Supplies - 575637-2018

28/12/2018    S249

Poland-Wielopole Skrzyńskie: Solar photovoltaic modules

2018/S 249-575637

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Wielopole Skrzyńskie
Postal address: Wielopole Skrzyńskie 200
Town: Wielopole Skrzyńskie
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Postal code: 39-110
Country: Poland
Contact person: Dariusz Wośko, Katarzyna Wiśniewska, Piotr Jaworek, Urząd Gminy w Wielopolu Skrzyńskim, 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200
E-mail: sekretariat@wielopole.eu
Telephone: +48 172214819
Fax: +48 172214830
Internet address(es):
Main address: www.wielopole.eu
Address of the buyer profile: www.wielopole.bip.gmina.pl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie

Reference number: RRz.271.28.2018
II.1.2)Main CPV code
09331200 Solar photovoltaic modules
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Na przedmiot zamówienia składa się:

a) Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych w ilości 128 szt. wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu,

b) Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w ilości 223 szt. wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu.

Ponadto w przedmiot zamówienia wchodzą również inne elementy wskazane w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (dalej SOPZ) stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 4 666 200.00 PLN
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
09331100 Solar collectors for heat production
45300000 Building installation work
45321000 Thermal insulation work
45330000 Plumbing and sanitary works
45331000 Heating, ventilation and air-conditioning installation work
45311100 Electrical wiring work
45315600 Low-voltage installation work
45315300 Electricity supply installations
45310000 Electrical installation work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL823 Rzeszowski
Main site or place of performance:

Lokalizacja inwestycji – Gmina Wielopole Skrzyńskie

II.2.4)Description of the procurement:

a) Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych w ilości 128 szt. wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu w tym:

— 64 zestawy o mocy 3,26 kW każdy w skład którego wchodzi; dwa kolektory i zasobnik 200 dm3 montowane głównie na dachach lub ścianach budynków mieszkalnych, dachach budynków gospodarczych bądź na gruncie,

— 54 zestawy o mocy 4,89 kW każdy w skład którego wchodzi; trzy kolektory i zasobnik 300 dm3 montowane głównie na dachach lub ścianach budynków mieszkalnych, dachach budynków gospodarczych bądź na gruncie,

— 10 zestawów o mocy 6,52 kW każdy w skład którego wchodzi; cztery kolektory i zasobnik 400 dm3 montowane głównie na dachach lub ścianach budynków mieszkalnych, dachach budynków gospodarczych bądź na gruncie.

Ponadto dla każdej instalacji należy wykonać:

— demontaż istniejącego podgrzewacza c.w.u. i odłączenie go od istniejącej instalacji (zdemontowany podgrzewacz pozostaje w dyspozycji właściciela obiektu)

— montaż nowego podgrzewacza c.w.u. wraz z zaworem mieszającym i wbudowanie go w obieg instalacji c.w.u.,

— montaż grupy pompowej,

— montaż czujników temperatury w kolektorach słonecznych i w zbiorniku,

— podłączenie istniejącego źródła ciepła do podgrzewacza c.w.u.,

— przepłukanie płynem solarnym i przeprowadzenie prób szczelności instalacji solarnej,

— napełnienie, odpowietrzenie i odpowiednie wyregulowanie przepływu cieczy oraz ustalenie prawidłowego ciśnienia wg. Instrukcji producenta kolektorów słonecznych,

— wykończenie co najmniej zgodne ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji (tynk/ocieplenie, przejścia przez ściany, stropy, dach) oraz skuteczne zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych miejsc na zewnątrz obiektu, gdzie prowadzone były prace montażowe,

— zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki wraz z podłączeniem modemu komunikacyjnego do regulatora i przytwierdzenie go do ściany obok grupy pompowej,

— przeszkolenie użytkownika instalacji w obsłudze zastosowanych urządzeń. Każde urządzenie powinno posiadać załączoną Dokumentację Techniczno – Ruchową, instrukcję obsługi oraz ogólny schemat instalacji.

b) Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w ilości 223 szt. wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu w tym:

— 60 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 2,16 kW każdy składający się z max. 8 szt. paneli polikrystalicznych z optymizerami mocy, montowanych głównie na dachach budynków mieszkalnych oraz dachach budynków gospodarczych bądź na gruncie,

— 137 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 3,24 kW każdy składający się z max. 12 szt. paneli polikrystalicznych z optymizerami mocy, montowanych głównie na dachach budynków mieszkalnych oraz dachach budynków gospodarczych bądź na gruncie,

— 26 zestawów instalacji fotowoltaicznych o mocy min. 4,86 kW każdy składający się z max. 18 szt. paneli polikrystalicznych z optymizerami mocy, montowanych głównie na dachach budynków mieszkalnych oraz dachach budynków gospodarczych bądź na gruncie.

Ponadto dla każdej instalacji należy wykonać:

— montaż inwertera,

— instalacja prądu stałego DC,

— instalacja prądu zmiennego AC,

— zabezpieczenie przeciwporażeniowe i przepięciowe,

— instalacja uziemień i połączeń wyrównawczych,

— wykonanie prób badań i rozruchów instalacji fotowoltaicznej,

— wykończenie co najmniej zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejść instalacji (tynk/ocieplenie, przejścia przez ściany, stropy, dach) oraz skuteczne zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych miejsc na zewnątrz obiektu, gdzie prowadzone były prace montażowe,

— połączenie wykonanej instalacji z zabezpieczeniem policznikowym w budynku mieszkalnym lub miejscu jego usytuowania,

— przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji instalacji fotowoltaicznej wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i ich przekazaniem użytkownikom,

— wykonanie dokumentacji zgłoszeniowej do dostawcy energii elektrycznej.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Sprawność optyczna kolektora słonecznego w odniesieniu do apertury / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Średnica kul śnieżnych użytych do raportu na gradobicie / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Współczynnik wypełnienia modułu fotowoltaicznego / Weighting: 10
Quality criterion - Name: Moc modułu fotowoltaicznego / Weighting: 10
Price - Weighting: 60
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Zadanie realizowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III „Czysta energia”, Działanie 3.1 „Rozwój OZE”. „Rozwój OZE szansą na poprawę jakości życia mieszkańców gmin Niebylec i Wielopole Skrzyńskie”.

II.2.14)Additional information

1) Użyte skróty:

a) Pzp - ustawa z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.)

b) SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

2) Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą ilość punktów obliczoną na podstawie wzoru:

Przyznana ilość punktów = PC + PSOK + PŚR + PWW + PMMF

Szczegóły zawiera pkt 15 SIWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 175-396465
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Title:

Dostawa i montaż kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Wielopole Skrzyńskie

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
20/12/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 1
Number of tenders received from SMEs: 1
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Flexipower Group Spółka z o.o. Sp. k.
Postal address: Wola Zaradzyńska, ul. Mjr. Hubala 157
Town: Ksawerów
NUTS code: PL712 Łódzki
Postal code: 95-054
Country: Poland
E-mail: przetargi@flexipowergroup.pl
Telephone: +48 422260453
Internet address: http://www.flexipowergroup.pl/
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Initial estimated total value of the contract/lot: 4 666 200.00 PLN
Total value of the contract/lot: 4 618 809.00 PLN
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587701
Fax: +48 224587700
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
24/12/2018