Supplies - 576316-2020

30/11/2020    S233

Slovenia-Ljubljana: Occupational clothing, special workwear and accessories

2020/S 233-576316

Contract notice – utilities

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Holding Slovenske elektrarne d.o.o.
National registration number: 1662970000
Postal address: Koprska ulica 92
Town: Ljubljana
NUTS code: SI041 Osrednjeslovenska
Postal code: 1000
Country: Slovenia
E-mail: javna.narocila@hse.si
Telephone: +386 14704100
Internet address(es):
Main address: http://www.hse.si
I.1)Name and addresses
Official name: Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o.
National registration number: 5044421000
Postal address: Erjavčeva ulica 20
Town: Nova Gorica
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 5000
Country: Slovenia
E-mail: seng@seng.si
Telephone: +386 53396310
Internet address(es):
Main address: https://www.seng.si/
I.1)Name and addresses
Official name: Dravske elektrarne Maribor d.o.o.
National registration number: 5044286000
Postal address: Obrežna ulica 170
Town: Maribor
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 2000
Country: Slovenia
E-mail: matej.helbl@dem.si
Telephone: +386 23005460
Internet address(es):
Main address: http://www.dem.si
I.1)Name and addresses
Official name: Termoelektrarna Šoštanj d.o.o.
National registration number: 5040388000
Postal address: Cesta Lole Ribarja 18
Town: Šoštanj
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 3325
Country: Slovenia
E-mail: info@te-sostanj.si
Telephone: +386 38993200
Internet address(es):
Main address: http://www.te-sostanj.si/si
I.1)Name and addresses
Official name: Premogovnik Velenje, d.o.o.
National registration number: 5040361000
Postal address: Partizanska cesta 78
Town: Velenje
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 3320
Country: Slovenia
E-mail: javna.narocila@rlv.si
Telephone: +386 38996100
Internet address(es):
Main address: http://www.rlv.si
I.1)Name and addresses
Official name: RGP d.o.o., rudarski gradbeni programi
National registration number: 5513065000
Postal address: Rudarska cesta 6
Town: Velenje
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 3320
Country: Slovenia
E-mail: info@rgp.si
Telephone: +386 38982170
Internet address(es):
Main address: http://www.rgp.si
I.1)Name and addresses
Official name: HSE Invest družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o.
National registration number: 1574256000
Postal address: Obrežna ulica 170
Town: Maribor
NUTS code: SI SLOVENIJA
Postal code: 2000
Country: Slovenia
E-mail: info@hse-invest.si
Telephone: +386 23005992
Internet address(es):
Main address: http://www.hse-invest.si
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.hse.si/sl/aktualno/za-dobavitelje-javna-narocila/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=22669
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Electricity

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dobava osebne varovalne opreme

Reference number: JN 007/2020
II.1.2)Main CPV code
18100000 Occupational clothing, special workwear and accessories
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmet javnega naročila je dobava osebne varovalne opreme družbam skupine HSE, ki so vključene v predmetno skupno javno naročilo.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
18110000 Occupational clothing
18140000 Workwear accessories
18220000 Weatherproof clothing
35113400 Protective and safety clothing
35800000 Individual and support equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SI SLOVENIJA
II.2.4)Description of the procurement:

Predmet javnega naročila »Dobava osebne varovalne opreme« je sukcesivno naročanje in dobava osebne varovalne opreme za potrebe in na lokacije subjektov naročnikov na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov z več gospodarskimi subjekti, za obdobje dvainsedemdeset (72) mesecev, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah - tehničnem delu dokumentacije s katalogom (v nadaljevanju: tehnični del dokumentacije).

Naročnik želi:

— pridobiti ponudbe, na podlagi katerih bo sklenil okvirni sporazum za obdobje dvainsedemdeset (72) mesecev z največ petimi (5) ponudniki, katerih ponudbe bodo dopustne in glede na merilo najugodnejše,

— izmed ponudnikov, s katerimi bo sklenjen okvirni sporazum, izbrati 1 ponudnika za izvedbo prvega naročila oz. prve dejanske dobave blaga javnega naročila za obdobje štiriindvajset (24) mesecev z možnostjo podaljšanja na podlagi končne skupne ponudbene vrednosti iz postopka s pogajanji z objavo.

Naročnik bo naročal blago, ki je predmet okvirnega sporazuma, sklenjenega na osnovi tega razpisa, obdobno in sukcesivno. Naročnik si pridržuje pravico do podaljšanja sklenjene obdobne pogodbe o izvedbi naročila za obdobje dvanajst (12) mesecev ter do podaljšanja veljavnosti okvirnega sporazuma za obdobje treh (3) let, v kolikor naročnik ugotovi, da po postopku javnega naročila potrebuje navedeno blago, kar ne predstavlja bistvene spremembe v skladu z določbo 95. člena ZJN-3.

Naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil določen obseg blaga, saj je le-to količinsko in časovno odvisno od dejanskih potreb naročnika.

Podrobnejša specifikacija osebne varovalne opreme, okvirne/ocenjene količine in zahteve naročnika so razvidne iz tehničnega dela dokumentacije.

Izbrani ponudnik bo moral dostavljati blago pod pogoji in na način kot je določeno v tehničnem delu dokumentacije oz. okvirnem sporazumu.

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati, da bo osebna varovalna oprema namenjena delavcem na področju kritične infrastrukture RS, ki pri svojem delu potrebujejo kvalitetno osebno varovalno opremo.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 72
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Dodatno k točki "II.2.5. Merila za izbiro ponudbe" tega obvestila: naročnik je navedel merilo za izbor strank okvirnega sporazuma in za izbor ponudnika za prvo odpiranje konkurence (prvo naročilo). Pri nadaljnjih odpiranjih konkurence bo naročnik opredelil merilo v vsakokratnem povpraševanju/povabilu na način kot je naročnik opredeli v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
List and brief description of rules and criteria:

V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Negotiated procedure with prior call for competition
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 5
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/01/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovenian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Odpiranje prijav (1.faza postopka) bo potekala avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 15.01.2021 ob 10:01 uri.

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 5.1.2021 12:00:00

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postal address: Slovenska cesta 54
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: Slovenia
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Holding Slovenske elektrarne d.o.o.
Postal address: Koprska ulica 92
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: Slovenia
VI.5)Date of dispatch of this notice:
25/11/2020