Építési beruházás - 576785-2018

29/12/2018    S250    Építési beruházás - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Hulladékkezelő mű építése

2018/S 250-576785

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:

2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István ügyvezető igazgató
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.nfp.hu

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Dél-alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás
Nemzeti azonosító szám: AK10025
Postai cím: Városgazda sor 1.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Botka László elnök
E-mail: kehop321@szkht.hu
Telefon: +36 62777270
Fax: +36 62777271

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.dhgt.hu/

A felhasználói oldal címe: http://www.dhgt.hu/

I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: önkormányzati társulás
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: hulladékgazdálkodás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint

II.1.2)Fő CPV-kód
45222100
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 5 805 848 900.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45222100
45213250
45111291
45233127
71320000
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333
A teljesítés fő helyszíne:

Szeged, Röszke, Balástya, a közbeszerzési dokumentációban részletezett helyszínek szerint

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A PR épkiv. feladatainak teljes körű ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása a kiviteli tervek elkészítésével a 191/2009. (IX. 15.) KR és a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

A nyertes AT a szerződés teljesítése során a jelenleg érvényben lévő 20/2006. (IV.5.) KvVm R előírásait kell betartania. Az AT feladata a 20/2006. (IV. 5.) KvVM R-ben meghatározott B3 kat hulladéklerakó építése.

A beruházás célja, főbb mennyiségek:

1. Szeged, Sándorfalvi úti hulladék előkezelő mű: integrált mechanikai-optikai kezelőmű, csarnok min. 48x96 m és techn. (évente minimálisan feldolgozandó hulladék me 60 000 to/év, elvárt berendezések: Előaprító, Mágneses szeparátor, Dobrosta, Légszeparátor, Ballisztikus szeparátor, Optikai kiválasztással működő pneumatikus leválasztású szeparátor, Porelszívás és leválasztás, Bálázó, Utóaprító, Gumiszalagok (szállító szalagok), Kézi utóválogató, Gépek vezérlése), bálatároló fedett-nyitott tároló szín 840 m2, eszköztároló szín 72 m2, iroda és szociális épület 24,5x13 m, 3 db hídmérleg (18 m, 60 t) (az ahhoz kapcsolódó, a hídmérleg rendeltetésszerű működését biztosító informatikai eszközökkel), 2 db mérlegház (min. 2,5x5 m), 1 db portakonténer (min. 2,5x3 m), 1 db szaniterkonténer (min. 2,5x3 m), konténertároló térburkolaton, sorompók, veszélyes üzemi hulladék gyűjtő (20 ft. típus-konténer), abroncsmosó 1 db, tüzivíztározó 360 m3, beton út- és térburkolatok kiépítése 21000 m2, biológiai stabilizáló tér 6500 m2, parkoló (32 hely), kerékpártároló (4 hely), csurgalékvíz tározó medence 1184 m3, csurgalékvíz elvezetés (kb. 490 fm a szükséges műtárgyakkal és gépészettel, elektromos energia ellátás, transzformátor, térvilágítás, csapadékvíz elvezetés (kb. 3150 fm a szükséges műtárgyakkal és gépészettel, a 01208 hrsz. befogadóba vezetve), ivó-, ipari és tüzivíz ellátás (kb. 440 fm, a szükséges műtárgyakkal és gépészettel), szennyvízelvezetés(kb. 70 fm) és zárt tárolók, kerítés (kb. 1150 fm), kapuk (3 db), informatika és távközlés).

2. Szeged, Sándorfalvi úti meglévő hulladékválogató bővítése: techn. bővítés építészeti átalakítással (1 db ballisztikus szeparátor, 1 db optikai elven működő szeparátor és 1 db bálázógép tel a szükséges szállítószalagokkal)

3. Szeged, Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó csurgalékvíz tisztító üzemének kiépítése és kapcsolódó infrastruktúra: 100 m3/d telj min 2 fokozatú fordított ozmózis berendezés min. 3x50 m3 tartállyal, meglévő kapcsolódó infrastruktúra átalakításával és integrálásával, új hálózatrészek építésével (kb. 665 fm vezetéképítés, a szükséges műtárgyakkal és gépészettel).

4. Szeged, Sándorfalvi úti Regionális Hulladéklerakó bővítése, csurgalékvíz tározó medence építése: 1,8 - 1,9 ha szigetelt lerakófelület (B3 kat.) 190 000 tömör m3 hasznos kap, csurgalékvíz elvezetés (kb. 785 fm a szükséges műtárgyakkal és gépészettel), visszalocsolás (kb. 780 fm a szükséges műtárgyakkal és gépészettel), tározás 2100 m3, csapadékvíz elvezetés (min. 400 fm), üzemi út 520 fm megvilágítással, rámpa, kerítés bontás és építés (kb. 790 fm), tüzivíz vezeték átépítése (kb. 790 fm).

5. Szeged-Szőreg hulladékudvar építése: térburkolat (kb. 950 m2), portakonténer szociális helyiséggel (20 ft. típus-konténer), szerszámos és mérlegtároló (10 ft. típus-konténer, vízellátás (kb. 15 fm), szennyvíz elv (kb. 5 fm), csapadékvíz elv (kb. 100 fm szikkasztó medencével), elektromos energia ellátás, térvilágítás, kerítés (kb. 200 fm) és kapuk (2 db).

6. Hulladékgyűjtő szigetek elh. közterületeken, egyenként 4 db 1100 l-es edényzet elh (edényzet nélkül), összesen, 4 db (Röszke Község közg. területén 3 db, Balástya Község közig területén 1 db)

A kiv során biztosítandó tervezői művezetés is.

A fentiekben ismertetett mennyiségek tájékoztató jellegűek. A főbb paramétereket a KD Műszaki Leírása (III-V. kötetek) tartalmazza, eltérés esetén a ML-ban foglalt adatok az irányadóak.

A mennyiségek FIDIC sárga könyves konstrukció miatt csak indikatív jellegűek.

A teljes feladatleírást a további KD tartalmazzák.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek többlet szakmai tapasztalata / Súlyszám: 30
Minőségi kritérium - Név: 2.1./ a felhívás III/1.3. M.2.1. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, legkedvezőbb: 36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 2.2./ a felhívás III/1.3. M.2.2. pontban előírt alkalmassági követelmény tekintetben bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (hónap, legkedvezőbb: 36 hónap, legkedvezőtlenebb 0 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás területén, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre

KEHOP-3.2.1-15-2016-00006

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 072-158656
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés keretében a KEHOP-3.2.1-15-2016-00006 azonosítószámú projekt kivitelezési feladatainak teljes körű ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
17/12/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság
Postai cím: Besenyői út 26.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU3
Postai irányítószám: 3527
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@mentokft.hu
Telefon: +36 46532233
Fax: +36 46532233
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Karikás Frigyes utca 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Telefon: +36 46532233
Fax: +36 46532233
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5 293 340 700.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 5 805 848 900.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Tervezési és engedélyezési munkák feladatai, Szállítási munkák részfeladatai, Geodéziai munkák feladatai, Földmunkavégzés részfeladatai, Közműépítési munkák részfeladatai, Vízépítési munkák részfeladatai, Építőmesteri munkák részfeladatai, Szakipari munkák részfeladatai, Útépítési munkák részfeladatai, Szerkezetépítési munkák részfeladatai, Őrzés-védelmi munkák részfeladatai

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

1. sz. ajánlat:

Közös Ajánlattevők közös neve: DA 2018 Konzorcium (8086 Felcsút, 0311/5. hrsz.)

Közös Ajánlattevők vezető/képviselő tagjának a neve: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (8086 Felcsút, 0311/5. hrsz.), 12671003-2-07, nem kkv

Közös Ajánlattevők tagjának a neve: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1.), 11469830-2-44, nem kkv

2. sz. ajánlat:

Vezető ajánlattevő neve: MENTO Környezetkultúra Korlátolt Felelősségű Társaság (3527 Miskolc, Besenyői út 26.), 11440424-2-05, kkv

Tag neve: A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.), 24857538-2-44, nem kkv

3. sz. ajánlat:

Ajánlattevő neve: KEVIÉP Építőipari és Kereskedelmi Kft. (4025 Debrecen, Széchenyi u. 46.), 11149422-2-09, kkv

4. sz. ajánlat:

Ajánlattevő neve: SzG Szeged Konzorcium

Ajánlattevő (vezető tag) neve: SZEMECO Építőipari és Kereskedelmi Kft. (7400 Kaposvár, Baross Gábor u. 18.), 11227405-2-14, kkv

Ajánlattevő (tag) neve: GEOHIDROTERV Mérnökgeológiai, Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kft. (1089 Budapest, Bíró Lajos u. 51.), 10499449-2-42, kkv

A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek az(ok) a része(i), amely(ek)nek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

Tervezési és engedélyezési munkák feladatai, Szállítási munkák részfeladatai, Geodéziai munkák feladatai, Földmunkavégzés részfeladatai, Közműépítési munkák részfeladatai, Vízépítési munkák részfeladatai, Építőmesteri munkák részfeladatai, Szakipari munkák részfeladatai, Útépítési munkák részfeladatai, Szerkezetépítési munkák részfeladatai, Őrzés-védelmi munkák részfeladatai, Felelős műszaki vezetői munkák, Gépészeti munkák feladatai, Villamos munkák feladatai, Technológiai szerelési munkák feladatai, Minősítési-, minőségi-, labor- és egyéb vizsgálatokkal kapcsolatos munkarészek, Műszaki szakértői munkák, Hulladéklerakó építési munkák részfeladatai, Csurgalékvíz tisztító létesítése és beüzemelése, Csurgalékvíz elvezető rendszer kiépítésének részfeladatai, Próbaüzem lefolytatása, Régészet, Lőszermentesítés, Hídmérleg telepítésének részfeladatai, Növénytelepítés, - gépészmérnöki feladatok, hulladékgazdálkodási gépek beüzemeltetése, üzemeltetése és karbantartása.

A kizáró okok, valamint az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások és/vagy nyilatkozatok benyújtására a DA 2018 Konzorcium (Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság - WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság) közös ajánlattevő nem került felhívásra.

A szerződés azon a napon lép hatályba, mely napon a projektre vonatkozó, a szerződés pénzügyi fedezetét biztosító Támogatási Szerződés vagy - amennyiben releváns - a Támogatási Szerződés módosítás aláírásra kerül, vagy a változásbejelentés elfogadásra kerül, és így a szerződés teljesítéséhez szükséges pénzügyi fedezet felhasználhatóvá válik.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

148. § előírásai szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/12/2018