Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 576687-2021

12/11/2021    S220

Slovakia-Trnava: Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

2021/S 220-576687

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
National registration number: 36078913
Postal address: Nám. Jána Herdu 2
Town: Trnava
NUTS code: SK021 Trnavský kraj
Postal code: 91701
Country: Slovakia
Contact person: Mgr. Eva Princová
E-mail: eva.princova@ucm.sk
Telephone: +421 904966360
Internet address(es):
Main address: www.ucm.sk
Address of the buyer profile: www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/3515
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/432088
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/432088
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Education

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

„Nákup laboratórnej infraštruktúry pre potreby Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave“

Reference number: FPV
II.1.2)Main CPV code
38000000 Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je dodanie nových nerepasovaných laboratórnych prístrojov pre potreby Fakulty prírodných vied

Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Súčasťou dodávky je aj doprava na miesto dodania tovaru, zaistenie prístrojov

pred poškodením, test funkčnosti, vykonanie všetkých východiskových odborných prehliadok, odborných skúšok a iných požiadaviek na bezpečnú prevádzku stanovených platnou legislatívou EÚ a SR týkajúcich sa prístrojov, uvedenie do prevádzky, pričom uchádzač (predávajúci) bude povinný preukázať dosiahnutie všetkých technických parametrov, ktoré sú uvedené v jeho ponuke a zaškoliť obsluhujúci personál v sídle alebo pracovisku verejného obstarávateľa

(kupujúceho) a poskytnúť bezplatný záručný servis. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 270 392.35 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Laboratórna infraštruktúra pre projekt "Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít" - logický celok č. 1

Lot No: 1.
II.2.2)Additional CPV code(s)
38430000 Detection and analysis apparatus
38436300 Incubating shakers
38436200 Rotating evaporators
38433000 Spectrometers
38436600 Immersion homogenisers
38311000 Electronic scales and accessories
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK021 Trnavský kraj
Main site or place of performance:

Trnava, Nám. J. Herdu - súp. č. 577/orient. č. 2 a Špačince, Hlavná - súp. č. 418 / orient. č. 6

II.2.4)Description of the procurement:

1.1 Mikroplatničkový reader (čítacie zariadenie) 2 ks,

1.2 Orbitálny miešač a inkubátor 2 ks,

1.3 Vákuová, rotačná odparka 2 ks,

1.4 Spektrofotometer vo viditeľnej oblasti 1 ks,

1.5 Spektrofotometer v UV- VIS oblasti 1 ks,

1.6 Vortex na miešanie skúmaviek 1 ks,

1.7 Homogenizátor 1 ks,

1.8 Digitálne analytické váhy 1 ks

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 105 525.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

313000 - Operačný program Výskum a inovácie

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Laboratórna infraštruktúra pre projekt "Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít" - logický celok č. 2

Lot No: 2.
II.2.2)Additional CPV code(s)
42931100 Laboratory centrifuges and accessories
42912300 Machinery and apparatus for filtering or purifying water
42943200 Ultrasonic baths
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK021 Trnavský kraj
Main site or place of performance:

Trnava, Nám. J. Herdu - súp. č. 577/orient. č. 2 a Špačince, Hlavná - súp. č. 418 / orient. č. 6

II.2.4)Description of the procurement:

2.1 Centrifúga 1 ks,

2.2 Kompletný systém pre prípravu ultračistej vody 1 ks,

2.3 Ultrazvukový kúpeľ 1 ks

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 22 651.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

313000 - Operačný program Výskum a inovácie

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Laboratórna infraštruktúra pre projekt "Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít" - logický celok č. 3

Lot No: 3.
II.2.2)Additional CPV code(s)
33191110 Autoclaves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK021 Trnavský kraj
Main site or place of performance:

Trnava, Nám. J. Herdu - súp. č. 577/orient. č. 2 a Špačince, Hlavná - súp. č. 418 / orient. č. 6

II.2.4)Description of the procurement:

3.1 Autokláv s príslušenstvom 2 ks

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 50 633.33 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

313000 - Operačný program Výskum a inovácie

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Laboratórne prístroje pre projekt VEGA - logický celok č. 1

Lot No: 4.
II.2.2)Additional CPV code(s)
38300000 Measuring instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK021 Trnavský kraj
Main site or place of performance:

Trnava, Nám. J. Herdu - súp. č. 577/orient. č. 2 a Špačince, Hlavná - súp. č. 418 / orient. č. 6

II.2.4)Description of the procurement:

4.1 Chlorofylmeter 1 ks,

4.2 "Reading checker" pre chlorofylmeter 1 ks

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 100.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Časť 4 predmetnej zákazky bude financovaná z finančných zdrojov verejného obstarávateľa a z dotácie Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Laboratórne prístroje pre projekt VEGA - logický celok č. 2

Lot No: 5.
II.2.2)Additional CPV code(s)
38300000 Measuring instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK021 Trnavský kraj
Main site or place of performance:

Trnava, Nám. J. Herdu - súp. č. 577/orient. č. 2 a Špačince, Hlavná - súp. č. 418 / orient. č. 6

II.2.4)Description of the procurement:

5.1 Fluorescenčný spektrofotometer 1 ks

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 37 859.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Časť 5 predmetnej zákazky bude financovaná z finančných zdrojov verejného obstarávateľa a z dotácie Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV.

II.2)Description
II.2.1)Title:

Laboratórna infraštruktúra pre projekt Interreg č. 304011U405 - logický celok č. 1

Lot No: 6.
II.2.2)Additional CPV code(s)
38515200 Fluorescent microscopes
38430000 Detection and analysis apparatus
38900000 Miscellaneous evaluation or testing instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK021 Trnavský kraj
Main site or place of performance:

Trnava, Nám. J. Herdu - súp. č. 577/orient. č. 2 a Špačince, Hlavná - súp. č. 418 / orient. č. 6

II.2.4)Description of the procurement:

6.1 Fluorescenčný mikroskop 1 ks,

6.2 Elektroforetické aparatúry 1 ks

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 5 803.33 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

304000 Operačný program Interreg V-A Slovenská republika Česká republika

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Laboratórna infraštruktúra pre projekt Interreg č. 304011U405 - logický celok č. 2

Lot No: 7.
II.2.2)Additional CPV code(s)
38300000 Measuring instruments
38430000 Detection and analysis apparatus
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK021 Trnavský kraj
Main site or place of performance:

Trnava, Nám. J. Herdu - súp. č. 577/orient. č. 2 a Špačince, Hlavná - súp. č. 418 / orient. č. 6

II.2.4)Description of the procurement:

7.1 Digitálna časticová kamera 1 ks

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 4 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

304000 Operačný program Interreg V-A Slovenská republika Česká republika

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Laboratórna infraštruktúra pre projekt Interreg č. 304011U405 - logický celok č. 3

Lot No: 8.
II.2.2)Additional CPV code(s)
38900000 Miscellaneous evaluation or testing instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK021 Trnavský kraj
Main site or place of performance:

Trnava, Nám. J. Herdu - súp. č. 577/orient. č. 2 a Špačince, Hlavná - súp. č. 418 / orient. č. 6

II.2.4)Description of the procurement:

8.1 Systém pre realizáciu demonštračných experimentov 1 ks

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 5 434.02 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

304000 Operačný program Interreg V-A Slovenská republika Česká republika

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Laboratórna infraštruktúra pre projekt Interreg č. 304011Y185 logický celok č. 1

Lot No: 9.
II.2.2)Additional CPV code(s)
38433000 Spectrometers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK021 Trnavský kraj
Main site or place of performance:

Trnava, Nám. J. Herdu - súp. č. 577/orient. č. 2 a Špačince, Hlavná - súp. č. 418 / orient. č. 6

II.2.4)Description of the procurement:

9.1 Platničkový spektrofotometer, spektrofotometer UV/VIS pre spektrum vlnových dĺžok 200 - 999 nm s nastaviteľnou vlnovou dĺžkou 1 ks

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 12 796.67 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

304000 Operačný program Interreg V-A Slovenská republika Česká republika

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Laboratórna infraštruktúra pre projekt Interreg č. 304011Y185 logický celok č. 2

Lot No: 10.
II.2.2)Additional CPV code(s)
38300000 Measuring instruments
38430000 Detection and analysis apparatus
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK021 Trnavský kraj
Main site or place of performance:

Trnava, Nám. J. Herdu - súp. č. 577/orient. č. 2 a Špačince, Hlavná - súp. č. 418 / orient. č. 6

II.2.4)Description of the procurement:

10.1 Digitálna časticová kamera umožňujúca demonštráciu ionizujúceho žiarenia 1 ks

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 21 590.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 3
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

304000 Operačný program Interreg V-A Slovenská republika Česká republika

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

1. Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v ustanovení § 32 ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní a ich splnenie preukáže podľa ustanovenia § 32 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní.

2. Uchádzač, ktorý má platný zápis v zozname hospodárskych subjektov nie je povinný predložiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia.

3. Ak uchádzač má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia Slovenskej republike a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v ustanovení § 32 ods. 2 Zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.

4. Ak právo štátu uchádzača so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia Slovenskej republiky neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača.

5. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

6. Uchádzač môže predbežne nahradiť doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti prostredníctvom formulára JED podľa ustanovenia § 39 Zákona o verejnom obstarávaní.

7. Podľa § 32 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní uchádzač alebo záujemca je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a), b), c) a e), keďže verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu.

8. V prípade uchádzača, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní, sa požaduje preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia uchádzača za každého člena skupiny osobitne.

9. Kompletné informácie týkajúce sa osobného postavenia sú uvedené v súťažných podkladoch z dôvodu limitovaného počtu znakov v tejto sekcii Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Preukázanie ekonomického a finančného postavenia sa nevyžaduje.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti uchádzač predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa ustanovenia § 34 ods. 1 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní.

Minimum level(s) of standards possibly required:

§ 34 ods. 1 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní:

1. Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov.

2. Uchádzač musí preukázať referenčné listy v celkovom minimálnom objeme rovnajúcom sa 80% z predpokladanej hodnoty zákazky pre časť 1, časť 2, časť 3, časť 4, časť 5, časť 6, časť 7, časť 8, časť 9 alebo časť 10 predmetu zákazky (t.j. predkladá referenčné listy pre tie časti predmetu zákazky, na ktoré predkladá ponuku), ktoré budú dôkazom, že za rozhodné obdobie realizoval dodávky rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky (t. j. časť 1, časť 2, časť 3, časť 4, časť 5, časť 6, časť 7, časť 8, časť 9 alebo časť 10 predmetu zákazky).

3. Na vyčíslenie dosiahnutého objemu dodávok sa pri prepočte inej meny na menu euro použije kurz Európskej centrálnej banky platný v deň odoslania výzvy na predmetnú nadlimitnú zákazku na zverejnenie vo Vestníku verejného obstarávania.

4. Cenu je potrebné uviesť v štruktúre: cena bez DPH, DPH a cena s DPH pre jednoznačné posúdenie splnenia požadovanej minimálnej úrovne.

5. Pre výpočet súčtu cien kvalifikovaných referencií pre posúdenie minimálnej požadovanej úrovne, musí byť z ceny každej referencie vyčíslená hodnota, ktorá zohľadňuje alikvotný rozsah len pre požadované posudzované obdobie,

zohľadňuje len tovary rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky,

je správne vyčíslená podľa tohto bodu.

6. Splnenie podmienok účasti, týkajúcich sa technickej alebo odbornej spôsobilosti, možno predbežne nahradiť jednotným európskym dokumentom podľa § 39 Zákona o verejnom obstarávaní.

7. Kompletné informácie týkajúce sa technickej a odbornej spôsobillosti sú uvedené v súťažných podkladoch z dôvodu limitovaného počtu znakov v tejto sekcii Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 14/12/2021
Local time: 08:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Slovak, Czech
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 13/12/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 14/12/2021
Local time: 11:00
Place:

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava

Information about authorised persons and opening procedure:

Otváranie ponúk sa riadi § 52 zákona o verejnom obstarávaní. Vzhľadom na pandemickú situáciu bude vstup na otváranie ponúk umožnený zástupcom uchádzača len za dodržania aktuálne platných protiepidemiologických opatrení nariadených v čase otvárania ponúk.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Komunikácia a výmena informácií vo verejnom obstarávaní sa uskutočňuje písomne, prostredníctvom elektronických prostriedkov v zmysle § 20 zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Komunikácia vrátane doručovania pre účely tohto verejného obstarávania sa bude uskutočňovať prostredníctvom funkcionality portálu EVO. V rámci dodržania princípu rovnakého zaobchádzania so záujemcami a princípu transparentnosti, verejný obstarávateľ určil vyššie uvedený spôsob komunikácie a na iný spôsob komunikácie verejný obstarávateľ nebude brať zreteľ, ak verejný obstarávateľ v súťažných podkladoch neujasnil iný individuálny spôsob komunikácie v osobitných prípadoch.

2. Otvárania ponúk sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku. Štatutárny zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a dokladom preukazujúcim, že je štatutárnym zástupcom uchádzača. Iný zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením potvrdeným štatutárnym zástupcom uchádzača, že je oprávnený zúčastniť sa na otváraní ponúk.

3. Verejný obstarávateľ stanovuje v súlade s § 38 ZVO ods. 1, písm. d) uchádzačom podmienku podľa § 40 ods. 6 písm. g): Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača z verejného obstarávania, ak na základe dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

4. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že zmluva musí byť uzavretá v súlade s § 11 ZVO.

5. Zmluva bude uzatvorená v listinnej podobe.

6. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého člena skupiny osobitne. Splnenie podmienky účasti týkajúcich sa osobného postavenia preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

7. Verejný obstarávateľ požaduje, aby navrhovaný subdodávateľ spĺňal podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať tovar sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť.

8. Od uchádzača sa požaduje zloženie zábezpeky v súlade s § 46 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ZVO). Výška zábezpeky je stanovená nasledovne:

-časť č. 1: 5 200,00 EUR

-časť č. 2: 1 100,00 EUR

-časť č. 3: 2 500,00 EUR

-časť č. 4: 200,00 EUR

-časť č. 5: 1 800,00 EUR

-časť č. 6: 250,00 EUR

-časť č. 7: 150,00 EUR

-časť č. 8: 250,00 EUR

-časť č. 9: 600,00 EUR

-časť č. 10: 150,00 EUR

Informácie o spôsobe zloženia zábezpeky sú uvedené v súťažných podkladoch.

9. Verejný obstarávateľ bude prijímať e-faktúry po ukončení implementácie IS EFA.

10. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť súťaž v prípade nedostatočného rozpočtového krytia.

11. Predmetné verejné obstarávanie nie je zeleným verejným obstarávaním ani obstarávaním inovácií. Vzhľadom na účel použitia je predmetné verejné obstarávanie zamerané na sociálne aspekty.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Town: Bratislava
Postal code: 82005
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/11/2021