Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Építési beruházás - 577243-2022

21/10/2022    S204

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2022/S 204-577243

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Állatorvostudományi Egyetem
Nemzeti azonosító szám: 19253268242
Postai cím: István Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1078
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gálszécsy Éva
E-mail: atekozbeszerzes@univet.hu
Telefon: +36 309526140
Fax: +36 14784101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://univet.hu/hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Egyetem
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Új Épület építése és Lábas házak korszerűsítése

Hivatkozási szám: EKR001713242021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Kivitelezési feladat: Nyertes ajánlattevő feladata a műszaki dokumentáció részét képező engedélyezési terv, jogerős építési, bontási, örökségvédelmi engedélyek, valamint Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció alapján az ’F’ és a ’G’ jelű épületek elbontása, az elbontott épületek helyén egy új többfunkciós Főépület építése, illetve a Lábasházak (’H’, ’J’, ’L’, és ’N’ jelű épületek) korszerűsítése és a Lábasházak földszinti beépítése. A bontási, felújítási és építési munkák teljes körű, kulcsrakész kivitelben készülnek, a kapcsolódó közművek felülvizsgálatával és felújításával, környezetrendezéssel, épületenként meghatározott műszaki paraméterekkel.

Tervezéssel érintett épületrészek:

- Lábasházak ’J’ épület: Az eredetileg tervezetthez képest módosul az épületben ellátandó funkció, ezért alaprajzi módosítás szükséges.

- Új épület kollégium: A jelenleg kollégium funkciónak tervezett +1. szint és +2.szint áttervezése és alaprajzi módosítása szükséges az új funkciónak megfelelően.

- Új épület pince szint: Egy 1,5T térerejű MR berendezés és egy Lineáris gyorsító berendezés elhelyezéséhez alkalmas helyiségek kialakításához alaprajzi módosítás szükséges.

Új épület alapterülete: nettó 21 309 m2

Padlóburkolat csere mindösszesen 27 554m2, amelyből hidegburkolat: 19 697m2 és melegburkolat: 7 857m2.

Parkettafektetés: 1 530m2

Festési munkálatok 91 672m2

Talajnedvesség elleni szigetelés: 6 094m2

Lapostető csapadékvíz szigetelés: 6 252m2

Függönyfal készítése: 2 272m2

Külső nyílászáró beépítése: 2 990m2

Orvosi tisztatér válaszfal készítése: 2 856m2

Vasbeton szerkezetépítés: 30 080m3

Acélszerkezet építés: 2 800t

Szálcement homlokzatburkolat készítése: 10 251m2

Ideiglenes acélcölöp beépítés és bontás: 710fm

Résfal készítése, amelynek felületi mérete: 6 309m2 és magassága 22m.

Állatkísérleti laboratórium kialakítása: 2 042m2.

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Nyertes ajánlattevő köteles a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti Üvegkapu alkalmazására. Az ajánlatban be kell nyújtani ajánlattevő 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 34/A.§ (2) bek. szerinti nyilatkozatát.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 42 509 753 975.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1078 Budapest, István u. 2. hrsz: 33298

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Kivitelezési feladat: Nyertes ajánlattevő feladata a műszaki dokumentáció részét képező engedélyezési terv, jogerős építési, bontási, örökségvédelmi engedélyek, valamint Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció alapján az ’F’ és a ’G’ jelű épületek elbontása, az elbontott épületek helyén egy új többfunkciós Főépület építése, illetve a Lábasházak (’H’, ’J’, ’L’, és ’N’ jelű épületek) korszerűsítése és a Lábasházak földszinti beépítése. A bontási, felújítási és építési munkák teljes körű, kulcsrakész kivitelben készülnek, a kapcsolódó közművek felülvizsgálatával és felújításával, környezetrendezéssel, épületenként meghatározott műszaki paraméterekkel.

Tervezéssel érintett épületrészek:

- Lábasházak ’J’ épület: Az eredetileg tervezetthez képest módosul az épületben ellátandó funkció, ezért alaprajzi módosítás szükséges.

- Új épület kollégium: A jelenleg kollégium funkciónak tervezett +1. szint és +2.szint áttervezése és alaprajzi módosítása szükséges az új funkciónak megfelelően.

- Új épület pince szint: Egy 1,5T térerejű MR berendezés és egy Lineáris gyorsító berendezés elhelyezéséhez alkalmas helyiségek kialakításához alaprajzi módosítás szükséges.

Új épület alapterülete: nettó 21 309 m2

Padlóburkolat csere mindösszesen 27 554m2, amelyből hidegburkolat: 19 697m2 és melegburkolat: 7 857m2.

Parkettafektetés: 1 530m2

Festési munkálatok 91 672m2

Talajnedvesség elleni szigetelés: 6 094m2

Lapostető csapadékvíz szigetelés: 6 252m2

Függönyfal készítése: 2 272m2

Külső nyílászáró beépítése: 2 990m2

Orvosi tisztatér válaszfal készítése: 2 856m2

Vasbeton szerkezetépítés: 30 080m3

Acélszerkezet építés: 2 800t

Szálcement homlokzatburkolat készítése: 10 251m2

Ideiglenes acélcölöp beépítés és bontás: 710fm

Résfal készítése, amelynek felületi mérete: 6 309m2 és magassága 22m.

Állatkísérleti laboratórium kialakítása: 2 042m2.

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Nyertes ajánlattevő köteles a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti Üvegkapu alkalmazására. Az ajánlatban be kell nyújtani ajánlattevő 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 34/A.§ (2) bek. szerinti nyilatkozatát.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet Felelős műszaki vezetés fejezet 1. részében meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű MV-M jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető szakember nehezített organizációs környezetben szerzett szakmai gyakorlata (0-36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. M.2.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónapokban, 0-60 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 4. M.2.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónapokban, 0-60 hónap) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: 5. M.2.3. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlet szakmai tapasztalata (egész hónapokban, 0-60 hónap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A felhívás II.2.7 pontjában megadott időtartam naptári napban értendő.

AK a GDPR rendelet alapján tájékoztatja az ATket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött a Kbt.54.§(2)bek. szerint, melynek összege: 50 millió HUF. Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az AK OTP Banknál vezetett 11784009-22232496-00000000 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték, közlemény: Állatorvostudományi Egyetem, ajánlati biztosíték. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsájtásának formájáról. Az ajánlatban be kell nyújtani az igazolást a rendelkezésére bocsátásról. Ajánlati biztosíték: Kbt.54.§ és 41/A.§(1) szerint. Az ajánlati biztosíték az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.

Az értékelés során kiosztható pontszámok: 0-100 pont. A pontkiosztás módszere: 1. értékelési részszempont esetében fordított arányosítás, a 2-5. részszempontok esetében egyenes arányosítás. Az 1. értékelési részszempont (ár kritérium) vonatkozásában AK a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói átalánydíj összegét értékeli. Amennyiben AT a felolvasólapon a 2-5. értékelési részszempontok vonatkozásában 0-nál nagyobb értéket ajánl meg, a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával kell alátámasztani a megajánlott adatokat. Az M2.1.- M2.3. pontok tekintetében megjelölt szakembereket kell a 3-5. értékelési részszempontok vonatkozásában bemutatni. ATnek az AK által elkészített EKR űrlapon meg kell adnia a 2-5. értékelési részszempontokhoz tartozó szakemberek nevét. Amennyiben bármely a 2-5. értékelési részszempont esetében az ajánlatból nem állapítható meg az értékelés körében bemutatott szakember személye vagy AT egy adott értékelési részszempont tekintetében több szakembert mutat be, úgy ajánlata érvénytelen. Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

Ajánlatkérő nehezített organizációs környezet alatt olyan építési munkaterületet ért, mely mellett legalább egy oldalon minimum 2 forgalmi irányú útvonal és helyi vagy helyközi tömegközlekedési útvonal vagy megállóhely található.

AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.

AK a közbeszerzési eljárást a Kbt.53.§(6)bek.eire figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg. Amennyiben a Szerződés I. Rész 5.2 és 5.4. pontjai szerinti feltételek a Szerződés mindkét Fél által történő aláírását követő 180 naptári napon belül nem teljesülnek, - a Felek eltérő, előzetes írásbeli megállapodásának hiányában, a Ptk. 6:116. § (1) bekezdésére tekintettel - a Szerződés nem lép hatályba, és automatikusan, külön jogcselekmény nélkül megszűnik.

AK a Kbt.45.§(1)bek. alkalmazása tekintetében munkaidőnek: hétfőtől csütörtökig 9-16 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 9-12 óráig terjedő időintervallumot tekinti. AK tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.

Az ajánlatot a gazdasági szereplőnek az Útmutatóban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania (Kbt.66. §(1)). Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. AK a Kbt.47.§(2)bek.e értelmében a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi fordítását is elfogadja. Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely kötelezettség érvényesítésének alapjául szolgál (garanciavállaló vagy kezességvállaló ny.) elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 040-100067
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Új Épület építése és Lábas házak korszerűsítése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
12/10/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 11469830244
Postai cím: Vendel Park Huber Utca 1
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@whb.hu
Telefon: +36 96511350
Fax: +36 96511434
Internetcím: http://www.whb.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 42 509 753 975.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

organizáció, engedélyek, dokumentációk, tervezői tevékenység, felvonulási létesítmények, bontási munkák, szerkezetépítési munkák, tartószerkezetépítési munkák, síkalapozás, vízzáró cölöpalapozás, zsaluzás és állványozás, irtás, föld- és sziklamunka, helyszíni beton és vasbeton munkák, falazási munka, fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése, vakolás és rabicolás, szárazépítés, aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése, bádogozás, asztalosszerkezetek elhelyezése, lakatos-szerkezetek elhelyezése, üvegezés, felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem), szigetelés, árnyékolók beépítése, szignalizáció, teraszbútorok, kőburkolat készítése, tűzvédelmi berendezések elhelyezése, takarítási munkák, elektromos munkák (erős,- és gyengeáram), napelem, gépészeti munkák, épületautomatika, hő- és füstelvezető rendszer, lift, belsőépítészeti berendezések, technológiai gázellátás, forgalomtechnika, kert és parképítési munkák, útépítés, sporttechnológia, orvostechnológia, konyhatechnológia, tervezői tevékenység (építészeti tervezői tevékenység)

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

WEST HUNGÁRIA BAU Kft. (székhely: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1., cjsz: 13-09-115940, adószám: 11469830-2-44)

EB HUNGARY INVEST Kft. (székhely: 1107 Budapest, Fogadó utca 4., cjsz: 01-09-725294, adószám: 13240567-2-42)

FÉSZ Zrt. (székhely: 9400 Sopron, Ipar körút 13., cjsz: 08-10-001549, adószám: 11121426-2-08)

Nyertes ajánlattevő:

WEST HUNGÁRIA BAU Kft. (székhely: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1., cjsz: 13-09-115940, adószám: 11469830-2-44)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/10/2022