Építési beruházás - 577244-2022

21/10/2022    S204

Magyarország-Budapest: Építési munkák

2022/S 204-577244

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Állatorvostudományi Egyetem
Nemzeti azonosító szám: 19253268242
Postai cím: István Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1078
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gálszécsy Éva
E-mail: atekozbeszerzes@univet.hu
Telefon: +36 309526140
Fax: +36 14784101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://univet.hu/hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Egyetem
I.5)Fő tevékenység
Oktatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

ÁTE kampuszának komplex infrastrukturális fejleszt

Hivatkozási szám: EKR001713312021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés az „Állatorvostudományi Egyetem kampuszának komplex infrastrukturális fejlesztése - I. ütem” tárgyú beruházás kivitelezésére Nyertes Ajánlattevő feladata az Állatorvostudományi Egyetem kampuszának komplex infrastrukturális fejlesztése dokumentációban meghatározott valamennyi feladat teljes körű elvégzése.

Kivitelezési feladat: AT feladata a műszaki dokumentáció részét képező engedélyezési terv, jogerős építési, b ontási, örökségvédelmi engedélyek, valamint Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció alapján az „Előzetes munkák” elvégzése, valamint a B és a C jelű épületek felújítása. A bontási, felújítási és építési munkák teljes körű, kulcsrakész kivitelben készülnek, a kapcsolódó közművek felülvizsgálatával és felújításával, környezetrendezéssel, épületenként meghatározott műszaki paraméterekkel.

Teljesítési részhatáridők:

- Előzetes munkák: munkaterület átadásától 110 nap

Közművek kiváltása és faátültetés: 240nap

Bethlen Gábor utca 31. sz. alatti épület felújítása: 110nap

R50 ideiglenes kialakítása: 110 nap

- B épület: előzetes munkák és költözést követő 181 nap

- C épület: előzetes munkák és költözést követő 190nap

költözés minden esetben: max 30nap

munkaterület átadása: szerződés hatálybalépésétől számított 15 nap

szerződés véghatárideje: a szerződés hatályba lépésétől számított 345 naptári nap

Nyertes ajánlattevő köteles a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló 707/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet szerinti Üvegkapu alkalmazására. Az ajánlatban be kell nyújtani ajánlattevő 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 34/A.§ (2) bek. szerinti nyilatkozatát.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 5 193 464 651.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45210000 Magasépítési munka
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1078 Budapest, István u. 2. hrsz: 33298, 1078 Budapest, Bethlen Gábor utca 31. hrsz: 33299, 1078 Budapest, Rottenbiller utca 50. hrsz: 33824

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Előzetes munkák: Bethlen Gábor u. 31. sz. alatti épület felújítása, közművek kiváltása és faátültetés, R50 épület ideiglenes felújítási munkái

Felújítással érintett épületek alapterülete: nettó 4 276m2

Padlóburkolat készítése: összesen 2 900m2

Téglaburkolat tisztítás B és C épület összesen: kb. 3 200m2

Műemléki védelem alatt álló épület B és C épület összesen: nettó 4 276 m2 alapterület

B1-B2 épületek:

AT feladata a műszaki dokumentáció részét képező engedélyezési terv és jogerős építési engedély, valamint a Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció alapján a B1 és B2 jelű épületek eredeti állapotának helyreállítása.

Épületek felújítása: Fszt+Tetőtér és 1db korlátlift.Hasznos alapterületek:B1 épület,fszt 773m2,tetőtér 244m2.B2 épület,fszt 518m2,tetőtér 327m2.Hasznos alapterület összesen:1862m2.Fő funkciók:előadó,gyakorló műtő,orvosi szoba,kezelő,műtő,kórterem,közlekedők,vizesblokkok.Főbb kivitelezési feladatok:belső terek átalakítása,felújítása,komplett aljzatszerkezet,burkolatok,álmennyezetek,válaszfalak,tetőszerkezetek cseréje,építése,tetőtérbeépítés,tégla homlokzatburkolat helyreállítása,külső és belső nyílászárók felújítása műemléki értéket megőrizve,cseréje,felmenő falazatok fúrt-injektált utólagos vízszigetelése,gépészeti és elektromos hálózatok teljes cseréje,korszerűsítése,az alábbi fő műszaki paraméterekkel,mennyiségekkel:Épületbontási munkák:a B1 és B2 épületek közötti földszintes épületszakasz elbontása,bontási törmelék kb.400m3.Átalakítással járó főbb bontási munkák:Vasbeton szerkezetek bontása 426m3,beton aljzatok bontása 1503m2,betétes födémek bontása 136m2,válaszfal bontása 998m2,teherhordó és kitöltő falazat bontása 308m3,fa tetőszerkezet bontása 918m2,fa tetőlécezés bontása 1863m2.Építési munkák:Vasbeton szerkezet 220m3,esztrich aljzatkészítés 1399m2,fa tetőszerkezet építés 918m2,fa tetőlécezés 1863m2,oldalfal-és mennyezetvakolás 4047m2,gipszkarton és akusztikai válaszfal 2146m2,gipszkarton és akusztikai álmennyezet 1849m2,beltéri hidegburkolat 643m2,ipari padlóburkolat 341m2,laminált padlóburkolat 260m2,PVC burkolat 75m2,LVT burkolat 748m2,beltéri falfestés 6700m2,talajnedvesség elleni bitumenes szigetelés 1399m2,utólagos talajvíz elleni falszigetelés furatinjektálásos módszerrel 236ker.m2. Faragott kő és téglaburkolat tisztítás: 1082m2. A részletes műszaki leírásokat,a tervdokumentációt és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

C épület:

AT feladata a műszaki dokumentáció részét képező engedélyezési terv és jogerős örökségvédelmi engedély,valamint a Megrendelő által jóváhagyott kiviteli tervdokumentáció alapján a C jelű épület felújítása,állapotának helyreállítása.

Épület felújítása: Pince+Fszt+2em és 1db személyfelvonó. Nettó hasznos alapterületek: C épület, pinceszint 490m2, fszt 893m2, 1.em 548m2, 2.em 483m2. Hasznos alapterület összesen:2414m2. Fő funkciók: oktatási tanszékek,lépcsőház,közlekedők,vizesblokkok. Főbb kivitelezési feladatok:belső terek átalakítása,felújítása,aljzatszerkezet,burkolatok,álmennyezetek,válaszfalak,tetőlécezés cseréje,építése,teherhordó és kitöltő falazat építése,az épület homlokzatán meglévő téglaburkolatok műemléki előírásoknak megfelelő felújítása,külső és belső nyílászárók felújítása illetve cseréje,felmenő falazatok fúrt-injektált utólagos vízszigetelése,gépészeti és elektromos hálózatok teljes cseréje és korszerűsítése,az alábbi fő műszaki paraméterekkel,mennyiségekkel: Átalakítással járó főbb bontási munkák:Vasbeton szerkezetek bontása 6m3, beton aljzatok bontása 227m2,válaszfal bontása 342m2,teherhordó és kitöltő falazat bontása 63m3,fa tetőlécezés bontása 694m2. Építési munkák: Vasbeton szerkezet 36m3,esztrich aljzatkészítés 227m2,fa tetőlécezés 694m2,oldalfal-,mennyezetvakolás 4373m2,gipszkarton válaszfal 345m2,gipszkarton-,rejtettbordás-és akusztikai álmennyezet 1647m2,beltéri hidegburkolat 1604m2,ipari padlóburkolat 227m2,laminált padlóburkolat 426m2,PVC burkolat 647m2,beltéri falfestés 4994m2,talajnedvesség elleni bitumenes szigetelés 755m2,csapadékvíz elleni szigetelés 529m2,utólagos talajvíz elleni falszigetelés furatinjektálásos módszerrel 225ker.m2. Faragott kő és téglaburkolat tisztítás: 21182m2.

A teljesítésre a 239/2020. (V. 26.) Korm. rendelet irányadó.

A részletes műszaki leírást/terveket és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Az M2.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlettapasztalata (min. 0, max. 60 hónap) / Súlyszám: 7,5
Minőségi kritérium - Név: 3. Az M2.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlettapasztalata (min. 0, max. 60 hónap) / Súlyszám: 7,5
Minőségi kritérium - Név: 4. Az M2.3. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlettapasztalata (min. 0, max. 60 hónap) / Súlyszám: 7,5
Minőségi kritérium - Név: 5. Az M2.4. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli többlettapasztalata (min. 0, max. 60 hónap) / Súlyszám: 7,5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

A felhívás II.2.7 pontjában megadott időtartam naptári napban értendő.

AK a GDPR rendelet alapján tájékoztatja az ATket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.

Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött a Kbt.54.§(2)bek. szerint, melynek összege: 20 millió HUF. Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az AK OTP Banknál vezetett 11784009-22232496-00000000 számú számlájára való utalással teljesítendő az ajánlati biztosíték, közlemény: Állatorvostudományi Egyetem, ajánlati biztosíték. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsájtásának formájáról. Az ajánlatban be kell nyújtani az igazolást a rendelkezésére bocsátásról. Ajánlati biztosíték: Kbt.54.§ és 41/A.§(1) szerint. Az ajánlati biztosíték az AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az AK fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.

II.2.4) pont folytatása:

A részletes műszaki leírásokat, a tervdokumentációt és az árazatlan költségvetést a műszaki dokumentáció tartalmazza.

Az értékelés során kiosztható pontszámok: 0-100 pont. A pontkiosztás módszere: 1. értékelési részszempont esetében fordított arányosítás, a 2-5. részszempontok esetében egyenes arányosítás. Az 1. értékelési részszempont (ár kritérium) vonatkozásában AK a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói átalánydíj összegét értékeli. Amennyiben AT a felolvasólapon a 2-5. értékelési részszempontok vonatkozásában 0-nál nagyobb értéket ajánl meg, a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával kell alátámasztani a megajánlott adatokat. Az M2.1.- M2.4. pontok tekintetében megjelölt szakembereket kell a 2-5. értékelési részszempontok vonatkozásában bemutatni. ATnek az AK által elkészített EKR űrlapon meg kell adnia a 2-5. értékelési részszempontokhoz tartozó szakemberek nevét. Amennyiben bármely a 2-5. értékelési részszempont esetében az ajánlatból nem állapítható meg az értékelés körében bemutatott szakember személye vagy AT egy adott értékelési részszempont tekintetében több szakembert mutat be, úgy ajánlata érvénytelen. Részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé és kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.

AK a közbeszerzési eljárást a Kbt.53.§(6)bek.eire figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg. Amennyiben a Szerződés I. Rész 5.2 és 5.4. pontjai szerinti feltételek a Szerződés mindkét Fél által történő aláírását követő 180 naptári napon belül nem teljesülnek, - a Felek eltérő, előzetes írásbeli megállapodásának hiányában, a Ptk. 6:116. § (1) bekezdésére tekintettel - a Szerződés nem lép hatályba, és automatikusan, külön jogcselekmény nélkül megszűnik.

AK a Kbt.45.§(1)bek. alkalmazása tekintetében munkaidőnek: hétfőtől csütörtökig 9-16 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 9-12 óráig terjedő időintervallumot tekinti. AK tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.

Az ajánlatot a gazdasági szereplőnek az Útmutatóban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania (Kbt.66. §(1)). Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. AK a Kbt.47.§(2)bek.e értelmében a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok AT általi fordítását is elfogadja. Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely kötelezettség érvényesítésének alapjául szolgál (garanciavállaló vagy kezességvállaló ny.) elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló tv. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 040-100057
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

ÁTE kampuszának komplex infrastrukturális fejlesztése

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
12/10/2022
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: WEST HUNGÁRIA BAU Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 11469830244
Postai cím: Vendel Park Huber Utca 1
Város: Biatorbágy
NUTS-kód: HU120 Pest
Postai irányítószám: 2051
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@whb.hu
Telefon: +36 96511350
Fax: +36 96511434
Internetcím: http://www.whb.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5 193 464 651.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

organizáció, felvonulási létesítmények, takarítás, akadálymentesítés, zsaluzás és állványozás, irtás, föld- és sziklamunka, síkalapozás, helyszíni beton és vasbeton munkák, falazás és egyéb kőműves munkák, fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése, rögzítések, tömítések, ácsmunka, vakolás és rabicolás, szárazépítés, tetőfedés, hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés, bádogozás, fa- és műanyag szerkezet elhelyezése, fém nyílászáró és épületlakatos szerkezet elhelyezése, üvegezés, felületképzés, szigetelés, beépített berendezési tárgyak elhelyezése, légkondicionáló berendezések, gyengeáram szerelési munkák, beépített szállító- és emelőberendezések, épületgépészeti munkák, elektromos munkák (erős,- és gyengeáram), műemlék felújítási munkák tekintetében műszaki-szakmai tanácsadás

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők:

WEST HUNGÁRIA BAU Kft. (székhely: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1., cjsz: 13-09-115940, adószám: 11469830-2-44)

EB HUNGARY INVEST Kft. (székhely: 1107 Budapest, Fogadó utca 4., cjsz: 01-09-725294, adószám: 13240567-2-42)

FÉSZ Zrt. (székhely: 9400 Sopron, Ipar körút 13., cjsz: 08-10-001549, adószám: 11121426-2-08)

Nyertes ajánlattevő:

WEST HUNGÁRIA BAU Kft. (székhely: 2051 Biatorbágy, Vendel Park, Huber u. 1., cjsz: 13-09-115940, adószám: 11469830-2-44)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/10/2022