Services - 574393-2018

26/12/2018    S248    Services - Additional information - Open procedure 

Poland-Lublin: Engineering design services for the construction of civil engineering works

2018/S 248-574393

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Services

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 243-555353)

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie
Postal address: ul. Ogrodowa 21
Town: Lublin
NUTS code: PL81 Lubelskie
Postal code: 20-075
Country: Poland
Contact person: Małgorzata Cichecka
E-mail: zam_publ_lublin@gddkia.gov.pl
Telephone: +48 815349257
Fax: +48 815349239

Internet address(es):

Main address: www.gddkia.gov.pl

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Wykonanie Dokumentacji Projektowej w stadium KP STEŚ-R oraz DP dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne z podziałem na 3 części”

Reference number: O.LU.D-3.2411.24.2018.mc
II.1.2)Main CPV code
71322000 Engineering design services for the construction of civil engineering works
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Dokumentacji Projektowej w stadium

A. Koncepcji Programowej (KP)

B. Studium Techniczno–Ekonomiczno–Środowiskowego z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R)

Oraz Dokumentów Przetargowych dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi ekspresowej S17 Piaski – Hrebenne z podziałem na 3 części”.

Część 1 Koncepcja Programowa (KP) obejmująca trzy odcinki realizacyjne o łącznej długości ok. 44,0 km

Część 2 Koncepcja Programowa (KP) obejmująca cztery odcinki realizacyjne o łącznej długości ok. 54,2 km

Część 3 Studium Techniczno–Ekonomiczno–Środowiskowe z elementami Koncepcji Programowej (STEŚ-R) obejmująca dwa odcinki realizacyjne o łącznej długości ok. 21,8 km

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/12/2018
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 243-555353

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: II.2.14
Lot No: 3
Place of text to be modified: Informacje dodatkowe, pkt 1
Instead of:

1. Termin realizacji Umowy wyniesie 29 miesięcy od udzielenia zamówienia.

W powyższym terminie mieszczą się:

— 24 m-cy - Etap I ÷ II Umowy,

— 12 m-cy - Etap III Umowy.

Read:

1. Termin realizacji Umowy wyniesie 36 miesięcy od udzielenia zamówienia.

W powyższym terminie mieszczą się:

— 24 m-cy - Etap I ÷ II Umowy,

— 12 m-cy - Etap III Umowy.

Section number: VI.3
Place of text to be modified: Informacje dodatkowe:
Instead of:

9. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1-4 oraz 8 ustawy Pzp.

10. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie: od daty podpisania umowy do 30.4.2024 r.

Read:

9. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 oraz 8 ustawy Pzp.

10. Szacuje się, iż termin realizacji Umowy wyniesie: Część 1 i 2-29 miesięcy od udzielenia zamówienia, Część 3-36 miesięcy od udzielenia zamówienia

VII.2)Other additional information: