Szolgáltatások - 576682-2018

29/12/2018    S250    Európai Bizottság - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Belgium-Brüsszel: Fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló politikák támogatása (4 tétel)

2018/S 250-576682

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Legal Basis:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Európai Bizottság, Directorate-General for Climate Action
CLIMA A.4 – Financial Resources and Planning BU-24 00/061
Brussels
1049
Belgium
E-mail: clima-tenders@ec.europa.eu
NUTS-kód: BE

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu/clima/tenders/index_en.htm

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4329
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Fluortartalmú üvegházhatású gázokról szóló politikák támogatása (4 tétel)

Hivatkozási szám: CLIMA.A.2/SER/2018/0011
II.1.2)Fő CPV-kód
90700000
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az 517/2014/EU rendelet sikeres végrehajtásához a jövőre irányú szerződéskötés szükséges (2. tétel), amely támogatja a végrehajtást. A nemzetközi tárgyalásokhoz is technikai közreműködés, valamint a szakpolitikáinkra irányuló kapcsolatteremtés szükséges (1. tétel). A fokozatos megszüntetést gördülékenyen kell végrehajtani, valamint szorosan nyomon kell követni a piacra gyakorolt hatásait (3. tétel). A 4. tétel végrehajtása a rendelet 21 (2) és 21 (4) pontjában előírt kötelezettségeink teljesítése érdekében szükséges, melyek értelmében jelentéstétel szükséges a HFC-k elérhetőségéről, a kapcsolóberendezésekben használt SF6 alternatíváiról, valamint a HFC-ket az osztott rendszerű légkondicionálókban felváltó alternatívákról.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 400 000.00 EUR
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be: 4
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Fluortartalmú üvegházhatású gázok/az ózonréteget lebontó anyagok – nemzetközi kérdések és terjesztés

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90700000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00
A teljesítés fő helyszíne:

„Extra muros”

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A tétel általános célkitűzése megfelelő szakmai segítségnyújtás biztosítása a Montreali Jegyzőkönyvvel kapcsolatos nemzetközi találkozókon zajló tárgyalások során, valamint segítségnyújtás a DG CLIMA számára a tájékoztató tevékenységek során, különösen az alacsony globális felmelegedési potenciállal (Global Warming Potential, GWP) rendelkező alternatívákra, valamint a szakpolitikai lehetőségekre és forgatókönyvekre vonatkozóan, a nemzetközi szintet is beleértve.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A Montreali Jegyzőkönyvvel kapcsolatos tárgyalások előkészítése és támogatása (1. feladat) / Súlyszám: 45
Minőségi kritérium - Név: Kapcsolatteremtési tevékenységek (2. feladat) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A munka szervezése és az erőforrások elosztása / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: Minőség-ellenőrzési intézkedések / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50/50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 70 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Minden pályázó tetszőleges számú tételre pályázhat.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Országon belüli segítségnyújtás

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90700000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00
A teljesítés fő helyszíne:

„Extra muros”

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az általános célkitűzés a DG CLIMA támogatása az F-gázokra és ózonréteg-védelemre vonatkozó (új) szakpolitikák végrehajtása során. A pályázat konkrét célkitűzései az alábbiak:

— támogatás az F-gázokról szóló rendelet belföldi végrehajtásához, különösen a HFC-jegyzék, a jelentéskészítés, a kvóták, a vállalati helpdesk és a megfelelőségi kérdések vonatkozásában,

— támogatás az ózonrendeletre vonatkozóan beadott eltérési kérelmek elemzéséhez.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A fluortartalmú gázokról szóló portál és a BDR-jelentéstételi űrlapok további fejlesztése (1. feladat) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A referenciaértékek és kvóták kiszámítása (2. feladat) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Helpdesk funkció és nyomon követés (3. feladat) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: Szakmai segítségnyújtás (4. feladat) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A munka szervezése és az erőforrások elosztása / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: Minőség-ellenőrzési intézkedések / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50/50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 170 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Minden pályázó tetszőleges számú tételre pályázhat.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

A HFC-k árának és fokozatos megszüntetésének nyomon követése

Rész száma: 3
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90700000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00
A teljesítés fő helyszíne:

„Extra muros”

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az általános célkitűzés a HFC-k keresletére és kínálatára jellemző piaci és gazdasági szempontok, valamint a DG CLIMA általi belső használatra szánt alternatív technológiák elemzése az 517/2014/EU rendelet hatásai nyomon követésének támogatása érdekében.

A szerződés konkrét célkitűzései a következők:

— a HFC-k nemzetközi és uniós piacát jellemző változások nyomon követése és elemzése a piac és az árak szintjén,

— a kvótarendszer működésének és hatásainak értékelése,

— a fokozatos megszüntetés innovációra gyakorolt hatásának elemzése az érintett ágazatokban,

— az illegális kereskedelem nagyságrendjének meghatározása és lehetőség szerint a nem megfelelő vállalatok azonosítása.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Az árak és a gáz rendelkezésre állásának nyomon követése (1. feladat) / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: A kvótarendszer működése (2. feladat) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Innováció (3. feladat) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Az illegális kereskedelem azonosítása (4. feladat) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A munka szervezése és az erőforrások elosztása / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: Minőség-ellenőrzési intézkedések / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50/50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 90 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Minden pályázó tetszőleges számú tételre pályázhat.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Az SF6-ra és az osztott rendszerű légkondicionálókra vonatkozó jelentéstétel

Rész száma: 4
II.2.2)További CPV-kód(ok)
90700000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: 00
A teljesítés fő helyszíne:

„Extra muros”

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az általános célkitűzés a releváns információk – többek között uniós szintű felmérések és az érdekeltekkel folytatott konzultációk útján történő – begyűjtése és elemzése, és ezzel a Bizottság támogatása a fent hivatkozott kapcsolóművekre és osztott rendszerű légkondicionálókra vonatkozó értékelési jelentések kibocsátásában. Ezenfelül, a tanácsadók munkájának eredményeként ajánlások születnek az uniós szakpolitikák szóban forgó területeken történő további fejlesztése érdekében.

A pályázat konkrét célkitűzései a következők:

Az Európai Unió szóban forgó ágazataiban meglévő releváns alternatívák és folyamatban lévő K+F tevékenységek áttekintésének elkészítése;

A meglévő alternatívák uniós piaci potenciáljának értékelése 4 kritérium (költséghatékonyság, technikai megvalósíthatóság, energiahatékonyság, megbízhatóság) alapján;

Ajánlások készítése az uniós szakpolitikák szóban forgó területeken történő további fejlesztése érdekében.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A kapcsolóművekben lévő SF6 (1. feladat) / Súlyszám: 45
Minőségi kritérium - Név: Szimpla osztott rendszerű légkondicionálók (2. feladat) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: A munka szervezése és az erőforrások elosztása / Súlyszám: 25
Minőségi kritérium - Név: Minőség-ellenőrzési intézkedések / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 50/50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 70 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Minden pályázó tetszőleges számú tételre pályázhat.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Lásd a közbeszerzési dokumentációt.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Lásd a közbeszerzési dokumentációt.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 25/02/2019
Helyi idő: 16:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol, Bolgár, Dán, Német, Görög, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Lett, Litván, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Spanyol, Svéd, Cseh
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 07/03/2019
Helyi idő: 10:30
Hely:

Avenue de Beaulieu 24, 1160 Brussels, BELGIUM. Room 00/36

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Pályázatonként maximum két képviselő vehet részt a tenderbontáson (a költségeket nem térítik meg). A pályázónak legalább 3 munkanappal a bontást megelőzően szervezési és biztonsági okokból meg kell küldenie a képviselők teljes nevét és személyigazolvány-, illetve útlevélszámát a következő címre: clima-tenders@ec.europa.eu

Ennek elmulasztása esetén az ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy megtagadja a helyszínre történő belépést.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:

A 2015/1929. sz. költségvetési rendelet (2015. október 30.) alkalmazási szabályainak 134. cikke (1) bekezdésének e) pontjával összhangban az eredeti szerződés megkötését követő 3 évben az ajánlatkérő (ajánlati felhívás előzetes közzététele nélküli) tárgyalásos eljárást alkalmazhat olyan további szolgáltatások, új szolgáltatások, illetve munkák kapcsán, amelyek ahhoz hasonló szolgáltatások, illetve munkák megismétléséből állnak, mint amelyekkel ugyanazon ajánlatkérő az eredeti szerződést elnyert gazdasági szereplőt megbízta, feltéve, hogy e szolgáltatások és munkák megfelelnek az alapprojektnek, és hogy e projekt esetében az eredeti szerződést ajánlati felhívás közzététele után ítélték oda, a 134. cikk (4) bekezdésében előírt feltételekre is figyelemmel.

A pályázati dokumentáció az I.3. pontban megadott címről lesz letölthető. A weboldalt rendszeresen frissítik; az ajánlattevők felelősek azért, hogy a frissítéseket és módosításokat a pályázati időszak során figyelemmel kísérjék.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Törvényszék
Rue du Fort Niedergrünewald
Luxembourg
L-2925
Luxemburg
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303100

Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Az odaítélési eljárással kapcsolatos észrevételeit az I.1. pontban feltüntetett ajánlatkérőnek nyújthatja be.

Amennyiben az ajánlattevő úgy véli, hogy hivatali visszásságra került sor, panaszt tehet az európai ombudsmannál attól a naptól számított 2 éven belül, hogy a panaszra okot adó tényről tudomást szerzett (lásd a http://www.ombudsman.europa.eu oldalon). A benyújtott panasz nem eredményezi sem a fellebbezési időszak meghosszabbítását, sem új időszak megnyitását.

Jogorvoslati kérelem az odaítélési határozatra vonatkozó értesítést követő két hónapon belül nyújtható be a VI.4.1. pontban feltüntetett jogorvoslati szervnek.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
19/12/2018