyújtásra.

A Bíráló Bizottság a díjazottak részére kifizetendő összeget az alábbiak szerint állapította meg:

Első díjban részesül: az M-Teampannon Építészmérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság (1053 Budapest, Veres Pálné utca 7. 4. em. 1.; adószám: 10560581-2-41) pályaműve (4. sorszámú pályamű)bruttó 25 000 000,- HUF értékben.

Második díjban részesül: Rutkai Pál András - egyéni vállalkozó (1125 Budapest, TUSNÁDI UTCA 38. A. épület 2. emelet 4. ajtó; adószám: 69077869-1-43) pályaműve (5. sorszámú pályamű) bruttó 20 000 000,- HUF értékben.

A Bíráló Bizottság a megvételben részesített pályaművek részére fizetendő megvételi összeget az alábbiak szerint állapította meg:

Kiemelt megvételben részesül: Torbáné Makkos Veronika (1033 Budapest, ZAB UTCA 6. 1. emelet 4. ajtó; adószáma: 68615460-1-41) bruttó 15 000 000,- Ft értékben.

Megvételi részesül: a Középülettervező Zártkörűen működő Részvénytársaság (1023 Budapest, Lublói utca 2.; adószám: 10569731-2-41) bruttó 10 000 000,- Ft értékben.

Határidő után, egyéb kommunikáció formájában további 1 db pályamű került benyújtásra (a titkosságra vonatkozó előírások megsértésével).

A Bíráló Bizottság a 24. sorszámú pályaművet érvénytelennek nyilvánította.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/12/2018